1. T. H. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Biz bu Kuran’ı sıkıntı çekesin diye göndermedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ancak saygı duyanlar için bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yeri ve yüksek gökleri Yaratan tarafından indirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Rahman, yönetim ve egemenliği elinde bulundurur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Göklerde, yerde, her ikisinin arasında ve hatta toprağın altında ne varsa onundur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (Niyetini) Sözle açıklasan da (açıklamasan da) O, gizliyi ve gizlinin gizlisini bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. ALLAH, O’ndan başka tanrı yoktur. Tüm güzel isimler O’na aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Musa’nın haberi sana ulaştı mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Bir ateş görmüştü ve ailesine, "Burada durun, ben bir ateş gördüm. Olur ki size ondan bir kor getiririm, yahut ateşin yanında bir yol gösterici bulurum" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Oraya varınca, "Ey Musa!" diye seslenildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "Ben, evet Ben senin Efendinim. Sandaletlerini çıkar. Çünkü sen kutsal vadide, Tuva’dasın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. "Ben seni seçtim, öyleyse vahyolanı dinle." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. "Ben, evet Ben ALLAH’ım; Benden başka tanrı yoktur. Bana hizmet et ve Beni anmak için namazı gözet." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. O an elbette gelecektir. Herkes yaptığının karşılığını görsün diye Ben nerdeyse onu gizleyeceğim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onu onaylamayıp hevesine uyanlar seni ondan saptırmasın, sonra başüstü düşersin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. "Şu elindeki nedir, Musa?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. "O, benim değneğimdir. Ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkelerim ve bana daha başka yararları da dokunmaktadır" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. "At onu Musa!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Onu atınca, hareketli bir yılana dönüşüverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Dedi, "Al onu, korkma. Onu ilk durumuna sokacağız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. "Bir başka delil olarak, elini koltuğunun altına koy; lekesiz bembeyaz olarak çıksın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. "Böylece sana en büyük mucizelerimizden bazılarını gösterelim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Firavuna git, çünkü o azdı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. "Efendim" dedi, "göğsümü aç." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. "Bana işimi kolaylaştır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Dilimdeki düğümü çöz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Ki sözümü anlasınlar." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Ailemden bana bir yardımcı ata." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. "Kardeşim Harun’u…" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. "Beni onunla destekleyip güçlendir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. "Bu işimde onu bana ortak yap." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. "Ki seni çokça yüceltelim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. "Seni çokça analım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. "Sen, elbette bizi Görensin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Dedi ki: "Dilediğin sana verildi, Musa." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. "Sana bir kez daha lütufta bulunduk." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. "Hani annene şu vahyi vahyetmiştik:" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. "Onu bir sandığa koyup ırmağa at. Irmak da onu kıyıya atsın ve Bana da ona da düşman olan birisi onu alsın. diye… Gözümün önünde yetişesin diye sana sevgimi yağdırmıştım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. "Hani kız kardeşin gidip, ’ona bakacak birini size göstereyim mi?’ diyordu. Böylece, gözü aydınlansın ve üzülmesin diye seni annene geri döndürmüştük. Hatta sen bir kişiyi öldürmüştün de seni tasadan kurtarmış ve çeşitli testlerden geçirmiştik. Medyen halkı arasında yıllarca kaldıktan sonra belli bir plan gereği şimdi geri gelmiş bulunuyorsun, Musa." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. "Seni kendim için tasarladım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. "Sen ve kardeşin mucize ve ayetlerimi iletin. Beni anmakta gevşek olmayın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. "İkiniz Firavuna gidin; çünkü o azdı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. "Ona yumuşak bir dil kullanın; olur ki öğüt alır veya saygı duyar." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Dediler ki: "Efendimiz, onun bize karşı saldırı ve taşkınlıkta bulunmasından korkuyoruz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. "Korkmayın" dedi, "Ben sizinle birlikteyim; görüyorum ve işitiyorum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. "Ona varın ve deyin ki,’Biz ikimiz Efendinin elçileriyiz. İsrailoğullarına yaptığın işkenceye son ver ve onları bizimle gönder. Biz sana, Efendinden bir ayet ile geldik. Doğru yolu izleyenlere selam (barış) olsun." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. "Bize vahyedildi: Yalanlayıp yüz çevirenler cezalandırılacaktır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. (Firavun) dedi ki: "Efendiniz kimdir, Musa?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. "Efendimiz, Her şeye biçimini veren ve sonra yolunu gösterendir" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. "Peki geçmiş nesillerin hali ne olacak?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. "Onların bilgisi Efendimin yanında kayıtlıdır. Efendim yanılmaz, unutmaz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. O ki yeryüzünü sizin için yaşanılır kıldı, sizin için onda yollar açtı, gökten bir su indirdi ve nitekim onunla çeşit çeşit bitkiler çıkardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Çiftlik hayvanlarını yiyiniz, otlatınız. Zeka sahipleri için bunda işaretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Sizi o yerden yarattık, sizi tekrar ona döndüreceğiz ve bir kez daha sizi ondan çıkartacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Ona tüm işaret ve delillerimizi göstermemize rağmen yalanlayıp reddetti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Dedi ki, "Sen bizi büyünle yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin, Musa?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. "Biz de sana benzer bir büyü göstereceğiz. Her iki taraf için de uygun olan yerde ne senin ne de bizim caymayacağımız bir randevu zamanı belirle." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Dedi ki: "Buluşma zamanınız bayram günüdür. Öğleden önce halk orada toplansın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Firavun gitti, planını hazırlayıp geri döndü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Musa onlara dedi ki: "Size yazıklar olsun. ALLAH’a karşı yalan uydurmayın. Sonra sizi bir azap ile perişan eder. İftira edenler kuşkusuz kaybedecektir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Aralarında işlerini tartıştılar ve konuşmalarını gizli tuttular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Dediler ki, "Bu iki büyücünün tek amacı, büyüleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve sizin ideal yaşam biçiminizi yıkmaktır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. "Haydi, planlarınızı birleştirip birleşik bir cephe oluşturun. Bugün üstün gelen başarmıştır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. "Musa" dediler, "Ya sen at, yahut ilk önce atan biz olalım?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. "Hayır, siz atın!" dedi. Bunun üzerine, büyülerinden (hipnotik telkin ve illüzyondan) ötürü, halatları ve değnekleri ona (Musa’ya) sanki hareket ediyorlarmış gibi göründü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Musa içinde bir korku duydu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. "Korkma" dedik, "Sen üstün geleceksin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. "Sağ elindekini at, onların uydurdukları şeyleri yutacaktır. Onların yaptığı bir büyücü planından ibarettir. Büyücünün ortaya koyduğu şeyler başarıya ulaşamaz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Büyücüler, "Harun’un ve Musa’nın Efendisini onayladık" diyerek secdeye kapandılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. "Size izin vermeden mi onu onayladınız? O, size büyü öğreten ustanız olmalı. Ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kesip sizi hurma ağaçlarına asacağım. Hangimizin cezası daha çetin ve sürekli imiş öğreneceksiniz!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Dediler ki: "Bize gelen apaçık kanıtları ve bizi Yaratan’ı bırakıp seni seçmeyiz. Nasıl yargı vereceksen ver. Yargın bu dünya hayatıyla sınırlıdır!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. "Biz Efendimizi onayladık ki hatalarımızı ve bize zorla yaptırdığın büyücülüğü bağışlasın. ALLAH daha İyidir ve daha Süreklidir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Kim Efendisine suçlu olarak gelirse cehennemi hakeder; orada ne ölür, ne de yaşar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Gerçeği onaylamış ve erdemli bir hayat sürmüş olarak O’na gelenler ise, yüksek dereceleri hakederler: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Adn bahçeleri ki altından ırmaklar akar. Orada ebedi kalıcıdırlar. Arınanların ödülü işte böyledir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Musa’ya: "Kullarımı geceleyin yürüyüşe çıkar ve onlar için denizde kuru bir yol aç. Yakalanmaktan korkma, endişe etme" diye vahyettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Firavun, ordusuyla birlikte ardlarına düştü. Ne var ki, deniz üstlerine kapanıp onları içine aldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Firavun, halkını saptırdı, doğru yola iletmedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Ey İsrailoğulları, sizi düşmanlarınızdan kurtarmış, Sina dağının sağ yanında size söz vermiş ve üzerinize bal ve bıldırcın indirmiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Size verdiğimiz rızıkların iyilerinden yiyiniz ve bu konuda taşkınlıkta bulunmayın; yoksa gazabıma uğrarsınız. Gazabıma uğrayanlar düşmüştür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Tövbe eden, gerçeği onaylayan, erdemli yaşayan ve sürekli doğruyu arayanlar için Bağışlayıcıyım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. "Niçin halkını bırakmakta acele ettin, Musa?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. "Onlar öğretimi izliyorlar" dedi, "Hoşnut olasın diye sana doğru acele ettim, Efendim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. "Halkını, senden sonra sınadık. Samiri onları saptırdı" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Musa, kızgın ve hayal kırıklığına uğramış olarak halkına döndü ve "Halkım, Efendiniz size güzel bir söz vermemiş miydi? Bekleyemediniz mi? Yoksa, Efendinizin gazabına uğramak için mi benimle yaptığınız sözleşmeyi bozdunuz?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. "Sana verdiğimiz sözü kendi kafamıza göre bozmadık. O halkın süs eşyaları bize taşıtıldı. Onları attık. Samiri işte böyle bir şey ortaya çıkardı" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Onlar için, böğüren bir buzağı heykeli çıkardı. "İşte sizin ve Musa’nın tanrısı budur, fakat o (Musa) unuttu" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Görmediler mi ki, o, onlara ne bir yanıt verebiliyor, ne de onlara bir zarar ve yarar dokundurabiliyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Harun ise: "Halkım, onunla sınanıyorsunuz. Efendiniz Rahman’dır. Beni izleyin ve emrime uyun" diye onları önceden uyarmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. "Musa gelinceye kadar ona hizmet etmeye devam edeceğiz" diye karşılık vermişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Dedi ki, "Harun! Seni engelleyen neydi, onları saparken gördüğün zaman" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. "Bana uymazlarken? Emrime karşı mı geldin?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Dedi ki, "Anamın oğlu, sakalımı ve başımı çekme. ‘İsrailoğullarını neden böldün, neden sözümü tutmadın?’ diye bana çıkışacağından korktum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Dedi ki, "Peki, senin savunman nedir, Samiri?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Dedi ki, "Onların görmediğini gördüm, elçinin öğretisinden bir kısmını alıp attım. Böyle uygun gördüm." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Dedi ki, "Defol! Hayatın boyunca yakına bile gelme. Sana söz verilen bir an var ki ondan kaçamayacaksın. Hizmet etmekte olduğun tanrına bak, biz onu yakıp denize savuracağız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Tanrınız, kendisinden başka tanrı olmayan ALLAH’tır. Bilgisi her şeyi içine almıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Geçmişlerin haberlerini, sana böylece aktarıyoruz. Sana katımızdan bir mesaj vermiş bulunuyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Kim ondan yüz çevirirse Diriliş Gününde bir (günah) yükü taşıyacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Orada ebedi kalırlar. Diriliş günü bu onlar için ne de kötü bir yüktür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Boruya üfürüldüğü gün, suçluları o gün mavi (kederden yüzleri morarmış) olarak toplarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Aralarında gizli gizli konuşurlar, "Siz (dünyada) sadece on kaldınız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Onların ne konuştuğunu iyi biliriz. En doğru görüşlüleri, "Siz sadece birgün kaldınız" diyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Senden dağları sorarlar. De ki: "Efendim onları ufalayıp savuracak." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. "Yerlerini dümdüz, bomboş bırakacaktır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. "Orda ne ufak bir eğrilik ne de bir tümsek göreceksin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. O gün, en ufak bir sapma göstermeden çağırıcıya uyarlar. Sesler Rahman’ın huzurunda kısılmıştır; fısıltıdan başka bir şey işitemezsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. O gün, kimseden başkasının şefaati (aracılığı) yarar vermez. Rahman’ın izin verdiği ve sözünü uygun gördüğü hariç. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Hiç kimse O’nu bilgice kavrayamazken, O onların geçmişini de geleceğini de bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Tüm yüzler O Yaşayan, Ebedi Yöneticiye çevrilmiştir. Zulüm yüklenenler kaybedecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Gerçeği onaylayıp erdemli davrananlar herhangi bir haksızlıktan ve güçlükten korkmayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Biz, böylece onu Arapça bir Kuran olarak indirdik. Erdemli davranırlar veya onlar için bir öğüt olur diye onda geleceğin haberlerini çeşitli biçimlerde açıkladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. Gerçek Yönetici olan ALLAH çok yücedir. Sana vahyi tamamlanmadan önce Kuran’ı (anlamak için) acele etme ve, "Efendim, bilgimi arttır" de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. Geçmişte Adem’den söz almıştık; ancak unuttu. Biz onda bir azim ve kararlılık görmedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. "Adem’e secde edin" dediğimizde melekler secde ettiler, ancak İblis hariç; o reddetti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. "Adem" dedik, "Bu senin ve eşinin düşmanıdır. Sakın sizi bahçeden çıkarmasın, yoksa perişan olursun." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. "Burda ne acıkırsın, ne de açıkta kalırsın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. "Burda ne susuzluk çeker, ne de sıcaktan bunalırsın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. Sapkın, "Adem, sana ebedilik ağacını ve tükenmez bir egemenliği göstereyim mi?" diye ona fısıldadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. İkisi de ondan yediler ve bunun üzerine vücutları kendilerine göründü. Bahçenin yaprakları ile örtünmeye çalıştılar. Adem Efendisine karşı geldi ve şaşırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. Sonra Rabbi onu seçip affetti ve ona yol gösterdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. Dedi ki, "Birbirinize düşmanlar olarak ordan aşağı inin. Size benden bir yol gösterici geldiğinde, kim benim yoluma uyarsa o sapmaz ve perişan olmaz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. "Kim mesajımdan yüz çevirirse sıkıntılarla dolu bir hayata mahkûm olur. Diriliş günü de onu kör olarak meydana çıkarırız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. "Efendim" der, "Toplantı alanına beni niye kör olarak sürdün, oysa ben görür idim?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. Der ki: "Çünkü sana ayetlerimiz ve mucizelerimiz geldiğinde sen onları unuttun. Bugün de sen unutuluyorsun." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. Sınırı aşanları ve Efendinin ayet ve mucizelerini onaylamayanları işte böyle cezalandırırız. Ahiretin cezası elbette daha çetin ve daha süreklidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. Önceki nesillerin yerleşim bölgelerinde dolaşanlar, onları yok edişimizden ders almazlar mı? Bunda akıl sahipleri için işaretler ve kanıtlar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 129. Efendinin verilmiş bir sözü ve önceden belirlediği plan olmasaydı bunların da icabına hemen bakılırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 130. Sözlerine karşı dayanıklı ol, güneşin doğumundan ve batımından önce Efendini yücelterek an. Geceleyin ve günün her iki ucunda da an ki mutlu olabilesin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 131. Onların bazılarına, sınamak için verdiğimiz dünya hayatının süslerine gözünü dikme. Efendinin senin için hazırladığı nimetler daha iyidir ve süreklidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 132. Ailene namazı emret ve bu konunun üstünde önemle dur. Biz senden herhangi bir rızık beklemiyoruz. Aksine biz seni besliyoruz. Sonuç, erdemlilerindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 133. "Bize hiç olmazsa bir ayet getirmeliydi!" dediler. Daha önceki kitaplarda bulunan beyyine (delil) kendilerine gelmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 134. Onları, ondan önce bir ceza ile helak etseydik, "Efendimiz, bize bir elçi gönderseydin de böyle alçak ve rezil olmadan önce senin ayetlerine uysaydık!" derlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 135. De ki: "Herkes gözlemekte. Siz de gözleyin. Düzgün yolun sahiplerinin kimler olduğunu ve kimlerin hidayet üzerinde olduğunu ileride bileceksiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster