أَلَّا تَتَّبِعَنِ ۖ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي
Ella tettebian e fe esayte emri
Kelime
Anlamı
Kökü
أَلَّا
تَتَّبِعَنِ
neden bana uymadın?
أَفَعَصَيْتَ
karşı mı geldin?
أَمْرِي
buyruğuma

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Bana uymadın, yoksa emrime isyan mı ettin?

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  bana uymadın, yoksa emrime karşı mı geldin?"

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  (Neden) benim yolumu takip etmedin? Emrime âsi mi oldun?

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  "Bana tâbi olarak (onlara doğruyu göstermedin)? Emrime isyan mı ettin?"

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Neden bana uymadın? Emrime karşı mı geldin?

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  "Niye bana uymadın, emrime baş mı kaldırdın?"

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  (92-93) Mûsa dönüşünde kardeşine) dedi ki: "- Harûn! Seni engelliyen ne oldu ki, bunların sapıklığa düştüğünü gördüğün vakit benim ardımca yürümedin (tavsiyemi tutub onlarla mücadele etmedin), emrime isyan mı ettin?"

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  (92-93) Mûsâ döndüğünde, “Ey Hârûn!” dedi. “Sana ne engel oldu da, bunların sapıklığa düştüklerini gördüğün vakit peşimden gelmedin? Emrime âsi mi oldun?”

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (92-93) Musa gelince: «Harun! Onlarin sapittigini gorunce seni benim yolumdan gitmekten alikoyan nedir? Benim emrime karsi mi geldin?» dedi.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  (92-93) Musâ : «Ey Harun !» de di, «onların sapıttığını gördüğün zaman bana uymandan (yolumu takip etmekten) seni alıkoyan neydi ? Yoksa emrime karşı mı geldin ?»

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (92-93) (Ve Musa Tur Dağından döndüğünde kardeşine:) “Ey Harun! Bunların yoldan çıktığını gördüğün halde, seni tutan ne oldu? Niye bana uymadın, emrime baş mı kaldırdın?” dedi (ve saçından sakalından tutup çekmeye başladı).

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (92-93) Mûsâ, (Tûr’dan dönünce) şöyle dedi: "Ey Hârûn! Saptıklarını gördüğün zaman bana uymana ne engel oldu? Yoksa emrime karşı mı geldin?"

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (92-93) (Musa, döndüğünde:) Ey Harun! dedi, sana ne engel oldu da, bunların dalâlete düştüklerini gördüğün vakit peşimden gelmedin? Emrime âsi mi oldun?

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  "Bana uymazlarken? Emrime karşı mı geldin?"

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  «(Neden) benim yolumu takip etmedin, benim emrime karşı mı geldin?»

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Niye beni izleyerek onlara karşı koymadın? Yoksa emrime karşı mı geldin?

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  "Niye bana uymadın, buyruğuma baş mı kaldırdın?"

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  (Neden) benim yolumu takip etmedin? Emrime âsi mi oldun?

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (92-93) Musa (avdetinde) dedi ki: «Ey Harun, bunların sapdıklarını gördüğün zaman bana tâbi olmandan seni men eden ne idi? Sen benim emrime isyan mı etdin»?

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (92-93) (Mûsâ dönünce:) `Ey Hârûn! Onları dalâlete düşmüş gördüğün zaman, seni benim yolumda gitmekten ne alıkoydu? Yoksa benim emrime karşı mı geldin?` dedi.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Benim ardımdan gelmekten? Yoksa benim emrime karşı mı geldin?

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  "Yoksa bana tabi olmamayı ve benim emrime isyan etmeyi mi istiyorsunuz?" dedi.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Niçin bana tâbî olmadın? Yoksa emrime isyan mı ettin?

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  "Niye bana uymadın, emrime baş mı kaldırdın?"

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  (Neydi, onları terk edip) beni izlemekten (seni alıkoyan)? Yoksa, (bile bile) benim emrime karşı mı geldin?"

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Bana uyman gerekmiyor muydu? Şimdi sen emrime karşı gelmiş olmadın mı?"

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  «Ki, benim ardımca gelmedin? Emrime isyan mı ettin?»

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  "Neden bana uymadın? Emrime karşı mı geldin?"

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Bana neden tâbi olmadın? Emrime isyan mı ettin?!"

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Niye beni izleyerek onlara karşı koymadın? Yoksa emrime karşı mı geldin?

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (92-93) Mûsâ döndüğünde bu durumu bilmediğinden: "Harun!" dedi, "onların saptığını gördüğünde benim izimce gelmene ne mani oldu, yoksa emrime karşı mı geldin?" deyip onu sakalından tutarak çekmeye başladı.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  "Neden bana uymadın, buyruğuma karşı mı geldin?" (Ve kardeşinin sakalından tutup çekmeğe başladı.)

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Bana tabi olmadın mı? Emrime karşı mı geldin?

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  «Niye bana uymadın, emrime baş mı kaldırdın?»

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Benim ardım sıra gelmedin. Emrime isyan mı ettin?"

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  "From following me? Didst thou then disobey my order?"