وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ۗ سُبْحَانَهُ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ
Ve kalüttehazer rahmanü veleden sübhaneh bel ıbadüm mükramun
Kelime
Anlamı
Kökü
وَقَالُوا
ve dediler
اتَّخَذَ
edindi
الرَّحْمَٰنُ
Rahman
وَلَدًا
çocuk
سُبْحَانَهُ
O münezzehtir
بَلْ
hayır
عِبَادٌ
bilakis
مُكْرَمُونَ
değerli

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Derler ki: Rahman, kendisine evlât edinmiştir, hâşâ, yücedir, münezzehtir bundan, onlar, kadirleri yüceltilmiş kullardır.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Rahman olan Allah, melekleri kendisine evlat edindi dediler. Haşa O Allah, ölümlülere mahsus olan, evlat edinme eksikliğinden mutlak anlamda uzaktır. Bilakis o melekler, Allah’ın seçkin, şerefli kullarıdır.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Rahmân (olan Allah, melekleri) evlât edindi, dediler. Hâşâ! O, bundan münezzehtir. Bilakis (melekler), lütuf ve ihsana mazhar olmuş kullardır.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  "Rahmân çocuk edindi" dediler! Subhan’dır O! Bilakis, ikrama nail olmuş kullardır (İsa ve Allâh’ın kızları diye vehmedilen melekler).

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  ’Rahman çocuk edindi’ dediler. O münezzehtir. Hayır (melekler) şerefli kılınmış kullardır.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  "Rahman (olan Allah) çocuk edindi" dediler. O, (bu yakıştırmadan) Yücedir. Hayır, onlar (melekler) ikrama layık görülmüş kullardır.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Böyle iken (Mekke halkı) dediler ki: "- Rahmân (çok merhametli olan Allah) çocuk edindi. (Melekler Allah’ın kızlarıdır, dendi)." Allah bundan münezzehtir. Doğrusu melekler, (Allah’ın çocukları değil) ikram olunmuş kullardır.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  “Rahmân çocuk edindi” dediler. Hâşâ! O, bundan uzaktır. Bilakis onlar, lütuf ve ihsana mazhar olmuş kullardır.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  "Rahman cocuk edindi» dediler. Hasa; hayir; melekler serefli kilinmis kullardir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Rahman (olan Allah) çocuk edindi, dediler. O, (çocuk edinmekten) çok yücedir, münezzehtir. Hayır onlar, (o melekler) ikrama ermiş şerefli kullardır.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Rahmân (olan Allah, melekleri) evlât edindi, dediler. Hâşâ! O, bundan münezzehtir. Bilakis (melekler), lütuf ve ihsana mazhar olmuş kullardır.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (Böyle iken) "Rahmân, çocuk edindi" dediler. O, böyle şeylerden uzaktır, yücedir. Hayır, (evlat diye niteledikleri) o melekler ikrama erdirilmiş kullardır.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Rahmân (olan Allah, melekleri) evlât edindi, dediler. Hâşâ! O, bundan münezzehtir. Bilakis (melekler), lütuf ve ihsana mazhar olmuş kullardır.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  "Rahman bir çocuk edindi" dediler. O yücedir. Oysa onlar onurlu kullardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Böyle iken dediler ki: «Rahmân çocuk edindi.» Allah bundan münezzehtir. Doğrusu melekler (Allah’ın çocukları değil) ikram olunmuş kullardır.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Müşrikler «Rahman olan Allah evlat edindi» dediler. Haşa! O böyle bir şeyden münezzehtir. Tersine melekler, onurlu kullardır.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  "Rahman çocuk edindi" dediler. O, (bu yakıştırmadan) yücedir. Hayır, onlar (melekler) ikrama layık görülmüş kullardır.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Rahmân (olan Allah, melekleri) evlât edindi, dediler. Hâşâ! O, bundan münezzehtir. Bilakis (melekler), lütuf ve ihsana mazhar olmuş kullardır.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  «O çok esirgeyici (Allah) evlâd edindi» dediler. Onun şaanı bundan yücedir, münezzehdir. Hayır (evlâd dedikleri) onlar, ikrama mazhar edilmiş kullardır (meleklerdir).

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  `Rahmân (olan Allah, melekleri) çocuk edindi` dediler; (hâşâ!) O, bundan münezzehtir. Bil`akis (onlar) şerefli kılınmış kullardır.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Dediler ki: Rahman çocuk edindi. O’nun şanı yücedir. Hayır, onlar ikram edilmiş kullardır.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Onlar "Rahman, (melekleri) çocuk edindi" dediler. Allah çocuk edinmekten uzaktır. Halbuki onların bahsettikleri kimseler (melekler), kendilerine ikramlarda bulunulan kullardır.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve: "Rahmân evlât edindi." dediler. O, Sübhan’dır (münezzehtir). Hayır, (onlar, kendilerine) ikram edilmiş kullardır.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  "Rahman (olan Allah) çocuk edindi" dediler. O, (bu yakıştırmadan) yücedir. Hayır, onlar (melekler, Allah’ın çocukları değil), yüce kılınmış kullardır.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Yine de, bazıları kalkıp: "Rahman kendine bir oğul edinmiştir!" diyor. O yüceler yücesi (ölümlülere özgü bu tür eksiklerden) mutlak anlamda uzaktır! Hayır, (Allah’ın "soyundan" gelmiş gözüyle baktıkları o kimseler) yalnızca Allah’ın seçkin kullarıdır:

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Ama (onların takipçileri arasından) yine de "Rahman çocuk edindi" diyenler çıktı. O şanı yüce olan, (ölümlülere has bu tür) tanımlamalardan sonsuzca uzaktır; aksine, (Allah`ın soyundan geldiğini iddia ettikleri o kimseler), ilahi ikrama mazhar olan kullardır:

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Ve dediler ki: «Rahmân evlat ittihaz etti. O bundan münezzehtir.» Hayır, (onlar) ikram olunmuş kullardır.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  "Rahman çocuk edindi. " dediler. Hâşâ! O bundan münezzehtir. Bilâkis (melekler) ikrama erdirilmiş kullardır.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Dediler ki: "Rahmân çocuk edindi." O, (bundan) münezzehtir/yücedir/uzaktır! Hayır, ama onlar ikram olunmuş/değerli birtakım kullardır;

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  ’Rahman çocuk edindi’ dediler. O münezzehtir. Hayır (melekler) şerefli kılınmış kullardır.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Gerçek bu iken, bazıları kalkıp: "Rahman evlat edindi!" iddiasında bulundular. O, bundan münezzehtir. Bilakis onların evlat dedikleri melekler O’nun ikram ve takdirine mazhar olmuş kullarıdır.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  "Rahmân çocuk edindi." dediler. O, yücedir. Hayır (Rahmân’ın çocukları sanılan melekler, O’nun) değerli kullar(ı)dır.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  -Rahman, çocuk edindi, dediler. Haşa o bundan uzaktır. Aksine onlar değerli kullardır.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  «Rahman (olan Allah) çocuk edindi» dediler. O, (bu yakıştırmadan) yücedir. Hayır, onlar (melekler) ikrama layık görülmüş kullardır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  "Rahman çocuk edindi" dediler. Hâşâ, bundan arınmıştır O! Onlar, lütuflandırılmış kullardır.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  And they say: "(Allah) Most Gracious has begotten offspring." Glory to Him! they are (but) servants raised to honour.