قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا
Kale ya harunü ma meneake iz raeytehüm dallu
Kelime
Anlamı
Kökü
قَالَ
dedi
يَا هَارُونُ
Harun
مَا
nedir?
مَنَعَكَ
sana engel olan
إِذْ
zaman
رَأَيْتَهُمْ
gördüğünde onların
ضَلُّوا
saptıklarını

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Mûsâ, ey Hârûn dedi, bunların doğru yoldan saptıklarını görünce ne mâni oldu da.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  "Ey Harun!" dedi. "Bunların doğru yoldan saptıklarını görünce, ne engel oldu da

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  (Musa, döndüğünde) dedi: Ey Harun! bunların dalâlete düştüklerini gördüğün vakit seni engelleğen ne oldu.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  (Musa) dedi: "Ey Harun! Bunların sapıttığını gördüğünde niye onları engellemedin?"

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  ’Ey Harun! Onların sapıttıklarını gördüğünde seni alıkoyan ne oldu!

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  (Musa da gelince:) "Ey Harun" demişti. "Onların saptıklarını gördüğün zaman seni (Onlara müdahale etmekten) alıkoyan neydi?"

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  (92-93) Mûsa dönüşünde kardeşine) dedi ki: "- Harûn! Seni engelliyen ne oldu ki, bunların sapıklığa düştüğünü gördüğün vakit benim ardımca yürümedin (tavsiyemi tutub onlarla mücadele etmedin), emrime isyan mı ettin?"

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  (92-93) Mûsâ döndüğünde, “Ey Hârûn!” dedi. “Sana ne engel oldu da, bunların sapıklığa düştüklerini gördüğün vakit peşimden gelmedin? Emrime âsi mi oldun?”

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (92-93) Musa gelince: «Harun! Onlarin sapittigini gorunce seni benim yolumdan gitmekten alikoyan nedir? Benim emrime karsi mi geldin?» dedi.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  (92-93) Musâ : «Ey Harun !» de di, «onların sapıttığını gördüğün zaman bana uymandan (yolumu takip etmekten) seni alıkoyan neydi ? Yoksa emrime karşı mı geldin ?»

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (92-93) (Ve Musa Tur Dağından döndüğünde kardeşine:) “Ey Harun! Bunların yoldan çıktığını gördüğün halde, seni tutan ne oldu? Niye bana uymadın, emrime baş mı kaldırdın?” dedi (ve saçından sakalından tutup çekmeye başladı).

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (92-93) Mûsâ, (Tûr’dan dönünce) şöyle dedi: "Ey Hârûn! Saptıklarını gördüğün zaman bana uymana ne engel oldu? Yoksa emrime karşı mı geldin?"

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (92-93) (Musa, döndüğünde:) Ey Harun! dedi, sana ne engel oldu da, bunların dalâlete düştüklerini gördüğün vakit peşimden gelmedin? Emrime âsi mi oldun?

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Dedi ki, "Harun! Seni engelleyen neydi, onları saparken gördüğün zaman"

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  (Musa gelince kardeşine şöyle) dedi: «Ey Harun! bunların sapıklığa düştüğünü gördüğün vakit, seni engelleyen ne oldu?»

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Musa dönünce dedi ki: «Ey Harun, onların sapıttıklarını gördüğünde seni engelleyen ne oldu?

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  (Musa da gelince:) "Ey Harun" demişti. "Onların saptıklarını gördüğün zaman seni (onlara müdahale etmekten) alıkoyan neydi?"

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  (Musa, döndüğünde)Dedi: Ey Harun! bunların dalâlete düştüklerini gördüğün vakit seni engelleyen ne oldu.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (92-93) Musa (avdetinde) dedi ki: «Ey Harun, bunların sapdıklarını gördüğün zaman bana tâbi olmandan seni men eden ne idi? Sen benim emrime isyan mı etdin»?

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (92-93) (Mûsâ dönünce:) `Ey Hârûn! Onları dalâlete düşmüş gördüğün zaman, seni benim yolumda gitmekten ne alıkoydu? Yoksa benim emrime karşı mı geldin?` dedi.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Dedi ki: Ey Harun; bunların saptıklarını görünce ne alıkoydu seni,

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Musa kardeşine "Ey Harun! Sen onları sapmış bir şekilde gördüğün halde, onlara engel olamayışına sebep olan şey nedir?"

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  (Musa A.S): "Ey Harun! Onların dalâlete düştüğünü gördüğün zaman (onları uyarmaktan) seni ne men etti?" dedi.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  (Musa da gelince,) "Ey Harun" demişti. "Onların saptıklarını gördüğün zaman seni (onlara müdahale etmekten) alıkoyan neydi?"

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  (Ve Musa döndüğünde:) "Ey Harun!" dedi, "Bunların yoldan çıktığını gördüğün halde, seni tutan neydi?

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  (Musa dönünce) "Ey Harun!" dedi, "Onların sapıttıklarını gördüğün halde neden engel olmadın?

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Dedi ki: «Ey Harun! Onların dalâlete düştüklerini gördüğün zaman seni ne menetti?»

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  (Musa döndüğünde) dedi ki: "Ey Harun! Bunların sapıttığını görünce, seni benim yolumdan gitmekten alıkoyan nedir?"

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  (Musa) dedi ki: "Ey Harun! Onların saptıklarını gördüğünde seni ne engelledi?

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  «Ey Harun, onların sapıttıklarını gördüğünde seni engelleyen ne oldu?

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (92-93) Mûsâ döndüğünde bu durumu bilmediğinden: "Harun!" dedi, "onların saptığını gördüğünde benim izimce gelmene ne mani oldu, yoksa emrime karşı mı geldin?" deyip onu sakalından tutarak çekmeye başladı.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  (Mûsâ) "Ey Hârûn, oların saptıklarını gördüğün zaman sana ne engel oldu (da önlemedin)? dedi.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  -Ey Harun, dedi. onların saptıklarını gördüğün zaman sana engel olan neydi?

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  (Musa da gelince:) «Ey Harun» demişti. «Onların saptıklarını gördüğün zaman seni (onlara müdahale etmekten) alıkoyan neydi?»

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Mûsa dedi: "Ey Hârun, onların saptıklarını gördüğün zaman seni ne engelledi de,

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  (Moses) said: "O Aaron! what kept thee back, when thou sawest them going wrong,