1. Tâ Hâ, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kur’an’ı sana sıkıntıya düşesin diye indirmedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ancak, korkacak kimselere öğüt olsun diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yeryüzünü ve yüce gökleri yaratan tarafından indirmedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Rahman Arşa hükmetmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Göklerde, yerde ve ikisinin arasında ve toprağın altında olan her şey O’nundur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Sesini yükseltsen de yükseltmesen de, sırrı ve en gizli şeyleri şüphesiz O bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Allah, O’ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler de onundur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Musa’nın haberi sana geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Hani bir ateş görmüştü de ailesine: -Siz durun, ben bir ateş gördüm. Belki size ondan bir kor getiririm; veya ateşin yanında bir yol gösteren bulurum demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ateşin yanına geldiği zaman: -Ey Musa! diye seslenildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ben, senin Rabbinim! Ayakkabılarını çıkar. Sen mukaddes Tûvâ vadisindesin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. -Ben, seni seçtim, Sana vahyolunanı dinle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Şüphesiz ben, Allah’ım. Benden başka ilah yok! Bana kulluk et, beni anmak için namaz kıl. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Kıyamet gelmektedir. Herkes kendi işlediğinin karşılığını alsın diye neredeyse onu gizleyeceğim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ona inanmayıp, kendi arzularına uyan kimse sakın seni yolundan saptırmasın. Yoksa sen de helak olursun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. - Sağ elindeki nedir Ey Musa? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. - O benim asamdır, dedi. Ona dayanırım ve koyunlarıma onunla yaprak silkerim. Onun bana başka faydaları da var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. - Onu at, Ey Musa, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Musa da onu attı. O bir anda koşan bir yılan oluvermişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. -Onu al ve korkma, dedi. Onu ilk haline döndüreceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Elini koynuna sok, bir başka mucize olarak kusursuz, bembeyaz çıksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Sana büyük mucizelerimizden gösterelim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Firavuna git, çünkü o azdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. - Rabbim göğsümü aç, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. İşimi kolaylaştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Dilimdeki düğümü çöz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ki sözümü iyi anlasınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Kendi ailemden bir yardımcı ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Kardeşim Harun’u Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Onunla beni güçlendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onu görevim de bana ortak et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. ki seni çokça tesbih edebilelim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. ve seni çokça zikredelim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Şüphesiz sen bizi görmektesin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. -Ey Musa istediklerin sana verilmiştir, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Sana bir defa daha iyilikte bulunmuştuk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Hani annene ilham edilmesi gerekeni ilham etmiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. -Musa’yı bir sandığa koy ve nehre bırak! Nehir onu kıyıya çıkarır. Onu, benim ve onun bir düşmanı alır. Gözümün önünde yetişesin diye seni sevimli kılmıştım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Kızkardeşin gitmiş ve: -O’na bakacak birini size göstereyim mi? demişti. Böylece seni, gözü aydın olsun ve üzülmesin diye annene geri vermişti. Sen bir adam öldürmüştün de seni yine üzüntüden kurtarmıştık. Bu şekilde seni bir çok sınavdan geçirdik. Senelerce Medyen halkı arasında kalmıştın. Sonra da kader üzerine geldin ey Musa! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Ve seni kendime seçtim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Sen, kardeşinle birlikte mucizelerimle gidin, ikiniz de beni anmada gevşek davranmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Firavuna gidin, çünkü o azdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Ona yumuşak söz söyleyin, umulur ki öğüt alır ve korkar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. -Rabbimiz, biz onun bize taşkınlık yapmasından veya azmasından korkuyoruz, dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. -Korkmayın, dedi. Ben sizin yanınızdayım. Sizi işitip görürüm, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Haydi gidin ona ve deyin ki: Biz, Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını bizimle gönder, onlara eziyet etme. Biz sana Rabbin’den bir mucize getirdik. Selam yol göstericiye uyanlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Bize vahyolundu ki kim yalanlar ve yüz çevirirse ona azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. -Sizin Rabbiniz kim ey Musa? dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. -Bizim Rabbimiz, her şeye yaratılışını veren ve yol gösterendir, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. -Önceki nesillerin durumu ne olacak? dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. -Onlarla ilgili bilgi Rabbimin katında bir kitaptadır. Rabbim, şaşırmaz ve unutmaz, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Allah, yeryüzünü sizin için beşik yaptı ve orada yine sizin için yollar açtı. Gökten su indirip, onunla çeşitli bitkilerden çifter çifter çıkardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Hem siz yiyin; hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda sağduyu sahipleri için ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Topraktan yarattık sizi, yine oraya döndürecek ve yine oradan bir kere daha çıkaracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Ona ayetlerimizin hepsini göstermiştik. Fakat o yalanladı ve kabul etmedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Ve dedi ki: -Sihirbazlığınla bizi yurdumuzdan çıkarmaya mı geldin Ey Musa?! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Biz de sana, seninkine benzer bir sihir göstereceğiz. Bizimle senin aranda bir buluşma vakti ve yeri belirle de bizim de senin de caymayacağımız bir yer olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Musa da: -Buluşma zamanımız, bayram günü ve insanların bir araya toplandığı kuşluk vaktidir, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Firavun döndü ve bütün hilelerini topladı, sonra geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Musa onlara: -Yazıklar olsun size! Allah’a karşı yalan uydurmayın. Sonra bir azapla sizi yok eder. Elbette safsatacı iftira eden, hüsrana uğrar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Sihirbazlar durumlarını aralarında tartışarak gizlice fısıldaştılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. -Bu iki sihirbaz sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve örnek olan yolunuzu da yok etmek istiyor, dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Bu sebeple tuzaklarınızı bir araya getirin sonra da sırayla gelin. Bu gün galip gelen zafere ermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. -Ey Musa, dediler, ya sen at, ya da ilk atan biz olalım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. -Buyrun siz atın, dedi. Bunun üzerine ipleri ve değnekleri sihirleri sebebiyle ona sanki gerçekten yürüyorlarmış gibi göründü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Bu yüzden Musa içinde bir korku hissetti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. -Korkma, şüphesiz sen daha üstünsün, dedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Sağ elindekini at, onların yaptığını yutsun. Yaptıkları ancak sihirbaz oyunudur. Sihirbaz nerede olursa olsun kesinlikle kurtuluşa eremez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Sonunda sihirbazlar secdeye kapanıp: -Harun ve Musa’nın Rabbine iman ettik, dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. -Ben size izin vermeden ona inandınız ha? Demek ki o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim ve sizi hurma dalına asacağım! O zaman göreceksiniz hangimizin azabı daha şiddetli ve kalıcı imiş! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. -Seni, bize gelen apaçık mucizelere ve bizi yaratana üstün tutmayacağız. Ne hüküm verirsen ver, sen ancak bu dünya hayatında hüküm verebilirsin, dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Biz, Rabbimize iman ettik ki günahlarımızı ve senin bize zorla yaptırdığın sihri bağışlasın. Allah, en hayırlı ve en bâkidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Kim Rabbine suçlu olarak gelirse, onun için cehennem vardır, orada ne ölür ne de yaşar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Kim de mümin ve doğruları yapmış olarak gelirse, işte onlar için de en yüksek dereceler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. İçinde temelli kalacakları, alt kısmından ırmakların aktığı Adn cennetleri vardır. İşte bu arınanların mükafatıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Musa’ya: -Kullarımı geceleyin yola çıkar, onlara denizde kuru bir yol aç, (batmaktan ve düşmanların yetişmesinden) korkma, endişen olmasın! diye vahyetmiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Firavun askerleriyle onları takip etti. Denizden onları kaplayacak olan su kaplayıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Firavun, kavmini saptırmış doğru yolu göstermemişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. -Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanlarınızdan kurtardık. Tûr’un sağ tarafını size vaadettik. Size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin. Bu hususta azgınlık etmeyin. Yoksa gazabıma uğrarsınız. Gazabıma uğrayan yok olur gider. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Ben, elbette, tevbe edeni ve iman edip, doğruları yapanı sonra da doğru yolda yürüyeni bağışlarım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Allah: -Ey Musa seni kavminden daha önce gelmeye sevk eden nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Musa: -Onlar benim izimden geliyorlar, dedi. Rabbim, hoşnut olman için acele ettim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. -Biz, senden sonra kavmini imtihan ettik. Samiri onları saptırdı, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. -Musa kavmine kızgın ve üzgün olarak döndü. -Ey Kavmim, dedi, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Aradan çok uzun bir zaman mı geçti yoksa; Rabbinizin gazabına uğramayı istediniz de bana verdiğiniz sözden döndünüz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Onlar da: -Sana verdiğimiz sözden bilerek dönmedik. Fakat o kavmin süs eşyasından yük taşımıştık. Sonra Samiri’nin attığı gibi biz de ateşe attık, dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Böylece o, kendilerine böğüren bir buzağı heykeli çıkardı ve: -Bu, sizin ilahınızdır, Musa’nın da ilahıdır. Fakat o unuttu, dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Onlar, heykelin kendileriyle konuşamadığını ve onlara bir zarar da fayda da vermeğe gücü olmadığını görmüyorlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Daha önce Harun onlara: -Ey Kavmim, siz ancak onunla sınanıyorsunuz. Sizin Rabbiniz Rahman’dır. Bana tabi olun ve emrime itaat edin demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Onlar ise: -Musa bize geri dönünceye kadar buna sarılmaktan asla vazgeçmeyeceğiz, demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. -Ey Harun, dedi. onların saptıklarını gördüğün zaman sana engel olan neydi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Bana tabi olmadın mı? Emrime karşı mı geldin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Harun ise: -Ey anamın oğlu dedi. Sakalımı ve başımı tutma! Ben senin, "İsrailoğulları’nın arasını açtın, sözümü tutmadın" demenden korktum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. -Ya senin zorun neydi ey Samiri? dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. O da: -Onların görmedikleri bir şey gördüm ve elçinin izinden bir avuç avuçladım ve onu attım. İşte nefsim bunu bana hoş gösterdi. dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Musa: -Defol, artık senin için hayatta bana dokunmayın demekten başka bir şey yoktur? Bir de senin için hiç kaçamayacağın bir azap günü var. Sarılıp üzerine titrediğin ilahına bak, şimdi onu yakacağız sonra küllerini denize savuracağız, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Sizin ilahınız ancak, kendisinden başka ilah olmayan Allah’tır. O her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Katımızdan sana verilmiş bir zikir olarak geçmişin haberlerinden işte bu şekilde anlatıyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Kim ondan yüz çevirirse, kıyamet günü o bir günah yüklenir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. O yükün altında kalır. Bu kıyamet günü onlar için ne kötü bir yüktür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Sur’a üflendiği gün, işte o gün suçluları, uyuşmuş bir halde bir araya toplarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Aralarında: -On günden fazla kalmadınız, diye gizli gizli söyleşirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Biz, onların söylediklerini daha iyi biliriz. En akıllıları "sadece bir gün kaldınız der". Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Sana dağlardan soruyorlar de ki: -Rabbim onları un ufak edecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Yerlerini de dümdüz, kuru bir toprak haline getirecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Artık orada ne bir çukur ne de bir tümsek görebilirsin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. O gün hiç sapmadan çağırana uyarlar, sesler Rahman’ın korkusundan kısılmıştır. Fısıltıdan başka bir şey işitemezsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. O gün, Rahman’ın izin verdiği ve sözünden hoşlandığı kimselerden başkasına şefaat fayda vermez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Allah, önlerindekini de; arkalarındakini de bilir. Onların ilmi bunu kavrayamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Ve yüzler hayat sahibi, görüp gözetene dönmüştür. Zulüm yüklenen hüsrana uğramıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Mümin olarak doğruları yapan ise zulümden ve hakkının yenmesinden korkmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. -Biz onu işte böyle Arapça Kur’an olarak indirdik. Belki sakınırlar veya onlara ibret olur diye tehditleri o kitapta açıkladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. Gerçek hükümran olan Allah, yücedir, Vahyi sana tamamlamadan önce Kur’an’a / okumaya acele etme ve "Rabbim bilgimi artır!" de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. Daha önceleri biz, Adem’e öğüt vermiştik, Fakat onu unuttu. Onu azimli bulmadık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Hani meleklere: -Adem için secde edin demiştik de hemen secde ettiler. İblis ise secde etmedi, kaçındı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. -Ey Adem, bu senin ve eşinin düşmanıdır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın, yoksa sıkıntı çekersin, dedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. Oysa cennette ne acıkırsın ne de açık kalırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. Ne susuzluk hissedersin ne de güneşte yanarsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. Sonunda şeytan ona vesvese verdi: -Ey Adem dedi, Sana ebedilik sonsuzluk ağacını ve yok olmayacak bir saltanat göstereyim mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. İkisi de ondan yediler, hemen avret yerleri açıldı. Üzerlerini cennet yapraklarıyla kapatmaya çalıştılar. Adem Rabbine asi olmuş ve şaşkına dönmüştü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. Sonra Rabbi, onun tevbesini kabul edip, ona doğru yolu göstererek Onu seçti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. -Hepiniz, oradan inin, birbirinize düşman olarak. Benden size bir yol gösterici gelir de kim benim rehberime uyarsa o sapmaz ve bedbaht olmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. Kim de benim zikrimden/kitabımdan yüz çevirirse, onun da dar bir geçimliği olur ve onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. Der ki: - Rabbim beni niçin kör olarak haşrettin? Ben, gören birisiydim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. -İşte böyle, sana ayetlerimiz gelmişti de sen onları ihmal etmiştin? Bugün sende ihmal edilirsin, der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. İşte, aldatılanları ve Rabbinin ayetlerini tasdik etmeyenleri böyle cezalandırırız. Ahiret azabı, daha şiddetli ve daha devamlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. Kendilerinden önce nice nesiller helak etmemiz onları doğru yola sevketmedi mi? Üstelik onların yerleşim yerlerinde geziniyorlar. Şüphesiz bunda akıl sahipleri için belgeler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 129. Eğer, Rabbinden verilmiş bir söz ve belirlenmiş bir süre olmasaydı, hemen yakalarına yapışılırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 130. Söylediklerine sabret, güneş doğmadan önce ve batmadan önce ve gece saatlerinde de Rabbini hamd ederek tesbit et. Gün boyunca da tesbih et ki hoşnutluğa eresin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 131. Onlardan bazılarına, denemek için verdiğimiz dünya hayatının çiçeklerine gözlerini dikme. Rabbinin rızkı daha güzel ve daha kalıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 132. Ailene namazı emret. Sen de onda devamlı ol. Senden rızık istemiyoruz. Biz seni rızıklandırıyoruz. Akibet takvanındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 133. -Bize, Rabbin’den bir mucize getirmeli değil miydi? dediler. Onlara öncekilerin kitaplarındaki açık belgeler gelmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 134. Ondan önce onları azaba çarptırıp yok etseydik: -Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de zelil ve rezil olmadan önce senin ayetlerine uysaydık, olmaz mıydı? diyeceklerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 135. De ki: -Herkes başına geleceği beklemektedir. Siz de bekleyedurun. Yakında kimin doğru yolun sahipleri ve kimin doğru yolu bulmuş olduğunu göreceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster