1. Kâf, Hâ, Yâ, ‘Ayn, Sa’d. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bu anlatılacak olaylar, kulu Zekeriyya’ya Rabbinin bahşettiği rahmeti, dile getiren bir hatırlatmadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Hani O Zekeriyya, gizli bir seslenişle Rabbine yakararak Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. "Ey Rabbim! Doğrusu artık kemiklerim gevşedi, saçlarım ağardı, ama şimdiye kadar sana yönelttiğim hiçbir duamın, cevapsız bırakıldığını da asla görmedim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve gerçek şu ki, ben göçüp gittikten sonra, arkamdan iş başına geçecek yakınlarımın yapacakları kulluktan kaygı duyuyorum. Karım da baştan beri kısırdı. Öyleyse bana katından, benim yerimi alacak bir yardımcı bahşet Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. ki bana ve Yakub’un soyuna mirasçı olsun. Ve sen ey Rabbim! O’nu hoşnut olacağın bir ahlakla donat!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Daha önce bu ismi hiçbir kimseye vermemiştik." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. "Ey Rabbim!" dedi. "Karım kısır olduğu halde ve ben de, yaşlanarak bütünüyle güçsüz bir duruma düşmüşken, benim nasıl oğlum olabilir ki?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Bu benim için kolaydır, tıpkı daha önce seni yoktan var ettiğim gibi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. "Senin işaretin, sapasağlam olduğun halde, üç gün, üç gece insanlarla konuşamaman olacak…" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. "Sabah akşam, Rabbinizin sınırsız yüceliğini anın!" diye işaret etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "Ey Yahya! Kitaba kuvvetle sarıl!" dedik. Biz O’na, çocukken doğru ve kapsamlı düşünme yeteneği vermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Tarafımızdan O’na, kalp yumuşaklığı ve arınmışlık… da vermiştik de, o günah ve fenalıkların tümünden sakınırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Anababasına iyilik ederdi, zorba ve âsî de değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bunun içindir ki, doğduğu gün de, öldüğü gün de Allah’ın selamı O’nun üzerineydi, diriltilerek kabrinden çıkartılacağı gün de, yine O’nun üzerine olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ey Rasûlüm! Sana indirdiğimiz kitaptaki Meryem kıssasını da hatırla ve başkalarına da hatırlat. Hani O ailesinden ayrılıp, evinin doğu tarafına çekilmişti de, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. ailesiyle arasına bir perde germişti. Derken O’na görevli meleğimiz, Cebrail’i gönderdik de, bu melek Meryem’e eli yüzü düzgün bir insan şeklinde görünmüştü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. "Ben, senden sınırsız rahmet sahibi Rahman’a sığınırım. Eğer Allah’a karşı sorumluluk bilinci taşıyorsan, bana yaklaşma!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. "Ben, yalnızca Rabbinin bir elçisiyim. Sana tertemiz bir oğlan çocuğu bağışlamak üzere gönderildim" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. "Bana bir insan dokunmamışken, benim nasıl oğlum olabilir? Ve hem ben, kötü ahlaklı bir kadın da değilim" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. O çocuk olma meselesi, bana göre kolaydır. Hem o olacak çocuğu, insanlara kudretimizi gösteren bir alamet ve tarafımızdan bir rahmet kılmak için, bunu yapacağız. Ve bu Allah tarafından, önceden karara bağlanmış bir hükümdür." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Böylece Meryem, O çocuğa gebe kaldı ve O’nunla uzak bir yere çekilip gitti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. "Keşke bu durum başıma gelmeden önce ölseydim de, unutulup gitseydim!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Üzülme, Rabbin senin altında bir ırmak akıttı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Hurma ağacını, kendine doğru silkele ki, üzerine olgun, taze hurmalar dökülsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ben, O sınırsız rahmet sahibi Rahman olan Allah için, bir süre konuşmamaya söz verdim, bu yüzden bugün insanlardan hiçbir kimseyle konuşmayacağım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Bir süre sonra, çocuğunu kucağında taşıyarak kavmine döndü. "Ey Meryem!" dediler. "Sen gerçekten tuhaf bir iş yaptın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ey Harun’un kız kardeşi! Senin baban, kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz, hayasız bir kadın değildi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Daha beşikteki bir çocukla biz nasıl konuşabiliriz ki" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. "Bakın!" dedi "Allah’ın kuluyum ben. O bana kitap verdi, beni peygamber yaptı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ve nerede olursam olayım, hayırlı kılmıştır beni, yaşadığım sürece bana namaz kılmayı, zekat vermeyi de emretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Beni anama iyilik eden biri kıldı ve beni, başkaldıran zorba da yapmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Doğduğum gün, öleceğim gün ve hayata yeniden döndürüleceğim gün de, selamet içindeyim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. İşte budur Meryem oğlu İsa, onların şüpheye düştükleri şey hakkında, gerçek söz budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bir oğul edinmek Allah’a asla yaraşmaz. Sınırsız yüceliğiyle O, böyle bir şeyin üstünde ve ötesindedir. Bir işin olmasını istedi mi ona "ol" der o da "oluverir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Şüphesiz benim Rabbim de, sizin Rabbiniz de Allah’tır. Öyleyse yalnızca O’na kulluk edin. Dosdoğru yol yalnızca budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Gerçekler bu şekilde ortada iken, Hıristiyan olduklarını iddia eden guruplar, yine de kendi aralarında, İsa’nın yaratılışıyla alakalı meselede çekişip duruyorlar. Öyleyse son yargı günü olan ahiretin gerçekleşeceği an, Allah’tan gelen gerçekleri örtbas eden kâfirlerin vay haline... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Bizim karşımıza çıkacakları gün, neler işitecekler, neler görecekler! Ama bugün yaratılışa aykırı hareket ederek yaşayanlar, apaçık bir sapıklık içindeler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Bunun içindir ki, herşeyin hükme bağlanmış olacağı, o pişmanlıklar gününün gelip çatması konusunda onları uyar. Çünkü onlar, o güne karşı umursamazlık gösterip, o günün geleceğine hâlâ inanmıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Halbuki, o gün mutlaka er geç gelecek ve çatacak, yeryüzü ve onun üzerindeki herşey yok olacak sonra, herşeyin sahibi olarak kalacak olan yine biz olacağız ve o zaman onların hepsi bize dönecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Gerçekten O, özü sözü doğru bir peygamberdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. "Ey babacığım! Duymaz, görmez, senden hiçbir şeyi gideremez şeylere niçin tapınıyorsun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Ey babacığım! Sana gelmeyen bilgi bana geldi. Bana uy, seni doğru yola götüreyim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Ey babacığım! Gel şeytana kulluk etme. Şüphe yok ki, şeytan sınırsız rahmet sahibi olan Rahman’a baş kaldıran birisidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Ey babacığım! Ben, senin başına O sınırsız rahmet sahibi Rahman’ın katından bir azap gelip çatmasından ve böylece şeytanın dostu olmandan korkarım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. "Ey İbrahim! Sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer bu tutumuna bir son vermezsen, seni mutlaka öldüresiye taşa tutarım. Haydi git, bir süre benden uzak dur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. "Sana selam olsun!" diye cevap verdi. "Rabbimden seni, bağışlamasını isteyeceğim. Çünkü O, bana karşı çok lütufkardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Sizden ve sizin Allah’tan başka yalvarıp, yakardığınız şeylerden uzak duracak ve yalnızca Rabbime yalvaracağım. Böylece Rabbime yalvarmakla, sizin gibi bedbaht olmam." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ve böylece İbrahim, onlardan ve onların Allah’ı bırakıpta tapındıkları şeylerden uzaklaşınca O’na İshak’ı ve Yakub’u bahşettik ve bunların hepsini de peygamber yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Ve onları rahmetimizle ödüllendirdik. Gerçek şöhretlerini yaydık, adlarını yüceltip iyi anılmalarını sağladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Ve kitapta Mûsa’yı da hatırla, Musa’dan da söz et. Doğrusu O, ihlas sahibi idi. Hem elçi, hem de peygamberdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. O’na Tûr Dağının sağ tarafından seslenmiş, konuşmak için kendimize yaklaştırmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Rahmetimizin bir neticesi olarak, kardeşi Harun’u da peygamber olarak O’na bağışladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Kitapta İsmail’i de an, gündeminde örnek şahsiyet olarak bulunsun ve başkalarına da hatırlat. Doğrusu O, sözünde duran biriydi, bir elçi ve bir peygamberdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. O yakınlarına namaz kılmayı ve zekât vermeyi emrederdi. O Rabbinin hoşnutluğunu kazanmış bir kişi idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Kitapta İdris’i de an, hatırla ve örnek şahsiyet olarak kabul et ve başkalarına da duyur. O da özü sözü doğru olan biriydi, bir peygamberdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Biz O’nu, pek yüce bir konuma yükseltmiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. İşte bunlar, Allah’ın kendilerine nimetler sunduğu peygamberler, Adem’in soyundan, Nuh ile beraber gemide taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail denilen Yakub’un neslinden ve doğru yola erdirdiğimizden ve seçip beğendiğimiz kişilerdendir. Sınırsız rahmet sahibi olan Rahman’ın ayetleri onlara okunduğunda, ağlayarak secdeye kapanırlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Onların ardından öyle nesiller geldi ki, namaza karşı duyarlılık ve devamlılıklarını yitirdiler, istek ve arzularının peşlerine takıldılar. Bunlar da azgınlıklarının cezasını bulacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Ancak pişman olup Allah’a yönelen, iman edip doğru ve dürüst işler işleyenler, cennete girerler ve hiçbir haksızlığa da uğramazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Sınırsız rahmet sahibi olan Rahman’ın kullarına her türlü beşeri algı ve tasavvurun ötesinde söz verdiği Adn cennetleri… O’nun sözü mutlaka yerini bulacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Orada onlar, boş ve yararsız söz işitmeyecekler, ancak "İç huzuru ve esenlik sizlere!" sözünü duyacaklardır. Sabah akşam yani her zamanda rızıkları hazırdır onların. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Yolunu Allah’ın kitabıyla bulan kullarımıza bırakacağımız cennet, işte budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. "Biz ancak, Rabbinin buyruğuyla ineriz. Geçmişimiz, geleceğimiz ve aralarındaki herşeyimiz O’nundur, yani O’nun emrine tabidir ve Rabbin asla hiçbir şeyi unutmaz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Göklerin, yerin ve bunların arasında var olan herşeyin Rabbidir O. Öyleyse O’na kulluk et ve O’na kullukta devamlı, dirençli ve ısrarlı ol. O’nun adıyla anılan hiçbir kimse var mıdır, bilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. "Ben öleceğim de, sonra dirilip yeniden hayata mı döndürüleceğim?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. İnsan, hiç düşünmez mi ki, o hiç birşey değilken daha önce biz yarattık onu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Öyleyse Rabbine and olsun ki, biz onları ve dünyada onları yönlendiren, her türlü şeytanı ve yandaşlarını toplayacak ve sonra cehennemin çevresine, diz çökmüş bir halde getireceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Sonra her guruptan, O sınırsız rahmet sahibi olan Rahman’a karşı, azgınlıkta ileri gidenleri çekip ayıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Sonra biz onların hangilerinin öncelikle cehenneme girmeleri gerektiğini, kuşkusuz, herkesten iyi biliriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. İçinizde o cehenneme uğramayacak hiçbir kimse yoktur, yani hepiniz o cehennemi göreceksiniz. Rabbinin olup bitmiş hükmü budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Ve bir kere daha hatırlatmış olalım ki. Biz yolunu, yordamını Allah’ın kitabıyla bulmaya çalışanları, cehennemden kurtaracağız ama, yaratılış gayesi dışında hareket etmiş olanları, onun içinde diz çökmüş olarak bırakacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. "Bu iki insan topluluğundan, konum olarak hangisi daha üstün ve güçlü, meclis ve topluluk bakımından hangisi daha güzeldir?" deyip duruyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Onlardan önce gelip geçen nice toplulukları helak ettik. Öyle ki, onlar dünyevi güç ve gösterişce, sonrakilerden daha üstün idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. De ki, kim sapıklık içindeyse, sınırsız rahmet sahibi olan Rahman, ona mühlet versin ne çıkar. Nihayet vaadedildikleri azabı veya kıyameti gördükleri zaman, kimin yer olarak daha kötü, destek ve dayanak olarak kimin zayıf olduğunu anlayacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Ve Allah hidayete erenlerin hidayetlerini, artırdıkça artırır. Devamlı olan yararlı işler, Rabbinin yanında karşılık olarak dünyevî kazançlardan daha değerli ve sonuç itibariyle de daha iyidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Ayetlerimizi inkâr edip, "Bana muhakkak mal da, evlat da verilecektir" deyip isyan eden o adamı gördün mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. O gizlediğimiz ve kimsenin bilmediklerini mi biliyor? Yoksa rahmeti sınırsız olan Rahman’la bir sözleşme mi yaptı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Asla! Biz onun karşı gelerek söylediklerini aleyhinde delil olarak yazacağız, çekeceği azabın süresini uzattıkça uzatacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Onun söylediği şeylere, yani mal ve evlada biz mirasçı olacağız, onlar bize kalacak, o yalnız başına bizim huzurumuza gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Onlar Allah’ı bırakıpta, birtakım tanrılar edindiler. Bunlarla güç ve yücelik kazanmak istediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Fakat hayır, o tanrılar onların ibadetlerini inkâr edip reddedecekler ve onlara karşı düşman kesilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Görmüyor musun biz, bizden gelen gerçekleri örtbas edenlerin üzerine, kendilerini iyice günaha teşvik edip sevkeden şeytanları gönderdik? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Öyleyse onların üzerine, azabın gelivermesi için acele etme. Biz onların günlerini ve nefeslerini tek tek sayıyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. O gün biz, yolunu kitap ve Allah ile bulanları onurlu konuklar olarak, O sınırsız rahmet sahibi Rahman’ın huzurunda toplarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Günaha gömülüp gitmiş olanları, susamış bir vaziyette cehenneme sürüp götürürüz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Sınırsız rahmet sahibi Rahman olan Allah katında söz ve izin alandan başkasının şefaate gücü yetmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. "O sınırsız rahmet sahibi olan Rahman kendine bir oğul edinmiştir" diyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Andolsun ki, pek çirkin bir söz söylediniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Öyle ki, bu iddianın dehşetinden neredeyse, gök paramparça olacak, yer yarılacak ve dağlar yıkılıp gidecekti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Demek O sınırsız rahmet sahibi Rahman’a bir oğul yakıştırıyorlar öyle mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Hem sınırsız rahmet sahibi Rahman’ın, bir oğul edinmesi asla yaraşmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Göklerde ve yerde olan herkes, sınırsız rahmet sahibi Rahman’ın huzuruna birer kul olarak çıkacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Doğrusu O, kullarını bilgisiyle kuşatmış, herşeylerini ve nefeslerini birer birer saymıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Ve onların herbiri kıyamet gününde, O’nun huzuruna tek başına çıkacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Sınırsız rahmet sahibi Rahman olan Allah, iman edip dürüst ve erdemli davranışlar ortaya koyanları, sevgiyle kuşatacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Gerçekten de biz, yolunu Allah ve kitabıyla bulanları müjdelemen, düşmanlıkta inat ve ısrar edenleri korkutman için, Kur’ân’ı senin dilinle indirerek kolaylaştırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Onlardan önce nice toplumları helak ettik, şimdi bunlardan hiçbirini görüyor, yahut derinden bir iniltileri olsun işitiyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster