وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ
Ve mineş şeyatıyni mey yeğusune lehu ve ya’melune amelen dune zalik ve künna lehüm hafizıyn
Kelime
Anlamı
Kökü
وَمِنَ
ve
الشَّيَاطِينِ
şeytanlardan
مَنْ
kimseleri
يَغُوصُونَ
denize dalan
لَهُ
kendisi için
وَيَعْمَلُونَ
ve yapan
عَمَلًا
işler
دُونَ
başka
ذَٰلِكَ
bundan
وَكُنَّا
ve biz idik
لَهُمْ
onları
حَافِظِينَ
onun emrinde tutuyor

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ve Şeytanlardan, onun için denize dalıp ona mücevherat çıkaranlar ve bundan başka daha ayrı işler yapanlar da vardı ve biz de onları korurduk.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Şeytanlardan da O’nun için, dalgıçlık edenleri ve daha başka işler görenleri baş eğdirdik, O’nun buyruğuna verdik ve onları koruyup disipline eden biz idik.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Şeytanlar arasından da, onun için dalgıçlık eden (ve inciler çıkaran) ve bundan başka işler görenler vardı. Biz onları gözetim altında tutuyorduk.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Onun (Süleyman) için denizin dibine dalan ve daha başka iş de yapan şeytanlardan da (Süleyman’a hizmet verenler vardı)... Biz onların bekçileriydik.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Şeytanlardan onun için (denize) dalan ve bundan başka işler görenleri de (onun emrine vermiştik). Biz onları koruyorduk.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Onun için denizde dalgıçlık yapan ve bundan başka iş(ler) de gören şeytanlardan kimseleri de (emrine verdik). Biz onların koruyucuları idik.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Şeytanlardan da Süleyman için, (denizden inci çıkarmak üzere) dalgıçlık edenleri ve (binalar yapmak gibi) başka iş için çalışanları emrine bağlı kılmıştık. Hep o şeytanları, Süleyman’ın emrinden çıkmamak için koruyan bizdik.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Şeytanlar arasında da, onun için dalgıçlık eden ve bundan başka işler görenler vardı. Biz onları gözetim altında tutuyorduk.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Dalgiclik yapan ve bundan baska isler de goren seytanlardan da onun buyrugu altina verdik. Onlarin hepsini gozetiyorduk.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Şeytanlardan da onun için dalgıçlık edenleri ve daha başka işleri görenleri baş eğdirdik ; onun buyruğuna verdik ve onları koruyup disipline eden biz idik.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Ayrıca (inci için) derin sulara dalan ve başka işler yapan bazı şeytanları da Süleyman`ın emrine verdik. Biz onları (onun için) gözetim altında tutuyorduk.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Bir de şeytanlardan, Süleyman için dalgıçlık eden ve daha bundan başka işler yapanları da onun emrine verdik. Hep onları zapteden bizdik.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Şeytanlar arasından da, onun için dalgıçlık eden (ve inciler çıkaran) ve bundan başka işler görenler vardı. Biz onları gözetim altında tutuyorduk.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Ve onun için dalgıçlık yapan ve bunun yanında başka işler de gören sapkınları da… Onları biz gözetiyorduk.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Onun için dalgıçlık yapan ve bundan başka işler de gören şeytanlardan da onun buyruğu altına verdik. Onların hepsini biz gözetiyorduk.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Ayrıca O’nun hesabına derin sulara dalan ve başka işler yapan bazı şeytanları da Süleyman’ın emrine verdik. Biz onları gözetim altında tutuyorduk.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Onun için denizde dalgıçlık yapan ve bundan başka iş(ler) de gören şeytanlardan kimseleri de (emrine verdik) Biz onların koruyucuları idik.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Şeytanlar arasından da, onun için dalgıçlık eden (ve inciler çıkaran) ve bundan başka işler görenler vardı. Biz onları gözetim altında tutuyorduk.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Şeytanlardan onun için denize dalacak ve bundan başka iş (ler) görecek olan kimseleri de (teshîr etdik). Biz onların nigehbânı idik.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Şeytanlardan da, onun için dalgıçlık yapanları ve bundan başka iş görenleri (emrine verdik.) Ve onları koruyanlar (biz) idik.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Denize dalacak ve bundan başka işler görecek şeytanları da onun emrine verdik. Onları gözetenler de Bizdik.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Yeryüzünde Allah’a isyan etmiş azgın topluluklardan, içlerinde dalgıçlık, çeşitli işçilikler ve bundan başka daha pek çok işler yapan kimseleri Süleyman’ın emrine verdik. Ve biz onları hep gözetliyoruz.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve şeytanlardan, onun için denize dalanlar ve bundan başka işler yapanlar (da) vardı. Ve onları (onun emrinde) muhafaza eden, Bizdik.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Şeytanlar arasından da onun için dalgıçlık eden (ve inciler çıkaran) ve bundan başka işler görenler vardı. Biz onları (cinleri, itaatsizlikten) gözetip koruyanlardık.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Baş eğmeyen güçlerden (de o’nun buyruğuna verdiklerimiz vardı ki) bunlar o’nun için dalgıçlık ve (bu türden) başka işler yaparlardı. Bu güçleri de gözetim altında tutan yine Bizdik.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Yine dik başlı birileri, hem onun için dalgıçlık yapıyorlar, hem de bunun dışında başka hizmetler görüyorlardı. Aslında onlara mukayyet olan da Biziz.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Ve şeytanlardan onun için dalgıçlık edenleri ve ondan başka ileri yapanları da (musahhar kılmıştık) ve onlar için hıfz edenler Biz olduk.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Denize dalacak ve bundan başka işler görecek şeytanları da onun emrine verdik. Onları gözetenler de bizdik.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Azılı suçlu tutukluların arasından da onun için, dalgıçlık yapa(rak inciler çıkara)n ve bundan başka işlerde çalışan kimseleri de (emrine vermiştik). Böylece onları, onun emrinde tutan/koruyan da Bizdik!

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Ayrıca O’nun hesabına derin sulara dalan ve başka işler yapan bazı şeytanları da Süleyman’ın emrine verdik. Biz onları gözetim altında tutuyorduk.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Kendisi için dalgıçlık ve daha başka birtakım işler yapan bazı cinleri (şeytanları) da onun emrine verdik. Biz onları gözetim altında tutardık.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Kendisi için denize dalan ve bundan başka işler yapan bazı şeytânları da emrine vermiştik. Biz onları onun emrinde tutuyorduk.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Denize dalan ve bundan başka işleri de gören şeytanları da ona boyun eğdirdik. Onları gözetenler de biz idik.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Onun için denizde dalgıçlık yapan ve bundan başka iş(ler) de gören şeytanlardan kimseleri de (emrine verdik). Biz onların koruyucuları idik.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Kendisi için dalgıçlık eden, daha başka iş de yapan bazı şeytanları da onun emrine verdik. Biz onları koruyup gözetiyorduk.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  And of the evil ones, were some who dived for him, and did other work besides; and it was We Who guarded them.