1. Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bu, Rabbinin, kulu Zekeriyya’ya olan rahmetini anmadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Bir zamanlar o, Rabbine gizlice (içinden) yalvarmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Şöyle demişti: «Ey Rabbim! Şüphesiz (artık öyle bir durumdayım ki) benim kemiğim zayıflayıp gevşedi ve başım(ın saçı) bembeyaz alev gibi tutuştu. Sana dua etmekle de ey Rabbim, hiçbir zaman bedbaht olmadım.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. «Gerçekten ben, arkamdan yerime geçecek varislerden endişedeyim. Karım da kısır bulunuyor. Onun için katından bana bir çocuk ihsan et.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. «Ki bana da mirasçı olsun, Yakub ailesine de mirascı olsun. Rabbim, onu sen rızana kavuştur.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (Allah şöyle buyurdu): «Ey Zekeriyya! Şüphesiz biz sana Yahya isminde bir oğlanı müjdeliyoruz. Bundan önce ona hiçbir adaş yapmadık.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Zekeriyya: «Rabbim! Karım kısır, ben de son derece kocamışken nasıl oğlum olabilir?» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (Allah yahut Cebrail ona şöyle) dedi: «Dediğin gibidir, (fakat) Rabbin buyurdu ki, bu işi yapmak bana kolaydır. Nitekim bundan önce seni yarattım. Halbuki sen hiçbir şey değildin.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Zekeriyya şöyle dedi: «Rabbim! Bana alâmet ver.» Allah: «Senin alâmetin, sapasağlam olduğun halde, üç gün, üç gece insanlarla konuşamaz hale gelmendir.» buyurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Nihayet (birgün konuşamayınca) mihrabdan kavmine karşı çıktı da onlara «Sabah ve akşam (Rabbinizi) tesbih edin» diye işaret etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. «Ey Yahya! Kitaba kuvvetle sarıl» (dedik) ve daha çocukken ona hikmet verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Hem de katımızdan bir merhamet ve (günahlardan) paklık verdik, o çok takva sahibi idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Anne ve babasına karşı iyi davranan bir kimse idi, zorba ve isyankâr değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Doğduğu gün, öleceği gün ve dirileceği gün ona selam olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (Ey Muhammed!) Kur’ân’daki Meryem kıssasını da an (insanlara anlat). Hani o, ailesinden ayrılarak (evinin veya mescidin) doğu tarafında bir yere çekilmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sonra ailesiyle kendisi arasına bir perde koymuştu. Biz ona meleğimiz (Cebrail)i gönderdik de ona tam bir insan şeklinde göründü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Meryem: «Ben senden Rahmân (olan Allah)’a sığınırım. Eğer Allah’dan korkuyorsan (dokunma bana)» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Melek: «Ben, sana temiz bir oğlan bağışlamak için, Rabbinin gönderdiği bir elçiyim» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Meryem: «Benim nasıl çocuğum olabilir? Bana hiçbir insan dokunmamıştır. Ben iffetsiz de değilim» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Melek: «Bu, dediğin gibidir. Ancak Rabbin buyurdu ki: Bu (babasız çocuk vermek), bana pek kolaydır. Hem biz onu nezdimizden insanlara bir mucize ve rahmet kılacağız. Hem, bu önceden (ezelde) kararlaştırılmış bir iştir.» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Nihayet (Allah’ın emri gerçekleşti) Meryem İsa’ya gebe kaldı ve o haliyle uzak bir yere çekildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Sonra doğum sancısı onu bir hurma dalına tutunup dayanmaya zorladı. «Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Melek, Meryem’e, aşağı tarafından şöyle seslendi. «Sakın üzülme, Rabbin alt tarafında bir ırmak akıttı.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. «Hurma dalını kendine doğru silkele, üzerine devşirilmiş taze hurmalar dökülsün.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. «Ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görürsen, ben Rahmân (olan Allah)a bir oruç (susmak) adadım. Onun için bugün hiçbir kimseyle konuşmayacağım» de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sonra Meryem onu (İsa’yı) yüklenerek kavmine getirdi. Onlar (hayretler içinde şöyle) dediler: «Ey Meryem! doğrusu sen görülmemiş bir şey yaptın.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. «Ey Harun’un kızkardeşi! Senin baban kötü bir adam değildi, annen de iffetsiz bir kadın değildi.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bunun üzerine Meryem çocuğu gösterdi. Onlar; «Biz beşikteki bir çocukla nasıl konuşuruz?» dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (Allah’ın bir mucizesi olarak İsa şöyle) dedi: «Şüphesiz ben Allah’ın kuluyum. O bana kitab verdi ve beni bir peygamber yaptı.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. «Beni, nerede olursam olayım mübarek kıldı. Hayatta bulunduğum müddetçe namaz kılmamı ve zekat vermemi emretti.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. «Beni anneme hürmetkar kıldı. Beni zorba ve isyankar yapmadı.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. «Doğduğum gün, öleceğim gün ve dirileceğim gün selam ve emniyet benim üzerimedir.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. İşte hakkında (yahudilerle hıristiyanların) ihtilaf edip durdukları Meryemoğlu İsa’ya dair Allah’ın sözü budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Çocuk edinmek asla Allah’ın şanına yakışmaz. O bundan münezzehtir. O, bir şeyin olmasını dilerse, ona sadece «ol» der, o da oluverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. «Şüphesiz benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz Allah’tır. O halde ona ibadet edin, işte dosdoğru yol budur.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Ne var ki, fırkalar (yahudi ve hıristiyanlar) kendi aralarında ihtilafa düştüler. O büyük (dehşetli) günü görecek kâfirlerin vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Bize gelecekleri gün, neler işitecekler, neler görecekler! Fakat o zalimler bugün apaçık bir sapıklık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. (Ey Muhammed!) İnsanların pişmanlık duyacağı ve işin bitmiş olacağı (kıyamet) günü ile onları uyar. Onlar hâlâ gaflet içindedirler, onlar iman etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Şüphesiz biz bütün yeryüzüne ve üzerindekilere varis olacağız. Ve onlar da mutlaka bize döndürüleceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Kur’ân’da İbrahim’i(n kıssasını da) an. Şüphesiz ki o, sıddık (özü, sözü doğru) bir peygamberdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O, bir zaman babasına şöyle demişti: «Babacığım! İşitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. «Babacığım! Doğrusu sana gelmeyen bir ilim bana geldi. O halde bana uy da, seni doğru bir yola eriştireyim.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. «Babacığım! Şeytana tapma, çünkü şeytan Rahmân (olan Allah)a âsî oldu.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. «Babacığım! Doğrusu ben korkarım ki, sana Rahmân’dan bir azab dokunur da şeytana (cehennemde arkadaş) olursun.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Babası «Ey İbrahim! Sen benim ilâhlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Yemin ederim ki, eğer (onları kötülemekten) vazgeçmezsen, seni muhakkak taşlarım. (gerçekten veya söz ile sana taş atarım). Haydi uzun bir müddet benden uzak ol» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. İbrahim şöyle dedi: «Selâm sana olsun, senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o, bana çok lütufkârdır.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. «Ben, sizden ve Allah’tan başka taptığınız şeylerden çekilip ayrılırım da Rabbime dua (ibadet) ederim. Rabbime yalvarışımda mahrum kalmayacağımı umarım.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. İbrahim, kavminden ve onların Allah’tan başka ibadet ettikleri şeylerden uzaklaşınca, biz ona İshak’ı ve (İshak’ın oğlu) Yakub’u ihsan ettik. Ve hepsini de peygamber yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Biz onlara rahmetimizden lütuflarda bulunduk. Hepsine de dillerde güzel ve yüksek bir övgü verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Kur’ân’da Musa’yı da an; Şüphesiz ki o, ihlaslı bir kuldu ve gönderilmiş bir peygamberdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Biz ona Tur dağının sağ yanından seslendik ve onu hususi bir konuşmada bulunmak üzere kendimize yaklaştırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Rahmetimizden de ona, kardeşi Harun’u bir peygamber olarak ihsan eyledik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Kur’ân’da İsmail’i de an; çünkü o, vaadine sadık bir kuldu ve gönderilmiş bir peygamberdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Ailesine ve çevresine namaz kılmayı ve zekat vermeyi emrederdi ve Rabbinin katında hoşnutluğa ermişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Kitapta İdris’i de an; çünkü o, çok sadık (özü, sözü pek doğru) bir peygamberdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Biz onu yüce bir yere yükselttik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. İşte bunlar, Allah’ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, Âdem’in soyundan ve gemide Nuh ile beraber taşıdıklarımızın neslinden, İbrahim ve İsrail’in soyundan, hidayete erdirdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdir. Kendilerine Rahmân (olan Allah)ın âyetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Sonra bunların ardından öyle bir nesil geldi ki, namazı terkettiler, heva ve heveslerine uydular; onlar bu taşkınlıklarının karşılığını mutlaka göreceklerdir. (Cehennemdeki «Gayya» vadisini boylayacaklardır.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Fakat tevbe edip iman eden ve salih amel işleyen bunun dışındadır. Bunlar cennete girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. O cennet, Rahmân (olan Allah)ın kullarına görmedikleri halde vadettiği «Adn» cennetleridir. Şüphesiz O’nun vaadi mutlaka yerini bulacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Onlar orada boş bir söz işitmezler. Ancak «Selam» işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. İşte kullarımızdan takva sahibi olanlara vereceğimiz cennet budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. «(Cebrail dedi ki: Ey Muhammed!) «Biz senin Rabbinin emri olmadıkça inmeyiz. Önümüzdeki ve ardımızdaki (bütün geçmiş ve gelecek şeyler) ve bunların arasındakiler hep O’nundur. Rabbin de (seni) unutmuş değildir?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. O, göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir. O halde, O’na ibadet et ve O’na ibadet etmekte sabırlı ol. Hiç sen Allah’ın ismini taşıyan başka birini bilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Halbuki insan şöyle der: «Ben öldüğüm zaman, ileride gerçekten diri olarak (mezardan) çıkarılacak mıyım?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. O insan, daha önce hiçbir şey değilken kendisini yoktan var ettiğimizi hatırlamaz mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Rabbine andolsun ki biz onları (öldükten sonra dirilmeyi inkâr eden kâfirleri) şeytanları ile beraber elbette ve elbette mahşerde toplayacağız. Sonra onları muhakkak cehennemin etrafında dizleri üstü hazır bulunduracağız (ki cennetlikleri görüp hasret çeksinler.). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Sonra her zümreden Rahmân’a karşı en ziyade isyankâr hangileri ise, muhakkak ayırıp atacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Sonra o cehenneme atılmaya layık olanların kimler bulunduğunu elbette biz daha iyi biliriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. İçinizden hiçbiri istisna edilmemek üzere mutlaka herkes cehenneme varacaktır. Bu, Rabbinin katında kesinleşmiş bir hükümdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Sonra Allah’dan korkup, sakınanları kurtaracağız ve zalimleri de toptan cehennemde bırakacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Âyetlerimiz kendilerine apaçık okunduğu zaman, o inkâr edenler, iman edenlere dediler ki : «Bu iki zümreden (Mümin ve kâfirlerden) hangisi mevki bakımından daha iyi, meclis ve topluluk itibariyle daha güzeldir?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Halbuki biz, kendilerinden evvel, mal ve gösterişce daha güzel nice asırlar halkını helak etmişizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Onlara de ki: «Kim sapıklık içinde ise, Rahmân ona mal ve evlatça ziyadelik ve azgınlığında mühlet verir. Nihayet kendilerine vaad edilen azabı, yahut kıyamet günü cehennemi gördükleri vakit, artık bilecekler kimin mevkii daha fena ve yardımcıları daha zayıfmış. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Allah, hidayeti kabul edenlere, daha çok hidayet verir. Baki kalacak olan salih ameller, Rabbinin katında sevap bakımından da daha hayırlıdır, sonuç bakımından da daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Şimdi âyetlerimizi inkâr eden ve «Elbette bana mal ve evlat verilecektir.» diyen adamı gördün mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. O (kâfir), gaybı mı bildi? Yoksa Rahmân (olan Allah) katından bir söz mü aldı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Hayır, asla öyle değil; biz onun söylediklerini yazacağız ve azabını çoğalttıkça çoğaltacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. O söylediği (mal ve evlat gibi) şeyleri de hep elinden alacağız ve o, tek başına bize gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Onlar, kendilerine kuvvet ve şeref kazandırsın diye, Allah’dan başka ilâh edindiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Hayır, (zannettikleri gibi değil) tapındıkları ilâhlar onların ibadetlerini inkâr edecekler ve aleyhlerine dönüp düşman olacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Görmedin mi? Biz şeytanları o kâfirler üzerine musallat ettik. Onları (günaha) kışkırtıp duruyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Öyleyse onların hemen azaba uğratılmalarını isteme. Biz onların (ecel) günlerini sayıyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. O gün, takva sahiplerini, heyet olarak Rahmân’ın huzuruna toplayacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Suçluları da susuz olarak cehenneme süreceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. (O gün) Rahmân (olan Allah)’ın katında bir ahd almış olan kimseden başkaları şefaat etme hakkına sahip olamayacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. (Yahudilerle hıristiyanlar) «Rahmân, çocuk edindi» dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Yemin olsun ki, siz çok çirkin bir şey söylediniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Az kalsın, söyledikleri sözden gökler çatlayacak, yer yarılacak ve dağlar parçalanıp dağılacaktı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. O Rahmân’a çocuk isnad ettiler diye... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Halbuki Rahmân’a çocuk edinmek yaraşmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Göklerde ve yerde bulunan hiçbir kimse yoktur ki (kıyamet günü) Rahmân’ın huzuruna kul olarak çıkmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. And olsun ki Allah onların hepsini kuşatmış, kendilerini ve yaptıklarını bir bir saymıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Kıyamet günü onların herbiri Allah’ın huzuruna tek başına çıkacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. İman edip, salih amel işleyenler var ya, Rahmân (olan Allah) onları (gönüllere) sevdirecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. (Ey Muhammed!) Biz Kur’ân’ı senin dilin üzere kolaylaştırdık ki, onunla Allah’tan korkup sakınanları müjdeleyesin, inat edenleri de korkutasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Hem onlardan önce nice nesilleri helak ettik. (Şimdi) onlardan hiçbirini görüyor musun, yahud onların hafif bir sesini işitiyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster