وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ
Ve haramün ala karyetin ehleknaha ennahüm la yarciun
Kelime
Anlamı
Kökü
وَحَرَامٌ
ve (yaşamak) haramdır
عَلَىٰ
قَرْيَةٍ
bir ülkeye
أَهْلَكْنَاهَا
helak ettiğimiz
أَنَّهُمْ
onlar
لَا
يَرْجِعُونَ
bir daha geri dönemezler

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Helâk ettiğimiz bir şehir halkının, dönüp bizim tapımıza gelmemesine imkân yok.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Kendilerini helak ettiğimiz ülke halkının, bundan sonra tekrar dünyaya dönüp, iyi işler yapmaları veya tevbe etmeleri mümkün değildir.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Helâk ettiğimiz bir belde için artık (yeniden mâmur olmak) imkânsızdır; çünkü onlar geri dönemeyeceklerdir.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Yok ettiğimiz bir bölgedekilere haramdır ki; onlar rücu edemezler!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Bizim helak ettiğimiz bir şehre artık (dünya) hayatı haramdır. Şüphesiz onlar bir daha dönemezler.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Yıkıma uğrattığımız bir ülkeye (tekrar dünya hayatı) imkansız (haram)dır; hiç şüphesiz onlar, (dünyaya) bir daha geri dönmeyecekler.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Helâk ettiğimiz bir memleket halkına mümkün değildir, artık onlar tevbeye dönemezler.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Helâk ettiğimiz ülke halkının bize dönmemesi imkânsızdır.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Yok ettigimiz kasaba halkinin ahirette ceza gormek uzere Bize donmemesi imkansizdir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Yok etmemiz gereken kasaba halkının (yok olduktan sonra dünyaya dönmesi veya yok olma noktasına geldikten sonra pişmanlık duyup tevbe ederek) dönüş yapması haramdır, (mümkün değildir).

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Helak et(meye hükmet)tiğimiz bir memleket için (kurtuluş) imkânsızdır. Hiç şüphesiz onlar, (hayata ve imana) bir daha geri dönmeyeceklerdir.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Helâk ettiğimiz bir memleket halkının bize dönmemeleri imkânsızdır.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Helâk ettiğimiz bir belde için artık (yeniden mâmur olmak) imkânsızdır; çünkü onlar geri dönemeyeceklerdir.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Helak ettiğimiz bir toplumun tekrar dönmesi yasaktır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Yok ettiğimiz bir memleket (ahalisinin ahiretteki cezasını da çekmek üzere) bize dönmemesi gerçekten imkansızdır.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Yok ettiğimiz kentlerin halklarının hesap vermek üzere bize dönmemeleri imkânsızdır.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Yıkıma uğrattığımız bir ülkeye (tekrar dünya hayatı) imkansız (haram)dır; hiç şüphesiz onlar, (dünyaya) bir daha geri dönmeyecekler.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Helâk ettiğimiz bir belde için artık (yeniden mâmur olmak) imkânsızdır; çünkü onlar geri dönemeyeceklerdir.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Helak etdiğimiz bir memleket (ahâlisinin) hakıykaten (mahşere) dönmemeleri imkânsızdır.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Helâk ettiğimiz bir şehrin (halkının mahşer günü bize) dönmemeleri, şübhesiz ki mümkün değildir.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Helak ettiğimiz kasaba halkına da haramdır. Onlar geri dönmezler.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Bizim yeryüzünde helak ettiğimiz bir şehir halkının, tekrar yeryüzüne dönüşü kesinlikle mümkün değildir (yasaklanmıştır).

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve helâk ettiğimiz bir kasaba halkının, oraya dönmesi (yeniden hayata getirilmesi) haramdır (imkânsızdır).

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Yıkıma uğrattığımız bir ülkeye (dönüş) imkânsızdır; hiç şüphesiz onlar, (dünyaya) bir daha geri dönmeyecekler.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Bu bakımdan, yok etmeye karar verdiğimiz herhangi bir toplumun, (tuttuğu günahkarca yoldan) bir daha geri dönmesi asla mümkün değildir!

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Ne ki, Bizim helakine karar verdiğimiz bir toplum mecburi (istikamete girmiştir); artık onların geri dönmesi mümkün değildir;

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Ve kendisini helâk ettiğimiz bir belde (ahalisi) için memnudur ki, onlar dönmeyecekler olsunlar.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Helâk ettiğimiz bir memleket (halkının) bize dönmemesi imkânsızdır.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Kendisini helâk ettiğimiz bir ülke halkının, (dünyaya) geri dönüp yaşamaları haramdır/yasaktır. Katiyen onlar (dünyaya) bir daha geri dönemezler!

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Yok ettiğimiz kentlerin halklarının hesap vermek üzere bize dönmemeleri imkânsızdır.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  İmha ettiğimiz bir memleket halkının, mahşerde huzurumuza gelmemesi mümkün değildir.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Helâk ettiğimiz bir ülkeye artık (yaşamak) harâmdır: Onlar bir daha geri dönemezler.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Helâk ettiğimiz bir belde halkının da (bize) dönmemesi imkansızdır

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Yıkıma uğrattığımız bir ülkeye (tekrar dünya hayatı) imkânsız (haram)dır; hiç şüphesiz onlar, (dünyaya) bir daha geri dönmeyecekler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Helâk ettiğimiz bir kente/medeniyete yaşamak haram edilmiştir. Onlar bir daha geri dönemezler.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  But there is a ban on any population which We have destroyed: that they shall not return,