1. Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bu, Rabbinin, Zekeriya kuluna olan merhametinin anılmasıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Hani o, Rabbine gizli bir sesle yalvarmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O, şöyle demişti: "Rabbim! Şüphesiz kemiklerim gevşedi. Saçım sakalım ağardı. Sana yaptığım dualarda (cevapsız bırakılarak) hiç mahrum olmadım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (5-6) "Gerçek şu ki ben, benden sonra gelecek akrabalarım(ın isyankâr olmaların)dan korkuyorum. Karım ise kısırdır. Bana kendi tarafından; bana ve Yakub hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (5-6) "Gerçek şu ki ben, benden sonra gelecek akrabalarım(ın isyankâr olmaların)dan korkuyorum. Karım ise kısırdır. Bana kendi tarafından; bana ve Yakub hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (Allah, şöyle dedi:) "Ey Zekeriyya! Haberin olsun ki biz sana Yahya adlı bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce onun adını kimseye vermedik." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Zekeriyya, "Rabbim!" "Hanımım kısır ve ben de ihtiyarlığın son noktasına ulaşmış iken, benim nasıl çocuğum olur?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (Vahiy meleği) dedi ki: Evet, öyle. (Ancak) Rabbin diyor ki: "Bu, bana göre kolaydır. Nitekim daha önce, hiçbir şey değil iken seni de yarattım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Zekeriyya, "Rabbim, öyleyse bana (çocuğumun olacağına) bir işaret ver", dedi. Allah da, "Senin işaretin, sapasağlam olduğun hâlde insanlarla (üç gün) üç gece konuşamamandır" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Derken Zekeriya ibadet yerinden halkının karşısına çıktı. (Konuşmak istedi, konuşamadı) ve onlara "Sabah akşam Allah’ı tespih edin" diye işaret etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (12-14) (Yahya, dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine) "Ey Yahya, kitaba sımsıkı sarıl" dedik. Biz, ona daha çocuk iken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O, Allah’tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimse idi. İsyancı bir zorba değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (12-14) (Yahya, dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine) "Ey Yahya, kitaba sımsıkı sarıl" dedik. Biz, ona daha çocuk iken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O, Allah’tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimse idi. İsyancı bir zorba değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (12-14) (Yahya, dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine) "Ey Yahya, kitaba sımsıkı sarıl" dedik. Biz, ona daha çocuk iken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O, Allah’tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimse idi. İsyancı bir zorba değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Doğduğu gün, öleceği gün ve diriltileceği gün ona selâm olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (16-17) (Ey Muhammed!) Kitap’ta (Kur’an’da) Meryem’i de an. Hani ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmiş ve (kendini onlardan uzak tutmak için) onlarla arasında bir perde germişti. Biz, ona Cebrail’i göndermiştik de ona tam bir insan şeklinde görünmüştü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (16-17) (Ey Muhammed!) Kitap’ta (Kur’an’da) Meryem’i de an. Hani ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmiş ve (kendini onlardan uzak tutmak için) onlarla arasında bir perde germişti. Biz, ona Cebrail’i göndermiştik de ona tam bir insan şeklinde görünmüştü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Meryem, "Senden, Rahmân’a sığınırım. Eğer Allah’tan çekinen biri isen (bana kötülük etme)" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Cebrail, "Ben ancak Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir çocuk bağışlamak için gönderildim" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Meryem, "Bana hiçbir insan dokunmadığı ve iffetsiz bir kadın olmadığım hâlde, benim nasıl çocuğum olabilir?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Cebrail, "Evet, öyle. Rabbin diyor ki: O benim için çok kolaydır. Onu insanlara bir mucize, katımızdan bir rahmet kılmak için böyle takdir ettik. Bu, zaten (ezelde) hükme bağlanmış bir iştir" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Böylece Meryem, çocuğa gebe kaldı ve onunla uzak bir yere çekildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Doğum sancısı onu bir hurma ağacına yöneltti. "Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitmiş olsaydım!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Bunun üzerine (Cebrail) ağacın altından ona şöyle seslendi: "Üzülme, Rabbin senin alt tarafında bir dere akıttı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. "Hurma ağacını kendine doğru silkele ki sana taze hurma dökülsün." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. "Ye, iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan, "Şüphesiz ben Rahmân’a susmayı adadım. Bugün hiçbir insan ile konuşmayacağım" de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Kucağında çocuğu ile halkının yanına geldi. Onlar şöyle dediler: "Ey Meryem! Çok çirkin bir şey yaptın!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Ey Hârûn’un kız kardeşi! Senin baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bunun üzerine (Meryem, çocukla konuşun diye) ona işaret etti. "Beşikteki bir bebekle nasıl konuşuruz?" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Bebek şöyle konuştu: "Şüphesiz ben Allah’ın kuluyum. Bana kitabı (İncil’i) verdi ve beni bir peygamber yaptı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. "Nerede olursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekâtı emretti." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. "Beni anama saygılı kıldı. Beni azgın bir zorba kılmadı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. "Doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim gün bana selâm (esenlik verilmiştir)." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Hakkında şüpheye düştükleri hak söze göre Meryem oğlu İsa işte budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Allah’ın çocuk edinmesi düşünülemez. O, bundan yücedir, uzaktır. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece "ol!" der ve o da oluverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Şüphesiz, Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse (yalnız) O’na kulluk edin. Bu, dosdoğru bir yoldur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. (Fakat hıristiyan) gruplar, aralarında ayrılığa düştüler. Büyük bir günü görüp yaşayacakları için vay kâfirlerin hâline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Bize gelecekleri gün (gerçekleri) ne iyi işitip ne iyi görecekler! Ama zalimler bugün apaçık bir sapıklık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Onları, gaflet içinde bulunup iman etmezlerken işin bitirileceği o pişmanlık günüyle uyar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Şüphesiz yeryüzüne ve onun üzerindekilere biz varis olacağız, biz! Ancak bize döndürülecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Kitap’ta İbrahim’i de an. Gerçekten o, son derece dürüst bir kimse, bir peygamber idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Hani babasına şöyle demişti: "Babacığım! İşitmeyen, görmeyen ve sana bir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. "Babacığım! Doğrusu, sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Bana uy ki seni doğru yola ileteyim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. "Babacığım! Şeytana tapma! Çünkü şeytan Rahmân’a isyankâr olmuştur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. "Babacığım! Doğrusu ben, sana, çok esirgeyici Rahmân tarafından bir azabın dokunmasından, böylece şeytana bir dost olmandan korkuyorum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Babası, "Ey İbrahim! Sen benim ilâhlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen, mutlaka seni taşa tutarım. Uzun bir süre benden uzaklaş!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. İbrahim, şöyle dedi: "Esen kal! Senin için Rabbimden af dileyeceğim. Şüphesiz O, beni nimetleriyle kuşatmıştır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. "Sizi ve Allah’tan başka taptıklarınızı terk ediyor ve Rabb’ime ibadet ediyorum. Rabbime ibadet etmekle de mutsuz olmayacağımı umuyorum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. İbrahim, onları da onların taptıklarını da terk edince, ona İshak ile Yakub’u bağışladık ve her birini peygamber yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Onlar için yüce bir doğruluk dili var ettik (güzel bir söz ile anılmalarını temin ettik). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Kitap’ta, Mûsâ’yı da an. Şüphesiz o seçkin bir insan idi. Bir resûl, bir nebî idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Ona, Tûr dağının sağ tarafından seslendik ve kendisi ile gizlice konuşmak için kendimize yaklaştırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Rahmetimiz sonucu kardeşi Hârûn’u bir nebî olarak kendisine bahşettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Kitap’ta İsmail’i de an. Şüphesiz o, sözünde duran bir kimse idi. Bir resûl, bir nebî idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Ailesine namaz ve zekâtı emrederdi. Rabb’inin katında da hoşnutluğa ulaşmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Kitap’ta İdris’i de an. Şüphesiz o, doğru sözlü bir kimse, bir nebî idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Onu yüce bir makama yükselttik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. İşte bunlar, Âdem’in ve Nûh ile beraber (gemiye) bindirdiklerimizin soyundan, İbrahim’in, Yakub’un ve doğru yola iletip seçtiklerimizin soyundan kendilerine nimet verdiğimiz nebîlerdir. Kendilerine Rahmân’ın âyetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Onlardan sonra, namazı zayi eden, şehvet ve dünyevî tutkularının peşine düşen bir nesil geldi. Onlar bu tutumlarından ötürü büyük bir azaba çarptırılacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. (60-61) Ancak tövbe edip inanan ve salih amel işleyenler başka. Onlar cennete, Rahmân’ın, kullarına gıyaben vaad ettiği "Adn" cennetlerine girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. Şüphesiz O’nun va’di kesinlikle gerçekleşir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. (60-61) Ancak tövbe edip inanan ve salih amel işleyenler başka. Onlar cennete, Rahmân’ın, kullarına gıyaben vaad ettiği "Adn" cennetlerine girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. Şüphesiz O’nun va’di kesinlikle gerçekleşir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Orada boş söz işitmezler. Yalnızca (meleklerin) "selâm!" (deyişini) işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. İşte bu, kullarımızdan Allah’a karşı gelmekten sakınanlara miras kılacağımız cennettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. (Cebrail, şöyle dedi:) "Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzdekiler, arkamızdakiler ve bunlar arasındakiler hep O’nundur. Rabbin unutkan değildir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. (Allah) göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu hâlde, O’na ibadet et ve O’na ibadet etmede sabırlı ol. Hiç, O’nun adını taşıyan bir başkasını biliyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. İnsan, "Öldüğümde gerçekten diri olarak (topraktan) çıkarılacak mıyım?" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. İnsan, daha önce hiçbir şey değil iken kendisini yarattığımızı düşünmez mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Rabbine andolsun, onları şeytanlarla beraber mutlaka haşredeceğiz. Sonra onları kesinlikle cehennemin çevresinde diz üstü hazır edeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Sonra her bir topluluktan, Rahman’a karşı en isyankâr olanları mutlaka çekip çıkaracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Sonra, oraya girmeye en lâyık olanları muhakkak ki en iyi biz biliriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. (Ey insanlar!) Sizden cehenneme varmayacak hiç kimse yoktur. Rabbin için bu, kesin olarak hükme bağlanmış bir iştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Sonra Allah’a karşı gelmekten sakınanları kurtarırız da zalimleri orada diz üstü çökmüş hâlde bırakırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Âyetlerimiz kendilerine apaçık bir şekilde okunduğu zaman, inkâr edenler, inananlara, "İki topluluktan hangisinin bulunduğu yer daha hayırlı meclis ve mahfili daha güzeldir?" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Biz onlardan önce, mal mülk ve görünümü daha güzel olan nice nesilleri helâk ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. (Ey Muhammed!) De ki: "Kim sapıklık içinde ise Rahmân onlara, istenildiği kadar süre versin! Nihayet kendilerine vaad olunan azabı, ya da kıyameti gördüklerinde kimin yeri daha kötüymüş, kimin taraftarları daha zayıfmış bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Allah, doğruya erenlerin hidayetini artırır. Kalıcı salih ameller, Rabbinin katında sevap bakımından da daha hayırlıdır, sonuç itibari ile de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Âyetlerimizi inkâr edip "Bana elbette mal ve evlat verilecek!" diyen kimseyi gördün mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Gaybı mı görüp bilmiş, yoksa Rahmân’dan bir söz mü almış? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Hayır! (İş onun dediği gibi değil). Biz, onun söylediklerini yazacağız ve azabını arttırdıkça arttıracağız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Onun (ahirette sahip olacağını) söylediği şeylere biz varis olacağız ve o bize tek başına gelecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Onlar, kendileri için kuvvet ve şeref (kaynağı) olsunlar diye, Allah’tan başka ilâhlar edindiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Hayır! İlâhları, onların ibadetlerini inkâr edecekler ve kendilerine düşman olacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Kâfirlerin başına, onları durmadan (günaha ve azgınlığa) tahrik eden şeytanları gönderdiğimizi görmedin mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Ey Muhammed! Şu hâlde, onların azaba uğramalarını istemekte acele etme. Biz onlar için ancak (takdir ettiğimiz günleri) sayıp durmaktayız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. (85-86) Allah’a karşı gelmekten sakınanları Rahmân’ın huzurunda bir elçiler heyeti gibi toplayacağımız, suçluları da suya koşan susuz develer gibi cehenneme sevk edeceğimiz günü düşün! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. (85-86) Allah’a karşı gelmekten sakınanları Rahmân’ın huzurunda bir elçiler heyeti gibi toplayacağımız, suçluları da suya koşan susuz develer gibi cehenneme sevk edeceğimiz günü düşün! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Rahmân’ın katında söz almış olanlardan başkaları şefaat hakkına sahip olmayacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Onlar, "Rahmân, bir çocuk edindi" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Andolsun, siz çok çirkin bir şey ortaya attınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. (90-91) Rahman’a çocuk isnat etmelerinden dolayı neredeyse gökler parçalanacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp çökecektir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. (90-91) Rahman’a çocuk isnat etmelerinden dolayı neredeyse gökler parçalanacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp çökecektir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Hâlbuki Rahmân’a bir çocuk edinmek yakışmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Göklerdeki ve yerdeki herkes Rahman’a kul olarak gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Andolsun, Allah onları ilmiyle kuşatmış ve tek tek saymıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Onlar(ın her biri) kıyamet günü O’na tek başına gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. İnanıp salih ameller işleyenler için Rahmân, (gönüllere) bir sevgi koyacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Ey Muhammed! Biz, Allah’a karşı gelmekten sakınanları Kur’an ile müjdeleyesin, inat eden bir topluluğu da uyarasın diye, onu senin dilin ile (indirip) kolaylaştırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Biz onlardan önce nice nesilleri helâk ettik. Onlardan hiçbirini hissediyor yahut onların bir fısıltısını olsun işitiyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster