لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا
Le kad ahsahüm ve addehüm adda
Kelime
Anlamı
Kökü
لَقَدْ
muhakkak
أَحْصَاهُمْ
onları kuşatmış
وَعَدَّهُمْ
ve onları saymıştır
عَدًّا
bir bir

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Andolsun ki hepsini topluluk bakımından da saymıştır, tek tek de ve hepsini, hepsinin ahvâlini bilir.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Doğrusu O, kullarını bilgisiyle kuşatmış, herşeylerini ve nefeslerini birer birer saymıştır.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  O, bunların hepsini kuşatmış ve sayılarını tesbit etmiştir.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Andolsun ki (Rahmân) onları çok yönlü tüm detaylarıyla bilir!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Andolsun O, onların tümünü kuşatmış ve sayı olarak da saymıştır.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Andolsun, onların tümünü kuşatmış ve onları sayı olarak saymış bulunmaktadır.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Yemin olsun ki, Allah hepsini kuşatmış, sayılarını ve işlerini bilmiştir.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  O, bunların hepsini kuşatmış ve sayılarını tespit etmiştir.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  And olsun ki onlarin adedini bilmis ve teker teker saymistir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  And olsun ki, O, onları birer birer sayıp hesaplamıştır.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Andolsun ki, O bunların hepsini bilgisiyle kuşatmış, sayılarını tespit etmiştir.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Andolsun, Allah onları ilmiyle kuşatmış ve tek tek saymıştır.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  O, bunların hepsini kuşatmış ve sayılarını tesbit etmiştir.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Onları kuşatmış ve tek tek saymıştır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  And olsun ki Allah onların hepsini kuşatmış, kendilerini ve yaptıklarını bir bir saymıştır.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Allah, onları bir bir sayarak hesaba geçirmiştir.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Andolsun, onların tümünü kuşatmış ve onları sayı olarak saymış bulunmaktadır.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  O, bunların hepsini kuşatmış ve sayılarını tesbit etmiştir.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Andolsun ki O, bunları cem’iyyet olarak da saymış, ferdler olarak da saymışdır.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  And olsun ki (O), onları (ilmiyle) kuşatmış, hem onları (ve yaptıklarını) birer birer saymıştır.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Andolsun ki; ilmi onları kuşatmış ve teker teker saymıştır.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Rahman onların hepsini hesap etmiş ve tek tek saymıştır.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Andolsun ki onları, tek tek adetlendirerek tespit etti (saydı).

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Şüphesiz (Allah) onların tümünü ilmi ile kuşatmış ve teker teker saymıştır

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  doğrusu, O bunların hepsini bilgisiyle kuşatmış, teker teker saymıştır;

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Doğrusu O, onların tümünü derin bir bilgiyle kuşatmış ve tek tek saymıştır.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Kasem olsun ki, onları kuşatmıştır ve onları saymakla saymıştır.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Allah onların hepsini kuşatmış ve sayılarını tesbit etmiştir.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Ant olsun ki, onları kuşatmış ve iyice saydıkça saymıştır!

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Allah, onları bir bir sayarak hesaba geçirmiştir.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  O bunların hepsini ilmi ile ihata etmiş, tek tek tesbit etmiştir.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  O, onların hepsini kuşatmış ve onları bir bir saymıştır.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Allah, onların hepsini tek tek sayıp, kaydetmiştir.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Andolsun, onların tümünü kuşatmış ve onları sayı olarak da saymış bulunmaktadır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Yemin olsun, O onların hepsini kuşatmış ve tamamını tek tek saymıştır.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  He does take an account of them (all), and hath numbered them (all) exactly.