1. Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bu (ayetlerde) Rabbinin, kulu Zekeriya`ya yönelik rahmeti anlatılıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (3-4) Hani O, Rabbine gizlice seslenip şöyle niyaz etmişti: “Ey Rabbim! Doğrusu, artık kemiklerim zayıfladı, saçlarım ağardı. Ey Rabbim! (şimdiye kadar) sana yönelttiğim duada cevapsız bırakıldığım hiç olmadı.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (3-4) Hani O, Rabbine gizlice seslenip şöyle niyaz etmişti: “Ey Rabbim! Doğrusu, artık kemiklerim zayıfladı, saçlarım ağardı. Ey Rabbim! (şimdiye kadar) sana yönelttiğim duada cevapsız bırakıldığım hiç olmadı.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (5-6) “Doğrusu ben, arkamdan gelecek yakınlarım(ın isyankar olmaların)dan korkuyorum. Karım da kısırdır. Bana kendi tarafından öyle bir çocuk ver ki; bana da varis olsun Yakupoğulları`na da varis olsun. Ey Rabbim! Hem de onu rızana layık (olanlardan) kıl!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (5-6) “Doğrusu ben, arkamdan gelecek yakınlarım(ın isyankar olmaların)dan korkuyorum. Karım da kısırdır. Bana kendi tarafından öyle bir çocuk ver ki; bana da varis olsun Yakupoğulları`na da varis olsun. Ey Rabbim! Hem de onu rızana layık (olanlardan) kıl!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (Allah, şöyle buyurdu:) “Ey Zekeriya! Haberin olsun ki biz sana Yahya adlı bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce onun adını kimseye vermedik.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (Zekeriya:) “Rabbim! Hanımım kısır ve ben de ihtiyarlığın son noktasına ulaşmış iken, benim nasıl çocuğum olacak?” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (Ona gelen melek:) “Öyledir” dedi. (Fakat) Rabbin buyurdu ki: “Bunu yapmak bana pek kolay! Nitekim seni yoktan var eden de ben değil miyim?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (Zekeriya:) “Ya Rabbi, bunun için bana bir belirti göster” dedi. (Allah:) “Bunun belirtisi, sapasağlam olduğun halde (üç gün) üç gece insanlarla konuşamamandır (dilinin tutulmasıdır)” buyurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Derken Zekeriya mabedden halkının karşısına çıktı. (Konuşmak istedi, konuşamadı) ve onlara: “Sabah akşam Allah`ı tesbih edin” diye işaret etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (12-15) (Ve Yahya doğup büyüyünce kendisini peygamber yaptık ve:) “Ey Yahya! İlahi mesaja sımsıkı sarıl!” (diye ona öğüt verdik). O, daha küçük bir oğlanken biz ona doğru ve kuşatıcı düşünme yeteneği vermiştik. O, Allah`a karşı gelmekten sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimse idi. İsyancı bir zorba değildi. Bunun içindir ki, doğduğu gün de, öldüğü gün de, (Allah`ın) selamı onun üzerindeydi ve diriltileceği gün de (ona) selam olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (12-15) (Ve Yahya doğup büyüyünce kendisini peygamber yaptık ve:) “Ey Yahya! İlahi mesaja sımsıkı sarıl!” (diye ona öğüt verdik). O, daha küçük bir oğlanken biz ona doğru ve kuşatıcı düşünme yeteneği vermiştik. O, Allah`a karşı gelmekten sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimse idi. İsyancı bir zorba değildi. Bunun içindir ki, doğduğu gün de, öldüğü gün de, (Allah`ın) selamı onun üzerindeydi ve diriltileceği gün de (ona) selam olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (12-15) (Ve Yahya doğup büyüyünce kendisini peygamber yaptık ve:) “Ey Yahya! İlahi mesaja sımsıkı sarıl!” (diye ona öğüt verdik). O, daha küçük bir oğlanken biz ona doğru ve kuşatıcı düşünme yeteneği vermiştik. O, Allah`a karşı gelmekten sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimse idi. İsyancı bir zorba değildi. Bunun içindir ki, doğduğu gün de, öldüğü gün de, (Allah`ın) selamı onun üzerindeydi ve diriltileceği gün de (ona) selam olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (12-15) (Ve Yahya doğup büyüyünce kendisini peygamber yaptık ve:) “Ey Yahya! İlahi mesaja sımsıkı sarıl!” (diye ona öğüt verdik). O, daha küçük bir oğlanken biz ona doğru ve kuşatıcı düşünme yeteneği vermiştik. O, Allah`a karşı gelmekten sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimse idi. İsyancı bir zorba değildi. Bunun içindir ki, doğduğu gün de, öldüğü gün de, (Allah`ın) selamı onun üzerindeydi ve diriltileceği gün de (ona) selam olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (16-17) (Ey Muhammed!) Kitapta (Kur`an`da) Meryem (hakkında anlattıklarımızı da) hatırla! Hani o, ailesinden ayrılarak (evinin veya mescidin) doğu tarafında bir yere çekilmişti. Komşuları ile arasına bir perde germişti. Bu sırada ona ruhumuzu (Cebrail`i) göndermiştik de (o) ona düzgün bir insan şeklinde görünmüştü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (16-17) (Ey Muhammed!) Kitapta (Kur`an`da) Meryem (hakkında anlattıklarımızı da) hatırla! Hani o, ailesinden ayrılarak (evinin veya mescidin) doğu tarafında bir yere çekilmişti. Komşuları ile arasına bir perde germişti. Bu sırada ona ruhumuzu (Cebrail`i) göndermiştik de (o) ona düzgün bir insan şeklinde görünmüştü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (Meryem onu görünce:) “Senden, O kuşatıcı rahmet ve esirgeme sahibine sığınırım! Eğer günahtan sakınan bir kimse isen (bana yaklaşma!)” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (Cebrail:) “Ben ancak Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir çocuk bağışlamak için gönderildim” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (Meryem, Cebrail`e:) “Benim nasıl oğlum olabilir? Bana hiç erkek eli değmiş değildir, hiç gayri meşru ilişkim de olmadı” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (Cebrail:) “Bu böyledir” dedi. (Fakat) Rabbin şöyle diyor: “Bu iş benim için kolaydır. Bu olayı insanlara (gücümüzü) kanıtlayan bir mucize ve oğlunu da onlara rahmet kaynağı olarak sunmak istiyoruz. Bu olay kesinleşmiş bir hükümdür.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Böylece Meryem, oğluna gebe kaldı. Bu döneminde (gebeliği süresince) gözlerden uzak bir yere çekildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Bir süre sonra doğum sancıları tutunca bir hurma ağacının altına sığınmak zorunda kaldı ve “Keşke, daha önce ölmüş ve hafızalardan silinmiş olsaydım” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Bunun üzerine (Cebrail) ağacın altından ona şöyle seslendi: “Sakın üzülme! Rabbin senin alt yanında bir su arkı yarattı.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. “Hurmanın dalını silkele de üzerine olgun ve taze hurmalar dökülsün.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. “Ye, iç, gözün aydın (gönlün rahat) olsun! Ve eğer insanlardan birini görürsen ona de ki: “Ben Rahman (olan Allah) için (susma) orucu adadım, bu yüzden bugün hiç kimse ile konuşmayacağım.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Bebeğini kucağına alıp yakınlarının yanına gelince kendisine dediler ki: “Ey Meryem, sen çok utandırıcı bir suç işledin.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. “Ey Harun`un kız kardeşi! Senin baban fena bir kişi değildi, anan da iffetsiz ve hayâsız bir kadın değildi.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (Meryem,) eli ile (beşikteki) oğlunu göstererek onunla konuşmalarını önerdi. Onlar da: “Biz beşikteki çocukla nasıl konuşabiliriz?” dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (Bunun üzerine beşikteki bebek şöyle konuştu: “Şüphesiz ben Allah`ın kuluyum. Bana Kitab`ı (İncil`i) vermeyi hükme bağladı. Benim peygamber olmamı takdir etti.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. “Nerede olursam olayım beni insanlara faydalı kıldı ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekâtı emretti.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. “Beni anneme saygılı ve iyilik edici kıldı ve beni bir zorba, isyankâr yapmadı.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. “Bunun için doğduğum gün, öleceğim gün ve tekrar diriltileceğim gün Allah`ın selamı benimle birliktedir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. İşte hakkında şüphe ve tartışmalara girdikleri Meryem oğlu İsa konusunda (Allah`ın) gerçek olan sözü budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Allah`ın çocuk edinmesi düşünülemez. O, bundan yücedir, uzaktır. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece “Ol!” der ve o da oluverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. (İsa onlara:) “Gerçek şu ki, Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse O`na kulluk edin. Dosdoğru yol budur.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Çeşitli gruplara ayrılan insanlar, aralarında görüş ayrılığına düştüler. Artık gerçeğin meydana çıkacağı o mühim günün duruşmasında vay o inkârcıların başına geleceklere! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Onlar, bizim huzurumuza çıkacakları gün (başlarına gelecek olanları) ne iyi duyacaklar ve ne iyi görecekler (bir bilsen)! Fakat o zalimler (buna rağmen) bugün (hâlâ) apaçık sapıklık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. (Ey Muhammed!) Onları, gaflet içinde bulunup iman etmezlerken işin bitirileceği o pişmanlık günüyle uyar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Kuşku yok ki, yeryüzünün ve oradaki tüm varlıkların son mirasçısı biz olacağız. (O zaman) onların hepsi bize döndürüleceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Kitapta (Kur`an`da) İbrahim (hakkında anlattıklarımızı da) hatırla! O son derece doğru sözlü ve dürüst bir peygamberdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Hani babasına şöyle demişti: “Babacığım! İşitmeyen, görmeyen ve sana bir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. “Babacığım! Doğrusu, sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Bana tabi ol ki seni doğru yola ileteyim.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. “Ey babacığım! Sakın şeytana kulluk etme! Çünkü o, rahmeti bol olan Allah`a başkaldırmıştır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. “Ey babacığım! Gerçekten ben, senin Rahman (olan Allah)`tan gelecek bir azaba çarptırılarak şeytanın dostu olacağından korkuyorum.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. (Babası) dedi ki: “Ey İbrahim! Sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer bu tutumundan vazgeçmezsen seni taşa tutarak öldürürüm. Uzun bir süre yanımdan uzaklaş.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. (İbrahim) şöyle dedi: “Selam olsun sana! Senin adına Rabbimden af dileyeceğim. Hiç kuşkusuz benim Rabbim bana karşı lütufkârdır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. “Sizden ve sizin Allah`tan başka yalvarıp yakardığınız şeylerden uzak duracak ve (yalnızca) Rabbime yakaracağım. Böylece umulur ki, yakarışım Rabbim tarafından cevapsız bırakılmayacaktır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ve böylece, onlardan ve onların Allah`ı bırakıp tapındıkları şeylerden uzaklaşınca, ona İshak`ı ve (torunu) Yakub`u bahşettik ve bunların her birini peygamber yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Onları rahmetimizle ödüllendirdik. Ve onlara doğru olanı (başkalarına) ulaştırmaları için üstün bir anlatım gücü bahşettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Kitapta (Kur`an`da) Musa (hakkında anlattıklarımızı da) hatırla! O da tarafımızdan seçilerek gönderilmiş bir peygamberdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Hani ona Tur Dağı`nın sağ yamacından seslenmiş ve kendisiyle özel olarak konuşmak için onu (kendimize) yaklaştırmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Rahmetimizin bir sonucu olarak ona kardeşi Harun`u bir peygamber olarak armağan etmiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Kitapta (Kur`an`da) İsmail (hakkında anlattıklarımızı da) hatırla! O sözünün eri idi ve tarafımızdan gönderilmiş bir peygamberdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Ailesine ve yakınlarına namazı ve zekâtı emrederdi. Ve o, Rabbinin yanında beğenilmiş, hoşnutluğa erişmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Kitapta (Kur`an`da) İdris (hakkında anlattıklarımızı da) hatırla! O son derece doğru sözlü ve dürüst bir peygamberdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Ve Biz onu da yüce bir makama yükseltmiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. İşte bunlar, Âdem`in ve Nuh ile beraber (gemiye) bindirdiklerimizin soyundan, İbrahim`in, İsrail`in (Yakub`un) ve doğru yola iletip seçtiklerimizin soyundan kendilerine nimet verdiğimiz peygamberlerdir. Kendilerine Rahman`ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Sonra onların arkasından namazı umursamayan ve ihtiraslarına tutsak olmuş nesiller geldi. Onlar bu tutumlarından ötürü büyük bir azaba çarptırılacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. (60-61) Ancak, pişman olup Allah`a yönelen, inanıp dürüst ve erdemli çalışmalar ortaya koyanlar bunun dışındadır. İşte bunlar, hiçbir haksızlığa uğratılmadan cennete girecek olanlardır. Evet, onlar Rahman (olan Allah)`ın kullarına, her türlü beşeri algı ve tasavvurun ötesinde söz verdiği, (dünyada iken görmeksizin inandıkları) Adn cennetlerine gireceklerdir. Allah`ın vaadi kesinlikle gerçekleşecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. (60-61) Ancak, pişman olup Allah`a yönelen, inanıp dürüst ve erdemli çalışmalar ortaya koyanlar bunun dışındadır. İşte bunlar, hiçbir haksızlığa uğratılmadan cennete girecek olanlardır. Evet, onlar Rahman (olan Allah)`ın kullarına, her türlü beşeri algı ve tasavvurun ötesinde söz verdiği, (dünyada iken görmeksizin inandıkları) Adn cennetlerine gireceklerdir. Allah`ın vaadi kesinlikle gerçekleşecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Orada onlar boş söz işitmezler. Yalnızca “selâm!” (sözünü) işitirler. Orada rızıkları sabah akşam kendilerine sunulacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. İşte bu, kullarımızdan Allah`a karşı gelmekten sakınanlara miras kılacağımız cennettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. (Cebrail, Muhammed`e dedi ki:) “Biz ancak Rabbinin izni ile (yeryüzüne) ineriz. Geleceğimiz, geçmişimiz ve bu ikisi arasındaki tüm olaylar O`nun tasarrufu altındadır. Senin Rabbin (seni) unutmuş değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. “(Allah) göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki tüm varlıkların Rabbidir. O halde sırf O`na kulluk et ve bu kulluk için sabırlı ve metanetli ol. Hiç, ismi O`nunla birlikte anılmaya değer bir başkasını tanıyor musun?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. İnsan: “Ben öldükten sonra mı yeniden diriltileceğim?” der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. İnsan, daha önce hiçbir şey değil iken kendisini yarattığımızı düşünmez mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Rabbinin yüceliği hakkı için, onları (peşlerinden gittikleri) şeytanlarla birlikte mahşerde bir araya getireceğiz. Sonra da dizüstü çöktürerek cehennemin çevresinde toplayacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Sonra her topluluktan, rahmeti bol olan Allah`a başkaldıran elebaşlarını ayıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Muhakkak ki, biz onlardan hangilerinin öncelikle cehenneme gireceğini, herkesten iyi biliriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. (Ey insanlar!) Aranızda cehenneme uğramayacak (onu görebilecek bir noktaya ulaşmayacak) hiç kimse yoktur. Bu Rabbinin kesinleşmiş bir hükmüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Sonra da Allah`a karşı gelmekten sakınanları kurtarırız. Zalimleri ise diz üstü çökmüş halde cehennemde bırakırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Ayetlerimiz kendilerine apaçık bir şekilde okunduğu zaman, inkârcılar, inananlara: “(Bu) iki topluluktan konum olarak hangisi daha üstün ve güçlü, hangisi daha seçkindir?” dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Onlardan önce serveti ve görüntüsü daha güzel nice nesilleri helâk ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. De ki: “Kim sapıklık içinde ise Rahman (olan Allah) ona istenildiği kadar süre versin (ne çıkar). Nihayet kendilerine vaad olunan azabı, ya da kıyameti gördüklerinde kimin yeri daha kötüymüş, kimin taraftarları daha zayıfmış bilecekler!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Allah doğru yolu bulanların doğruyu bulma yeteneğini (iman gücünü) artırır. Kalıcı olan yararlı işler, Rabbinin yanında hem mükâfat bakımından hem de varılacak yer bakımından daha iyidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. (Ey Muhammed!) Şu ayetlerimizi inkâr eden ve: “Bana kesinlikle mal ve evlat verilecek” diyen adamı gördün mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Yoksa o beşeri algı ve tasavvurların ulaşamayacağı bir görüş alanına mı girdi? Yahut sınırsız rahmet sahibi (olan Allah) ile bir sözleşme mi yaptı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. (79-80) Hayır (hiç de onun dediği gibi değil), onun (bu) söylediğini kaydedeceğiz ve onun (ahirette çekeceği) azabın süresini uzatacağız. O söylediği (mal ve evlat gibi) şeyleri hep elinden alacağız ve o bize tek başına (malsız ve evlatsız olarak) gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. (79-80) Hayır (hiç de onun dediği gibi değil), onun (bu) söylediğini kaydedeceğiz ve onun (ahirette çekeceği) azabın süresini uzatacağız. O söylediği (mal ve evlat gibi) şeyleri hep elinden alacağız ve o bize tek başına (malsız ve evlatsız olarak) gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Onlar, kendileri için bir şeref, kuvvet ve statü (kaynağı) olsunlar diye, Allah`tan başkalarını ilâhlar edindiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Hayır; (o yalancı ilahlar) onların tapınışlarını inkâr edecekler ve onlara azılı düşman kesilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Görmüyor musun ki biz inkârcılara (kötü niyet ve eylemlerinden dolayı) şeytanları musallat ediyoruz, (günaha ve azgınlığa teşvik ederek) onları oynatıp duruyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. (Ey Muhammed!) Şu hâlde, onların azaba uğramalarını istemekte acele etme! Biz onların günlerini aksatmadan sayıyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. (85-86) O gün kötülükten sakınanları seçkin konuklara yaraşır bir saygınlıkla, Rahman`ın huzurunda bir araya getireceğiz. Suçluları da susuz olarak cehenneme süreceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. (85-86) O gün kötülükten sakınanları seçkin konuklara yaraşır bir saygınlıkla, Rahman`ın huzurunda bir araya getireceğiz. Suçluları da susuz olarak cehenneme süreceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Rahman`ın huzurunda, söz almış olanlar dışında hiç kimse şefaat edemeyecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. (Onlar:) “Rahman (olan Allah), bir çocuk edindi” dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Andolsun ki, (bunu söylemekle) siz gerçekten çok çirkin bir iddia ortaya atmış oldunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. (90-91) Rahman`a çocuk isnat etmelerinden ötürü, neredeyse gökler yarılacak, yer çatlayacak ve dağlar yıkılıp göçüverecekti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. (90-91) Rahman`a çocuk isnat etmelerinden ötürü, neredeyse gökler yarılacak, yer çatlayacak ve dağlar yıkılıp göçüverecekti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Oysa çocuk edinmek Rahman`ın şanına yakışmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Göklerde ve yerde olan herkes Rahman (olan Allah`ın) huzuruna birer kul olarak gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Andolsun ki, O bunların hepsini bilgisiyle kuşatmış, sayılarını tespit etmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Onların her biri kıyamet günü O`na tek başına gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. İnanıp faydalı işler yapanlar için Rahman (olan Allah, kalplerde) bir sevgi yaratarak (onları herkese) sevdirecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. (Ey Muhammed!) Biz, Allah`a karşı gelmekten sakınanları Kur`an ile müjdeleyesin, inat eden bir topluluğu da uyarasın diye, onu senin dilinle (indirip) kolaylaştırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Biz bu inatçılardan önce nice kuşakları yok ettik. Şimdi onların hiçbirini ortalıkta görüyor ya da onlardan gelen en küçük bir ses duyuyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster