1. Kaf. Ha. Ya. Ayn. Sad Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bu, Rabbinin kulu Zekeriya’ya rahmetinin zikridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O, Rabbine gizli bir seslenişle yalvarmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. ’Rabbim! Doğrusu benim kemiklerim zayıfladı, başım iyice ağardı. Rabbim! Ben sana dua etmekle de hiç mahrum olmadım, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve gerçekten ben arkamdan yerime geçecek yakınlarımdan korktum. Karım da kısırdır. Bana tarafından bir veli bağışla. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bana da Yakuboğullarına da mirasçı olsun. Rabbim! Onu hoşnutluğunu kazanan biri eyle!’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. ’Ey Zekeriyya! Seni adı Yahya olan bir oğlan çocukla müjdeliyoruz ki daha önce ona kimseyi adaş yapmadık.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. ’Ey Rabbim! Benim nasıl oğlum olur ki? Karım kısırdır, bense yaşlılığın son sınırına vardım.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. ’Bu bana kolaydır. Daha önce sen hiçbir şey değilken seni yarattım’ dedi.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. ’Senin işaretin sapasağlam olduğun halde üç gece insanlarla konuşamamandır.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Derken o, mabetteki inziva hücresinden çıkarak onlara; "Sabah akşam Rabbinizin şanını (ibadetle) yüceltmeye devam edin!" diye işaret etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. ’Ey Yahya! Kitab’ı kuvvetle tut.’ Biz ona daha çocukken hikmeti verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Tarafımızdan ona bir gönül yumuşaklığı ve temizlik de (verdik). O sakınan biriydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Anne babasına iyi davranırdı. İsyankâr bir zorba değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak kaldırılacağı gün ona selâm olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Kitap’ta Meryem’i de an. Hani o ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir yere çekilmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ardından onların önlerine bir perde çekmişti. Bu sırada biz ona Ruh’umuzu (Cebrail’i) gönderdik. O düzgün bir insan kılığında göründü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. ’Ben senden Rahman’a sığınırım. Eğer (fenalıktan) sakınan biriysen.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. "Ben, yalnızca Rabbinin bir elçisiyim. Sana tertemiz bir oğlan çocuğu bağışlamak üzere gönderildim" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. ’Bana bir insan dokunmadığı ve ben iffetsiz bir kadın olmadığım halde benim nasıl bir oğlum olabilir?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. ’Bu bana kolaydır. Onu insanlar için bir ayet (mucize) ve tarafımızdan bir rahmet kılmak için (bunu yapacağız). Hem bu önceden kararlaştırılmış bir iştir’ dedi.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Böylelikle ona hamile kaldı ve onunla uzak bir yere çekildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. ’Keşke bundan önce ölmüş ve unutulup gitmiş olsaydım.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. ’Üzülme. Rabbin altında bir su arkı varetti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Hurma dalını kendine doğru salla üzerine yeni olmuş taze hurmalar dökülsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. ’Ben Rahman’a oruç adadım; bugün hiçbir insanla konuşmayacağım’ de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. ’Ey Meryem! Andolsun sen şaşırtıcı bir şey yaptın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ey Harun’un kızkardeşi! Senin baban kötü biri değildi, annen de iffetsiz değildi.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bunun üzerine ona (çocuğa) işaret etti. ’Beşikte bulunan bir bebekle nasıl konuşuruz?’ dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. ’Ben Allah’ın kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni peygamber kıldı.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Her nerede olursam (olayım) beni mübarek kıldı. Bana yaşadığım sürece namaz kılmamı ve zekât vermemi emretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Anneme iyilik eden biri (kıldı). Beni azgın bir zorba yapmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kaldırılacağım gün selâm (esenlik) benim üzerimedir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. İşte hakkında şüpheye düştükleri Meryem oğlu İsa hak söze göre budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Allah’ın çocuk edinmesi olacak şey değildir. O münezzehtir. Bir işin olmasına hükmedince ona ’ol’ der o da hemen oluverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. ’Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir; O’na kulluk edin. İşte doğru yol budur.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Aralarından birtakım gruplar ayrılığa düştüler. Artık büyük bir günü görmekten dolayı inkâr edenlerin vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Onlar bize geldikleri gün ne müthiş duyar, ne müthiş görürler! Ancak zalimler bugün açık bir sapıklık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Onları işin hükme bağlanacağı hasret günüyle uyar. Onlar hâlâ gaflet içindedirler ve onlar hâlâ inanmıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Şüphesiz biz yeryüzüne ve onun üzerinde bulunanlara varis olacağız ve onlar bize döndürülecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Kitap’ta İbrahim’i de an. Şüphesiz o çok doğru bir peygamberdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. ’Ey babacığım! Duymayan, görmeyen ve senden bir şeyi gidermeyen şeylere niçin tapıyorsun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Ey babacığım! Muhakkak ki bana, sana gelmeyen ilim geldi. Bana uy da seni düzgün bir yola ileteyim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Ey babacığım! Şeytana tapma. Şüphesiz şeytan Rahman’a baş kaldırmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Ey babacığım! Doğrusu ben, Rahman’dan sana bir azabın dokunmasından ve böylece şeytana dost olacağından korkuyorum.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. ’Sen benim ilâhlarımdan yüz mü çeviriyorsun, ey İbrahim? Eğer (bu tutumuna) son vermezsen andolsun seni taşlarım. Uzun bir süre benden ayrıl.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. ’Selâm sana! Senin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim. Şüphesiz O, bana karşı lütuf sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Sizden ve Allah’tan başka taptıklarınızdan ayrılıyor ve Rabbime dua ediyorum. Umarım ki Rabbime duamda mahrum olmam.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Böylece onlardan ve Allah’tan başka taptıklarından ayrılınca biz ona İshak ve Yakub’u bahşettik ve her birini peygamber yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Onlara rahmetimizden lütufta bulunduk ve onlar için yüce bir doğruluk dili verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Kitap’ta Musa’yı da an. Şüphesiz o ihlasa erdirilmiş biriydi ve gönderilmiş bir peygamberdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Biz ona Tur’un sağ yanından seslendik ve onu özel konuşma için yaklaştırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Ona rahmetimizden dolayı kardeşi Harun’u peygamber olarak bahşettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Kitap’ta İsmail’i de an. Şüphesiz o sözünde duran biriydi ve gönderilmiş bir peygamberdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Halkına namazı ve zekâtı emrederdi. Rabbinin katında da kendinden razı olunmuş biriydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Kitap’ta İdris’i de an. Şüphesiz o çok doğru bir peygamberdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Biz onu yüce bir yere yükselttik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. İşte bunlar Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerden, Adem’in soyundan, Nuh ile beraber taşıdıklarımızdan, İbrahim ile İsrail’in soyundan, doğru yola erdirdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdendir. Onlara Rahman’ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Onlardan sonra yerlerine öyle bir nesil geldi ki namazı zayi ettiler ve şehvetlerine uydular. İşte bunlar azgınlıklarının cezasını göreceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Ancak tevbe eden, inanan ve salih amel işleyenler müstesnadır. Bunlar cennete girerler ve hiçbir şeyde haksızlığa uğratılmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Rahman’ın kullarına gaybdan vaadettiği Adn cennetlerine (girerler). Şüphesiz O’nun vaadi yerine gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Orada boş söz işitmezler. Ancak selâm (işitirler). Orada sabah ve akşam rızıkları hazırdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. İşte, kullarımızdan takva sahibi olanları varis kılacağımız cennet budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. ’Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında ne varsa O’nundur. Senin Rabbin asla unutkan değildir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. (O) göklerin, yerin ve bu ikisinin arasındakilerin Rabbidir. O halde O’na ibadet et ve O’na ibadette kararlı ol. O’nun bir adaşı olan birini biliyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. ’Öldüğüm zaman mı diri olarak kaldırılacağım?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. İnsan, daha önce hiçbir şey değilken, bizim onu yarattığımızı düşünmüyor mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Rabbine yemin olsun ki, onları da şeytanları da mutlaka haşredeceğiz. Sonra onları cehennemin çevresinde dizüstü çökmüş olarak hazır bulunduracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Sonra her kitleden Rahman’a karşı azgınlık göstermede en şiddetli olanı ayıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Sonra elbette biz, oraya girmeye kimlerin daha çok lâyık olduklarını daha iyi biliriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Sizden oraya uğramayacak yoktur. Bu, Rabbinin üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Sonra takva sahiplerini kurtarır; zalimleri ise orada dizüstü çökmüş halde bırakırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. ’İki gruptan hangisi makam bakımından daha iyi ve topluluk bakımından daha güzeldir?.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Onlardan önce nice nesilleri helâk ettik ki, onlar eşya ve gösterişce daha güzeldiler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. ’Sapıklıkta olana Rahman ne kadar mühlet verirse versin; sonuçta kendilerine vaadedileni, ya azabı veya kıyameti gördüklerinde kimin yerinin daha kötü ve askerinin daha zayıf olduğunu bileceklerdir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Allah hidayete erenlerin hidayetlerini artırır. Kalıcı olan iyi davranışlar ise Rabbinin katında sevapça da daha hayırlıdır, varılacak sonuç bakımından da daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. ’Bana elbette mal ve çocuklar verilecek’ diyeni gördün mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Gaybden haberdar mı oldu yoksa Rahman’ın katından bir ahid mi aldı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Asla! Biz onun dediğini yazacak ve onun için azabı uzattıkça uzatacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Söylediklerine biz varis oluruz ve o bize tek başına gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Kendileri için destek sağlasınlar diye Allah’tan başka ilâhlar edindiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Asla! (İlah edindikleri şeyler) onların (kendilerine) ibadetlerini inkâr edecek ve onlara karşıt olacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Bizim kâfirlere kendilerini kışkırtıp duran şeytanlar gönderdiğimizi görmedin mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Onlar hakkında acele etme. Biz onların (günlerini) sayıyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Takva sahiplerini heyet halinde Rahman’ın huzuruna topladığımız gün, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Günâhkârları da susuz topluluk halinde cehenneme sürdüğümüz (gün), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Rahman’ın katında bir ahid almış olanların dışındakiler şefaat hakkına sahip olamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. ’Rahman çocuk edindi’ dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Andolsun siz, çok çirkin bir şey ortaya attınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Bundan dolayı neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak ve dağlar parçalanıp çökecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Rahman’a çocuk isnad ettiler diye! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Oysa Rahman’a çocuk edinmek yaraşmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Göklerde ve yerde bulunanların hiçbiri müstesna olmaksızın hepsi Rahman’a kul olarak gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Andolsun O, onların tümünü kuşatmış ve sayı olarak da saymıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Onların hepsi kıyamet günü O’na tek başlarına geleceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. İman edip de salih ameller işleyenlere Rahman bir sevgi verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Onunla (Kur’an’la) takva sahiplerini müjdeleyesin ve direnen bir kavmi uyarasın diye onu senin dilinle kolaylaştırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Onlardan önce nice nesilleri helâk ettik. Şimdi onlardan birini hissediyor veya bir fısıltılarını duyuyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster