1. Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Rabbinin rahmetinin, Zekeriyya kuluna anılışıdır bu... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Hani o, Rabbine gizli bir sesle seslenmişti de, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Şöyle demişti: "Rabbim, işte karşındayım. Kemik gevşedi bende. İhtiyarlıktan başım beyaz alevle tutuştu. Sana yakarma konusunda ise Rabbim, hiç bedbaht olmadım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. "Ben, arkamdan gelecek yakınlarımdan endişe ediyorum. Karımsa kısır. O halde, katından bana bir dost bağışla; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ki hem bana mirasçı olsun hem de Yakub hanedanına mirasçı olsun. Ve onu hoşnutluğunu kazanmış bir kul eyle, Rabbim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ey Zekeriyya! Biz sana bir oğul müjdeliyoruz; adı Yahya, daha önce ona hiç kimseyi adaş yapmadık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Dedi: "Rabbim, benim için oğul nasıl söz konusu olur? Karım, doğurganlığını yitirmiştir, bense yaşlılığın gerçekten en ileri basamağına ulaştım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. "Bu budur." dedi. Rabbin şöyle buyurdu: "Onu yapmak benim için çok kolaydır. Nitekim daha önce de sen hiçbir şey değilken seni yaratmıştım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dedi: "Rabbim, bana bir işaret ver." Cevap verdi: "İşaretin, sapasağlam olduğun halde üç gece insanlarla konuşmamandır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bunun üzerine Zekeriyya, yakarış yerinden ayrılıp halkının karşısına geçti ve onlara "sabah akşam tespih edin" diye işaret verdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "Ey Yahya! Kitap’ı kuvvetle tut." Biz ona daha sabi iken hikmet verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Katımızdan bir kalp yumuşaklığı, bir temizlik verdik. Korunan biriydi o. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ana-babasına iyilik eden biriydi; zorba, isyancı biri değil. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Selam olsun ona, doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak kaldırılacağı gün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Kitap’ta Meryem’i de an. Hani o, ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir mekâna çekilmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onlarla arasına bir perde çekmişti. Biz de ruhumuzu ona göndermiştik de o kendisine sapasağlam bir insan şeklinde görünmüştü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Meryem demişti: "Ben senden, Rahman’a sığınıyorum. Takva sahibi biriysen dikkatli ol." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ruh dedi: "Ben, sadece Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir oğlan bağışlamak için buradayım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Dedi: "Benim nasıl oğlum olur; bana herhangi bir insan dokunmadı. Ben bir kahpe de değilim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Dedi: "İşte böyle! Rabbin buyurdu ki: ’O benim için çok kolaydır. Böyle olması onu, insanlara bir mucize ve bizden bir rahmet yapmamız içindir. Hükme bağlanmış bir iştir bu." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ona gebe kaldı. Ardından da onunla uzak bir mekâna çekildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Nihayet doğum sancısı onu, bir hurma ağacının kütüğüne götürdü. "Ah dedi, keşke daha önce ölseydim, keşke unutulup gitseydim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Altından ona şöyle seslendi: "Tasalanma, Rabbin senin alt yanında bir su arkı vücuda getirdi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. "Hurma ağacının kütüğünü kendine doğru salla, üzerine olgun, taze hurma dökülecektir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. "Artık ye, iç. Gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görürsen şöyle söyle: ’Ben Rahman için oruç adadım. Onun için bugün, insan cinsinden hiç kimseyle konuşmayacağım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Meryem, onu taşıyarak toplumuna getirdi. "Ey Meryem, dediler, şaşılacak bir iş yaptın!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Ey Harun’un kızkardeşi! Baban kötü bir adam değildi. Annen de bir kahpe değildi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Meryem, çocuğa işaret etti. Dediler: "Beşikteki bir sabiyle nasıl konuşuruz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Sabi dedi: "Ben Allah’ın kuluyum. O bana kitap verdi, beni peygamber yaptı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. "Beni, bulunduğum her yerde kutsal ve bereketli kıldı. Yaşadığım sürece bana namazı, zekâtı önerdi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. "Anneme iyilik etmemi önerdi. Beni zorba bir eşkıya yapmadı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. "Selam bana doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kaldırılacağım gün." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. İşte Meryem’in oğlu İsa budur! Hakkında kuşku ve çelişmeye düştükleri şeyin doğrusu bu sözdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bir oğul edinmek Allah’a asla yakışmaz. O’nun şanı yücedir. Bir iş ve oluşa karar verdi mi, ona sadece "Ol!" der, o hemen oluverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Şüphesiz, Allah, benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. O halde O’na ibadet edin. Dosdoğru yol budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Kendi aralarından çıkan hizipler ihtilafa düştüler. Büyük bir günün tanıklığından ötürü vay o inkârcıların haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Bize gelecekleri gün neler işitecekler, neler görecekler! Fakat o zalimler bugün, açık bir sapıklık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Sen onları, o hasret günü ile ilgili olarak uyar. Çünkü onlar gaflet içindeyken, iman da etmemişken iş bitirilmiş olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Yeryüzüne ve üzerindekilere biz mirasçı olacağız, biz. Ve bize döndürülecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Kitap’ta İbrahim’i de an. O, özü sözü doğru bir peygamberdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Hani, babasına demişti ki: "Babacığım; işitmeyen, görmeyen, sana hiçbir yarar sağlamayan şeylere niçin kulluk ediyorsun?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. "Babacığım, bana ilimden, sana ulaşmayan bir nasip geldi. O halde bana uy ki, seni düzgün bir yola ileteyim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. "Babacığım, şeytana kulluk etme! Çünkü şeytan Rahman’a isyan etmişti." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. "Babacığım, ben sana Rahman’dan bir azap dokunmasından, böylece şeytanın dostu haline gelmenden korkuyorum!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Babası dedi: "Sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun ey İbrahim! Eğer bu işe son vermezsen, vallahi seni taşlarım. Uzun bir süre uzak kal benden!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Dedi: "Selam sana! Senin için Rabbimden af dileyeceğim. Çünkü O, bana karşı çok lütufkârdır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. "Sizden de Allah dışındaki yakardıklarınızdan da ayrılıyorum; Rabbime dua edeceğim. Umarım, Rabbime yakarışımla bahtsızlığa düşmem." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. İbrahim, onlardan ve Allah dışında kulluk ettiklerinden uzaklaşınca, ona İshak’ı ve Yakub’u bağışladık ve hepsini peygamber yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Onlara, rahmetimizden nimetler bağışladık. Ve kendileri için yüksek bir doğruluk dili oluşturduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Kitap’ta Mûsa’yı da an. Çünkü o, içtenlik ve dürüstlüğe erdirilmişti ve o bir resul, bir peygamberdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Ona Tûr’un sağ tarafından seslendik. Onu, fısıldaşan kimse kadar yaklaştırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Rahmetimizden ona kardeşi Hârun’u bir peygamber olarak armağan ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Kitap’ta İsmail’i de an. Çünkü o, vaadinde sadıktı; bir resuldü, bir peygamberdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Ailesine namazı, zekâtı emrederdi. Rabbi katında hoşnutluk kazanmış bir kişiydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Kitap’ta İdris’i de an. Çünkü o, özü sözü tam uyuşan bir kişiydi, bir peygamberdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Onu yüce bir mekâna yükselttik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. İşte bunlar, Allah’ın kendilerine nimet lütfettiği peygamberlerdendir: Âdem’in soyundan, Nûh’la birlikte taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail’in soyundan, kılavuzluk edip seçtiğimiz kimselerden. Kendilerine Rahman’ın ayetleri okunduğunda, ağlayarak secdelere kapanırlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Ama arkalarından öyle bir nesil geldi ki; namazı yitirdiler, şehvetlere uydular. Bunlar, azgınlıklarının cezasını bulacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Tövbe eden, iman edip hayra ve barışa yönelik iyi iş yapan müstesna. Böyleleri cennete girecekler ve hiçbir şekilde haksızlığa uğratılmayacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Rahman’ın, kullarına gaybda vaat ettiği Adn cennetlerine girecekler. Kuşkusuz, O’nun vaadi yerine gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Orada boş lakırdı değil, yalnızca "selam" işitirler. Orada kendilerinin sabah, akşam, rızıkları da hazırdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Kullarımızdan takva sahibi olanları mirasçı yapacağımız cennet işte budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Biz sadece Rabbinin emrini indiririz/biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzdeki, arkamızdaki ve bunlar arasındaki herşey O’nundur. Rabbin asla unutkan değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Göklerin, yerin ve bunlar arasındaki şeylerin Rabbidir o. O’na kulluk/ibadet et ve O’na ibadette sabırlı ol. O’na adaş olacak birini biliyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Diyor ki insan: "Öldüğüm zaman diri olarak tekrar çıkarılacak mıyım?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Hatırlamıyor mu insan; o daha önce hiçbir şey değilken, onu biz yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Rabbine yemin olsun ki; onları da, şeytanları da mutlaka haşredeceğiz, sonra hepsini diz çökmüş halde cehennemin çevresinde hazır bulunduracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Sonra her gruptan, Rahman’a karşı kafa tutmada daha şiddetli davrananlar kimlerse, onları ayıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Elbette ki biz, oraya girmeye daha layık olanların kimler olduğunu herkesten iyi biliriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. İçinizden oraya uğramayacak hiç kimse yoktur. Bu, Rabbin üzerinde kesinleşmiş bir hükümdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Sonra biz, korunup sakınanları kurtaracağız. Zalimleri de orada dizleri üzerinde çökmüş bırakacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Onlara ayetlerimiz açık seçik okunduğunda, inkâr edenler inananlara şöyle derler: "İki zümreden hangisi makamca daha üstün, meclisçe daha güzel?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Onlardan önce nice kuşaklar helak ettik ki, malca ve manzaraca daha alımlıydılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. De ki: "Her kim sapıklıkta ise Rahman ona iyice süre versin. Nihayet, kendilerine vaat edileni, azabı veya kıyametin kopuşunu gördüklerinde mekânca daha kötü, taraflarca daha zayıf olanın kim olduğunu bilecekler." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Allah, doğru yolda olanların hidayetini artırır. Barışa ve hayra yönelik kalıcı işler, Rabbin katında sevapça daha üstün, sonuç bakımından daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Ayetlerimizi inkâr edip, "Bana mal da evlat da kesinlikle verilecek." diyeni gördün mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Bu adam gaybı mı öğrendi, yoksa Rahman katında bir söz mü aldı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Hayır, hayır! Biz onun söylediğini yazacağız ve onun için azabı uzattıkça uzatacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. O dediklerine biz vâris olacağız. Kendisi bir başına bize gelecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Kendilerine onur ve destek olsunlar diye Allah dışında ilahlar edindiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Hayır, hayır! Onlar, onların ibadetlerini inkâr edecekler ve onların aleyhinde düşman kesilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Görmedin mi biz, şeytanları inkârcıların üzerine salmışız da onları oynatıp kıvırttırıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Onlar için acele etme. Biz onlar için günleri teker teker sayıyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Gün olur, o sakınanları biz, Rahman’ın huzurunda heyet halinde toplarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Suçluları da susuz ve yaya olarak cehenneme sevk ederiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Rahman katında söz almış olandan başkaları şefaat imkânı bulamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. "Rahman çocuk edindi." dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Yemin olsun ki siz, çok çirkin bir iddiada bulundunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Bu söz yüzünden neredeyse gökler çatlayacak, yer parçalanacak, dağlar yıkılıp çökecek; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Rahman için çocuk iddia ettiklerinden ötürü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Rahman’a çocuk edinmek yakışmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Göklerde ve yerde bulunan herkes, Rahman’a kul olarak gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Yemin olsun, O onların hepsini kuşatmış ve tamamını tek tek saymıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Ve onların hepsi kıyamet günü O’na tek tek gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlara gelince, Rahman onlar için bir sevgi oluşturacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Biz onu; senin dilinle kolaylaştırdık ki, sakınanları onunla müjdeleyesin, inatçı bir kavmi de onunla uyarasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Biz onlardan önce de nice kuşaklar helâk ettik. Onlardan herhangi birini hissediyor musun, yahut onların bir iniltisini duyuyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster