1. Kâf-Hâ-Yâ-‘Ayn-Sad! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kulu Zekeriyya`ya, Rabbinin rahmetinin anısına... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Hani o Rabbine (içinin) ta derinliklerinden seslenerek Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. şöyle yalvarmıştı: "Rabbim! Benden (iş) geçti, kemiklerim eridi, başa ak düştü; ama (ey) Rabbim, sana dua edip de eli boş kaldığım hiç olmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve gerçek şu ki ben, benden sonra yakınlarımın (yerimi doldurabileceğinden) kaygı duyuyorum; üstelik kadınım da kısır: öyleyse, bana kendi katından yerimi dolduracak ehil bir takipçi ver; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. hem bana, hem Yakup oğullarına varis olsun; ve Sen de Rabbin, onu razı olacağın biri kıl!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (Melekler seslendiler): "Ey Zekeriyya! İşte bizler sana adı Yahya olan bir oğlan çocuğu müjdeliyoruz! (Allah buyuruyor ki): "Daha önce hiç kimseyi ona adaş kılmadık". Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (Zekeriyya) "Rabbim" dedi, "Nasıl olur da benim bir oğlum olabilir; çünkü eşim kısır, ben ise yaşlılıktan dolayı gücü tükenmiş biriyim!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (Melek): "Öyledir (ama)" dedi, "Rabbin diyor ki: "Bu benim için kolaydır; zira daha önce seni de Ben yaratmıştım, oysa ki sen hiçbir şey değildin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (Zekeriyya: "Rabbim!" dedi, "Bana bir işaret tayin et!" (Melek) "Senin işaretin tastamam üç gün insanlarla konuşamamandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Derken o, mabetteki inziva hücresinden çıkarak onlara; "Sabah akşam Rabbinizin şanını (ibadetle) yüceltmeye devam edin!" diye işaret etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (Yahya doğup büyüdüğünde ise) "Ey Yahya! İlahi hükümlere sımsıkı sarıl!" (diye öğüt verdi). Zira Biz ona, daha çocukluğunda derin ve kapsamlı bir muhakeme yeteneği vermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve kendi katımızdan ince ruhlu bir sevecenlik ve kendini geliştirme yeteneği bahşetmiştik; dahası o, sorumluluk sahibi biriydi; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. ana-babasına karşı da oldukça iyi davranırdı; nitekim o hiçbir zaman isyankar bir zorba olmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. İşte bu yüzden o, doğduğu gün ilahi güvence ve esenlik kapsamındaydı; öleceği ve tekrar dirilip kalkacağı gün de (öyle olacaktır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Bu kitapta Meryem`i de gündeme taşı! Hani o ailesinden ayrılarak doğu yönünde bir yere çekilmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Olabildiğince kendini onlardan uzak tutup sakınıyordu; hal böyleyken ona vahiy meleğimizi gönderdik; öyle ki, o ona eli yüzü düzgün bir insan suretinde göründü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (Meryem): "Senden, O sınırsız merhamet sahibinin koruyuculuğundan sığınırım!" dedi, "Tabi ki eğer O`na saygı duyup sakınıyorsan!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (Melek): "Ben sadece Rabbinin elçisiyim, sana pırıl pırıl bir oğlan çocuğu armağan etmek için buradayım!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (Meryem): "Nasıl benim bir oğlum olabilir ki?" dedi; "Bana hiçbir erkek eli değmedi, üstelik ben iffetsiz bir kadın da değilim!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (Melek): "Orası öyledir (ama)" dedi, "Rabbin diyor ki Bu benim için çok kolaydır; üstelik Biz onu insanlar için (canlı) bir ayet ve katımızdan bir rahmet kılacağız; zaten bu iş artık gerçekleşmiş bulunmaktadır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. İşte böylece (Meryem) ona hamile kaldı; bundan dolayı da, (insanların gözünden) uzak, kuytu bir köşeye çekildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ve doğum sancısı (tutunacak bir dal arayan Meryem`i) hurma ağacının gövdesine doğru sürüklerken diyordu ki: "N`olaydım, keşke bundan önce öleydim de unutulup gidenlerden olaydım!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Bunun ardından o (hurma ağacının) alt tarafından ona hitaben bir ses geldi: "Sakın üzülme! İşte, Rabbin senin (rahminde) olanı şerefli kılmıştır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. haydi, hurma dalını kendine doğru çekerek silkele, üstüne taze ve olgun hurmalar dökülsün; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. sonra da ye, iç, gözün aydın olsun! Ve eğer insanlardan herhangi birine rastlarsan, o zaman da (işaret yoluyla) de ki: "Ben O Sınırsız merhamet sahibine oruç adadım: dolayısıyla bu gün insanlardan hiç kimseyle konuşmayacağım!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Nihayet, onu alarak kavminin yanına döndü. "Ey Meryem!" dediler, "Doğrusu sen dehşet bir iş işlemişsin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ey Harun (soyu)nun kız kardeşi! Senin baban kötü bir adam değildi, annen de iffetsiz bir kadın değildi!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bunun üzerine (Meryem) çocuğa işaret etti. Onlar; "Biz, daha dünkü bir beşik bebesiyle nasıl muhatap oluruz!?" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (İsa) dedi ki: "Ben Allah`ın kuluyum: O bana ilahi vahyi ulaştırdı ve beni peygamber tayin etti; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. nerede bulunursam bulunayım beni kutlu kıldı; ve bana hayatta olduğum sürece ibadeti diriltmeyi ve arınmak için verilmesi gerekeni vermeyi emretti; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. bir de anama iyi davranmayı... Fakat beni azgın bir zorba kılmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Nitekim doğduğum gün tam bir ilahi güvence kapsamındaydım, öleceğim ve yeniden hayata döndüreleceğim gün de (öyle olacaktır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. İşte budur Meryem oğlu İsa; çekişip durdukları konuda söylenecek tek gerçek söz de (budur)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bir çocuk edinmek Allah`a asla yakıştırılamaz; O mutlak aşkın ve yüce olandır: O bir şeyin olmasını dilediği zaman O`nun sadece "Ol!" demesi yeterlidir: artık o şey, hemen oluş sürecine girecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Ve (İsa`nın tek dediği şudur): "Hiç şüphe yok ki benim de sizin de Rabbiniz Allah`tır. Şu halde yalnız O`na kulluk edin: budur dosdoğru yol!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Buna rağmen mezhepler kendi aralarında ayrılığa düştüler. O halde, büyük bir günün sorgusunda (yaşayacaklarından) dolayı, inkarda direnen o kimselerin vay hallerine! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Bize gelecekleri o günde neler işitip neler görecekler (bir bilsen)! Fakat zalimler, o gün aşikar bir biçimde yoldan sapmış bulunacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. O halde, her şeyin hükmünün kesinleştiği an olan o derin pişmanlık günü konusunda onları uyar, zira onlar gaflet içindedirler; dahası onlar (dirileceklerine) hala inanmış değiller. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ama bakın; (o gün) yeryüzü ve onun üzerinde yaşayan herkes yok olacak, geriye tek Biz kalacağız: nihayet onların tümü Bize dönecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Bu kitapta İbrahim`i de gündeme taşı! Hakikaten o doğruluk ve dürüstlük abidesiydi, (yani) bir peygamberdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Hani o babasına "Ey babacığım!" demişti, "Niçin işitmeyen, görmeyen ve senden hiçbir bir zararı def edemeyen şeylere kulluk ediyorsun?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. "Ey babacığım! İnan ki bana, sana ulaşmamış olan hakikat bilgisinden bir pay ulaşmış bulunuyor; öyleyse bana uy ki, seni dosdoğru bir yola yönlendireyim!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. "Ey babacığım! Şeytan`a kulluk etme! Hatırla ki Şeytan, O rahmet kaynağına isyan eden biriydi" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. "Ey babacığım! O rahmet kaynağından gelecek bir azabın sana dokunmasından endişe ediyorum; işte o zaman Şeytan`ın bir dostu da sen olmuş olursun!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. (Babası): "Ey İbrahim! Yoksa sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun?" dedi, "Eğer buna bir son vermezsen, yemin olsun ki seni öldüresiye taşa tutarım! Şimdi gözümün önünden kaybol bakayım!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. (İbrahim): "Sen sağlıcakla kal!" dedi, "Seni bağışlaması için Rabbime yalvaracağım; çünkü O, bana karşı oldukça lütufkardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Artık hem sizden, hem de sizin Allah`ı bırakıp da yalvarıp yakardıklarınızdan uzaklaşacağım; ve (sizin için) Rabbime yalvarmayı sürdüreceğim; umarım, Rabbime duamdan dolayı mahrum olmam. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. En sonunda onlardan ve onların Allah`ı bırakıp da taptıklarından uzaklaşınca, Biz ona İshak ve Yakub`u armağan ettik ve onların her birine de peygamberlik verdik; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. dahası onlara rahmetimizi bahşettik; nihayet onları doğruluğun ve hakikatin yüce dili yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Bu kitapta Musa`yı da gündeme taşı! Gerçekten o da müstesna ve seçkin biriydi; o da vahiy yoluyla haber alan elçilerdendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Hani, onu (Sina) Dağı`nın sağ tarafından nida etmiş ve onu bir özge söyleşi için vahyimize yaklaştırmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. ve ona rahmetimizin bir nişanesi olsun için, kardeşi Harun`u peygamber kılarak (yardımcı) yapmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Bu kitapta İsmail`i de gündeme taşı! Şu bir gerçek ki, o da sözü özü doğru biriydi; ve bir haberci, bir peygamberdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Ve yakınlarına Allah davasına destek vermeyi ve arınmak için ödenmesi gereken bedeli ödemeyi emrederdi; ve o da Rabbi katında hatırı sayılan biriydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Bu kitapta İdris`i de gündeme taşı! Elbet o da doğruluk ve dürüstlük abidesiydi, (yani) bir peygamberdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Ve biz ona da yüce bir konum bahşetmiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. İşte bütün bunlar, Allah`ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerden (sadece) bir kısmı; (yani) Adem`in neslinden, Nuh`la birlikte taşıdıklarımızın neslinden ve İbrahim ve İsrail`in neslinden olup, doğru yolu gösterdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerden bazılarıdır: ne zaman O rahmet kaynağının ayetleri kendilerine okunsa (hepsi de) gözyaşları içinde yere kapanarak (teslimiyetlerini sunmuşlardır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Derken onların ardından öyle bir kuşak geldi ki, ibadetin içini boşalttılar ve dünyevi zevklerin peşine düştüler; işte bu yüzden gelecekte olan derin bir düş kırıklığı yaşayacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Ancak hatadan dönen, Allah`a iman eden ve salih amel işleyenler müstesna. İşte bunlar cennete girecekler ve en ufak bir haksızlığa uğratılmayacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. O rahmet kaynağının kullarına söz verdiği, insanın kavrama kapasitesini aşan bir gerçeklik olan mutlak mutluluk ve güzelliğin merkezi cennetler (onların olacak): ve her halükarda O`nun sözü yerini bulacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Orada mutluluk tebriği dışında asla boş bir söz işitmeyecekler; ve onlar orada sabah akşam rızıklandırılacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Sorumluluk bilincine ermiş olanları mirasçı kılacağımız cennet işte budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Ve (melekler der ki): "Biz yalnızca Rabbinin emriyle ineriz: Hem bize açık olup bilebildiğimiz ya da bu iki durum arasında bulunan her şeyin sahibi O`dur: ve senin Rabbin asla unutacak değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. O, göklerin yerin ve bunlar arasındakilerin Rabbidir: O halde yalnız O`na kulluk et ve O`na kulluk ederken dirençli ve sebatlı ol! Hem, adı O`nunla birlikte anılmaya değer başka biri mi var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Buna karşın insan kalkıp "Ne yani" der, "ölümümün ardından gün gelip tekrar mi diriltileceğim?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Peki ama, insan hatırlamaz mı ki hiçbir şey değilken kendisini de Biz yaratmıştık? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Madem öyle, Rabbine andolsun ki onları Şeytanlarla bir araya toplayacağız; ardından cehennemin etrafında perişan bir halde getirteceğiz; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. sonra her topluluktan, O rahmet kaynağına karşı kimin daha azgın ve sapkın olduğunu seçip ortaya çıkaracağız; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. hem Biz, kimin cehenneme yaslanmayı en çok hak ettiğini elbet daha iyi biliriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Başka yolu yok; (siz ey cehennemlikler) mutlaka her biriniz oraya varacaksınız: Bu Rabbinin katında kesinleşmiş bir hükümdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. En sonunda, (hayatta) sorumluluk bilinciyle hareket etmiş olanları (oraya düşmekten) kurtaracağız; fakat kendilerine kötülük edenleri orada perişan bir halde bırakacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Ne ki, hakikatin apaçık belgeleri olan ayetlerimiz ne zaman kendilerine ulaştırılsa, küfürde ısrar edenler imanda sebat edenlere şöyle sorarlar: "Bu iki guruptan hangisi konumca daha üstün ve hangisi daha hatırlı bir çevreye mensupmuş?! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Halbuki Biz onlardan önce de nice uygarlıkları helake uğrattık; onlar varlık ve görkem açısından daha öndeydiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. De ki: "Sapıklığın içine dalan kim olursa olsun; O rahmet kaynağı onun süresini uzattıkça uzatsın! Taki kendilerinin tehdit edildikleri şeyi -ister (bu dünya) azabı olsun, ister Son Saat olsun- görünceye kadar... İşte o zaman, kimin konumca daha kötü ve ordu bakımından daha zayıf olduğunu öğrenecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Öte yandan Allah, doğru yola yönelen kimseleri doğru yolda sebatlı kılar; ve (insanoğlunun) verimli ve kalıcı ürünleri olan erdemli ve yararlı davranışları, senin Rabbinin katında hem değer olarak daha iyi, hem de kazanç olarak daha üstündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Küfre saplanmış olan, üstelik "Servet ve evlat elbette bana verilecekti!" diyen kimseye baksana bir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. o, kendisine gaybın sırlarının açıldığını mı düşünüyor; yoksa O rahmet kaynağının katında (muteber olan) bir sözleşme mi yaptı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Kesinlikle hayır! Biz onun söylediklerini kaydedeceğiz ve onun cezasını uzattıkça uzatacağız; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. ve onun (gururla) dile getirdiği (servet ve evlat) Bize kalacak; ve kendisi huzurumuza yalnız başına çıkacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Bu (gibiler), Allah`tan başkalarını kendilerine statü ve nüfuz sağlamak için ilahlaştırırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Ama hayır! Aksine (ahirette) onlar kendilerine yönelik tüm tapınmaları reddedecekler ve berikilerin aleyhine zillet ve utanç delili olacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. (Ey insan!) Küfrü tabiat haline getirenlerin üzerine, (içgüdülerini) kışkırttıkça kışkırtan şeytanları musallat ettiğimizi görmez misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Şu halde, onlara karşı harekete geçmek için acele etmene gerek yok: şu kesin ki Biz onların günlerini tek tek sayıyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. O gün (gelince), O rahmet kaynağının huzurunda, sorumluluk bilinciyle kuşanmış olanları ağır konuklar olarak toplayacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Fakat günaha gömülüp gitmiş olanları bir sürü gibi cehenneme doğru süreceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. (İşte o gün) O Rahmet kaynağıyla yaptığı (iman) sözleşmesine sadık kalanlar dışında, hiç kimse şefaate nail olamayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Bir de çıkıp "O rahmet kaynağı kendisine bir oğul edindi" dediler: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Doğrusu siz öyle dehşet verici bir iddiada bulundunuz ki; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. bundan dolayı neredeyse gökler paramparça olacak, yer yarılacak ve dağlar toz duman olacak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. O rahmet kaynağına bir oğul isnat etmek ha!.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. İyi ama, O rahmet kaynağının bir oğul edinmesi olacak şey değil ki! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Hem göklerde ve yerde olan herkes, O rahmet kaynağının huzuruna sadece ve sadece bir kul olarak çıkacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Doğrusu O, onların tümünü derin bir bilgiyle kuşatmış ve tek tek saymıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Sonunda onların her biri Kıyamet Günü O`nun huzuruna tek başına çıkacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. İmanda sebat eden, o imanla uyumlu bir hayat yaşayan kimseler var ya: O sonsuz rahmet kaynağı onlar için tarifsiz bir sevgi var edecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. İşte sadece bu yüzden Biz onu senin (konuştuğun) dil aracılığıyla kolaylaştırdık ki, sorumluluk bilinci taşıyan kimseleri onunla müjdeleyip sorumsuzca savrulanları da uyarasın diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Zira Biz onlardan önce nice uygarlıkları helak etmişizdir: sen onlardan herhangi birinin varlığını hissediyor, ya da onların ardından bir tek çıtırtı olsun duyabiliyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster