فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ
Fe etbeahüm fir’avnü bi cünudihı fe ğaşiyehüm minel yemmi ma ğaşiyehüm
Kelime
Anlamı
Kökü
فَأَتْبَعَهُمْ
onların ardına düştü
فِرْعَوْنُ
Fir’avn
بِجُنُودِهِ
askerleriyle
فَغَشِيَهُمْ
örttü (boğdu)
مِنَ
-den
الْيَمِّ
deniz-
مَا
şey
غَشِيَهُمْ
onları örten

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Derken Firavun, askeriyle artlarına düştü, deniz de onları tamâmıyla kuşatıp kapladı, boğulup gittiler.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Musa, İsrailoğullarıyla beraber yola koyulunca, Firavun, ordularıyla onların peşine düştü, deniz de onları, tamamıyla kuşatıp kapladı, boğulup gittiler.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Bunun üzerine o, askerleri ile birlikte onların peşine düştü. Deniz onları gömüp boğuverdi.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Firavun, ordusu ile onları izledi de kendilerini deniz kaplayıp içine aldı, boğdu.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Firavun askerleriyle onların peşlerine düştü. Nihayet denizde onları kaplayan kaplayıverdi.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Firavun ise, ordularıyla peşlerine düştü; sulardan onları kaplayıveren kaplayıverdi.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Hemen Firavun ordularıyla onları takip etti, kendilerini (Firavun’la İsrail oğullarını) denizden sarıveren (dehşetli ve korkunç boğulma) sarıverdi.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Firavun, onların arkasına ordusuyla düşüp denize dalınca, deniz onları çepeçevre kuşatıp boğuverdi.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Firavun, ordusuyla onlari takip etti, deniz de onlari icine aliverdi, hem de ne alis!

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Derken Fir’avn askerleriyle birlikte onları tâkib etti. Deniz de onları nasıl kaplayıp içine aldıysa öylece kaplayıp aldı.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Bunun üzerine Firavun askerleriyle birlikte onların peşine düştü de, deniz onları görülmedik bir şekilde kucaklayıp yuttu.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Bunun üzerine Firavun askerleriyle birlikte onların peşine düştü de, deniz onları görülmedik bir şekilde kuşatıp yuttu.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Bunun üzerine Firavun, askerleri ile birlikte onların peşine düştü. Deniz onları gömüp boğuverdi.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Firavun, ordusuyla birlikte ardlarına düştü. Ne var ki, deniz üstlerine kapanıp onları içine aldı.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Firavun ordularıyla hemen onları takip etti, denizden kendilerini sarıveren (korkunç boğulma) sarıverdi

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Firavun, ordusu ile peşlerine düştü, fakat denizin suları onları korkunç bir saldırı ile kuşatıverdi!

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Firavun ise, ordularıyla peşlerine düştü; sulardan onları kaplayıveren kaplayıverdi.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Bunun üzerine o, askerleri ile birlikte onların peşine düştü. Deniz onları gömüp boğuverdi.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Derken (Fir’avn), ordulariyle birlikde arkalarına düşdü, deniz de kendilerini nasıl kapladıysa öylece kaplayıverdi.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Derken Fir`avun ordusuyla onların peşine düştü (ve onlar da açılan yoldan denize girdiler). Bunun üzerine denizden onları kaplayan şey, kaplayıverdi (de hepsi boğulup helâk oldular).

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Firavun da ordusuyla onu takip etti. Deniz de onları nasıl kapladıysa öylece kaplayıverdi.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Firavun ordusu ile birlikte onları takip etti. Sonra denizden onları sarıp yok edecek bir şey (dalgalar) onları sarıp kuşattı.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Böylece firavun ordusuyla onları takip etti. Bunun üzerine deniz, onların üzerine öyle bir kapanışla kapandı ki, onları (tamamen) örterek kapladı (onları suda boğdu).

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Firavun ise, ordularıyla peşlerine düştü; artık kendilerini denizden saran (dev dalgalar) sarıverdi.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  (Musa İsrailoğulları’yla beraber yola koyulunca) Firavun, ordularıyla onların peşine düştü, ama sonunda onları içine alıp boğması mukadder olan deniz onları yutuverdi.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Derken Firavun da askerleriyle birlikte onların peşine düştü; ama birden onları boğacak olan su (görevini yapıp) onları içine alıverdi;

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Derken Fir’avun ordusuyla onların arkasına düştü. Artık kendilerini (Fir’avun ile ordusunu) denizden saran sarıverdi.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Firavun, ordusuyla onları takip etti. Deniz de onları içine alıverdi, hem de ne alış!

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Firavun ordularıyla onların peşine takıldı. Derken denizden onları örten şey örtüverdi.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Firavun, ordusu ile peşlerine düştü, fakat denizin suları onları korkunç bir saldırı ile kuşatıverdi!

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Firavun da askerleriyle onun peşine düştü. Deniz onları öyle bir sardı ki birden yutuverdi.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Fir’avn, askerleriyle onların ardına düştü, denizden onları örten örttü (deniz onları örtüp boğdu).

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Firavun askerleriyle onları takip etti. Denizden onları kaplayacak olan su kaplayıverdi.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Firavun ise, ordularıyla peşlerine düştü; sulardan onları kaplayıveren kaplayıverdi.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Derken, Firavun, ordusuyla birlikte onların arkasına düştü. Ama denizden onları sarıp kuşatan, sarıp kuşattı.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Then Pharaoh pursued them with his forces, but the waters completely overwhelmed them and covered them up.