إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ
İlla tezkiratel limey yahşa
Kelime
Anlamı
Kökü
إِلَّا
ancak (indirdik)
تَذْكِرَةً
bir öğüt
لِمَنْ
kimseler için
يَخْشَىٰ
korkan(lar)

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ancak, korkacaklara bir öğüt olarak indirdik.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Sadece Allah’tan korkan herkese, bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  (2-3) Biz, Kur’an’ı sana, güçlük çekesin diye değil, ancak Allah’tan korkanlara bir öğüt olsun diye indirdik.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Sadece, haşyete (Allâh azametini hissetmeye) açık şuura (hakikatini) hatırlatmadır (inzâl olan bilgi)!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Ancak (Allah’tan) korkan için bir öğüt olarak (indirdik).

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  ’İçi titreyerek korku duyanlara’ ancak öğütle-hatırlatma (olsun diye indirdik).

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Ancak Allah’dan korkankimseye bir öğüt için,

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  (2-3) Biz, Kur`ân`ı sana sıkıntıya düşesin diye değil, Allah`a saygılı olana bir öğüt olsun diye indirdik.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (2-4) Kuran’i sana, sikintiya dusesin diye degil, ancak Allah’tan korkanlara bir ogut ve yeri ve yuce gokleri yaratanin katindan bir Kitap olarak indirdik.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  O’nu ancak saygı (dolu bir gönül) ile korkanlara bir öğüt diye indirdik.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (2-3) Biz sana bu Kur`an`ı sıkıntıya düşesin diye indirmedik. Yalnızca, (Allah`tan) sakınanlara bir öğüt, bir uyarı olsun diye (indirdik).

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (2-3) (Ey Muhammed!) Biz, Kur’an’ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak (Allah’ın azabından) korkacaklara bir öğüt (bir uyarı) olsun diye indirdik.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (2-3) Biz, Kur’an’ı sana, güçlük çekesin diye değil, ancak Allah’tan korkanlara bir öğüt olsun diye indirdik.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Ancak saygı duyanlar için bir öğüttür.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Ancak Allah’tan korkan kimse için bir öğüt olarak (indirdik.)

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Onu Allah’dan korkanlara uyarı olsun diye indirdik.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  ’İçi titreyerek korku duyanlara’ ancak öğütle hatırlatma (olsun diye indirdik).

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  (23) Biz, Kur’an’ı sana, güçlük çekesin diye değil, ancak Allah’tan korkanlara bir öğüt olsun diye indirdik.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (2-3-4) Biz Kur’ânı sana zahmet çekesin diye değil, ancak (Allahdan) korkacak kimselere bir öğüd ve yerle o yüce yüce gökleri yaradanın tedricen indirdiği bir (kitâb) olmak üzere indirdik.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Ancak (Allah`dan) korkanlara bir nasîhat olarak (indirdik).

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Ancak Allah’tan korkanlara bir bir öğüt olarak.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Bu Kur’an Allah’a saygısı olup korkanlar için öğüttür.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Huşû sahiplerine zikir (öğüt) olsun diye.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  İçi titreyerek korku duyanlara ancak hatırlatma (olsun diye indirdik).

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Yalnızca, (Allah’tan) korkan herkese bir öğüt, bir uyarı olsun diye (indirdik):

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  yalnızca Allah`ın sevgisini yitirmekten korkan kimselere bir uyarı olsun için (indirdik):

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Ancak korkar kimselere bir öğüt (olmak üzere indirdik).

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Ancak Allah’tan korkanlara bir öğüt olsun diye indirdik.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Ancak korkan kimse için bir öğüt olarak indirdik.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Onu Allah’dan korkanlara uyarı olsun diye indirdik.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (3-4) Yüce gökleri ve yeri yaratan tarafından onu, Yaratana saygı duyanı uyaran, irşad eden buyruklar halinde tedricen indirdik.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Ancak (Allah’tan) korkanlara bir öğüt (olarak indirdik).

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Ancak, korkacak kimselere öğüt olsun diye.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  ’İçi titreyerek korku duyanlara’ ancak öğütle hatırlatma (olsun diye indirdik).

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Saygıyla ürperene bir hatırlatma/düşündürme/öğüt verme olsun diye indirdik.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  But only as an admonition to those who fear (Allah),-