1. Kâf, ha, ya, ayn, sad Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bu ayetlerde Rabbinin, kulu Zekeriyya’ya yönelik rahmeti anlatılıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Hani O, Rabbine içinden yalvarmış. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ve demişti ki; «Ey Rabbim, kemiklerim yıprandı, yaşlılık alevi başımı sardı. Şimdiye kadar sana dua edip de bedbaht olduğum hiç olmadı.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Benden sonra yerime geçecek yakınlarımdan yana endişeliyim. Eşim de çocuktan kesilmiştir. Bana kendi katından bir oğul bağışla.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bu oğul, benim ve Yakuboğullarının mirasını sürdürsün. Ya Rabbi, onu sevimli bir insan yap.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Allah dedi ki; «Ya Zekeriyya, sana Yahya adında bir oğul müjdeliyoruz. Bu adı daha önce hiç kimseye vermemiştik.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Zekeriyya dedi ki; «Benim nasıl oğlum olabilir. Eşim çocuktan kesildi, ben ise ileri derecede yaşlandım.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Allah dedi ki; «Rabbin buyurdu ki, bu iş O’nun için kolaydır, vaktiyle ben seni hiçbir şey değilken yoktan varetmiştim.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Zekeriyya, «Ya Rabbi, bunun için bana bir belirti göster» dedi. Allah, ona «Bunun belirtisi, hiçbir organik rahatsızlığının sonucu olmaksızın üç gün, üç gece hiç kimse ile konuşamamandır, bu süre içinde dilinin dönmemesidir» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bunun üzerine Zekeriyya mihrapta yüzünü soydaşlarına dönerek sabahları ve akşamları Allah’ı her tür noksanlıktan tenzih etmelerini işaret etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Allah, ona «Ey Yahya, tüm gücünle kitab’a (Tevrat’a) sarıl» dedi. Ona daha çocukken bilgelik verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Yine ona tarafımızdan sevecenlik ve kalp temizliği bağışladık. O kötülüklerden sakınan bir kimse idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yine ona ana babasına bağlılık duygusu aşıladık. O dik kafalı, serkeş ve huysuz biri değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Doğduğu gün, öleceği gün ve tekrar diriltileceği gün ona selâm olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Bu Kitap’ta Meryem hakkında anlattıklarımızı da hatırla. Hani O, ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Komşuları ile arasına bir perde germişti. Bu sırada ona ruhumuzu (Cebrail’i) gönderdik. O, ona normal bir erkek kılığında görünmüştü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Meryem, O’na «Ben senden «Rahman» olan Allah’a sığınırım. Eğer kötülük yapmaktan sakınan biri isen bana dokunma!» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Cebrail dedi ki; «Gerçekten ben, sana temiz bir oğlan vermek için sırf Rabbinin ginderdiği elçiyim» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Meryem, Cebrail’e «Benim nasıl oğlum olabilir? Bana hiç erkek eli değmiş değildir, hiç gayri meşru ilişkim de olmadı» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Cebrail dedi ki; «Allah ,söyle diyor: Bu iş benim için kolaydır. Bu olayı insanlara gücümüzü kanıtlayan bir mucize ve oğlunu da onlara rahmet kaynağı olarak sunmak istiyoruz. Bu olay kesinleşmiş bir hükümdür.’’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Böylece Meryem, oğluna gebe kaldı. Bu döneminde gözlerden uzak bir köşeye çekildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Bir süre sonra doğum sancıları tutunca bir hurma ağacının altına sığınmak zorunda kaldı ve «Keşke, daha önce ölmüş ve hafızalardan silinmiş olsaydım» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Bu arada, ayakları altından şöyle bir ses duydu; «Sakın üzülme, Rabb’in senin için ayaklarının altından akan bir dere açtı.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Hurmanın dalını silkele de üzerine olgun ve taze hurmalar dökülsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ye, iç, gönlün rahat olsun. Eğer birini görecek olursan ’Ben Rahman olan Allah’a konuşmama orucu adadım, bu yüzden bugün hiç kimse ile konuşmayacağım’ de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Bebeğini kucağına alıp yakınlarının yanına gelince kendisine dediler ki; Ey Meryem, sen çok utandırıcı bir suç işledin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ey Harun’un kız kardeşi, senin ne baban kötü bir adamdı ve ne de annen iffetsiz bir kadındı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bunun üzerine Meryem, eli ile oğlunu göstererek onunla konuşmalarını önerdi. Onlar da «Biz beşikteki çocukla nasıl konuşabiliriz?» dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. O sırada beşikteki çocuk dile gelerek dedi ki; «Ben Allah’ın kuluyum. O bana kitap vererek beni peygamber yaptı.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Nerede olursam olayım, beni insanlara yararlı kıldı. Bana sağ oldukça namaz kılmamı ve zekatı emretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Beni anama düşkün bir evlat olarak yarattı; dik kafalı ve kötülük düşkünü biri olmaktan uzak tuttu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Doğduğum gün, öleceğim gün ve tekrar diriltileceğim gün Allah’ın rahmeti ve bağışı benimle birliktedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. İşte «gerçek söz» e göre Meryemoğlu İsa budur, oysa insanlar bu gerçek sözü kuşku ile karşılıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Allah’a oğul edinmek yakışmaz. O böyle bir şeyden münezzehtir. O bir iş hakkında kesin hüküm verince o işe sadece «ol» der, o da hemen oluverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Kuşku yok ki Allah sizin de benim de Rabb’imizdir, öyleyse sırf O’na kulluk ediniz. İşte dosdoğru yol budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Çeşitli gruplara ayrılan insanlar, aralarında görüş ayrılığına düştüler. Vaygele kâfirlerin başına! O «büyük gün» de gözleri neler görecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Karşımıza gelecekleri gün kulakları ne güzel işitecek ve gözleri ne iyi görecek. Fakat o zalimler, bugün açık bir sapıklık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ey Muhammed, onları o hayıflanma ve pişmanlık günü hakkında uyar. Hani o gün onlar halâ gaflet içinde yüzerken ve inanmazlıklarını sürdürürlerken haklarındaki hüküm kesinleşiverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Kuşku yok ki, yeryüzünün ve oradaki tüm varlıkların son mirasçısı biz olacağız, tüm insanlar bize döndürüleceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Bu kitapta İbrahim hakkında anlattıklarımızı da hatırla. O son derece doğru sözlü ve dürüst bir peygamberdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Hani babasına dedi ki; «Ey babacığım, niye işitemeyen, göremeyen ve sana hiçbir yararı olmayan putlara tapıyorsun.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Babacığım, sana ulaşmayan bir ilim, geldi bana, ne olur bana tabi ol da seni dümdüz bir yola çıkarayım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Ey babacığım, sakın şeytana kul olma; çünkü o, rahmeti bol olan Allah’a baş kaldırmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Ey babacığım, senin Allah’dan gelecek bir azaba çarptırılarak şeytanın dostu olacağından korkuyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Babası, ona «Ey İbrahim, sen benim taptığım tanrılara sırt mı çeviriyorsun? Eğer bu tutumundan vazgeçmezsen seni taşa tutarak öldürürüm, uzun bir süre yanımdan uzaklaş» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. İbrahim, babasına dedi ki; «Esenlik dilerim sana. Senin adına Rabbimden af dileyeceğim, hiç kuşkusuz benim Rabbim lütufkardır.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Sizleri, Allah’ı bir yana bırakarak taptığınız putlarla başbaşa bırakarak bir yana çekiliyor ve Allah’a yalvarıyorum. Umuyorum ki, Rabbime yalvarırsam kötü olmaktan kurtulurum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. İbrahim, onları taptıkları putlarla başbaşa bırakarak yanlarından ayrılınca kendisine İshak’ı ve Yakub’u bağışladık ve bunların her ikisini de peygamber yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Onlara rahmetimizden pay verdik. Her dilde saygı ile anılmalarını sağladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Bu kitapta Musa hakkında anlattıklarımızı da hatırla. O tarafımızdan seçilerek gönderilmiş bir peygamberdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Ona Tur’un sağ yanından seslendik ve kendisi ile özel olarak konuşmak için onu yakınımıza getirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Rahmetimizin bir sonucu olarak ona kardeşi Harun’u peygamber olarak armağan ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Bu Kitapta İsmail hakkında anlattıklarımızı da hatırla. O sözünün eri idi ve tarafımızdan gönderilmiş bir peygamberdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. O yakınlarına namaz kılmayı ve zekât vermeyi emrederdi. O Rabbinin hoşnutluğunu kazanmış bir kişi idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Bu Kitapta İdris hakkında anlattıklarımızı da hatırla o son derece doğru sözlü ve dürüst bir peygamberdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Onu yüce bir konuma çıkarmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Bunlar nimete erdirdiği kimselerdir. Bunların kimi Adem soyundan, kimi Nuh ile birlikte gemiye bindirdiklerimizin soyundan, kimi de İbrahim ile İsrail’in soyundan gelen peygamberler ile doğru yola ilettiğimiz seçkin mü’minlerdir. Bunlar rahmeti bol Allah’ın ayetleri kendilerine okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Bunların yerine namazı umursamayan ve ihtiraslarına tutsak olmuş kuşaklar geçti. Bu kuşaklar sapıklıklarının cezasına çarpılacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Yalnız tövbe ederek iman edip iyi ameller işleyenler bu genel hükmün kapsamı dışındadırlar. Onlar cennete girecekler ve en ufak bir haksızlığa uğratılmayacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Rahmeti bol Allah’ın kullarına, somut olarak göstermeden vadettiği Adn cennetlerine gireceklerdir. Allah’ın vaadi kesinlikle gerçekleşecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Orada boş sözler değil, sadece selam sözü işitirler. Ve sabah akşam rızıklarını hazır bulurlar orada. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. İşte kötülüklerden kaçınan kullarımızın mirasçısı olacakları için de sürekli kalacakları cennet budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Cebrail, Muhammed’e dedi ki; «Biz ancak Rabbinin izni ile yere ineriz. Geleceğimiz, geçmişimiz ve bu ikisi arasındaki tüm olaylar O’nun tasarrufu altındadır. Senin Rabbin hiçbir şeyi unutmaz Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. O göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki tüm varlıkların Rabbidir. O halde sırf O’na kulluk ediniz ve bu kulluğun omuzlarına bindirdiği tüm yükümlülüklere katlanınız. O’nun bir benzerini tanıyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. İnsan «Ben öldükten sonra mı yeniden diriltileceğim?» der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. İnsan, vaktiyle hiçbir şey değilken, kendisini yoktan varettiğimizi düşünmüyor mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Rabb’inin yüceliği hakkı için, onları peşlerinden gittikleri şeytanları ile birlikte biraraya getireceğiz, sonra da dizüstü çöktürerek cehennemin çevresinde toplayacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Sonra her grubun, rahmeti bol olan Allah’a baş kaldıran en azılı ele başlarını ayıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Sonra biz onların hangilerinin öncelikle cehenneme girmeleri gerektiğini, kuşkusuz, herkesten iyi biliriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Aranızda cehenneme uğramayacak hiç kimse kalmayacaktır. Bu Rabbinin kesinleşmiş bir hükmüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Sonra sakınanları kurtararak zalimleri, dizüstü çökmüş durumda orada bırakırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Açık ayetlerimiz okunduğu zaman kâfirler, mü’minlere «Hangimizin sosyal konumu daha üstün, hangimizin itibarı daha yüksektir» derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Oysa biz eski dönemlerde onlardan daha varlıklı ve daha gösterişli nice kuşakları yokettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Onlara de ki; «rahmeti bol olan Allah sapık yolda olanlara ne kadar geniş maddi imkân verirse versin, sonunda tehdit edildikleri somut azab ile ya da kıyamet günü ile yüzyüze geldiklerinde nasıl olsa kimin sosyal konumunun daha düşük ve kimin askeri gücünün daha zayıf olduğunu öğreneceklerdir.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Allah doğru yolda olanların sapmazlıklarını pekiştirir. Kalıcı iyi ameller, Rabb’in katında daha iyi ödül kazandırıcı ve daha mutlu akıbete erdiricidirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Ey Muhammed, şu ayetlerimizi inkâr eden ve «Bana kesinlikle mal ve evlat verilecek» diyen adamı gördün mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Gaybın bilgisi mi önüne açıldı, yoksa rahmeti bol olan Allah’dan kesin söz mü aldı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Hayır, öyle bir şey yok. Onun söylediklerini yazacağız ve uğrayacağı azabı alabildiğine arttıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Sözünü ettiği malı ve evladı bize kalacak da kendisi yalnız başına huzurumuza gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Müşrikler, Allah’ı bir yana bırakarak kendilerine destek olsunlar diye çeşitli ilahlar edindiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Hayır. O düzmece ilahlar, müşriklerin kendilerine yönelik tapınmalarını reddedecekler ve onlara karşı çıkacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Şeytanları, kâfirlerin üzerine kışkırtıcı olarak saldığımızı görmedin mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Onların bir an önce yok edilmelerini isteme. Biz onların yaptıklarını ve alıp verdikleri nefesleri tek tek sayıyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. O gün kötülükten sakınanları seçkin konuklara yaraşır bir saygınlıkla, rahmeti bol olan Allah’ın huzurunda biraraya getiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Buna karşılık ağır günahkârları, susamış hayvan sürüleri gibi cehenneme süreriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Allah’ın bu yolda yetki verdiği kimseler dışında hiç kimse bir başkasına aracılık, şefaat edemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Bazı kâfirler «Rahmeti bol olan Allah, evlat edindi» dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Sizler, böyle demekle son derece çirkin bir iddia ileri sürdünüz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Bu iddia karşısında nerede ise gökler paramparça olacak, yer yarılacak ve dağlar gürültü ile göçerek yerle bir olacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Onlar rahmeti bol olan Allah’a çocuk yakıştırdılar diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Oysa rahmeti bol olan Allah’a çocuk edinmek yakışmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Göktekilerin ve yerdekilerin tümü rahmeti bol olan Allah’ın huzuruna kul olarak geleceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Allah, onları bir bir sayarak hesaba geçirmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Kıyamet günü hepsi O’nun huzuruna teker teker geleceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. İman edip iyi ameller işleyenlere gelince Allah, onlara sevgi armağan edecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Ey Muhammed, kötülükten sakınanları müjdeleyesin ve inatçılar güruhunu uyarasın diye biz bu Kur’an’ı ana dilinde indirerek onu kolay anlamanı sağladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Biz bu inatçılardan önce nice kuşakları yokettik. Şimdi onların hiçbirini ortalıkta görüyor musun, yada onlardan kaynaklanan en zayıf bir ses kulağına geliyor mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster