لَوْ كَانَ هَٰؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا ۖ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ
Lev kane haülai alihetem ma veraduha ve küllün fıha halidun
Kelime
Anlamı
Kökü
لَوْ
eğer
كَانَ
olsalardı
هَٰؤُلَاءِ
onlar
الِهَةً
tanrılar
مَا
وَرَدُوهَا
oraya girmezlerdi
وَكُلٌّ
oysa hepsi
فِيهَا
orada
خَالِدُونَ
sürekli kalacaklardır

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Şunlar, mâbud olsalardı oraya uğramazlardı, halbuki hepsi de orada ebedîdir.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Eğer onlar gerçekten birer ilah olsalardı, o cehenneme uğramazlardı. Halbuki hepsi de orada ebedi kalacaklardır.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Eğer onlar birer tanrı olsalardı oraya (cehenneme) girmezlerdi. Halbuki hepsi (tapanlar da tapılanlar da) orada ebedî kalacaklardır.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Eğer bunlar tanrılar olsalardı, oraya gelip girmezler idi! Hepsi orada ebedî kalıcılardır.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Eğer onlar ilahlar olsalardı oraya girmezlerdi. Oysa hepsi orada sonsuza kadar kalacaktır.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Eğer onlar (gerçek) ilahlar olsalardı, ona girmeyeceklerdi. Oysa onların tümü içinde temelli kalıcıdırlar.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  O taptıklarınız (putlar), eğer ilâh olsalardı, cehenneme girmezlerdi. Halbuki hepsi ebedî olarak orada kalacaklardır.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Eğer onlar birer tanrı olsalardı cehenneme girmezlerdi. Hepsi orada çok uzun süreli olarak kalacaktır.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Eger bunlar tanri olsaydi cehenneme girmezlerdi; hepsi orada temelli kalacaktir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Eğer bu taptıkları (putlar) gerçek ilâhlar olsaydı, elbette Cehennem’e varmazlardı. Hepsi de orada devamlı kalıcılardır.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Eğer onlar ilâh olsalardı oraya varmazlardı. Hâlbuki hepsi orada ebedî kalacaklardır.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Eğer onlar ilâh olsalardı oraya varmazlardı. Hâlbuki hepsi orada ebedî kalacaklardır.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Eğer onlar birer tanrı olsalardı oraya (cehenneme) girmezlerdi. Halbuki hepsi (tapanlar da tapılanlar da) orada ebedî kalacaklardır.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Onlar tanrılar olsaydı oraya girmeyeceklerdi. Oysa hepsi orada ebedi kalıcıdırlar.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Eğer onlar ilâh olsalardı, oraya girmeyeceklerdi. Hepsi orada temelli kalacaktır.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Eğer o taptıklarınız, gerçekten ilah olsalardı, cehenneme girmezlerdi. Oysa hepsi sürekli olarak orada kalacaklardır.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Eğer onlar (gerçek) tanrılar olsalardı, ona girmeyeceklerdi. Oysa onların tümü içinde temelli kalıcıdırlar.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Eğer onlar birer tanrı olsalardı oraya (cehenneme) girmezlerdi. Halbuki hepsi (tapanlar da tapılanlar da) orada ebedî kalacaklardır.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Eğer onlar (tapdığınız o yalancı Tanrılar) ma’butlar olsalardı oraya girmeyeceklerdi. (Tapanların da, tapılanların da) hepsi orada ebedî kalıcıdırlar.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Eğer onlar birer ilâh olsaydı, oraya girmezlerdi. Hâlbuki (tapan ve tapılan) hepsiorada ebedî olarak kalıcıdırlar.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Şayet bunlar tanrı olsaydı; oraya girmezlerdi. Ve hepsi orada temelli kalacaklardır.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Eğer taptıkları ilahlar gerçek ilahlar olsalardı, onlar o cehenneme girmezlerdi. Ancak Allah dan başkasına kulluk edenlerin tamamı, cehennem ateşinde sürekli kalacaklardır.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Eğer onlar gerçekten ilâhlar olsaydılar, oraya (cehenneme) girmeyeceklerdi. Ve hepsi orada ebediyyen kalacak olanlardır.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Eğer onlar (gerçek) ilahlar olsalardı, ona (ateşe) girmezlerdi. Oysa onların tümü (ateşin) içinde temelli kalıcılardır.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Eğer (o tapınıp durduğunuz düzmece nesneler) gerçekten tanrı olsalardı, kuşkusuz, oraya girmezlerdi; ama (işte gördüğünüz gibi,) hepiniz orada yerleşip temelli kalacaksınız!"

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Eğer (tanrılaştırdıkları) gerçek ilah olsalardı, oraya asla girmezlerdi: (ama) hepsi orada temelli kalacaklar:

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Eğer onlar ilâhlar olsalar idi oraya varıp girmezlerdi. Halbuki hepsi de orada ebedîyyen kalıcılardır.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Eğer onlar birer ilâh olsalardı, oraya girmezlerdi. Hepsi de orada ebedî kalacaklardır.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Eğer onlar ilâh olsalardı oraya girmezlerdi. Oysa, hepsi orada sonsuz kalacaklardır.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Eğer o taptıklarınız, gerçekten ilah olsalardı, cehenneme girmezlerdi. Oysa hepsi sürekli olarak orada kalacaklardır.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Eğer onlar gerçekten tanrı olsalardı oraya girmezlerdi. Ama hepsi orada ebedî olarak kalacaklardır.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Eğer onlar tanrı olsalardı oraya girmezlerdi. Oysa hepsi orada sürekli kalacaklardır.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Eğer onlar, ilah olsaydı oraya girmezlerdi. Ama hepsi orada ebedi kalacaklardır.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Eğer onlar (gerçek) ilahlar olsalardı, ona girmeyeceklerdi. Oysa onların tümü içinde temelli kalıcıdırlar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Eğer onlar ilah olsalardı, oraya girmezlerdi. Oysaki, hepsi orada sürekli kalacaklardır.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  If these had been gods, they would not have got there! but each one will abide therein.