1. Kâf, hâ, yâ, ‘ayn, sâd. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bu, Rabbinin, kulu Zekeriyyâ`ya olan rahmetini hatırlatmadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Hani o, gizli bir sesle Rabbine yalvarmıştı: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. “Ey Rabbim,” dedi, “Vücudumda kemiklerim zayıfladı, saçım başım ağardı. Ey Rabbim, sana ettiğim dua sayesinde hiç bedbaht olmadım.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (5-6) “Doğrusu ben, arkamdan iş başına gelecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafından bana şahsiyetli/velî bir çocuk ver ki bana ve Ya`kub oğullarına mirasçı olsun. Ey Rabbim, onu beğendiğin bir insan yap!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (5-6) “Doğrusu ben, arkamdan iş başına gelecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafından bana şahsiyetli/velî bir çocuk ver ki bana ve Ya`kub oğullarına mirasçı olsun. Ey Rabbim, onu beğendiğin bir insan yap!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. “Ey Zekeriyyâ! Biz sana öyle bir oğul müjdeliyoruz ki, onun adı Yahyâ`dır. Daha önce ona kimseyi adaş yapmadık.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Zekeriyyâ, “Ey Rabbim! Benim nasıl bir çocuğum olur? Oysa benim hanımım kısır, ben de son derece yaşlandım” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O çocuğu yaratmak benim için kolaydır. Nitekim bundan önce de seni yaratmıştım. Oysa sen hiç yoktun.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. “İşaretin sapasağlam olduğun halde üç gece insanlarla konuşamamandır” buyurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bunun üzerine Zekeriyyâ, mabedden kavminin karşısına çıkarak onlara, “Sabah-akşam tesbîhte bulunun” diye işaret verdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Allah, “Ey Yahyâ! Kitaba kuvvetle sarıl!” dedi. Biz ona, henüz çocuk iken kitabı anlama kabiliyetini verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ona kalp yumuşaklığı ve temizliği verdik. O, çok sakınan birisi idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ana babasına çok iyi davranırdı; isyankar bir zorba değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak kabirden kalkacağı gün, ona selâm/rahmet olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Kitapta Meryem`i de an! O, ailesinden ayrılmış ve doğu yönünde bir yere çekilmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Derken, biz ona ruhumuzu Cebrail`i gönderdik de, ona düzgün bir insan şeklinde göründü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. “Eğer saygılı biri isen, senden Rahmân`a sığınırım.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Rûh/melek, “Ben, ancak Rabbinin sana gönderdiği bir elçiyim, sana temiz bir oğlan bağışlamak için geldim” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Meryem, “Bana bir insan dokunmamışken, ben kötü bir kadın da değilim, nasıl oğlum olabilir?” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. “Bu, bana kolaydır. Çünkü biz, onu insanlara bir delil ve kendimizden bir rahmet kılacağız. Bu, karara bağlanmış bir hükümdür.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Meryem ona hamile kaldı. Bunun üzerine onunla uzak bir yere çekildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Doğum sancısı onu bir hurma ağacına dayanmaya sevketti. “Âh, keşke” dedi; “Bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. “Tasalanma! Rabbin senin alt yanında bir su arkı vücuda getirmiştir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. “Hurma ağacının gövdesini kendine doğru silkele ki, üzerine taze, olgun hurma dökülsün.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ben çok merhametli olan Allah`a oruç adadım; artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. “Ey Meryem! Hakikaten sen iğrenç bir şey yaptın!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. “Ey Hârûn`un kız kardeşi! Senin baban kötü bir insan değildi; annen de iffetsiz değildi.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bunun üzerine Meryem çocuğu gösterdi. “Biz beşikteki bir bebek ile nasıl konuşuruz?” dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. “Ben Allah`ın kuluyum. O, bana Kitâb`ı verdi ve beni peygamber yaptı.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. “Nerede olursam olayım O, beni mübarek kıldı; yaşadığım sürece bana namazı ve zekâtı emretti.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. “Beni anneme saygılı kıldı; beni bedbaht bir zorba yapmadı.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. “Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağım gün selâm banadır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. İşte budur Meryem oğlu İsa, onların şüpheye düştükleri şey hakkında, gerçek söz budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Çocuk edinmek Allah`a yaraşmaz. O, yücedir. Bir işe hükmederse, ona “ol” der, o da oluşmaya başlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Doğrusu Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O`na kulluk ediniz. Doğru yol budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Sonra gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Büyük günü görecek olduğu zaman da vay o kâfirlerin haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Bize gelecekleri gün, ne güzel işitecekler ve ne güzel görecekler! Fakat, haksızlık yapanlar o gün apaçık bir şaşkınlık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Sen onları pişmanlık günü hakkında uyar. Çünkü onlar gafletin içine dalmış oldukları halde ve henüz iman etmemişken iş olup bitmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Yeryüzüne ve onun üzerindekilere ancak biz vâris oluruz ve onlar ancak bize döndürülürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Kitapta bir de İbrâhim`i an! Gerçek şu ki o, özü-sözü doğru bir peygamber idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. “Babacığım! İşitmeyen, görmeyen ve sana bir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. “Ey babacığım! Bana, senin hiç haberdar olmadığın bir bilgi ulaştı. Öyleyse buna uy ki seni dosdoğru bir yola götüreyim.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. “Ey babacığım! Şeytana kulluk etme! Çünkü şeytan Rahmân olan Allah`a isyan etmiştir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. “Ey babacığım! Ben senin başına Rahmân olan Allah katından bir azabın çökmesinden korkuyorum. O azap başına geldiği zaman, şeytanın dostu olursun.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Babası, “Ey İbrâhim! Sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun?” dedi. “Eğer vazgeçmezsen andolsun seni taşlarım! Uzun bir zaman benden uzak dur!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. İbrâhim, “Selâm sana” dedi. “Rabbimden senin için af dileyeceğim. Çünkü O, bana karşı çok lütufkârdır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. “Sizden de, Allah`ın dışında taptığınız şeylerden de uzaklaşıyor ve Rabbime yalvarıyorum. Umulur ki, Rabbime dua etmemle bedbaht olmam.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Nihayet İbrâhim, onlardan ve Allah`tan başka taptıkları şeylerden uzaklaşıp bir tarafa çekildiğinde, biz ona İshak ve Ya‘kûb`u bağışladık ve her birini peygamber yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk, kendilerine haklı ve yüksek bir şöhret nasip ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Kitapta Mûsâ`yı da an! Gerçekten o ihlâs sahibi idi ve hem rasûl hem de nebî idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Ona Tûr dağının sağ tarafından seslendik ve onu fısıldaşırcasına kendimize yaklaştırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Rahmetimizin bir sonucu olarak ona kardeşi Hârûn`u da bir peygamber olarak bahşettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Kitapta İsmâil`i de an!. Gerçekten o, sözüne sâdıktı. Rasûl ve nebî idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Ailesine/halkına namazı ve zekâtı emrederdi. Rabbi katında da hoşnutluk kazanmış bir kimse idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Kitapta İdrîs`i de an.!Gerçekten o, pek doğru bir insan, bir peygamberdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Onu yüce bir makama yüceltmiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. İşte bunlar, Allah`ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, Âdem`in soyundan, Nûh ile birlikte taşıdıklarımızdan, İbrâhim ve İsrâil`in/Yakup`un soyundan doğruya ulaştırdığımız ve peygamber olarak seçtiğimiz kimselerdendir. Onlara, çok merhametli olan Allah`ın âyetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Sonra bunların ardından namazı kılmayan ve nefislerine uyan bir nesil geldi. Bunlar, elbette cehennem çukuruna atılacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Ancak, tövbe edip, inanıp yararlı iş yapanlar hariç. Bunlar cennete girecekler ve hiçbir haksızlığa uğramayacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Rahmân`ın kullarına vaad ettiği, görmedikleri adn cennetlerine gireceklerdir. Şüphesiz Allah`ın sözü kesindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Orada boş söz değil, hoş söz/selâm duyarlar ve orada, sabah akşam kendilerine ait rızıkları vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Kullarımızdan takvâ sahibi kimselere verdiğimiz cennet işte budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. “Biz ancak Rabbinin emri ile ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında olan her şey O`na aittir. Senin Rabbin unutkan değildir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Allah, göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin Rabbidir. Şu halde O`na kulluk et; O`na kulluk etmek için sabırlı olunuz. O`nun bir benzeri olduğunu biliyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. “Öldüğüm zaman sahiden diri olarak çıkarılacak mıyım?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. İnsan düşünmez mi ki, daha önce hiçbir şey olmadığı halde biz kendisini yaratmışızdır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Öyle ise, Rabbine andolsun ki, elbette onları şeytanlarla birlikte mahşerde toplayacağız; sonra onları diz üstü çökmüş vaziyette cehennemin çevresinde hazır bulunduracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Sonra her milletten, Rahmân olan Allah`a en çok âsi olanlar hangileri ise onları çekip ayıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Sonra, orayı boylamaya daha çok lâyık olanları elbette biz en iyi biliriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Ey tekrar dirilişi inkâr edenler! İçinizden oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu, Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Sonra biz, Allah`tan sakınanları cehennemden uzak tutarız; zâlimleri de diz üstü çökmüş olarak orada bırakırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. “Bu iki insan topluluğundan, konum olarak hangisi daha üstün ve güçlü, meclis ve topluluk bakımından hangisi daha güzeldir?” deyip duruyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Oysa, biz onlardan önce gelip geçen, onlardan daha güçlü ve dış görünüş olarak onlardan daha üstün olan nice nesilleri helâk ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. “Kim sapıklık içinde ise, Rahmân ona uzun bir süre tanısın. Sonunda onlar uyarıldıkları azabı veya kıyamet saatini görünce, o zaman kimlerin yerinin daha kötü ve taraftarlarının daha zayıf olduğunu öğreneceklerdir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Allah, doğru yolda gidenlerin hidayetini arttırır. Kalıcı olan iyi işler, Rabbinin katında hem ödül bakımından daha iyi, hem de sonuç olarak daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Âyetlerimizi inkâr eden ve “Muhakkak sûrette bana mal ve evlat verilecek” diyen adamı gördün mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Gaybın bilgisi mi önüne açıldı, yoksa rahmeti bol olan Allah`dan kesin söz mü aldı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Kesinlikle hayır! Biz onun söylediklerini yazacağız ve azabını uzattıkça uzatacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Onun dediğine biz vâris oluruz, kendisi de bize yapayalnız gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Onlar kendilerine bir itibar ve kuvvet olsun diye Allah`tan başka tanrılar edindiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Hayır. O düzmece ilahlar, müşriklerin kendilerine yönelik tapınmalarını reddedecekler ve onlara karşı çıkacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Görmedin mi? Biz, kâfirlerin üzerine kendilerini isyankârlığa sevk eden şeytanları gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Öyle ise onlar hakkında acele etme! Biz onlar için teker teker sayıyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. (85-86) Takvâ sahiplerini Rahmân`ın huzurunda, O`na gelmiş konuklar olarak topladığımız gün, suçluları suya götürür gibi cehenneme süreriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. (85-86) Takvâ sahiplerini Rahmân`ın huzurunda, O`na gelmiş konuklar olarak topladığımız gün, suçluları suya götürür gibi cehenneme süreriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. O gün, Rahmân`ın katında bir söz almamış olandan başkası asla şefaatte bulunamayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. “Rahmân çocuk edindi” dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Gerçekten siz, pek çirkin bir şey ortaya attınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. (90-91) Rahmân`a çocuk isnadında bulunmaları yüzünden, neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp düşecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. (90-91) Rahmân`a çocuk isnadında bulunmaları yüzünden, neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp düşecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Halbuki çocuk edinmek Rahmân`ın şânına yakışmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Göklerde ve yerde olan herkes, istisnasız birer kul olarak Rahmân`a gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. O, bunların hepsini kuşatmış ve sayılarını tespit etmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Bunların hepsi de kıyamet gününde O`nun huzuruna tek başına gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. İman edip iyi amellerde bulunanlara gelince, Allah onlar için bir sevgi yaratacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Biz Kur`ân`ı, sadece Allah`tan sakınanları müjdeleyesin ve şiddetle karşı çıkan bir topluluğu uyarasın diye, senin dilinle kolaylaştırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Çünkü onlardan önce nice nesilleri yok ettik. Şimdi sen, onlardan herhangi birinden bir varlık işareti hissedebiliyor veya onlara ait cılız bir ses işitebiliyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster