1. İnsanlar ve gaflet içinde (Rablerinin uyarılarına) yüz çevirmiş iken, hesap saatleri yaklaşmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. İnsanlara ne zaman Rablerinden meydana gelen bir öğüt gelse, ancak öğütleri alay edip oynayarak dinlemişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Kalpleri, anlamsız şeylerle oyalanmakta ve zulmedenler kendi aralarında yaptıkları gizli toplantılarda "Bu da yalnızca sizin gibi bir insan, gözlerinizle gördüğünüz halde, onun yaptığı sihiri kabul edecek misiniz?" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Elçi onlara " Benim Rabbim, göklerde ve yerde söylenmiş sözleri en iyi bilendir. Çünkü O her şeyi işiten ve her şeyi en iyi bilendir" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hayır, onlar "Onun söyledikleri karma karışık hayaller, belki onun uydurduğu sözlerdir, belki de o bir şairdir. Hâlbuki o elçi bizi ikna etmek için, daha önceki toplumlara gönderilen mucizeler gibi, bize de mucize getirse ya" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onlardan önce helak ettiğimiz bir kasaba halkı da, gönderdiğimiz mucizelere inanmamıştı. Peki, şimdi onlar (göndereceğimiz mucizelere) inanacaklar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Senden öncede gönderdiğimiz birtakım adamlara da vahy etmiştik. Eğer bilmiyorlarsa, bunları vahiy kültürünü bilenlere (ehli kitaba) sorsunlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Biz, yiyip içmeyen hiçbir canlı (ceset) yaratmadık ve yarattıklarımızın hiç birisi de ölümsüz değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Sonra onlara ettiğimiz vaatleri doğruladık, onları ve dilediğimizi kurtardık ve kendilerine yazık edenleri de azapla yok ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Hiç şüphe yok ki, içinde size öğütlerle dolu bir kitap indirdik. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Kasabalardan, haksızlık yaptıkları için, nicelerini yok edip, başka kavimleri onların yerine yerleştirdik (inşa ettik). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onlar azabımızın geleceğini hissettikleri anda, hemen oradan kaçmaya çalışırlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. "Kaçmayın, sizin (diğer insanlardan) farklı olduğunuzu zannettiğiniz şeylere ve oturduğunuz mekanlara dönün. Elbette ki yaptıklarınızdan sorulacaksınız" denildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (Azap onları yakaladığında) "Yazıklar olsun bize, gerçekten biz haksızlık yapanlardan olduk" demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Onların bu haykırışları, biçilmiş ekin sapları gibi yerlere serilinceye kadar, devam etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Şüphesiz ki biz, gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Eğer biz kendimize oyun ve eğlence isteseydik, bunu kendi katımızda edinirdik. Ve bunu yapmaya da gücümüz yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Biz hakkı (gerçek doğruları) batılın üzerine atarız da, kafasını gözünü parçalarız, sonrada birden bire batıl yok olup gider. Kendi kendinize (Allah için) uydurduğunuz vasıflara yazıklar olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’a aittir. Onun katında olanlar (melekler), O na ibadet etmekten kaçınıp kibirlenmezler ve kulluktan kaçmayı da düşünmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Onlar gece ve gündüz (sürekli hiç ara vermeden) Allah’ı yüceltirler ve Allah’a yakışmayan bir vasfı O na uydurmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Yoksa onlar, yer yüzünde ilahlar edindiler de, onlar mı yeryüzüne nimetler yağdırıyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Eğer göklerde ve yeryüzünde Allah dan başka ilahlar olsaydı, her ikisi de fesada uğrardı. Yüce arşın sahibi Allah, onların yakıştırdıkları vasıfların hepsinden uzaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Yüce Allah, yaptığı hiçbir şeyden dolayı sorgulanamaz, ama onlar yaptıklarından sorulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Yoksa onlar Allah dan başka ilahlar mı edindiler? Deki "O zaman O ndan başka ilahlar olduğuna dair sağlam kanıtlar getirin. " İşte bunlar (Kur’an ayetleri), benimle beraber olanlar ve benden öncekiler için de bir öğüttür. Ancak onların pek çoğu bu gerçekleri bilmedikleri için, gelen bu doğrulardan yüz çeviriyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Biz senden önce gönderdiğimiz tüm elçilere "Yalnızca tek ilah benim, benden başka ilah yok. O halde sadece bana kulluk edin" diye vahy etmişizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onlar "Rahman, (melekleri) çocuk edindi" dediler. Allah çocuk edinmekten uzaktır. Halbuki onların bahsettikleri kimseler (melekler), kendilerine ikramlarda bulunulan kullardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Söz olarak, asla Allah’ın önüne geçmezler ve onlar yapacaklarını Allah’ın emri ile yaparlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Allah onların önlerinde olanı da, arkalarında olanı da bilir. O melekler yalnızca Allah’ın razı olduğundan başkasına yardım (şefaat) edemezler ve onlar Allah korkusundan dolayı saygı içerisindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Onların içerisinden kim "Bende Allah dan başka bir ilahım" derse, artık onu cehennem ile cezalandırırız. Haksızlık yapanları da böyle cezalandıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Gerçekleri inkar edenler, gökleri veri bitişik olarak görmüyorlar mı? Halbuki biz göklerle yerin arasını ayırdık. Biz canlı olan her şeyi sudan yarattık. Artık iman etmeyecekler mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Yer yüzünde dağları insanlara referans olsun diye var ettik ve dağların arasında yollar meydana getirdik ki, gidecekleri yollarını belirlesinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Semayı da korunaklı (sağlam, çökmez) bir tavan olarak yaptığımız halde, yine onlar görünen (Allah’ı işaret eden) ayetlerden hala yüz çevirenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. O Allah ki, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Onların hepsi bir yörünge içerisinde hareket ediyorlar (yüzüyorlar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Biz, önceden hiçbir insanı ölümsüz yaratmadık. Peki şimdi sen ölürsen, onlar sonsuza kadar yaşayacaklar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Her nefis ölümü tadıcıdır. Biz sizi kötülük ve iyilik ile deneyerek imtihan etmekteyiz ve siz bize döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Gerçekleri inkar edenler seni gördüklerinde, öncelikle Rahmanını inkar etmiş bir halde birbirlerine "İlahlarınızı kötüleyerek bahseden adam bu mu?" diyerek, yalnızca seninle alay ediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. İnsan tez canlı (aceleci) olarak yaratılmıştır. "Size vaat ettiğim ayetleri (azabı, ölümü) onlara göstereceğim. Bunları benden acil olarak göstermemi istemeyin. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Denildiği halde, onlar yinede inananlara "Allah’ın bizim için vaat ettikleri ne zaman olacak, eğer doğru söylüyorsanız (başımıza getirin)" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Doğruları inkar edenler o hesap gününde, yüzlerini ve sırtlarını çepe çevre saran ateşi elleriyle engelleyemeyeceklerini bir bilselerdi. Onlara orada asla yardım edilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Acele istedikleri Allah’ın vaadi ansızın onlara geldiği zaman, bu seferde gelen azap onları şaşkına çevirir. Azabı kendilerinden geri çevirmeye de güçleri yetmez. Onlara hiç bakılmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Bu azaptan önce, elçilerle alay edilip eğlenilmişti. Alay etmeleri karşılığında, onlardan alay edenlere de azap hak olmuş oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Onlara deki "Söyleyin bakalım, gece ve gündüz Rahman dan sizi kim koruyacak?" Hayır, onlar Rablerinin hatırlatmalarından hep yüz çevirmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Yoksa onların başka ilahları varda, bizden gelen azaba engel mi olacak? Halbuki o sahte ilahları kendilerine yardım etmeye bile güçleri yetmez. Onlar (sahte ilahlar) bizim yanımızda onlara arka çıkmayı dahi düşünemezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Halbuki onlara ve onların atalarına uzun süre yaşayabilecekleri bir ömür sağladık. Onlar görmüyorlar mı? Yeryüzünde olanları biz getiriyoruz, yeryüzünün her tarafındakileri (yaratmış olduklarımızı) yine biz eksiltiyoruz. Böyle olduğu halde, bize galip mi gelecekler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Deki "Ben sizi bu vahy ile uyarıyorum. Ancak sağır olanlar, uyarıldıkları zaman bu çağrıyı işitmezler. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Rabbinin azabından bir parça onlara isabet etse, hemen "Yazıklar olsun bize, haksızlık yapanlardan (zalimlerden) olduk" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Kıyamet günü adalet terazisini kurarız, en küçük hardal tanesi kadar bir şey de olsa, onu getiririz ve hiçbir nefse haksızlık yapılmaz. Biz hesap görücüler olarak yeteriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Muhakkak ki, Musa’ya ve Harun’a, Allah dan sakınıp korunanlar için, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt edici, geleceğe ışık tutan ve bir öğüt olan (Tevrat)’ı verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Onlar o kimselerdir ki, Allah’ı görmedikleri halde, O na saygı gösteren ve kıyamet saatinden de korkanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Bu mübarek kıldığımız öğüdü (Kur’an’ı) biz indirdik. Şimdi siz onu inkar mı ediyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Biz İbrahim’i çok iyi bilen olduğumuz için, (ona elçiliğimizi vermeden) daha önce olgunluk (doğru düşünme yeteneğini) vermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Babası ve kavmine "Samimi ve içinizden gelerek kulluk ettiğiniz bu heykeller de neyin nesi?" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Onlarda "Biz atalarımızı onlara (putlara) ibadet ederken bulduk" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. "Şüphe yok ki siz ve önceki atalarınız gerçekten apaçık sapıklık içindesiniz" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Onlar İbrahim’e "Sen şimdi bize gerçekleri söylemeye mi geldin, yoksa bizimle oyun oynayanlardan mısın?" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. İbrahim onlara "Hayır tam tersine, sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri en uygun bir şekilde yaratandır ve bende öyle olduğunu gözlemleyip, şahitlik ediyorum. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. "Allah’a yemin olsun ki siz onların yanından ayrıldıktan sonra, ben onlara bir hile düşünüyorum (yapacağım)" dedi Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Putların hepsini paramparça etti, putlara tapanlar döndüklerinde onu bulsunlar diye, yalnızca onların en büyüğünü bıraktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Puta tapanlar "Bunu ilahlarımıza kim yaptı? Putlarımızı parçalayan kimse şüphesiz ki putlara haksızlık yapmıştır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. "İbrahim denen bir gencin, putların aleyhinde konuştuğunu duymuştuk. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. "İbrahim’i insanların karşısına getirin, belki İbrahim’in putları kırdığına dair şahitlik eden birisi bulunur. " dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Kavmi "Ey İbrahim! İlahlarımıza bunları yapan sen misin?" diye sordular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. İbrahim "Belki de bunu onlara putların en büyüğü yapmıştır. Eğer konuşabiliyorlarsa, kırılan putlara sorun" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Sonlar puta tapanlar kendi aralarında konuşmak için döndüler ve "Gerçekten siz (bu putlara kulluk etmekle) kendi kendinize haksızlık yapıyorsunuz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Sonra eski görüşlerine geri dönüp İbrahim’e "Bunların konuşamadıklarını sen çok iyi biliyorsun" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. İbrahim onlara "O halde, size ne bir fayda, nede bir zarar veremeyen Allah dan başka şeylere mi kulluk ediyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. "Size ve Allah dan başka kulluk ettiklerinize yazıklar olsun, aklınızı hiç kullanmıyor musunuz?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Kavmi "İbrahim’i ateşe atın. Eğer onu yakarsanız, ilahlarınıza yardım etmiş olursunuz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Biz de ateşe "Ey ateş! İbrahim’e serin ve güvenli ol" dedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Kavmi İbrahim’e tuzak kurmak istedi, bizde onları engelleyerek hayal kırıklığına uğrattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Biz İbrahim ve Lut’u, insanların yaşadığı her dönem için örnek olsun diye, yer yüzünde bereketli kıldığımız bir yere, kurtarıp yerleştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Biz İbrahim’e, İshak’ı ve Yakub’u fazladan bağışladık. Onların hepsini salih kullardan olmalarını sağladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Biz onları, bizim emirlerimiz doğrultusunda hareket ededen bir ümmet olmalarını sağladık. Onlara yararlı işlerin neler olduğunu, namaz kılmalarını, zekat vermelerini ve yalnızca bize kulluk etmeleri gerektiğini vahy ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Lut’a da hükümler ve bilgiler verdik. Lut’u çok çirkin işler yapan bir kasaba halkından kurtardık. Gerçekte o kasaba halkı yoldan çıkmış bir topluluktu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Lut’u rahmetimizle kuşattık. Çünkü o hep doğru işler yapan (salih) bir kimse idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Nuh da daha önce bize yardım için seslenmişti. Onun çağrısına icabet ettik, onu ve ailesini büyük bir sıkıntıdan kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Ayetlerimizi yalanlayan kavmine karşı ona yardım etmiştik. Nuh’un kavmi çok kötülük yapan bir topluluk olduğu için, onların hepsini suda boğmuştuk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Davut ve Süleyman, bir vakitler bir tarlayı tarumar eden koyunlar hakkında hüküm vermeye çalışıyorlardı. Bizde onların verecekleri hükmü gözetliyorduk (şahitlik ediyorduk). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Sonra Süleyman’ın bu konu hakkındaki verileri doğru kavramasını sağlamış ve hepsine (Davut ve Süleyman’a) hükümler ve ilim verdik. Ve Davut’la beraber Rabbini tesbih eden dağları ve kuşları onun emrine verdik ve biz bunları yapanlardanız (bunları yapabilme gücüne sahibiz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Savaşlarda sizi sıkıntılardan koruması için, Davud’a elbise (zırh) yapımını öğrettik. Siz hala şükretmeyecek misiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Rabbinin emri ile çevresini bereketli kıldığımız yerlere akıp giden rüzgarı da, Süleyman’ın emrine verdik. Biz her şeyi bilenlerdeniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Yeryüzünde Allah’a isyan etmiş azgın topluluklardan, içlerinde dalgıçlık, çeşitli işçilikler ve bundan başka daha pek çok işler yapan kimseleri Süleyman’ın emrine verdik. Ve biz onları hep gözetliyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Eyyüp de Rabbine yalvararak "Rabbim! Bana zarar veren bir şeyler dokundu. Ancak sen merhametlilerin en çok merhamet edenisin" diyerek seslenmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Bizde onun çağrısına karşılık verdik ve ona dokunan zararı ortadan kaldırdık ve Eyyüb’e, ehline ve onunla beraber olup da, onlar gibi Rablerine kulluk edenlere, katımızdan bir rahmet ve Rablerine kulluk edenlere de öğüt verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. İsmail, İdris ve Zülkifli. Bunların hepsi Allah’ın sabırlı kullarından idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Onları Rahmetimizin içine aldık. Şüphesiz ki onlar doğru işler yapan kullardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Ve balık sahibi, hani o kızgınlıkla öfkelenip gitmişti. Ona güç yetiremeyeceğimizi zannetmişti de, karanlıklar içerisinden "Senden başka hiçbir ilah yok ve sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın, ancak ben (aciz bir kul olarak) kendi kendime haksızlık yaptım" diye seslenmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Bizde onun çağrısına cevap verdik ve onu sıkıntıdan kurtardık. Biz inananları işte böyle kurtarırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Zekeriya da Rabbine "Rabbim beni yalnız başıma bırakma. Sen bağış olarak verenlerin en hayırlısısın" diye çağrı yapmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Çağrısına cevap verip, eşini sağlıklı (doğurgan) hale getirerek, ona Yahya’yı bağışladık. Onlar hayırlı işlerde hep önlerde oldular. Gönülden ve korkarak bize dua ederlerdi. Aynı zamanda bize saygı ile boyun eğenlerdendiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. İffetini koruyan kadın (Meryem) var ya, ona kendi diriliğimizden canlılığımızdan (Ruhumuzdan) bir can vermiştik. Onu ve oğlunu alemler için alınacak bir ibret yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Sizin bu anlayış ve inancınız, tek bir inançtı (ümmet) ve bende sizin Rabbinizim. Yalnızca bana kulluk edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Sonra aralarındaki birlik ve beraberlik ifadesi olan, inançlarının birliğini parça parça ettiler. Bunları yapanların hepsi (hesap vermek üzere) bize döneceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Kim inanmış olarak Allah’ın belirlediği şekilde doğru işler yaparsa, o kimsenin yaptıkları hiçbir şeyin üzeri örtülmez ve biz, yaptıklarının hepsini kayda geçirenleriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Bizim yeryüzünde helak ettiğimiz bir şehir halkının, tekrar yeryüzüne dönüşü kesinlikle mümkün değildir (yasaklanmıştır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Ancak ye’cüc ve me’cüc için kapılar açılıp da onlar her taraftan akın akın yeryüzüne dağılırlarsa (helak edilmiş kasaba halkı da yeryüzüne geri döner) . Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Allah’ın vaat ettiği gerçeklerin olması yakınlaşmıştır. O gün geldiğinde, gerçekleri inkar etmiş olanların gözleri şaşkınlık içerisinde "Bu yeniden diriliş gününden bihaber olarak yaşadığımız için, bize yazıklar olsun, böyle yapmakla kendimize haksızlık yapmışız" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Sizin ve Allah dan başka kulluk ettikleriniz, cehennemin yakıtı olacaklar. Sizin götürülecek yeriniz yalnızca orasıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Eğer taptıkları ilahlar gerçek ilahlar olsalardı, onlar o cehenneme girmezlerdi. Ancak Allah dan başkasına kulluk edenlerin tamamı, cehennem ateşinde sürekli kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Onlar ateşin içinde acıdan inleyip duracaklar ve orada iniltiden başka bir şey işitmeyecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Ancak bizden, kendileri için güzellikler yazılmış olanlar, o cehennemden uzak tutulacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Onlar cehennemin fokurtularını işitmezler ve canlarının çektiği, kendileri için hazırlanmış güzellikler içinde devamlı kalıcıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Daha büyük çığlıklar bile onları hüzünlendirmeyecek ve melekler onları karşıladıklarında "İşte size vaat edilen gün, bu gündür" diyecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. O kıyamet günü göğü, kitap sayfaları gibi düreceğiz ve tekrar ilk yarattığımız gibi o göğü yeniden inşa edeceğiz. Bunu yapmak bizim için vaattir ve biz bunu kesinlikle yapacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Biz kitapların sahifelerin de, insanlara öğütler verdikten (hatırlatmalardan) sonra, "Yeryüzünü kullarımızdan emredilen doğru işleri yapanlar sahiplenecek" diye bildirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Bu anlatılanlarda, bize kulluk yapan bir topluluk için, açık anlaşılır bildirimler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Seni tüm alemler için, bir rahmet elçisi olarak gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. İnsanlara deki "Bana, sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahy ediliyor. Şimdi siz buna teslim olup, kabul ediyor musunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Eğer bu gerçekten yüz çevirirlerse onlara deki "Size vaat edilenin (ölüm ve yeniden diriltilme vaktinin), yakınmı veya uzakmı olduğunu ben bilemem. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. "O Allah, sizin açıktan söylediklerinizi de bilir, içinizde sakladıklarınızı da bilir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. "Allah’ın belirlemiş olduğu vaktin, sizin için bir imtihan mı, yoksa size yaşamanız için verilmiş belli bir süremidir, ben onu da bilemem. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Deki "Rabbim (onlarla aramızda) hak ile hükmet. Sizin bizim aleyhimizde vasfettiklerinize karşı yardımına sığınılacak tek makam, Rabbimiz olan Rahmandır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster