1. Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Rabbinin, kulu Zekeriyya’ya rahmetinin zikridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Hani o, Rabbine gizlice yalvarmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Rabbim, dedi şüphesiz kemiklerim zayıfladı, baş yaşlılık ateşiyle tutuştu. Rabbim, sana ettiğim dualarda hiç bir şeyden mahrum olmadım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ben arkamdan gelecek yakınlarım için endişeliyim. Karım ise kısır, bana bir evlat bağışla katından.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bana ve Yakup oğullarına mirasçı olsun. Rabbim onu razı olacağın bir kimse kıl. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. -Ey Zekeriyya, sana Yahya adında bir oğlan müjdeliyoruz. Daha önce hiç kimseyi bu isimle isimlendirmedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. -Rabbim, dedi, nasıl benim bir çocuğum olabilir ki karım kısır ben ise son derece yaşlıyım? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. -İşte böyle, dedi. Senin Rabbin o bana çok kolaydır, dedi. Daha önce sen de yoktun, seni de yaratmıştım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. -Rabbim, bana bir işaret ver! dedi. -Senin işaretin, ardı ardınca üç gece insanlarla konuşmamandır, buyurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Mabedden, kavminin karşısına çıkınca onlara sabah akşam Allah’ı tesbih etmelerini işaret etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. -Ey Yahya, kitaba kuvvetle sarıl. Ona daha çocukluğunda hikmet vermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Katımızdan bir kalp yumuşaklığı ve arınmışlık vermiştik. O takva sahibiydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Anne ve babasına iyi davranırdı. Zorba ve isyankar değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Doğduğu gün öldüğü gün ve yeniden dirileceği gün ona selam olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. -Kitapta Meryem’i de an! Hani o, ailesinden ayrılarak doğuda bir yere gitmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Kendisini onlardan gizlemek için bir de perde çekmişti. O’na ruhumuzu göndermiştik. O da tam bir insan sûretinde görünmüştü ona. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. -Eğer Allah’tan korkan biriysen senden Rahman’a sığınırım, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. -Ben, ancak Rabbinin bir elçisiyim, sana tertemiz bir oğul vermek için gönderildim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. -Benim nasıl bir oğlum olabilir ki, bana hiçbir beşer dokunmamıştır ve ben kötü bir iş de yapmadım, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. -Bu, işte böyle, Rabbin dedi ki: "O bana çok kolaydır. Onu insanlar için bir ayet ve bizden bir rahmet kılacağız" dedi. Ve iş olup bitti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Nihayet ona gebe kaldı ve bu sebeple uzak bir yere çekildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Doğum sancısı onu bir hurma dalına getirdi. -Keşke, dedi Bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Altından ona şu nida geldi. -Üzülme sakın, Rabbin senin ayağının altından bir ırmak akıttı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Hurma dalını kendine doğru salla, üstüne taze hurma dökülsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ye, iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görürsen, -Ben, Rahman’a konuşmama sözü verdim. Bunun için bugün hiç kimseyle konuşmayacağım, de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sonra çocuğu alıp kavmine getirdi. -Ey Meryem, utanılacak bir iş yaptın! dediler Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ey Harun’un kızkardeşi, baban kötü birisi değildi, annen de iffetsiz değildi dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bunun üzerine çocuğu işaret etti. - Biz, beşikteki bir çocukla nasıl konuşabiliriz? dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (Çocuk şöyle konuştu:) -Ben, Allah’ın kuluyum. Bana kitap verecek ve beni peygamber yapacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Nerede olursam olayım beni bereketlendirdi ve yaşadığım müddetçe namaz kılmamı ve zekat vermemi emretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Bir de anneme iyi davranışlı kıldı ve beni zorba ve asi kılmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Doğduğum gün, öldüğüm gün ve yeniden dirileceğim gün selam olsun bana dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. İşte Meryemoğlu İsa! Hakkında şüphe ettikleri kimsenin gerçek sözü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Çocuk edinmek Allah’a yakışmaz. O bundan uzaktır. Bir işin olmasını istediği zaman sadece ona "ol" der o da oluverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. -Şüphesiz Allah, benim de sizin de Rabbinizdir. Öyleyse O’na kulluk edin! Dosdoğru yol budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Gruplar aralarında ayrılığa düştüler. Vay o büyük günü görecek kafirlerin haline!.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Bize geldikleri gün, neler görüp işitecekler. Ne var ki zalimler, bugün apaçık bir fasıklık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. -Sen, onları hasret günü ile korkut. Onlar gaflet içinde iman etmezken iş bitirilmiş olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Şüphesiz yeryüzüne ve üzerindekilere biz varis olacağız. Ve bize döndürülecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Kitapta İbrahim’i de an, O çok sadık bir peygamberdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. -Babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir faydası olmayan şeylere niçin kulluk ediyorsun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Babacığım, gerçekten bana, sana gelmeyen bir bilgi gelmiştir. Hadi bana uy da seni dosdoğru bir yola ileteyim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Babacığım, şeytana kulluk etme! Çünkü şeytan Rahman’a isyan etmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Babacığım eğer şeytana dost olarak kalırsan Rahman’dan sana bir azabın dokunmasından korkuyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun Ey İbrahim?! Eğer bundan vazgeçmezsen seni elbette kovarım, benden uzun bir müddet ayrıl dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. İbrahim: - Selam olsun sana dedi. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Zira o buna çok lütufkardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Sizden ve sizin Allah’tan başka dua ettiklerinizden uzaklaşıyorum. Ben, Rabbim’e yalvarıyorum. Umulur ki Rabbine dua etmekle bedbaht olmam. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Onlardan ve Allah’tan başka kulluk ettikleri şeylerden uzaklaşınca, O’na İshak’ı ve Yakub’u bahşettik. Hepsini de peygamber yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk ve onlara üstün bir doğruluk dili verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. -Kitapta Musa’yı da an. O , ihlas sahibi idi. Ve peygamber olarak gönderilmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. O’na Tur’un sağ yanından seslenmiştik. Samimi olarak söyleşmek için onu yaklaştırmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. O’na rahmetimizin (bir eseri olarak) Kardeşi Harun’u Peygamber olarak bağışlamıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. -Kitapta İsmail’i de an. O, sözüne sadıktı. Peygamber olarak gönderilmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Ailesine namazı ve zekatı emrederdi. Rabbinin yanında kendisinden hoşnut olunan birisiydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. -Kitapta İdris’i de an. O, çok dürüst bir peygamberdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Biz onu üstün bir mevkiye yükseltmiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. İşte onlar, Adem’in ve Nuh ile birlikte taşıdıklarımızın soyundan gelen, Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerden ve İbrahim’in, İsrail’in ve doğru yolu gösterip, seçtiğimiz kimselerin soyundandır. Onlara Rahman’ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Sonra onların ardından namazı bırakan ve arzularına uyan bir nesil geldi. Bunlar da hüsrana uğrayacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Ancak tevbe edip, iman ederek doğruları yapanlar, işte bunlar cennete girecekler ve hiç bir şekilde haksızlığa uğramayacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Rahman’ın kullarına gelecekteki vaat ettiği Adn cennetleridir. Onun vaadi şüphesiz yerine gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Orada boş söz işitmezler ancak esenlik. Sabah akşam rızıklarını da orada hazır bulurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. İşte bu cennetlere kullarımızdan takva sahiplerini mirasçı kılacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Biz, ancak Rabbinin emri ile ineriz. Önümüzdeki, arkamızdaki ve bunların arasındaki her şey O’na aittir. Rabbin unutmuş değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. O halde O’na kulluk et ve bu kulluğunda devamlı ol! O’nun hiç adaşının olduğunu biliyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. İnsan, öldükten sonra tekrar yeniden diriltilecek miyim? diyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. İnsan, daha önce hiç bir şey değilken kendisini yarattığımızı hiç düşünmüyor mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Rabbine andolsun ki, onları ve şeytanları bir araya toplayacağız ve hepsini cehennemin etrafında diz çöktürüp bekleteceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Sonra her cemaatten Rahman’a karşı en çok başkaldıranı ortaya atacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Sonra biz, cehenneme atılmaya layık olanlarını en iyi biz biliriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Sizden ona uğramayacak kimse yoktur. Bu Rabbinin yapmayı üzerine aldığı kesin bir hükümdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Sonra, korunanları kurtaracağız, zalimleri de orada dizüstü çökmüş olarak bırakacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Ayetlerimiz kendilerine okununca, kafir olanlar iman edenlere: -Bu iki gruptan hangisinin makamı daha iyi ve yeri daha güzeldir? dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Onlardan önce nice nesilleri helak etmiştik, onların malları ve görünüşleri daha güzeldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. De ki: -Rahman, sapıklıkta olan kimseye arttırdıkça artırır. Sonunda vaat olundukları azabı veya kıyameti gördükleri zaman kimin yerinin daha kötü, kimin ordusunun daha zayıf olduğunu bileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Allah, doğru yola girenlerin hidayetini artırır. Kalıcı olan doğrular, Rabbinin katında hem sevapça hem de netice bakımından daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Ayetlerimizi kabul etmeyenleri gördün mü? -Bana mal ve çocuk verilecek, diyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. O gaybı mı biliyor, yoksa Rahman’dan bir söz mü almış? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Hayır ne dediğini yazacağız ve ona azabı artırdıkça artıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Onun dediği bize kalacak, o tek başına bize gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Kendilerine güç versin diye Allah’tan başka ilahlar edindiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Hayır! O ilahlar, kendilerine yapılan kulluğu tanımayacaklar ve onların aleyhine olacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Şeytanları kafirlerin üzerine gönderdiğimizi ve onları kışkırttıklarını görmüyor musun?! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. -O halde, onlar için acele etme. Biz onların günlerini sayıp duruyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. O gün, muttakileri konuk olarak Rahman’ın huzurunda toplarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Günahkarları ise susuz olarak Cehenneme süreriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Rahman’ın katında bir söz almış olandan başka hiç bir kimse şefaat edemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. -Rahman, bir çocuk edindi, dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Andolsun ki çok kötü bir şey ortaya attınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Bu söz yüzünden neredeyse gökler parçalanacak, yer yarılacak ve dağlar yıkılıp yerle bir olacaktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Rahman’a çocuk isnadı sebebiyle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Rahman’ın çocuk edinmeye ihtiyacı yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Çünkü göklerde ve yerde bulunan her şey ancak Rahman’a kul olarak gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Allah, onların hepsini tek tek sayıp, kaydetmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Hepsi de ona kıyamet günü yalnız başına gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. İman edenler ve doğruları yapanlar ise Rahman onlara sevgi ile yaklaşacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Muttakileri müjdelemen ve inatçı bir kavmi uyarman için, bu Kur’an’ı senin dilin ile kolaylaştırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Onlardan önce nice nesilleri yok ettik. Hiç onlardan bir varlık emaresi hissediyor veya bir fısıltı işitiyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster