وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا
Ve anetil vücuhü lil hayyil kayyum ve kad habe men hamele zulma
Kelime
Anlamı
Kökü
وَعَنَتِ
boyun eğmiştir
الْوُجُوهُ
bütün yüzler
لِلْحَيِّ
o diri olana
الْقَيُّومِ
ve herşeye hakim olana
وَقَدْ
ve muhakkak
خَابَ
perişan olmuştur
مَنْ
kimse
حَمَلَ
yüklenen
ظُلْمًا
zulüm

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Bütün yüzler eğilir diri ve her an yarattıklarını tedbîr ve tasarruf eden mâbûda; bir zulüm yükünü yüklenmiş olanlarsa mahrûmiyet içindedir.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Bütün yüzler, her zaman diri, herşeyi yaratan ve herşeye hakim olan Allah için saygı ile eğilip, baş eğmiştir. Yaratılış gayesine aykırı davranarak, günah yükü yüklenerek gelenin ise, soluğu kesilir, gücü tükenir ve mahrumiyet içindedir.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Bütün yüzler (insanlar), diri ve her şeye hakim olan Allah için eğilip boyun bükmüştür. Zulüm yüklenen ise, gerçekten perişan olmuştur.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Vechler (yüzler), Hayy ve Kayyum’a zillet ile boyun eğmiştir... Bir zulüm yüklenen (halife oluşunu fark edemeden vefat eden) kimse hakikaten kaybetmiştir.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Yüzler her zaman diri olan ve her zaman koruyup gözeten (Allah)’a boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen ise kaybetmiştir.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  (Artık bütün) Yüzler, diri, kaim olanın önünde eğik durmuştur ve zulüm yüklenen ise yok olup gitmiştir.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Bütün yüzler HAYYÜ’L-KAYYÛM olan (ölmeyen ve ezelden beri mevcud olan) Allah’a baş eğmiştir. Bir zulüm yüklenen hakikaten hüsrana uğramıştır.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Bütün yüzler, diri ve her şeye hâkim olan Allah için eğilip boyun bükmüştür. Zulüm yüklenen ise gerçekten perişan olmuştur.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  insanlar, diri ve her an yaratiklarini gozetip duran Allah’a boyun egmistir. Yuku zulum olan kimse ise husrana ugramistir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Artık bütün yüzler, O hep diri olan ve kendi zatiyle duran ve her şeyi belli kanunla tutan kudrete baş eğmiştir. Zulüm taşıyanlar ise cidden hüsrana uğramıştır.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (O gün) bütün yüzler, diri ve hayatın ve hâkimiyetin tam sahibi olan Allah`a boyun eğmiştir. Zulüm yüklenerek gelen gerçekten perişan olmuştur.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Bütün yüzler; diri, yaratıklarına hâkim ve onları koruyup gözeten Allah’a boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen, mutlaka hüsrana uğramıştır.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Bütün yüzler (insanlar), diri ve her şeye hakim olan Allah için eğilip boyun bükmüştür. Zulüm yüklenen ise, gerçekten perişan olmuştur.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Tüm yüzler O Yaşayan, Ebedi Yöneticiye çevrilmiştir. Zulüm yüklenenler kaybedecektir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Bütün yüzler, diri ve bütün yarattıklarını gözetip duran Allah’a baş eğmiştir. Bir zulüm yüklenen gerçekten hüsrana uğramıştır.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  O gün bütün yüzler, diri ve tüm varlıkları gözetip yöneten Allah’ın karşısında öne eğiktir. Sırtında zulüm yükü taşıyanlar perişan olmuşlardır.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  (Artık bütün) Yüzler, diri, kaim olanın önünde eğik durmuştur ve zulüm yüklenen ise yok olup gitmiştir.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Bütün yüzler, diri ve her şeye hakim olan Allah için eğilip boyun bükmüştür. Zulüm yüklenen ise, gerçekten perişan olmuştur.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (Artık bütün) yüzler (ezelde ve ebedde) diri ve herşey’e bihakkın haakim olan Allaha baş eğmişdir. Zulüm yükü taşıyanlar ise hakıykaten husrâne uğramışdır.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  `Ve bütün yüzler O Hayy-ı Kayyûm (hayat sâhibi olan ve herşey kendisiyle kaim olan Allah) için (huzûrunda) baş eğmişlerdir; zulüm yüklenen kimse ise, gerçekten hüsrâna uğramıştır.`

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Ve bütün yüzler Hayy ve Kayyum olan Allah’a baş eğmiştir. Bir zulüm yükü taşıyanlar ise gerçekten hüsrana uğramıştır.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  O gün yüzler, hep diri ve her şeyi yöneten Rablerine karşı boyun eğer. Ama haksızlık yaparak, o haksızlığın yükünü taşıyarak Rabbinin karşısına gelenler, kesinlikle kaybedenlerden olmuştur.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Hayy ve Kayyum olan (Allah)’a vechler (herkes), boyun eğdi. Ve zulüm yüklenenler heba (cehennemlik) oldular.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  (Artık bütün) Yüzler, diri ve gözetip duranın (Allah’ın) önünde baş eğmiştir ve yükü zulüm olan kimse ise hüsrana uğramıştır.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Ve var olan her şeyin kaynağı, dayanağı olan O kendine yeterli ebedi, diri varlık önünde (o Gün) yüzler saygı ve hicapla eğilir; ve zulmün yüküyle yüklü olanın soluğu kesilir, gücü tükenir.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Her şeyi ayakta tutan Mutlak Diri`nin huzurunda yüzler yere eğilmiştir ve sıtına zulüm yükünü yüklenen kimsenin işi bitmiştir.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Ve yüzler Hayy-ı Kayyûm için zelilâne bir vaziyet almışlardır ve zulmü yüklenmiş olan, muhakkak ki hüsrâna uğramıştır.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Bütün yüzler Hayy ve Kayyum olan Allah’a zelil olarak boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen ise gerçekten perişan olmuştur.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Yüzler, gözeten ve yöneten diriye boyun eğmiştir. Bir zulüm yüklenen kişi perişan olmuştur.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  O gün bütün yüzler, diri ve tüm varlıkları gözetip yöneten Allah’ın karşısında öne eğiktir. Sırtında zulüm yükü taşıyanlar perişan olmuşlardır.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Bütün yüzler, hayatın ve hakimiyetin tam mânasıyla sahibi olan Hayy-u Kayyum’a baş eğmiştir. Zulüm yüklenerek gelen, gerçekten perişan olmuştur.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Bütün yüzler, o diri ve yöneticiye boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen perişan olmuştur.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Ve yüzler hayat sahibi, görüp gözetene dönmüştür. Zulüm yüklenen hüsrana uğramıştır.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  (Artık bütün) Yüzler, diri, kaim olanın önünde eğik durmuştur ve zulüm yüklenen ise yok olup gitmiştir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Bütün yüzler o Hayy ve Kayyûm önünde yere inmiştir. Zulüm taşıyan perişan olup gitmiştir.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  (All) faces shall be humbled before (Him) - the Living, the Self-Subsisting, Eternal: hopeless indeed will be the man that carries iniquity (on his back).