1. Kaf, ha, Ya, Ayn, Sad. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (bu); rabbinin, kulu Zekeriya’ya rahmetini anıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Bir zaman gizli bir seslenişle Rabbine yalvardı: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. "rabbim!" dedi; "Gerçekten bende kemik gevşedi ve ihtiyarlıkla da saçım başım ağardı. Oysa ben, sana dua etmekle mahrum olmadım, ey Rabbim! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Doğrusu ben, arkamdan gelecek yakınlarım adına endişe ediyorum. Eşim de kısırdır. Bana kendi katından bir dost armağan et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bana ve Yakub ailesine mirasçı olsun. Rabbim, onu razı olduğun birisi kıl." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. "ey zekeriya! Biz sana bir oğul müjdeliyoruz. Onun ismi Yahya’dır. Biz daha önce ona hiçbir adaş kılmadık." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. "rabbim!" dedi. "Benim nasıl oğlum olabilir? Üstelik, eşim kısır ve ben de yaşlanmış iken". Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. "işte böyledir" dedi. Rabbin buyurdu ki: "Bu Bana göre kolaydır. Nitekim daha önce sen de hiçbir şey değil iken, seni yaratmıştım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dedi ki: "Rabbim! Bana bir delil ver." (Allah) dedi ki: "Senin delilin, üç gece insanlarla konuşamamandır; sapasağlam olduğun halde!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. O, mihraptan kavminin karşısına çıktı; onlara ‘sabah ve akşam tesbih etmelerini’ işâret etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (büyüdüğünde): "ey Yahya! Kitabı kuvvetlice tut" (dedik). Daha çok gençken ona Hikmeti (problem çözme bilimini) verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Katımızdan ona bir acıma duygusu ve temizlik verdik. O korunan bir kul oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Annebabasına iyilik ediciydi ve isyankâr bir zorba değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ona doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak yeniden kaldırılacağı gün selâm olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Kitap’tameryem’i de hatırla/Meryem’den de bahset! Hani bir zaman; ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir yere çekilmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sonra onlardan yana kendisine bir perde çekmişti. Biz de ona ruhumuzu (Melek Cebrail’i) gönderdik; ona düzgün bir beşer olarak göründü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (meryem) dedi ki: "Gerçekten ben senden Rahmân’a sığınırım, eğer sakınan bir kul isen (bana yaklaşma)!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Dedi ki: "Ben yalnızca Rabbinin elçisiyim; sana tertemiz bir oğul armağan etmek için geldim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Meryem, Cebrail’e «Benim nasıl oğlum olabilir? Bana hiç erkek eli değmiş değildir, hiç gayri meşru ilişkim de olmadı» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (melek) "işte böyledir" dedi. Rabbin buyurdu ki: "O, Bana göre kolaydır. Onu insanlara bir delil ve katımızdan bir rahmet kılmamız için (böyle yaptık)". Bu iş olmuş bitmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (meryem) ona (İsa’ya) gebe/hamile kaldı. Sonra onunla uzak ıssız bir yere çekildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Derken doğum sancısı onu hurma dalının altına sürükledi. Dedi ki: "Ne olurdu ben bundan önce ölseydim de, unutulup gitmiş olsaydım!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (ağacın) alt tarafından (bir sesle) kendisine seslenildi: "Üzülme! Rabbin (içmen için) alt yanında bir su arkı var etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Hurma dalını kendine doğru silkele; üstüne henüz olgunlaşmış taze hurma dökülsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Artık: ‘ye ve iç’; ‘Gözün aydın olsun!’ Eğer insanlardan birisini görürsen, de ki: "Ben Rahmân’a oruç adadım: Bugün hiçbir insanla konuşmayacağım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Böylece onu (İsa’yı) taşıyarak kavmine geldi. Dediler ki; "Ey Meryem! Gerçekten tuhaf bir şeyle geldin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ey harun’un kızkardeşi! Baban kötü bir kişi değildi ve annen de iffetsiz biri değildi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Onu (isa’yı) gösterdi. Dediler ki: "Biz beşikteki bebekle nasıl konuşuruz?!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Dedi ki: "Ben Allah’ın kuluyum. Bana Kitab’ı verdi ve beni nebi kıldı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Nerede bulunursam bulunayım beni faydalı kıldı. Bana namaz kılmayı, (üretim ve ticaret yaparak) zekat vermeyi emretti. Sağ olduğum sürece... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Ve anneme hürmet etmemi/saygılı davranmamı istedi. Ve beni başkaldıran/bir zorba yapmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak yeniden kaldırılacağım gün selâm üzerimedir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Işte, meryem OĞLU İsa! Hakkında ayrılığa düştükleri konunun gerçeği budur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Allah’ın çocuk edinmesi (baba olması) olacak şey değildir. Her türlü ihtiyaçtan uzaktır. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece "ol" der, o da hemen oluşmaya başlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. (isa dedi ki): "Şüphesiz ki Allah; benim ve sizin Rabbinizdir. O’na kulluk edin. Dosdoğru yol işte budur!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Daha sonra gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Artık o inkâr eden kimselerin vay haline! Büyük bir günü görmekten dolayı... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ne güzel işitirler ve ne güzel görürler Bize geldikleri gün! Fakat bugün o zalimler apaçık bir sapıklık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Pişmanlık gününe karşı onları uyar, o zaman iş bitirilir. Onlar gaflet içindedirler ve inanmıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Şüphesiz biz yeryüzüne ve üzerinde bulunanlara vâris oluruz. Ve onlar, Bizim katımıza döndürülecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Kitap’ta ibrahim’i de hatırla! Gerçekten o çok doğru bir nebi/peygamber idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Hani bir zaman babasına dedi ki: "Ey babacığım! Niçin işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir fayda vermeyen şeylere kulluk ediyorsun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. "Ey babacığım, gerçek şu ki, senin hiç haberdar olmadığın bir bilgi ışığı ulaştı bana; öyleyse bana uy ki seni dosdoğru bir yola çıkarayım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Babacığım! Şeytana kulluk etme! Şüphesiz şeytan Rahmân’a karşı isyankâr olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Babacığım! Ben Rahmân’ın katından sana, bir azabın dokunmasından korkuyorum. O zaman şeytanın dostu olursun." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Dedi ki: "Ey İbrahim! Sen benim ilâhlarımdan/tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen muhakkak seni taşa tutarım. Uzunca bir süre benden uzak dur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. (İbrahim) "sana selâm olsun" dedi. "Rabbimden senin için bağışlanma dileyeceğim. Çünkü O bana karşı çok lütufkârdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Ben sizden ve sizin, Allah’tan başka yardıma çağırdıklarınızdan da uzaklaşıyor, yalnız Rabbime yöneliyorum. Umulur ki, Rabbime yönelmekle mahrum olmam." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Böylelikle onları ve onların Allah’ın yanında taptıklarını terkedince, Biz de ona (oğlu) İshak’ı ve (torunu) Yakub’u verdik. Ve her birini (Allah’ın mesajlarını ileten) peygamber kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Onlara rahmetimizden armağanlar verdik. Onlara yüce bir doğruluk dili verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Kitap’tamusa’yi da zikret. Şüphesiz o temizlenmiş ve gönderilmiş (elçilerimizden) bir peygamber/nebi idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Ona tûr’un (Sina Dağı’nın) sağ tarafından seslendik ve özel konuşmak için onu yaklaştırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Rahmetimizden dolayı, ona kardeşi Harun’u da bir elçi olarak armağan ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Kitapta (Kur’an’da) İsmail (hakkında anlattıklarımızı da) hatırla! O sözünün eri idi ve tarafımızdan gönderilmiş bir peygamberdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Ailesine namaz kılmayı ve zekât vermeyi söylerdi. O, Rabbi katında razı olunmuş idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Kitap’ta idris’i de zikret! Şüphesiz o, çok doğru bir elçiydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Biz de onu yüksekçe bir yere çıkardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Işte bunlar (yukarıda anlattığımız elçiler), Allah’ın kendilerine nimet verdiği elçilerden; Âdem’in soyundan, Nuh ile beraber taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail’in (Yakub’un) soyundan, doğru yolu gösterdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdendirler. Onlara Rahmân’ın ayetleri okunduğu zaman, ağlayarak secdeye kapanırlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Onlardan sonra arkalarından öyle bir nesil geldi ki, Salâtı/Namazı zayi ettiler (gereken önemi vermediler) ve şehvetlerine uydular. Azgınlıklarının cezasıyla karşılaşacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Ancak tövbe eden, iman eden ve salih amel/faydalı işleri en iyi şekilde yapanlar hariç, işte onlar cennete girerler ve hiçbir haksızlığa uğratılmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Rahmân’ın kullarına gıyaben vadettiği, Adn cennetlerine girerler. Şüphesiz O’nun sözü yerine gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Orada boş söz işitmezler, yalnızca "Selâm" (sözünü işitirler). Orada onlar için rızıkları sabah ve akşam hazırdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Kullarımızdan korunup sakınan kimseye, miras vereceğimiz cennet işte budur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. (ve melekler): "Biz ancak Rabbinin emri ile ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bu ikisinin arasındaki olan herşey O’na aittir. Üstelik Rabbin unutkan değildir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Göklerin, yeryüzünün ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O’na ibadet et. O’na ibadet etmekte sabırlı ol! Hiç O’nun bir adaşı (Allah ismiyle çağrılan birinin) olduğunu biliyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Bütün bunlara rağmen insan der ki: "Öldükten sonra mı tekrar diri olarak çıkarılacağım?!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Insan hiç düşünmüyor mu? Daha önce hiçbir şey değilken Biz kendisini yarattık! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Rabbine ant olsun mutlaka onları ve şeytanları toplayacağız. Sonra onları cehennemin çevresinde hazır bulunduracağız, diz çökmüş bir halde... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Sonra her gruptan, Rahmân’a karşı çıkmakta en inatçı hangisi ise ayıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Sonra şüphesiz Biz; oraya atılmaya uygun olan kimseleri daha iyi biliriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Sizden oraya uğramayacak yoktur. Bu Rabbinin üzerine aldığı kesinleşmiş bir karardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Sonra sakınıp korunan kimseleri kurtarırız, zalimleri de diz üstü çökmüş olarak orada bırakırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Açik Açik ayetlerimiz onlara okunduğu zaman, inkârcı kimseler, iman edenlere dediler ki: "İki topluluktan hangisinin makamı daha hayırlı ve meclisi daha değerlidir?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Onlardan önce nice kuşakları helâk ettik. Onlar eşyaca ve gösterişçe daha alımlıydılar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. De ki: "Kim sapıklık içinde ise Rahmân ona mühlet verdikçe verir. Nihayet kendilerine söz verileni gördükleri zaman, yer olarak kimin daha kötü ve ordu olarak kimin daha zayıf olduğunu derhal bileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Allah doğru yola giren kimselerin hidayetini artırır. Sürekli olan faydalı işler ise; mükâfatça Rabbinin katında daha hayırlıdır, varılacak yer bakımından da daha iyidir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Ayetlerimizi inkâr eden şu kimseyi gördün mü? Dedi ki: "Elbette bana mal ve çocuk verilecektir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. O gayba mı tanık oldu veya Rahmân’ın katından bir söz mü aldı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Hayır hayır, öyle değil! Dediklerini yazacağız ve onun için azabı uzattıkça uzatacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Onun dediklerine Biz vâris oluruz ve kendisi tek başına Bize gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Allah ile birlikte başka ilâhlar/tanrılar edindiler; kendilerine destek olsun diye! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Hayır hayır! (Taptıkları şeyler) onların tapınışlarını/ibadetlerini inkâr edecekler ve onlara karşı olacaklar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Görmedin mi? Biz şeytanları inkârcılara gönderdik, onları oynatıp kışkırtıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Öyleyse onlar hakkında acele etme! Biz onlar için saydıkça sayıyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. O gün korunup sakınanları, ikramla toplayıp Rahmân’a götürdüğümüz gün, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Suçluları da yaya ve susamış olarak cehenneme süreriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Rahmân’ın katında bir ahit edinen kimseden başkaları, şefaate malik/sahip olamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. "rahman çocuk edindi" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Ant olsun, çirkin bir şeyle geldiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Bu sözden dolayı neredeyse gökler parçalanacak, yer yarılacak, dağlar dağılıp çökecekti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Rahmân için çocuk iddia etmeleri yüzünden!.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Çocuk edinmek Rahmân’a yakışmaz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Göklerde ve yeryüzünde bulunanların hepsi, Rahmân’a yalnızca ‘bir kul’ olarak gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Ant olsun ki, onları kuşatmış ve iyice saydıkça saymıştır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Onların hepsi kıyamet günü tek başına O’na gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Gerçek şu Kİ; iman eden ve faydalı işi en iyi şekilde yapanlara gelince, Rahmân onlar için bir sevgi kılacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Onu (kur’an’ı) senin lisanınla indirerek kolaylaştırdık, sakınanları onunla müjdelemen ve inatçı bir kavmi uyarman için... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Onlardan önce nice kuşakları helâk ettik, onlardan hiçbirini hissedip görüyor musun? Veya onlara ait bir fısıltı işitiyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster