1. İnsanların hesabı yaklaşmış olmasına rağmen onlar, gaflet içinde yüz çeviriyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Rab’lerinden gelen her yeni uyarıyı ancak alay ederek dinlerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Zalimler kalpleri gaflet içerisinde gizlice fısıldaşıyorlar: -Bu, (Muhammed) sizin gibi bir insandan başka bir şey mi? Göz göre göre büyülenecek misiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Peygamber: - Rabbim gökte ve yerde ne söyleniyorsa bilir. O işitendir, bilendir! dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. -Hayır, dediler. Bunlar rüya saçmalıkları .. Hayır, onu o uydurmuştur. Hayır, O şairdir! Haydi, önceki peygamberler gibi bize bir mucize getirsin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onlardan önce, helâk ettiğimiz şehir halkı da iman etmemişti. Bunlar mı edecek?! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Senden önce de kendilerine vahyettiğimiz adamlardan başkasını göndermedik. Kitap ehline sorun, eğer bilmiyorsanız .. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Biz onlara yemek yemez bir vücut vermedik, onlar ölümsüz de değillerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onlara verdiğimiz sözü tuttuk, onları ve dilediklerimizi kurtardık, gaflet ve cehalette diretenleri de helak ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Size de, içinde sizin için uyarıların yer aldığı bir kitap indirdik. Hâlâ, aklınızı kullanmıyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Biz zalim olan nice ülkeleri kırıp geçirdik. Onlardan sonra, başka bir toplum var ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Azabımızı hissettikleri zaman, ondan süratle kaçıyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. -Kaçmayın, içinde bulunduğunuz refaha ve evlerinize dönün. Belki size bir şey sorulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. -Eyvah bize, dediler. Biz haksızlık etmiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bu haykırışları devam edip dururken, biz onları biçilmiş ekine, sönmüş ocağa çevirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi katımızdan edinirdik. Ama bunu yapmadık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Bilakis, hakkı, batılın üzerine fırlatırız, o da onun beynini parçalar, böylece batıl sönüp gider. (Allah’a) isnat ettiğiniz vasıflardan dolayı yazıklar olsun size! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Göklerde ve yerde kim varsa Allah’a aittir. O’nun katında bulunanlar, O’na kulluk etmekten büyüklenmezler ve usanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Gece ve gündüz hiç durmadan O’nu tesbih ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Yoksa onlar, yeryüzünde ilahlar edindiler de onlar mı ölüyü diriltecekler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Oysa yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı, yer de gök de bozulup giderdi. Hükümranlığın sahibi olan Allah, onların nitelemelerinden çok yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. O, yaptığından hesaba çekilmez, fakat onlar hesaba çekilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Yoksa, O’ndan başka ilahlar mı edindiler? De ki: -Kesin belgenizi getirin! İşte bu, benimle beraber olanların ve benden öncekilerin uyarısıdır. Fakat, onların çoğu gerçeği bilmiyorlar, ama buna rağmen yüz çeviriyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Senden önce hiç bir peygamber göndermedik ki ona: -Benden başka ilah yoktur, öyleyse bana kulluk edin! diye vahyetmiş olmayalım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. -Rahman, çocuk edindi, dediler. Haşa o bundan uzaktır. Aksine onlar değerli kullardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sözleriyle onun önüne geçmezler ve yalnız O’nun emriyle iş yaparlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Allah, onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Allah’ın razı olduğu kimseden başkasına şefaat edemezler. O’nun korkusundan tir tir titrerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Onlardan kim: -Allah’tan başka ben de ilahım! derse, Onu cehennemle cezalandırırız. İşte zalimleri böyle cezalandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İnkar edenler, görmez mi ki gökler ve yer birleşik iken onları (biz) ayırdık ve her şeye sudan hayat sağladık. Hala inanmayacaklar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Sarsılmasınlar diye yeryüzünde sabit dağlar, yollarını bulabilsinler diye orada geniş yollar yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Buna rağmen onlar, bundaki ayetlerden yüz çeviriyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O’dur. Hepsi bir yörüngede yüzer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Senden önce hiç bir insanı ölümsüz kılmadık. Sen öleceksin de onlar kalacaklar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Her can ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak sizi kötü ve iyi şeylerle deneriz. Sonunda bize döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Kafirler seni gördüklerinde, ancak seninle alay ederler: -İlahlarınızı diline dolayan bu mu? derler, işte Rahman’ın zikrini/kitabını inkar edenler onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. İnsan aceleci yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim, onun için acele etmeyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. -Doğru söylüyorsanız bu vaat ne zamandır? derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. O kafirler, yüzlerinden ve sırtlarından ateşi engelleyemeyecekleri ve yardım da göremeyecekleri zamanı keşke bilselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. (Azap) onlara aniden gelecek ve onları dehşete düşürecektir. Onu geri çevirmeye asla güçleri yetmeyecek ve onlara mühlet de verilmeyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Senden önceki peygamberlerle de alay edilmiş ama, alay edenleri, eğlendikleri şey mahvetmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. De ki: -Gece ve gündüz sizi Rahman’dan kim koruyabilir? Buna rağmen onlar, Rablerinin zikrinden yüz çeviriyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Yoksa onları bizim alçaltmamızdan koruyacak ilahları mı var? Oysa o ilahları, kendilerine bile yardım edemezler. Bizden de bir yakınlık göremezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Evet, biz onlara da atalarına da geçimlikler verdik. Öyle ki, uzun süre yaşadılar. Şimdi onlar, yeri etrafından eksiltip durduğumuzu görmüyorlar mı? Onlar mı galip gelecekler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. De ki: -Sizi ancak vahiy ile uyarıyorum. Uyarıldıkları zaman ancak sağırlar çağrıyı işitmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Onlara Rabb’inin azabından bir esinti dokunsa: -Eyvah, biz gerçekten haksızlık edenler idik, derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Kıyamet günü adalet terazileri kurarız. Hiç kimse bir haksızlığa uğramaz. Bir hardal tanesi ağırlığınca bile olsa onu getiririz. Hesap gören olarak biz yeteriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Musa ve Harun’a Sakınanlar için aydınlık zikir (öğüt) ve furkanı verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Onlar, görmedikleri halde Rablerinden korkan ve kıyamet saatinden de sakınan kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. İşte, bu da indirdiğimiz mübarek bir zikirdir. Şimdi bunu inkar mı ediyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Daha önce de İbrahim’e doğru yolu göstermiştik. Biz onu biliyorduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Babasına ve kavmine: -Kendilerine bağlandığınız bu heykeller nedir? demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Onlar ise: -Atalarımızı onlara kulluk ederken bulduk, dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. -Hiç kuşkusuz siz ve atalarınız apaçık bir sapıklık içinde bulunuyorsunuz dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. -Bize gerçeği mi getirdin, yoksa bizimle eğleniyor musun? dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. -Hayır, sizin Rabb’iniz göklerin ve yerin Rabbidir ki, onları O yaratmıştır. Ben de bunu kesin olarak bilenlerdenim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Allah’a yemin ederim ki, siz arkanızı dönüp gittikten sonra putlarınıza bir tuzak kuracağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Sonunda İbrahim hepsini paramparça edip, içlerinden büyüğünü ona başvursunlar diye sağlam bıraktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. -İlahlarımıza bunu kim yaptı? Elbette o zalim biridir, dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. -İbrahim denilen bir gencin onları diline doladığını duymuştuk, dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. -Şahitlik etmeleri için onu halkın gözü önüne getirin, dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Dediler ki: -Bunu ilahlarımıza sen mi yaptın ey İbrahim? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. -Hayır, onu, şu büyükleri yapmıştır. Eğer, konuşabiliyorlarsa onlara sorun, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Bunun üzerine kendilerine gelip: -Siz, gerçekten haksızsınız dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Sonra yine eski kafalarına döndüler ve: -Onların konuşamayacağını sen çok iyi bilirsin, dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. İbrahim: -O halde Allah’ı bırakıp da size hiç bir şekilde fayda ya da zarar vermeyen şeylere mi kulluk ediyorsunuz? dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Yazıklar olsun size ve Allah’tan başka kulluk ettiklerinize, hiç aklınızı kullanmayacak mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. -Eğer bir şey yapacaksanız, şunu yakın da, ilahlarınıza yardım edin, dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. -Ey ateş! İbrahim’e karşı serin ve selamet ol! dedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. -Ona bir tuzak kurmak istediler. Ama onları hüsrana uğrattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Onu da Lût’u da alemler için mübarek kıldığımız yere ulaştırıp, kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Ve ona, İshak’ı, üstelik bir de Yakub’u bağışladık. Her ikisini de dürüst kimseler kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Onları emrimiz uyarınca doğru yolu gösteren önderler kılıp, onlara hayır işlemeyi, namazı kılmayı, zekatı vermeyi vahyettik. Onlar, bize kulluk eden kimselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Lut’a da hikmet ve ilim verdik. Onu çirkin iş yapan memleketten kurtardık. Gerçekten onlar, yoldan çıkmış kötü bir toplum idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. O’nu da rahmetimize dahil ettik. Çünkü o, iyi ve dürüst kimselerdendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Nuh’u da.. Hani o, daha önce dua etmişti de, biz de ona karşılık vermiştik. Onu ve ailesini büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Ayetlerimizi yalanlayan kavme karşı ona yardım etmiştik. Çünkü onlar kötü bir toplum idi, bu sebeple onların hepsini suda boğmuştuk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Davud ve Süleyman’ı da hatırla.. Hani onlar, bir grup insanın koyun sürüsünün içine girip yayıldığı ekin hakkında hüküm veriyorlardı. Biz, onların verdiği hükme de şahittik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Onu Süleyman’a belletmiştik. Her birine hikmet ve ilim verdik. Davud ile birlikte tesbih etsinler diye dağları ve kuşları hizmetine verdik. Bunları yapan biz idik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. O’na sizi savaşta koruması için zırh yapma sanatını öğrettik. Peki siz, şükrediyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Şiddetle esen rüzgarları da Süleyman’ın hizmetine sunmuştuk. Rüzgar onun emriyle, bereketlendirdiğimiz yere doğru eserdi. Biz her şeyi biliyorduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Denize dalan ve bundan başka işleri de gören şeytanları da ona boyun eğdirdik. Onları gözetenler de biz idik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Eyyûb da: - Başıma bir bela geldi, sen merhametlilerin en merhametlisisin, diye yalvardığı zaman... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Onun duasını kabul etmiş ve sıkıntısını gidermiştik. Ona, ailesini ve onlarla beraber, katımızdan bir rahmet ve kulluk edenlere bir ibret olarak bir katını daha vermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. İsmail, İdris ve Zülkifl de. Hepsi sabredenlerdendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Onları rahmetimize dahil etmiştik. Çünkü onlar doğrulardandı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Zunnûna da.. Hani o, öfkeli olarak giderken, aleyhinde hüküm vermeyeceğimizi zannetmişti. Karanlıklar içinde seslendi: - Senden başka ilah yoktur, Sen tüm noksanlıklardan yücesin. Gerçekten ben, zalimlerden oldum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Onun duasını kabul ettik. Onu üzüntüden kurtardık. İşte müminleri böyle kurtarırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Zekeriya da Rabbine: - Rabbim, beni tek başıma bırakma, sen mirasçıların en iyisisin, diye yalvarmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Onun duasını kabul etmiş ve ona Yahya’yı bağışlamış, eşini de doğum yapabilecek bir hale getirmiştik. Onlar, hayırlarda yarışıyorlar, korku ve ümit ile bize dua ediyorlardı. Bize karşı son derece saygılı idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Irzını koruyan (Meryeme) de rahmetimizden üflemiş, onu da oğlunu da insanlığa bir belge kılmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. İşte bu, sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim, o halde bana kulluk edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Aralarındaki işlerini paramparça ettiler. Hepsi bize dönecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Kim de mümin olarak doğruları yaparsa, onun çabası gözardı edilmeyecektir. Çünkü biz onu yazmaktayız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Helâk ettiğimiz bir belde halkının da (bize) dönmemesi imkansızdır Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Ne zaman ki Yecüc ve Mecüc serbest bırakılır, her tepeden ve dereden sel gibi akarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. İşte gerçek vaat yaklaşmıştır. İşte o zaman kafirlerin gözleri dehşetten bakakalır: - Eyvah bize, bundan önce biz gaflet içindeydik. Biz gerçekten zalim kimselerdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. - Siz ve Allah’ı bırakıp da kulluk ettiğiniz şeyler, cehennemin odunusunuz. Oraya gireceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Eğer onlar, ilah olsaydı oraya girmezlerdi. Ama hepsi orada ebedi kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Orada inim inim inleyecekler ve hiçbir şey işitmeyeceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. (Yaptıklarına karşılık) Bizden iyilik ödülü kazananlar ise, onlar cehennemden uzak tutulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Onun uğultusunu duymazlar. Canlarının arzu ettiği şeyler içinde ebedi kalırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. O en büyük korku bile onları üzmez. Melekler onları: -Size söz verilen gün, işte bu gündür, diyerek karşılarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Göğü kitap dürer gibi düreceğimiz gün, ilk defa yaratmaya başladığımız gibi yine onu tekrar ederiz. Söz veriyoruz, elbette bunu yapacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Zikir (Tevrat)’den sonra Zebur’da da yeryüzüne salih kullarımın mirasçı olacağını yazmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Elbette bu (Kur’an’da) kulluk eden bir toplum için açık bir mesaj vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Seni ancak insanlığa rahmet olarak gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. De ki: -Ancak bana, ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. Siz de ona teslim oldunuz mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Eğer yüz çevirirlerse de ki: -Size (gerçeği) doğru bir şekilde açıkladım. Size vaat edilenin yakın mı yoksa uzak mı olduğunu bilmem. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Şüphesiz Allah, açığa vurulan sözü de gizlediğiniz sözü de bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Bilemem, belki bu sizi denemek ve bir süreye kadar faydalandırmak içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. -Rabbim, dedi. Hak ile hükmet. Sizin nitelemenizden yardımına sığınılacak Rahman olan Rabbimizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster