فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ
Fahtelefel ahzabü mim beynihim fe veylül lillezıne keferu mim meşhedi yevmin azıym
Kelime
Anlamı
Kökü
فَاخْتَلَفَ
ayrılığa düştüler
الْأَحْزَابُ
hizipler
مِنْ
بَيْنِهِمْ
kendi aralarından
فَوَيْلٌ
artık vay haline
لِلَّذِينَ
kimselerin
كَفَرُوا
inkar eden
مِنْ
ötürü
مَشْهَدِ
görmekten
يَوْمٍ
bir günü
عَظِيمٍ
büyük

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Aralarından bölükler ayrıldı, ayrılığa / aykırılığa düştüler. Ulaşıp görecekleri büyük günün şiddetli azâbı kâfirlere.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Gerçekler bu şekilde ortada iken, Hıristiyan olduklarını iddia eden guruplar, yine de kendi aralarında, İsa’nın yaratılışıyla alakalı meselede çekişip duruyorlar. Öyleyse son yargı günü olan ahiretin gerçekleşeceği an, Allah’tan gelen gerçekleri örtbas eden kâfirlerin vay haline...

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Sonra guruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Büyük güne şahit olunduğu zamanda vay o kâfirlerin haline!

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Çeşitli anlayıştakiler (Ulûhiyetin TEK’liğinden perdeliler) aralarında ayrılığa düştüler (Allâh’a iftira attılar)... Yaşanacak azametli sürecin dehşetinde yazık olacak o hakikat bilgisini inkâr edenlere!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Aralarından birtakım gruplar ayrılığa düştüler. Artık büyük bir günü görmekten dolayı inkâr edenlerin vay haline!

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  İçlerinden (birtakım) gruplar ayrılığa düştüler. Artık büyük bir günü görmekten dolayı, vay inkar edenlere.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Sonra fırkalar (Hristiyanlarla Yahudiler) kendi aralarında ihtilafa düştüler. Artık görülecek bir büyük günün (kıyametin) azabı, o küfredenlere olsun.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Sonra gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Büyük günü görecek olduğu zaman da vay o kâfirlerin haline!

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Firkalar, kendi aralarinda anlasmazliga dustuler. Vay o buyuk gunu gorecek kafirlerin haline!

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  (İsâ hakkında) kendi aralarında gruplaşanlar görüş ayrılığına düştüler. Artık o büyük güne şahit olacak o inkarcıların vay hâline !

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Çeşitli gruplara ayrılan insanlar, aralarında görüş ayrılığına düştüler. Artık gerçeğin meydana çıkacağı o mühim günün duruşmasında vay o inkârcıların başına geleceklere!

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (Fakat hıristiyan) gruplar, aralarında ayrılığa düştüler. Büyük bir günü görüp yaşayacakları için vay kâfirlerin hâline!

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Sonra guruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Büyük güne şahit olunduğu zamanda vay o kâfirlerin haline!

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Mezhepler, (İsa’nın kimliği üzerinde) aralarında anlaşmazlığa düştüler. Büyük birgüne tanık olacak kafirlerin vay haline!

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Ne var ki, fırkalar (yahudi ve hıristiyanlar) kendi aralarında ihtilafa düştüler. O büyük (dehşetli) günü görecek kâfirlerin vay haline!

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Çeşitli gruplara ayrılan insanlar, aralarında görüş ayrılığına düştüler. Vaygele kâfirlerin başına! O «büyük gün» de gözleri neler görecek.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  İçlerinden (birtakım) gruplar ayrılığa düştüler. Artık büyük bir günü görmekten dolayı, vay küfredenlere.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Sonra guruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Büyük güne şahit olunduğu zamanda vay o kâfirlerin haline!

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Sonra fıkralar kendi aralarında ihtilâf etdi. Artık görecekleri büyük bir günün çetin azâbı o kâfirlerindir.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Sonra (yahudi ve hristiyan) topluluklar kendi aralarında ihtilâfa düştü. Artık büyük gün(ün dehşeti) görüldüğü vakit o inkâr edenlerin vay hâline!

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Fırkalar kendi aralarında ihtilafa düştüler. Vay o büyük günü görecek kafirlerin haline.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Aralarında ki bir topluluk (Meryem oğlu İsa nın doğumuyla ilgili) ihtilafa düştüler. O büyük günün şahitliğini inkar edenlerin vay haline.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Bundan sonra hizipler (gruplar) kendi aralarında ihtilâf ettiler. Büyük gün müşahede edildiği (şahit olunduğu) zaman vay o kâfirlerin haline!

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  İçlerinden (bir takım) gruplar ayrılığa düştüler. Artık büyük bir günü (kıyameti) görmekten dolayı, vay küfre sapanlara!

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Hal böyleyken (Kitab-ı Mukaddes’e bağlı olduklarını iddia eden) hizipler yine de aralarında (İsa’nın doğası hakkında) çekişip duruyorlar! Öyleyse, o büyük Gün bütün açıklığıyla gelip çattığı zaman vay hallerine hakkı inkar edenlerin!

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Buna rağmen mezhepler kendi aralarında ayrılığa düştüler. O halde, büyük bir günün sorgusunda (yaşayacaklarından) dolayı, inkarda direnen o kimselerin vay hallerine!

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (37-38) Sonra fırkalar kendi aralarında ihtilâfa düştüler. Artık görülecek günün en şiddetli azabı, kâfir olan kimseler içindir. Bize gelecekleri gün neler işitecekler ve neler göreceklerdir. Fakat o zalimler bugün pek zahir bir sapıklık içindedirler.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Fırkalar kendi aralarında ihtilâfa düştüler. O büyük güne şâhit olunduğu zamanda vay o kâfirlerin hâline!

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Daha sonra gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Artık o inkâr eden kimselerin vay haline! Büyük bir günü görmekten dolayı...

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Çeşitli gruplara ayrılan insanlar, aralarında görüş ayrılığına düştüler. Vaygele kâfirlerin başına! O «büyük gün» de gözleri neler görecek.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Sonra onun hakkında birtakım gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Artık gerçeğin meydana çıkacağı o mühim günün duruşmasında vay o kâfirlerin başına geleceklere!

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Kendi aralarından hizipler, ayrılığa düştüler. Artık büyük bir günü görmekten ötürü vay kâfirlerin haline!

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Gruplar aralarında ayrılığa düştüler. Vay o büyük günü görecek kafirlerin haline!..

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  İçlerinden (birtakım) gruplar ayrılığa düştüler. Artık büyük bir günü görmekten dolayı, vay küfre sapanlara.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Kendi aralarından çıkan hizipler ihtilafa düştüler. Büyük bir günün tanıklığından ötürü vay o inkârcıların haline!

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  But the sects differ among themselves: and woe to the unbelievers because of the (coming) Judgment of a Momentous Day!