1. Ta, Ha Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kur’an’ı sana, baş kaldırıp azgınlardan olman için indirmedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Bu Kur’an Allah’a saygısı olup korkanlar için öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kur’an, yeryüzünü ve yüce gökleri yaratan tarafından indirilmedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Rahman olan Allah, yarattığı her şeyin üzerine otoritesini kurmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Göklerde, yerde, her ikisinin arasında ve toprağın altındakilerin sahibi O dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Sözü açıkça söylesen fark etmez, sonra sözün gizli olanını ve ondan daha gizlisini de bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O Allah ki, O ndan başka hiçbir ilah yoktur ve bütün güzel isimler O na aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Musa’nın haberi sana geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Uzakta bir ateş görünce ailesine "Burada bekleyin. Bir ateş gördüm, belki (ısınmak için) o ateşten bir parça getirebilir veya ateşin çevresinde bize yol gösterecek birisini bulabilirim" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Musa ateşin yanına gelince "Ya Musa!" diye seslenildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "Ben senin Rabbin’im. Ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen mukaddes vadi, Tuva dasın. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. "Ben seni (elçi) seçtim. Artık vahy olunanı dinle. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. "Şüphesiz ben, benim dışımda hiçbir ilahın olmadığı Allah’ım. Bundan sonra yalnızca bana kulluk et. Beni hatırlamak için namaz kıl. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. "Her nefse, gayretinin karşılığının verileceği, oluş zamanını kendime sakladığım kıyamet saati, mutlaka gelecektir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ahiret gününe inanmayanlar ve yalnızca nefislerinin arzularına uyanlar, seni kıyamet saatine (hesap gününe) hazırlanmaktan döndürmesinler. Sonra yok olursun" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. "Şu sağ elindeki nedir? ya Musa!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Musa "O üzerine yaslandığım değneğim. Onunla koyunlarıma yemeleri için yaprakları çırparım ve o değnekle başka ihtiyaçlarımı karşılarım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah "Onu yere at ya Musa" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Değneği yere attığında, birden bire o değnek hareket eden bir yılan oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Allah "Korkmadan onu al, çünkü onu ilk şekline (değnek haline) geri döndüreceğiz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. "Elçiliğine başka bir delil (ayet) olması için elini koynuna sok, elin bembeyaz lekesiz olarak çıksın" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. "Sana ayetlerimizden en büyüğünü göstereceğiz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Firavuna git. Zira o çok azgın birisi oldu" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Musa "Rabbim göğsümü geniş tut (ferahlat). " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. "Ve işimde (verdiğin bu görevde) kolaylık sağla. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Dilimdeki düğümü (tutukluğu) çöz (akıcı, açık ve anlaşılır konuşayım). " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Ki sözlerimi (doğru) anlasınlar. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Ailemden bana bir yardımcı görevlendir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. "Kardeşim Harun’u. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. "Harun ile beni güçlendir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. " Ve görevimde bana ortak olsun. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. "Ki senin eksiksiz olduğunu sık sık analım (insanlara duyuralım). " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. "Ve seni daha çok anıp, anlatalım. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. "Sen bizim ne yaptığımızı en iyi görensin" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Allah "Ey Musa! İstediklerini sana verdim. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. "Sana (daha önceden de) başka bir iyilik yapmıştık" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Annene yapması gereken şeyi vahy etmiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. O çocuğu sandığa koy ve sandığı ırmağa bırak. Irmak sandığı sahile bıraksın ki, o sandığı benimde düşmanım, sandığın içindeki çocuğun da düşmanı alsın. Ben çocuğun sevgisini senin içine yerleştirdim ki, benim kontorolum da yetişkinliğe erişsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. (Ya Musa) Kız kardeşin, suya bırakılan sandığı takip etmek için peşinden yürüyordu. (Kız kardeşin Firavun ailesine) "O çocuğa (süt verip) bakacak birisini size gösterebilir miyim?" Dedi. Ve böylece annenin gözü aydın olsun ve üzülmesin diye seni annene geri döndürdük. Sonra sen bir nefsi öldürmüştün de, seni onun üzüntüsünden kurtarmıştık ve birtakım sebeplerle denemiştik. Sonra sen Medyen halkı arasında uzun seneler kalmıştın ve sonra bizim planladığımız görevi yapacak hale geldin ya Musa! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Seni kendime (elçi olarak) hazırladım (yaptım). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Sen ve kardeşin ayetlerimle (mesajlarımla) gidin ve beni anmakta üşengeç davranmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Firavun’a gidin. Zira o, gerçekten çok azdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Firavuna yumuşak bir lisanla mesajlarımı söyleyin. Belki o düşünürde, benden korkar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Musa ve Harun Rablerine "Ey Rabbimiz! Firavun’un önemsemeyip aldırış etmeyerek bizi dinlemeyeceğinden veya bize aşırı sert davranmasından korkuyoruz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Allah "İkinizde korkmayın. Sizinle beraberim, sizi işitip aynı zamanda görüyorum" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. İkinizde Firavuna gidin ve ona deyin ki "Biz ikimizde senin Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını bizimle beraber gönder ve artık onlara azap etmekten vazgeç. Rabbinden O nun elçileri olduğumuza dair, sana birtakım ayetler getirdik. Allah’ın selamı doğru yoluna tabi olanlara olsun. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. "Bize azabın, kesinlikle Allah’ın mesajlarını yalanlayan ve ondan yüz çevirenlerin üzerine olacağı vahy oldu" deyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Firavun "Ey Musa! Sizin ikinizin Rabbi de kim?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Musa "Bizim Rabbimiz, yarattıklarına her şeyi veren ve onlara yolunu gösterendir" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Firavun "Peki öyleyse, daha önceki kasabalarda yaşayanların durumu nedir?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Musa "Daha öncekilere ne olacağının bilgisi Rabbimin katında yazılı bir kitaptadır. Rabbim yapılan hiçbir şeyi kaybetmeyeceği gibi, hiçbir şeyi de unutmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Allah yeryüzünü sizin için kalacak bir mekan yapmış, orada sizin için yollar açmış, gökten su indirmiş ve o su ile değişik farklı bitkilerden çift çift çıkarmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. O bitkilerden yiyin ve hayvanlarınızı otlatın. Bunlarda akıl sahipleri için ibretler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Sizi de o yeryüzündeki topraktan yarattık, sonra sizi (toprağa) geri döndüreceğiz ve daha başka bir zamanda (kıyamet günü) sizi tekrar o topraktan çıkaracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Biz firavun’a ayetlerimizin hepsini gösterdik. Firavun yalanladı ve (inanmamakta) diretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Ve dedi ki: "Sihirbazlığınla bizi memleketimizden çıkarmaya mı geldin ey Musa?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Bundan sonra bizim için, senin yaptığın sihirlerin benzerini sana getirmek şart oldu. Şimdi seninle bizim aramızda sihir yarışması için bir zaman ve uygun bir yer belirle, ne biz ve nede sen, belirlenmiş zaman ve yer hususunda ihtilafa düşmeyelim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Musa "Vaat ettiğiniz gün, insanların toplandığı bayram gününün, sabah vakti olsun" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Firavun, Musa’nın yanından dönüp gittikten sonra, danışma meclisini topladı. Ondan sonra buluşma yerine geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Musa sihirbazlara "Yazıklar olsun size, Allah adına yalan uydurmayın. Yoksa sizi azap ile silip yok eder ve kim Allah adına yalan uydurmuş ise yaptıkları boşa gitmiş olur" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Onlar aralarında ne yapacaklarını tartışmaya başladılar ve gizli oturum düzenlediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Dediler ki "Bu iki sihirbaz, sihirleriyle sizi topraklarınızdan çıkarmak ve sizin yaşam tarzı olarak belirlediğiniz en üstün yolu (koyduğunuz kanunları) ortadan kaldırmak istiyorlar. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. "Yapacağınız sihirlerin en güçlülerini belirleyin ve o tespit ettiklerinizi sırayla ortaya getirin. Bundan sonra kim bu yarışta üstün gelirse, o taraf kazançlı çıkacaktır" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Sihirbazlar "Ya Musa! Önce sen mi atacaksın (sihir yapmaya başlayacaksın), yoksa ilk önce biz mi atalım?" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Musa "Hayır siz başlayın" dedi. Başladıklarında birden bire onların ipleri ve attıkları değnekleri, sihirden dolayı hayallerinde sanki hareket ediyormuş gibi göründü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Musa içinde bir korku hissetti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Musa’ya "Korkma, sen onlardan üstün durumdasın" dedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. "Sağ elinde tuttuğunu (asayı) at ki, onların yaptığı sihirlerin hepsini yutsun. Onların yaptığı yalnızca sihirbaz hilesinden başka bir şey değil. Sihirbazlar her ne sihir yaparsa yapsın, yaptıkları ( sanaldır) gerçeğe ulaşamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Bu olaydan sonra sihirbazlar hemen secdeye kapandılar ve "Biz Musa ve Harun’un Rabbine iman ettik" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Firavun "Ben size izin vermeden önce, Musa’nın Rabbine iman mı ettiniz? Demek ki Musa size sihir öğreten hocanızmış. Ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim, sizleri hurma dallarında sallandıracağım ki, hangimizin verdiği azabın, daha şiddetli ve daha kalıcı olduğunu öğreneceksiniz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Sihirbazlar "Bize gelen açık ayetler ve bizi yaratana karşı, asla seni tercih etmeyeceğiz. Sen bizim için ne hüküm verirsen ver. Sen ancak bu dünyada hüküm verebilirsin. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. "Hatalarımızı bize bağışlaması için, sen sihirden dolayı yenilgimizi hoş görmesen dahi, biz Rabbimize iman ettik. Allah’ın (verdikleri) daha hayırlı ve daha kalıcı" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Rabbine günahkar olarak gelen kimse için, şüphe yok ki ona cehennem azabı vardır. O kimse cehennemde ne yok olur kurtulur, nede oradan çıkarak hayat bulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Kimde inanmış ve salih ameller yapmış olarak Rabbine gelirse, onlar için yüksek dereceler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. "İçlerinde ebedi kalacakları altından ırmaklar akan Adn cennetleri (onlarındır) ve işte bu, arınmış olanın ödülüdür." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Biz Musa’ya "Kullarım ile gece içinde yürüyerek çık. Onları deniz içinden kuru bir yola vur (bularak götür). Yetişmelerinden korkma ve endişelenme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Firavun ordusu ile birlikte onları takip etti. Sonra denizden onları sarıp yok edecek bir şey (dalgalar) onları sarıp kuşattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Firavun kendi toplumunu saptırmış ve onların doğru yolu seçmelerine engel olmuştu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanınızdan kesinlikle biz kurtardık ve Tur’un sağ yanında bir yeri, size mekan olarak vaat etmiştik. Ayrıca size helva ve bıldırcın eti indirmiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Size verdiğim rızıkların temiz olanlarını yiyin. Kesinlikle yeme içmede isyan etmeyin (haram olanları yemeyin). Eğer isyan ederseniz, o zaman öfkem sizin üzerine hak olur. Azabım kimin üzerine hak olmuşsa, artık o kimse yok olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Şunu iyi bilin ki ben, tövbe eden ve doğru işler yapanları, sonrada o doğru yolu takip etmeye devam edenleri, kesinlikle bağışlarım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. "Ey Musa! Seni, kavmin hakkında acele etmeye sevk eden sebep nedir?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Musa "Şu kavmim benim peşimi takip etmekte. Rabbim! Senin rızanı kazanmak, sana kulluk etmeleri için acele ettim" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Allah "Biz senden sonra kavmini imtihana tabi tutuk. Samiri onları saptırdı" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Musa öfkeli, kızgın ve üzüntülü bir şekilde kavmine döndü ve dedi ki "Rabbiniz size en güzel vaatlerde bulunmadı mı? Yapılan ahitleşme üzerinden çok uzun bir zaman mı geçti? Yoksa Rabbinizden bir öfkenin üzerinize gelmesini istiyorsunuz da, bu sebeple benimle yaptığınız antlaşmaya muhalefet ettiniz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Kavmi Musa’ya "Biz seninle yaptığımız antlaşmaya kendi isteğimizle muhalefet etmedik. Ancak terk ettiğimiz kavmin (emanet) ziynetleri yük olarak bize taşıtıldı. Bizde taşıdığımız bu haksız ziynetleri attık, Samiri de onları alıp attı (ateşte eritti)" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Sonra onlara (erimiş ziynetlerden) böğüren bir buzağı heykeli ortaya çıkardı. Kavminden bazıları "İşte bu, sizin ve Musa’nın ilahı idi, sonra Musa (onu size söylemeyi) unuttu" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Onlar bu heykelin kendilerine sözlerini (cevap vermediğini) iade etmediğini, onlara ne bir zarar ve nede bir fayda verme gücüne sahip olmadığını görmüyorlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Harun kavmine "Ey kavmim! Bu buzağı heykeli ile yalnızca imtihan olundunuz. Sizin Rabbiniz Rahman olan Allah dır. (Samiri’ye değil) Bana uyun ve verdiğim emirlere itaat edin" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Kavmi Harun’a "Bu heykele Musa gelinceye kadar, samimi olarak ibadet etmekten vazgeçmeyeceğiz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Musa kardeşine "Ey Harun! Sen onları sapmış bir şekilde gördüğün halde, onlara engel olamayışına sebep olan şey nedir?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. "Yoksa bana tabi olmamayı ve benim emrime isyan etmeyi mi istiyorsunuz?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Harun Musa’ya "Ey anamın oğlu! Sakalımı ve başımı tutmayı bırak. Senin "Niçin İsrailoğulları arasında ayırım yaptın, sözümü niçin dinlemedin, demenden korktum" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Sonra Musa dönüp Samiri’ye "Senin bu yaptığın nedir ey Samiri" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Samiri Musa’ya "Onların göremedikleri bir şeyi gördüm. Allah resulü olarak senin insanlara öğrettiklerinden bir kısmını alıp ve nefsimin bana hoş gösterdiği şeyi karıştırarak (tapmaları için kavmime bu buzağı heykelini) yaptım" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Musa Samiri"ye "Defol git, bundan sonra senin hayatta karşı çıkamayacağın ve bana dokunmayın demekten başka diyeceğin bir sözün yoktur. Şimdi içinizden gelerek samimi bir şekilde ibadet ettiğiniz şu ilahınıza bakın bakalım. Onu nasıl ateşin içine atıp erittikten sonra, parça parça edip denizin içine atacağım" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Kavmine dönüp "Sizin ilahınız, kendisinden başka ilah olmayan yalnızca Allah dır. O nun bilgisi her şeyi kuşatmıştır" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Geçmişte olan haberlerin bir kısmını sana biz anlatıyoruz ve katımızdan sana öğüt verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Kim verdiğimiz bu öğütten (Kur’an dan) yüz çevirirse, hiç şüphesiz kıyamet günü, yüz çevirmenin ağır yükünü taşıyacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Onlar kıyamet gününde ebedi kalıcıdırlar. Onların kıyamet günü taşıdığı o yük, ne kadar kötü bir yüktür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Sura üfürüldüğü (dirilme işareti verildiği) gün, o gün mücrimleri (günahkârları) gözleri şaşkınlıktan donmuş bir durumda toplarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Kendi aralarında hafif sesle fısıldaşarak "Yeryüzünde yalnızca on gün kaldınız" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Onların ne söylediklerini en iyi bilen biziz. Aynı yolda giden onların benzerleri de "Siz (mezarlarda) ancak bir gün kaldınız" demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Sana dağlar hakkında soruyorlar. Onlara deki "Rabbim onları kıyamet günü yerle bir edecek. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Yeryüzünü kuru ve çıplak bıraktığında. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Orada ne bir eğrilik, nede bir tepecik görebilirsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Onlar o gün, kendilerinde hiçbir sakatlığın olmadığı davetçilerin çağrılarına tabi olurlar. O gün sesler Rahman için son derece saygılı olup, fısıltıdan başka bir ses duyamazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. O gün Rahmanın izin verdiği ve söz olarak razı olduğu kişilerden başkasına, şefaat fayda vermez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Çünkü onların yapıp önlerine koyduklarını ve yapmaları gerekenlerin hangilerini yapmadıklarını yalnızca Rahman bilir. Ama hiçbir kimse, o Rahman hakkında bilgi sahibi olamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. O gün yüzler, hep diri ve her şeyi yöneten Rablerine karşı boyun eğer. Ama haksızlık yaparak, o haksızlığın yükünü taşıyarak Rabbinin karşısına gelenler, kesinlikle kaybedenlerden olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Kimde inanmış olarak, doğru ve dürüst şeyler yapmışsa, haksızlığa uğrama ve yaptıkları doğru ve güzelliklerin karşılığını alamama korkuları yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. İşte böylece Kur’an’ı sana Arapça okunuşla biz indirdik. Bu Kur’an’ın içerisinde, insana vaat edilen karşılıkların hepsini kullandık (anlattık) ki, korunurlar veya onlarda öğüt alma kabiliyeti meydana gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. Yüceler yücesi Allah, her şeyin tek sahibi, doğru ve gerçek olan, bizatihi kendisidir. Kur’an’ın sana vahy edilmesi tamamlanmadan önce, onu okumak için acele etme. Yalnızca "Rabbim ilmimi artır" de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. Ademe (insana) daha önceden bir takım vaatlerde bulunmuştuk ve adem bunları unuttu. Biz ademi (insanı) yeterince azimli bulmadık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Bir zamanlar meleklere adem için (bana) secde edin demiştik. İçlerinden İblisin dışındakilerin hepsi Rablerine secde ettiler, İblis ise secde etmemekte diretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Bizde Ademe "Ey Adem! Şüphesiz ki bu İblis, sana ve eşine düşmandır. Dikkat edin sizin ikinizi de cennetten çıkarmasın. Yoksa başkaldıranlardan olursunuz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. "Kaldığın bu cennette senin için susuz kalmak ve çıplak kalmak gibi bir eksiğin yok. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. "Sen orada aç da kalmayacaksın ve senin için yakıcı bir güneş de yok" dedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. Sonra Adem’e şeytan vesvese verdi ve ona "Ey Adem! Sana ölümsüzlük ağacının hangisi olduğunu ve bitmez tükenmez bir mülkün kaynağını göstereyim mi?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. Adem ve eşi yasaklanmış o ağaçtan yediler. Bundan sonra her ikisinin çıplaklıkları da meydana çıktı ve cennette bulunan ağaçların yapraklarından çıplaklıklarını örtmeye çalıştılar. Böylece Adem Rabbine isyan edip, azgın oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. Sonra Rabbi onu seçti ve yaptığı hatanın karşılığını ona bağışladı ve ona doğru yolu gösterdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. İkinizde o cennetten, bir kısmınız bir kısmınıza düşman olarak, topluca çıkın. Eğer benim tarafımdan size doğru yolu gösteren belgeler geldiğinde, benim gösterdiğim doğrulara kim uyarsa, asla doğru yoldan sapmaz ve baş kaldıranlardan da olamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. Kimde benim doğru yolu öğreten öğütlerimden yüz çevirirse, elbetteki onun sıkıntılı bir yaşamı olur ve kıyamet günü (bizim öğretilerimizi dünyada görmezlikten geldiği için) biz de onu kör olarak diriltiriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. Kıyamet günü o da "Rabbim, daha önce (dünyada iken) ben kör değilken, niçin beni burada kör olarak dirilttin" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. Rabbi "İşte böyle! Sana dünyada iken ayetlerim gelmişti, sende onu unuttun. Böylece şimdi de sen, bugün unutulacaksın" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. Rabbinin ayetlerine iman etmeyerek, hayatını boşa geçirenlere bu şekilde karşılık vereceğiz. Ahiret azabı ise daha şiddetli ve devamlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. Onların yaşadıkları ve gezip dolaştıkları yerlerdeki, onlardan önceki şehirleri yok etmemiz onlara yeterince doğru yolu göstermiyor mu? Halbuki yaşanmış bu olaylarda akıl sahipleri için yeterince ibretler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 129. Rabbinin daha önceden verilmiş kararı olmasaydı, belirli süre olmasına rağmen, hata yapanlar, hemen cezasını görürdü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 130. Sen onların söylediklerine sabret. Rabbinin yüceliğini överek, güneşin doğmasından önce, güneşin batmasından önce ve gecenin bazı saatlerinde noksan sıfatlardan arındır. Gündüzün etrafında (herhangi bir saatlerinde) de Rabbini yücelt ki, Razı olacağın şeylere (Rabbinin rızasına) kavuşman umulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 131. Onları denemek için, verdiğimiz bolca nimetlere ve dünyanın süsü olan gösterişli şeylere gözlerini dikme. Rabbinin sana verdiği rızık daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 132. Ev halkına namaz kılmayı emret ve onlardan gelen tepki ve karşı çıkışlara sabret. Bunun karşılığında senden bir rızık istemiyoruz. Tam tersine senin rızkını biz veriyoruz. Şunu unutmayın, gelecek tamamen Allah dan sakınıp korunanlarındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 133. Onlar "Elçi (bizi ikna etmesi için) Rabbinden mucizeler getirmesi gerekmez miydi?" dediler. Onlara daha önce indirilmiş olan sahifelerde açık ayetler gelmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 134. Biz onları uyarmadan önce, azap edip helak etseydik "Rabbimiz! Azap etmeden önce, bize bir elçi gönderseydin de, biz kendimizi aşağılatmayıp rezil etmeden, senin ayetlerine tabi olurduk" derlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 135. Deki "Herkes beklemekte, sizde bekleyin. Kimin doğru yolu takip ettiğini ve kimin de o doğru yolu başarı ile geçtiğini kesinlikle öğreneceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster