1. Kâf. Hâ. Yâ. Ayn. Sâd. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bu, Zekeriyâ kuluna Rabbinin rahmetini bir anıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Zekeriyâ gizli bir seslenişle Rabbine yalvarmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Demişti ki: "Ey Rabbim! Gerçekten kemiklerim zayıfladı, baş ihtiyarlık aleviyle tutuştu, saçlarım ağardı. Ey Rabbim! Sana yalvarmak sayesinde şimdiye kadar bedbaht olup bir şeyden mahrum kalmadım. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. "Doğrusu ben, benden sonra yerime geçecek yakınlarımın iyi hareket etmeyeceklerinden korkuyorum. Karım da kısırdır. (Ne olur) tarafından bana bir veli (yerime geçecek bir oğul) bağışla!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. "O bana ve Yakuboğullarına mirasçı olsun. Ey Rabbim! Onu beğendiğin bir insan yap, rızânı kazanmasını sağla. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. "Ey Zekeriyâ! Biz sana bir oğul müjdeliyoruz, adı Yahyâ’dır. Bu adı daha önce kimseye vermemiştik. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Zekeriyâ: "Ey Rabbim! Benim nasıl oğlum olabilir? Karım kısırdır. Ben ise ihtiyarlığın son sınırına vardım. " dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Allah ona: "Bu böyledir. " dedi. Rabbin buyurdu ki: "Bu bana kolaydır. Daha önce seni de yaratmıştım. Halbuki sen hiçbir şey değildin. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Zekeriyâ: "Ey Rabbim! Öyleyse bana bir işaret ver!" dedi. Allah: "Senin işaretin, sapasağlam olduğun halde birbiri ardısıra üç gece insanlarla konuşmamandır. " buyurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Mescitten kavminin karşısına çıktığında, onlara işaretle "Sabah akşam Rabbinizi bütün eksiklerden tenzih edin" diye işaretle seslendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "Ey Yahyâ! Kitab’a kuvvetle sarıl!" dedik ve biz ona henüz çocuk iken hikmet verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Nezdimizden bir merhamet ve sâfiyet verdik. O çok takvâ sahibi idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Annebabasına iyilik ederdi. İsyankâr ve zorba değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Doğduğu günde, öleceği günde ve dirileceği günde ona selâm olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Resulüm! Kitapta Meryem’i de an. Hani o, âilesinden ayrılarak, doğu yönünde bir yere çekilmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sonra onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Derken biz ona ruhumuzu (Cebrail’i) göndermiştik de, kendisine düzgün bir insan şeklinde görünmüştü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Meryem: "Senden, çok esirgeyici olan Allah’a sığınırım. Eğer Allah’tan korkan bir kimse isen (çekil yanımdan!)" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. "Ben yalnızca, sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamam için Rabbinin bir elçisiyim. " dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Meryem: "Bana bir insan eli değmediği, iffetsiz de olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Cebrail: "Bu böyledir. " dedi. Rabbin buyurdu ki: "Bu bana kolaydır. Biz onu insanlar için bir mucize ve katımızdan da bir rahmet kılacağız. Bu, önceden kararlaştırılmış bir iştir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Nihayet ona hamile kaldı ve bu sebeple uzak bir yere çekildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Doğum sancısı onu bir hurma ağacına (dayanmaya) sevketti. "Keşke bundan önce ölmüş olsaydım da unutulup gitseydim!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onun altından bir ses kendisine şöyle seslendi: "Sakın tasalanma! Rabbin senin alt yanında bir su arkı vücuda getirmiştir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. "Hurma ağacını kendine doğru silkele, üstüne taze hurma dökülsün. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. "Ye, iç, gözün aydın olsun! Eğer insanlardan birini görecek olursan de ki: Ben çok esirgeyici Allah’a oruç adadım, artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Nihayet çocuğu kucağında taşıyarak kavmine getirdi. Dediler ki: "Ey Meryem! Hakikaten sen çok tuhaf bir iş yapmışsın. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Ey Harun’un kız kardeşi! Senin baban kötü bir adam değildi, annen de iffetsiz değildi. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bunun üzerine çocuğu gösterdi. "Biz beşikteki çocukla nasıl konuşuruz?" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Çocuk şöyle dedi: "Ben Allah’ın kuluyum. O bana Kitap verdi ve beni peygamber yaptı. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. "Nerede olursam olayım, beni mübarek kıldı. Yaşadığım müddetçe bana namaz kılmamı, zekât vermemi emretti. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. "Beni anneme hürmetkâr kıldı, baş kaldıran bir bedbaht yapmadı. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. "Doğduğum günde, öleceğim günde, diri olarak kabirden kaldırılacağım günde bana selâm olsun. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. İşte hakkında şüpheye düştükleri Meryem oğlu İsa, gerçek söze göre budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Çocuk edinmek Allah’a aslâ yakışmaz. O, çok yüce ve münezzehtir. Bir işin olmasına hükmettiği zaman ona sadece "Ol!" der, o da hemen oluverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. "Şüphesiz ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O’na kulluk edin. İşte doğru yol budur. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Fırkalar kendi aralarında ihtilâfa düştüler. O büyük güne şâhit olunduğu zamanda vay o kâfirlerin hâline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Bize gelecekleri gün neler işitecekler, neler göreceklerdir! Fakat o zâlimler şimdi apaçık bir sapıklık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Resulüm! Hâlâ gaflet içinde bulunanları ve hâlâ inanmayanları, işin bitmiş olacağı o hasret günü ile uyar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Şüphesiz ki biz bütün yeryüzüne ve üzerinde bulunanlara vâris olacağız. Onlar bize döndürülecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Resulüm! Kitap’ta İbrahim’i de an, zira o sıdkı bütün bir peygamber idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Hani babasına demişti ki: "Babacığım! İşitmeyen, görmeyen, sana hiçbir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. "Babacığım! Sana gelmeyen bir ilim gerçekten bana gelmiştir. O halde bana uy da, seni dosdoğru bir yola ileteyim. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. "Babacığım! Şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman’a isyan etmişti. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. "Babacığım! Doğrusu korkuyorum ki, çok esirgeyici olan Allah’tan sana bir azap gelip çatar da şeytana arkadaş olmuş olursun. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Babası dedi ki: "Ey İbrahim! Sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer onlara dil uzatmaktan vazgeçmezsen, muhakkak ki seni taşlarım. Uzun süre benden ayrıl git!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. İbrahim: "Sana selâm olsun! Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim. Çünkü O bana karşı çok lütufkârdır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. "Sizden de, Allah’tan başka taptıklarınızdan da uzaklaşıyor ve yalnız Rabbime yalvarıyorum. Umarım ki Rabbime yalvarmakla bedbaht olmam. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Nihayet İbrahim onlardan ve Allah’tan başka taptıkları şeylerden ayrılınca biz ona İshak’ı ve Yakub’u bağışladık ve her birini peygamber yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk, onların herkesçe övülüp hayırla yâdedilmelerini sağladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Resulüm! Kitap’ta Musa’ya dair anlattıklarımızı da an! O seçkin kılınmış hâlis bir insan ve tarafımızdan gönderilmiş (resul) bir peygamberdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Ona Tur’un sağ yanından seslenmiş ve hususi bir konuşmada bulunmak için onu yaklaştırmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Rahmetimizden, kardeşi Harun’u bir peygamber olarak ona bağışladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Resulüm! Kitap’ta İsmail’i de an! Çünkü o sâdık idi ve tarafımızdan gönderilmiş (resul) bir peygamberdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Âilesine ve yakınlarına namazı ve zekâtı emrederdi. Rabbinin nezdinde beğenilmiş, hoşnutluğa ermişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Kitap’ta İdris’i de an! Çünkü o sâdık bir peygamberdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Biz onu yüce bir yere yükseltmiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. İşte bunlar Allah’ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, Âdem’in zürriyyetinden ve Nuh’la beraber gemide taşıdıklarımızın neslinden, İbrahim ve İsrâil’in (Yakub’un) soyundan, hidâyete erdirip seçkin kıldığımız kimselerdir. Rahman’ın âyetleri onlara okunduğu zaman, ağlayarak secdeye kapanırlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Onlardan sonra yerlerine öyle bir nesil geldi ki, bunlar namazı bıraktılar, şehvetlerine uydular. Bu yüzden azgınlıklarının cezalarını çekeceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Ancak tevbe eden, iman eden ve sâlih amel işleyen kimseler bunun dışındadır. Onlar hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın cennete girerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Adn cennetlerine. Ki Rahman olan Allah onu kullarına gıyâben vâdetmiştir. Şüphe yok ki O’nun vaadi yerini bulacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Orada boş söz değil, sadece esenlik veren sözler işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Kullarımızdan takvâ sahibi olan kimselere miras bırakacağımız cennet işte budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. (Cebrail dedi ki): "Biz ancak Rabbinin emri ile ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunların arasında bulunan her şey O’nundur. Senin Rabbin aslâ unutkan değildir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. O; göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. O’na ibadet et ve bu ibadetinde sabırlı ol. Hiç sen Allah’ın ismini taşıyan başka birini bilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. İnsan der ki: "Öldüğüm zaman (kabirden) diri olarak çıkarılacak mıyım?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. İnsan daha önce hiçbir şey değilken, kendisini nasıl yarattığımızı düşünmüyor mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Rabbine andolsun ki, biz onları da şeytanları da mutlaka mahşerde toplayacağız. Sonra da onları diz üstü çökmüş bir vaziyette cehennemin çevresinde hazır bulunduracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Sonra her gruptan Rahman’a karşı isyanda en ileri gidenleri ayıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Sonra, biz oraya girmeye kimlerin daha müstehak olduklarını elbette daha iyi biliriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. İçinizden cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur. Bu Rabbinin katında kesinleşmiş bir hükümdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Sonra takvâya erenleri kurtarırız, zâlimleri de orada diz çökmüş olarak bırakırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Âyetlerimiz kendilerine açık açık okunduğu zaman kâfirler iman edenlere: "Bu iki topluluktan hangisinin mevki ve makamı daha hayırlı, meclis ve topluluğu daha güzeldir?" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Halbuki biz bunlardan önce, malca ve gösteriş bakımından güzel olan nice nesiller helâk ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. De ki: "Kim sapıklık içinde ise, Rahman onun günlerini uzattıkça uzatsın! Nihayet kendilerine vaad edilen azabı, ya da kıyamet gününü gördükleri zaman, kimin yerinin daha kötü ve taraftarlarının daha zayıf olduğunu bileceklerdir!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Allah hidayette bulunanların hidayetini artırır. Bâki kalacak sâlih ameller, Rabbinin katında hem sevap olarak daha iyidir, hem de netice olarak daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Resulüm! Âyetlerimizi inkâr eden ve: "Bana elbette mal ve evlat verilecektir. " diyen adamı gördün mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. O gaybı mı biliyor, yoksa Rahman’ın katından bir söz mü almıştır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Kesinlikle hayır! Biz onun söylediğini yazacağız ve azabını uzattıkça uzatacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Onun dediğine biz vâris oluruz ve o bize tek başına yapayalnız gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Onlar kendilerine kuvvet ve itibar kazandırsın diye Allah’ı bırakarak ilâhlar edindiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Hayır, hayır! Taptıkları ilâhlar onların tapınmalarını tanımayacaklar ve onlara hasım olacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Görmedin mi? Biz şeytanları kâfirlerin üzerine salarız da, onları kışkırttıkça kışkırtırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Şu halde onlar hakkında acele etme! Biz onların (günlerini) saydıkça sayıyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Muttakileri o gün Rahman’ın huzurunda O’na gelmiş konuklar olarak toplarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Suçluları da susamış olarak cehenneme süreriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Rahman’ın huzurunda söz ve izin alandan başkasının şefaata gücü yetmez (izin verilmez). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. "Rahman çocuk edindi. " dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Andolsun ki siz, pek çirkin bir şey ortaya attınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Bu sözden dolayı neredeyse gökler parçalanacak, yer yarılacak, dağlar dağılıp çökecekti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Rahman olan Allah’a çocuk isnadında bulunmaları yüzünden. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Halbuki Rahman olan Allah’a çocuk isnat etmek aslâ yakışmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Göklerde ve yerde olan herkes Rahman’a birer kul olarak gelirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Allah onların hepsini kuşatmış ve sayılarını tesbit etmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Onlardan her biri kıyamet gününde teker teker O’nun huzuruna gelirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. İman edip sâlih ameller işleyenler için Rahman bir sevgi peyda edecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Resulüm! Biz Kur’an’ı senin dilinle indirerek kolaylaştırdık ki, onunla takvâ sahiplerini müjdeleyesin ve onunla inatçı bir kavmi uyarasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Onlardan önce nice nesilleri helâk ettik. Şimdi onlardan hiçbirini hissediyor veya bir ses işitiyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster