1. Kaf – He – Ya – Ayn – Sad Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (Bu kıssa) Rabbinin kulu Zekeriya yı rahmetiyle anmasıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Rabbine saygılı bir davranışla, gizlice seslenmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. "Ey Rabbim! Yaşlılıktan kemiklerim gevşedi, saçlarıma tamamen ak düştü. Rabbim! Beni davetinle uyarmandan dolayı, sana karşı asla isyankar (şaki) olmadım. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. "Benim arkamdan beni koruyacak, bana sahip çıkacak birinin olmamasından korkuyorum. Karım da kısır. Katından beni sahiplenecek, koruyacak birisini bağışla. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. "Bağışlayacağın kişi bana ve Yakup ailesine varis olabilecek ve senin razı olacağın birisi olsun" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Rabbi "Ya Zekeriya! İsmi Yahya olan bir oğlan çocuğunu sana müjdeliyorum. Daha önce o ismi hiçbir kimseye vermedik" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Zekeriya "Rabbim! Karım kısırken ve bende yaşlanmış ve güçten düşmüşken, benim nasıl çocuğum olur" diye Rabbine seslendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Rabbi "Öyledir. O nu yapmak benim için kolaydır. Sen henüz hiçbir şey değilken, Rabbin senide yarattı" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Zekeriya "Rabbim! Öyle ise bana bir işaret (alamet) ver" dedi. Rabbi de ona "Senin işaretin, insanlarla tamı tamına üç gece konuşamamandır" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Mescitten kavminin karşısına çıktığında, onlara işaretle "Sabah akşam Rabbinizi bütün eksiklerden tenzih edin" diye işaretle seslendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "Ey Yahya! Kitaba sımsıkı, kuvvetle sarıl" (dedik) ve ona daha küçük yaşta karar verme yeteneği verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Yahya’ya katımızdan (insanları) sevme ve temizleme duygusu verdik. O, gerçekten samimi olarak Rabbin den sakınan birisiydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ana babasına karşı hep iyilikler yaptı, asla onlara zorbaca davranmadı ve isyan etmedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Doğduğu günde, öldüğü günde Yahya’ya selam olsun. Yeniden diriltildiği günde ona selam olacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Kitapta Meryem’i de an. Bir vakit, ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir yere kendini atmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. İnsanlardan uzaklaşıp kendini gizlemişti. Bizde Meryem’e vahiy meleğini (Cebrail’i), insan şeklinde görünür bir halde göndermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Meryem vahiy meleğine "Senden (bana kötülük yapmandan) Rahmana sığınıyorum. Eğer Allah dan korunan birisi isen (bana dokunma)" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Vahiy meleği "Sana tertemiz bir oğlan çocuğu vermek için gelen Rabbinin elçisiyim" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Meryem "Bana hiçbir insan eli değmemişken ve ben kötü bir şey yapmamışken, nasıl bir oğlan çocuğum olabilir?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Melek Meryem’e "İşte böyledir. Rabbin, bunu yapmak benim için kolaydır dedi. O çocuğu insanlar için Rabbinin büyüklüğüne bir işaret ve rahmet yapacağız ve Rabbin bunun böyle olmasına hükmünü vermiştir" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Meryem çocuğa hamile kaldı ve uzak bir mekana çekildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Doğum sancısı Meryem’i bir hurma ağacının yanına getirdi. "Yazıklar olsun bana, keşke bu duruma düşmeden önce ölseydim. Öldükten bir müddet sonra unutulur giderdim" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Hurma ağacının altından bir ses "Üzülme, Rabbin senin altında akıp giden bir su meydana getirdi" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. "Hurma ağacının bir dalını kendine doğru silkele ki, sana taze hurma dökülsün" diye seslendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. "Ye, iç ve gözün aydın olsun. Şimdi bir insan görürsen, ona "Rahman için konuşmama kararı aldım ve hiçbir insanla konuşmayacağım" de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Meryem çocuğu taşıyarak kavmine getirdi. Kavmi ona "Ey Meryem gerçekten çocuk peydahlamakla çok kötü bir iş yaptın" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Ey Harun’un kız kardeşi! Senin baban asla kötü birisi değildi. Annen de kötü bir kadın değildi" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Meryem eliyle çocuğu işaret etti. Onlar da "Beşikte olan sabi bir çocukla nasıl konuşalım" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Çocuk onlara "Ben Allah’ın kuluyum ve (Allah) bana kitabı verecek ve beni nebi yapacak. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. "Her nerede olursam olayım beni, verdiği bereketiyle şereflendirdi. Yaşadığım sürece, bana namaz kılmayı ve zekat vermeyi tavsiye etti. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. "Anneme iyilik yapmamı emretti, beni zorba ve isyankar birsi yapmadı. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. "Doğduğum gün, öldüğüm gün ve yeniden diriltileceğim gün bana selam olsun" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Meryem’in oğlu İsa hakkında şüphe duyanlar için, gerçek doğru olan sözler işte budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Allah’ın bir çocuk edinmesi asla olmamıştır ve O çocuk edinmekten münezzehtir (uzaktır). Allah bir şeyin olmasını istediğinde, sadece ona "Ol" der ve o da hemen oluverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. "Şüphesiz ki Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Yalnızca O na kulluk edin, dosdoğru yol işte budur" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Aralarında ki bir topluluk (Meryem oğlu İsa nın doğumuyla ilgili) ihtilafa düştüler. O büyük günün şahitliğini inkar edenlerin vay haline. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Onları dinle, bize geldikleri gün onlara bak. (Meryem oğlu İsa hakkında Allah’a iftira edip) Haksızlık yapanlar bu gün apaçık sapıklık içinde olacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Onların, habersiz ve iman etmedikleri bir zamanda, kıyamet emri verilmiş olduğunda, artık pişmanlığın fayda vermediği o gün ile onları uyar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Yeryüzü ve üzerinde bulunanların hepsinin sahibi biziz ve o gün her şeye biz sahipleniriz . ve o gün bize döndürülürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Rabbinin ilahlığını her yerde doğrulayan bir peygamber olarak, kitapta İbrahim’i de an. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Babasına "Ey babacığım! Seni duymayan, seni görmeyen ve sana hiçbir şeyde faydası olmayan şeylere niçin kulluk yapıyorsun?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. "Ey Babacığım! Sana gelmemiş bir bilgi, şüphesiz bana geldi. Bana tabi ol ki, bende seni doğruluk seviyesi en yüksek bir yola ileteyim. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. "Ey babacığım! Şeytana kulluk etme, zira şeytan Rahmana karşı isyan eden birisidir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. "Ey Babacığım! Rahmandan sana bir azabın dokunmasından korkuyorum. O zaman şeytanın arkadaşı (velisi) olursun" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Babası "Ey İbrahim sen benim ilahlarımdan hoşlanmıyor musun? Eğer ilahlarımıza karşı bu tutumundan vazgeçmezsen, hiç şüphe yok ki seni taşa tutacağım. Şimdi acele olarak benden uzaklaş" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. İbrahim babasına "Sana selam olsun, senin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim. Çünkü Rabbim bana her zaman lütuflarda bulunmuştur. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. "Şimdi sizi ve Allah dan başka dua ettiklerinizi terk ediyorum. Rabbime dua ediyorum ki, O na dua etmekle, azgınlık yapıp bedbaht olanlardan olmayacağımı umuyorum" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Putperest kavminden ve onların kulluk ettikleri sahte ilahları terk ettikten sonra, Bizde İbrahim’e, İshak’ı ve Yakup’u bağışladık. Onların hepsini peygamber yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Onlara rahmetimizden bağışlarda bulunduk ve konuşmalarını en doğru şekilde yapanlardan sağladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Kitapta Musa’yı da an. Musa Rabbine çok içten kulluk eden bir elçi ve peygamberdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Biz Musa’ya dağın sağ tarafından seslenmiştik ve o nu konuşmak için yakınlaştırmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Rahmetimizden Musa’ya destek olması için, kardeşi Harun’u peygamber yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Kitapta İsmail’i de an. Peygamber ve elçi olarak, verdiği sözü yerine getiren birisiydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Ailesine namaz kılmayı ve zekatı vermeyi emrederdi. O, Rabbinin razı olduğu bir kuldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Kitapta İdris’i de an. Şüphesiz o her fırsatta Rabbini doğrulayan bir peygamberdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. İdris’i çok yüce makamlara yükselttik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. İşte onlar Allah’ın üzerlerine nimetler verdiği, Adem’in neslinden gelen en seçkin peygamberlerden, Nuh ile beraber taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail’in soyundan, doğru yola ilettiğimiz ve kendilerini seçtiğimiz kimselerdi. Onlara Rahmanın ayetleri okunduğu zaman, göz yaşı dökerek hemen secdeye kapanırlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Onların arkasından gelenler, namazı boşladılar ve nefislerinin aşırı arzularına tabi oldular. Onlar daha sonra yanılgılarının sonucu ile karşılaşacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Ancak onların içinden tövbe ederek, iman edip salih amel edenlerde olmuştur. İşte böyleleri cennete girecekler ve onlara hiçbir şeyle haksızlık yapılmayacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Rahmanı görmedikleri halde, O na kulluk edenlere vaat edilen Adn cennetleri, şüphesiz ki orası vaat edilmiş olanların gidecekleri tek yerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Orada boş söz değil, hoş söz duyarlar. Ve orada, sabahakşam kendilerine ait rızıkları vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Bu cennet, Rablerinden sakınan kullarımıza mirasçı kıldığımız cennetlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. (Melekler) "Yeryüzüne yalnızca senin Rabbinin emri ile ineriz. Bizim önümüzdekiler (gördüklerimiz), arkamızdakiler (görmediklerimiz) ve ikisi arasındaki her şey O na aittir. Rabbin asla hiçbir şeyi unutacak değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin de Rabbidir. O na yaptığın ibadetlerde sabırlı (devamlı) olarak kulluk et. Sen O na layık başka bir isim biliyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. İnsanlar "Biz öldüğümüz zaman yeniden mi canlı olarak çıkartılacağız?" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. İnsanlar hiç düşünmüyorlar mı? Onlar daha önceden hiçbir şey değilken (ortada yokken), onları biz yaratmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Rabbine and olsun ki, onları ve aldatıcı güç olan şeytanı mutlaka toplayacağız ve cehennemin etrafında onları diz üstü çökmüş olarak bir araya getireceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Sonra onların içinden Rahmana karşı en şiddetli inkarcılar hangileri ise, o gurubu mutlaka ortaya çıkartacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Sonra onlardan hangisinin daha önce cehenneme girmeye layık olduğunu elbette biz biliriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. (Ey insanlar) Sizden her kez o cehenneme mutlaka varacak. Bu Rabbinin kesin hükmüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Sonra Rablerinden sakınıp korunanları o cehennem ateşinden kurtaracağız ve kendi nefislerine zulmedip haksızlık yapanları, cehennem ateşinde diz üstü bırakacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Apaçık ayetlerimiz onlara okunduğunda, ayetlerimizi inkar edenler, iman etmiş olanlara "İki guruptan (inananlarla, inkar edenler) hangisinin dünyadaki konumu daha hayırlı ve görünüş olarak daha güzel" diye sorarlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Onlardan önce, daha güçlü ve daha üstün nice kasabaları helak etmiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. De ki: "Kim sapıklık içinde ise, Rahman onun günlerini uzattıkça uzatsın! Nihayet kendilerine vaad edilen azabı, ya da kıyamet gününü gördükleri zaman, kimin yerinin daha kötü ve taraftarlarının daha zayıf olduğunu bileceklerdir!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Allah doğru yolda olanların, doğru yolda devam etmelerinin yollarını artırır. Rabbinin katında kalıcı olan salih (doğru ve güzel) ameller, karşılık olarak daha hayırlı ve bunların karşılığını mekan olarak vermekte (ücrette), ondan daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. "Elbette ki bana mal ve evlat verilecek" diyerek, ayetlerimizi inkar edeni gördün mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Yoksa o bilinmeyenleri (gaybı) öğrenmenin yollarını mı öğrendi, veya Rahman dan bir söz mü aldı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Hayır, onun söylediklerini kayda alacağız ve onun azabını artırdıkça artıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Söylediklerini ona (kayıtlı belge olarak) veririz ve bize (belgelerle birlikte) yalnız başına gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Onlar için güç ve şeref olsun diye, Allah dan başkalarını ilahlar edindiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Hayır, o ilah edindikleri, kendilerini ilah edinenleri inkar edecekler ve onların aleyhine şahitlik edecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Şeytanları, inkar edenlere gönderdiğimizi görmüyor musun? Şeytan onların yoldan çıkmalarını bütün gücüyle teşvik ediyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. O halde onlar için acele etme. Biz onları ve yaptıklarını tek tek sayıyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Biz Allah dan sakınıp korunanları, Rahmanın konuğu olarak toplarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Günahkarları da suya götürülen sürüler gibi cehenneme sürükleriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Ancak o gün yalnızca Rahman dan ahit alanlar şefaate (yardıma) kavuşurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Onlar "Rahman bir çocuk edindi" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Bunu söylemekle çok çirkin bir şey getirdiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Bu sözden dolayı neredeyse gökler paramparça olacak, yer yarılacak ve dağlar yıkılıp gidecekti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Rahman bir çocuk edindi diye çağrı yapmalarından dolayı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Rahmanın bir çocuk edinmesi, O na asla yakışmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Şüphe yok ki, göklerde ve yerde olanların hepsi, Rahmana yalnızca kul olarak gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Rahman onların hepsini hesap etmiş ve tek tek saymıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Ve hepsi kıyamet günü O nun huzuruna yalnız başına gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. İman edip doğru ve güzel davranışlarda bulunanları Rahman sevgi ile karşılayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Allah dan sakınanları müjdelemen, inkarda direnen bir topluluğu da uyarman için, Kur’an’ı senin dilinde kolaylaştırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Onlardan önce nice toplulukları yok ettik. Şimdi onlardan birisini hissedebiliyor musun veya onlardan fısıltı da olsa bir ses işitebiliyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster