فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ
Fe mey ya’mel minas salihati ve hüve mü’minün fe la küfrane li sa’yih ve inna lehu katibun
Kelime
Anlamı
Kökü
فَمَنْ
kim
يَعْمَلْ
yaparsa
مِنَ
-den
الصَّالِحَاتِ
iyi işler-
وَهُوَ
ve o
مُؤْمِنٌ
inanmış olarak
فَلَا
asla
كُفْرَانَ
nankörlük edilmez
لِسَعْيِهِ
onun çabasına
وَإِنَّا
şüphesiz biz
لَهُ
onu (çalışmasını)
كَاتِبُونَ
yazmaktayız

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  İnanarak iyi işlerde bulunanların çalışmaları, inkâr edilmez ve biz, şüphe yok ki onları yazmadayız.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Artık her kim, inanarak dürüst ve erdemli davranışlar ortaya koyarsa, onların yaptıkları boşa gitmez. Çünkü biz, onun bütün işlediklerini yazmaktayız.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Bu durumda her kim mümin olarak iyi davranışlar yaparsa onun çabasını görmezlikten gelmek olmaz. Zira biz onu yazmaktayız.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Kim imanlı olarak yararlı bir fiil ortaya koyarsa o çalışmasının karşılığını alır! Biz onun kaydını tutanlarız!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Artık kim mü’min olarak salih ameller işlerse onun gayreti inkar edilmez. Şüphesiz biz onu yazmaktayız.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Artık kim, bir mü’min olarak salih amellerde bulunursa, onun çabası için (karşılık olarak) küfran (nankörlük) yoktur. Şüphesiz Biz, onun yazıcılarıyız.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  O halde, kim mümin olarak salih amellerden bir amel işlerse, onun yaptığı makbul olur (sevabdan mahrum bırakılmaz). Muhakkak biz, onun işini (melek vasıtasıyla amel defterine) yazarız.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  İnanmış olarak iyi amel yapanların çalışması inkâr edilmeyecektir. Biz onu yazmaktayız.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  inanmis olarak yararli is isleyenin ameli inkar edilmeyecektir. Biz onu yazmaktayiz.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Artık kim mü’min olduğu halde iyi yararlı amellerde bulunursa, onun iş ve gayreti inkâr edilmiyecektir ve şüphesiz ki biz onları yazmaktayız.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Artık her kim, bir mü`min olarak faydalı eylemlerde bulunmuşsa, onun bu çabası asla ziyan edilmeyecektir. Çünkü hiç kuşkusuz biz, bunu onun lehine kaydetmekteyiz.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Şu hâlde, kim mü’min olarak bir salih amel işlerse, çalışması asla inkâr edilmez. Şüphesiz biz onu yazmaktayız.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Bu durumda her kim mümin olarak iyi davranışlar yaparsa onun çabasını görmezlikten gelmek olmaz. Zira biz onu yazmaktayız.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Kim gerçeği onaylayarak erdemli işler yaparsa onun bu çabası boşa gitmeyecektir; biz sürekli olarak kaydetmekteyiz.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  İnanmış olarak yararlı iş işleyenin emeği inkâr edilmeyecektir. Biz şüphesiz onu yazmaktayız.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Kim mü’min olarak yararlı ameller işlerse emeği gözardı edilmez. Biz onu mutlaka yazıya geçiririz.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Artık kim inançlı olarak salih amellerde bulunursa, onun çabası için (karşılık olarak) küfran yoktur. Şüphesiz biz onun yazıcılarıyız.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Bu durumda her kim mümin olarak iyi davranışlar yaparsa onun çabasını görmezlikten gelmek olmaz. Zira biz onu yazmaktayız.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  O halde kim mü’min olarak iyi (amel) lerden bir (şey) yaparsa onun sa’yinin (karşılığı şükran olacakdır), küfran (ve mahrumiyyet) değil. Biz onun hiç şübhesiz yazıcılarıyız.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Artık kim mü`min olarak sâlih amellerden işlerse, onun çalışması için nankörlük yoktur. Şübhe yok ki biz, onu yazanlarız.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Artık inanmış olarak salih amel işleyenlerin ameli inkar edilmez. Ve Biz onu yazanlarız.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Kim inanmış olarak Allah’ın belirlediği şekilde doğru işler yaparsa, o kimsenin yaptıkları hiçbir şeyin üzeri örtülmez ve biz, yaptıklarının hepsini kayda geçirenleriz.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  O halde kim mü’min olarak salihat (nefs tezkiyesi) yaparsa, bundan sonra onun gayretleri (kazandığı dereceler) örtülmez (eksilmez, yok olmaz). Ve muhakkak ki Biz, onu yazanlarız.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Artık kim bir mümin olarak salih olan amellerde bulunursa, onun çabasına nankörlük edilmez. Şüphesiz biz onu yazanlarız.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Yine de her kim, hem inanmış, hem de dürüst ve erdemli davranışlardan (bir şeyler) ortaya koymuşsa, onun bu çabası asla ziyan edilmeyecektir; çünkü, hiç kuşkusuz Biz bunu onun lehine kaydetmekteyiz.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Neticede, kim iman etmiş olarak o imanla uyumlu davranışlar göstermeye gayret ederse, onun bu gayreti asla görmezden gelinmeyecektir: zira Biz, onun lehine bütün bunları kaydediyoruz.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  İmdi her kim mü’min olduğu halde sâlih sâlih amellerden işlerse artık onun çalışması için inkar yoktur ve şüphe yok ki, Biz onun için yazıcılarız.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  İnanmış olarak sâlih amel işleyenlerin ameli inkâr edilmeyecektir. Biz onu yazmaktayız.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Artik kim gerçeklere inanmış olarak uygun işler yaparsa, o kişinin çalışmasına nankörlük yoktur. Şüphesiz Biz, onun çalışmasını yazanlarız.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Kim mü’min olarak yararlı ameller işlerse emeği gözardı edilmez. Biz onu mutlaka yazıya geçiririz.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Bu durumda artık kim mümin olarak makbul ve güzel işler yaparsa onun gayretleri inkâr edilmez, yaptıkları makbul olur. Biz bütün gayretlerini onun hesabına yazıp geçirmekteyiz.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  İmdi kim inanmış olarak iyi işlerden yaparsa onun çalışmasına nankörlük edilmez, biz (onun çalışmasını) yazanlarız.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Kim de mümin olarak doğruları yaparsa, onun çabası gözardı edilmeyecektir. Çünkü biz onu yazmaktayız.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Artık kim, bir mü’min olarak salih olan amellerde bulunursa, onun çabası için (karşılık olarak nankörlük) küfran yoktur. Şüphesiz biz, onun yazıcılarıyız.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Kim inanmış olarak hayra ve barışa yönelik işlerden bir şey yaparsa, onun gayretine nankörlük edilmez. Biz böylesi lehine kâtiplik ederiz.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Whoever works any act of righteousness and has faith,- His endeavour will not be rejected: We shall record it in his favour.