1. Kâf. Hâ. Yâ. Ayn. Sâd. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Rabbinin, kulu Zekeriyya’yı rahmetle anışıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Hani o, Rabbine gizlice seslendiğinde: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Demişti ki: "Rabbim, şüphesiz kemiklerim gevşedi ve baş yaşlılık aleviyle tutuştu. Rabbim, sana duam sayesinde hiç bedbaht olmadım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. "Doğrusu ben, arkamdan gelecek yakınlarım adına korkuya kapıldım. Hanımım da kısırdır. Bundan dolayı bana kendi katından bir veli bağışla!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. "Bana mirasçı olsun. Ya’kub Hanedanı’na da mirasçı olsun. Rabbim, onu rızana lâyık kıl!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. "Ey Zekeriyya! Şüphesiz biz seni, adı Yahya olan bir çocukla müjdelemekteyiz. Daha önce ona kimseyi adaş yapmadık." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Dedi ki: "Rabbim, hanımım kısır olduğu, ben de ihtiyarlığın son sınırına vardığım halde, benim nasıl oğlum olabilir?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Dedi ki: "İşte böyle. Rabbin: ‘Bu benim için kolaydır. Daha önce sen hiçbir şey değilken, seni de yaratmıştım.’ buyurdu." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dedi ki: "Rabbim, bana bir alâmet ver." Buyurdu ki: "Senin alâmetin, sapasağlam olduğun halde üç gece insanlarla konuşamamandır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bunun üzerine, mâbetten kavminin karşısına çıkarak onlara: "Sabah akşam tesbih edin" diye işaret verdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "Ey Yahya! Kitab’a var gücünle sarıl!" Daha çocuk iken ona hikmet verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Katımızdan ona bir kalp inceliği ve temizlik de. O, çok sakınan bir kimse idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Anababasına çok iyi davranırdı; o, isyankâr bir zorba değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak kaldırılacağı gün ona selam olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Kitap’ta Meryem’i de an. Hani o, ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir yere çekilmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sonra, onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Derken, biz ona ruhumuzu gönderdik de o, kendisine tastamam bir insan şeklinde görünmüştü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Dedi ki: "Gerçekten ben, senden, Rahman’a sığınırım! Eğer sakınan bir kimse isen." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Dedi ki: "Ben, yalnızca, sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamam için Rabbinin bir elçisiyim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Dedi ki: "Bana bir insan eli değmediği, iffetsiz de olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Dedi ki: "İşte böyle. Rabbin: ‘Bu benim için kolaydır. Biz, onu insanlar için bir ayet ve bizden bir rahmet kılacağız.’ buyurdu. Bu, hüküm ve karara bağlanmış bir iş idi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Böylelikle ona hamile kaldı, sonra onunla ıssız bir yere çekildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Derken doğum sancısı onu kuru bir hurma ağacına sürükledi. Dedi ki: "Keşke, bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Aşağısından ona şöyle seslendi: "Tasalanma! Rabbin senin altında bir ark kılmıştır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. "Hurma dalını kendine doğru silkele ki, üzerine taze, olgun hurma dökülsün." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. "Artık ye, iç, gözün aydın olsun! Eğer herhangi bir beşer görecek olursan de ki: Ben, Rahman’a oruç adadım; artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Böylece onu taşıyarak kavmine getirdi. Dediler ki: "Ey Meryem! Hakikaten sen iğrenç bir şey yaptın!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Ey Harun’un kız kardeşi! Senin baban kötü bir kişi değildi; annen de iffetsiz değildi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bunun üzerine ona işaret etti. dediler ki: "Biz, beşikteki bir sabî ile nasıl konuşuruz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Dedi ki: "Ben Allah’ın kuluyum. Bana Kitab’ı verdi ve beni nebi kıldı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. "Nerede olursam olayım, beni mübarek kıldı; yaşadığım sürece bana namazı ve zekâtı emretti." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. "Beni anneme saygılı kıldı; beni bedbaht bir zorba yapmadı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. "Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kaldırılacağım gün selam banadır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. İşte, hakkında şüphe ettikleri Meryem oğlu İsa hak söz olarak budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Allah’ın çocuk edinmesi, olacak şey değil. O, yücedir. Bir işe hükmettiğinde ona sadece "Ol!" der o da hemen oluverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. "Muhakkak ki Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse sadece O’na ibadet ediniz. Dosdoğru yol budur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Sonra guruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Büyük güne şahit olunduğu zamanda vay o kâfirlerin haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Bize gelecekleri günde nasıl işitirler, ne biçim görürler! Fakat o zalimler bugün açık bir sapıklık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Sen onları hasret günü hakkında uyar. Çünkü onlar bir gafletin içine dalmış oldukları halde ve henüz iman etmemişken iş olup bitmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Yeryüzüne ve üzerindekilere ancak biz mirasçı oluruz ve onlar ancak bize döndürülürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Kitab’ta İbrahim’i de an; çünkü o, doğru bir nebi idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Babasına demişti ki: "Babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir faydası olmayan şeylere niçin ibadet ediyorsun?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. "Babacığım, gerçek şu ki, bana sana gelmeyen bir bilgi geldi; artık bana uy ki, seni düzgün bir yola ileteyim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. "Babacığım, şeytana ibadet etme, çünkü şeytan Rahman’a isyan etmişti." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. "Babacığım, gerçekten ben sana Rahman’dan bir azabın dokunmasından korkuyorum. O zaman, şeytanın dostu olursun." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Dedi ki: "Ey İbrahim! Sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen, andolsun seni taşlarım. Uzun süre benden ayrıl git!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Dedi ki: "Selam sana! Senin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim. Çünkü O, bana çok lütufkârdır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. "Sizden de Allah’tan başka dua ettiklerinizden de ayrılıyor ve yalnız Rabbime dua ediyorum. Umarım ki Rabbime dua etmekle bahtsız olmam." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. İşte onlardan ve Allah’tan başka ibadet ettiklerinden ayrılınca biz ona İshak’ı ve Yakub’u armağan ettik ve hepsini de nebi kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Onlara rahmetimizden armağan ettik ve onlar için yüce bir doğruluk dili verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Kitap’ta Musa’yı da an. Çünkü o ihlasa erdirilmiş bir rasul ve bir nebi idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Ona Tûr’un sağ yanından seslendik ve gizlice söyleşmek için yakınlaştırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Ona rahmetimizden kardeşi Harun’u nebi olarak bağışladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Kitap’ta İsmail’i de an. Çünkü o doğru sözlü bir rasul ve bir nebi idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Ehline namazı ve zekâtı emrediyordu ve o, Rabbi katında kendisinden razı olunandı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Kitap’ta İdris’i de an. Çünkü o doğru bir nebi idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Biz onu yüce bir mekâna yükselttik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. İşte bunlar Allah’ın kendilerine nimet verdiği Âdem’in soyundan, Nûh ile taşıdıklarımızın soyundan, İbrahim ve İsrail soyundan olan nebilerdendir. Bizim doğru yola ilettiğimiz ve seçtiklerimizdendir. Onlara Rahmân’ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Nihayet onların peşinden öyle bir nesil geldi ki, bunlar namazı bıraktılar; nefislerinin arzularına uydular. Bu yüzden ileride sapıklıklarının cezasını çekecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Ancak tevbe edip, iman eden ve iyi davranışta bulunan kimseler hariçtir. Bunlar, cennete, girecekler. Ve hiç bir haksızlığa uğratılmayacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. O cennet, çok merhametli olan Allah’ın, kullarına gıyaben vâdettiği Adn cennetleridir. Şüphesiz O’nun vâdi yerini bulacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Orada boş söz değil, hoş söz duyarlar. Ve orada, sabahakşam kendilerine ait rızıkları vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Kullarımızdan, takvâ sahibi kimselere verdiğimiz cennet işte budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Biz ancak Rabbinin emri ile ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında olan her şey O’na aittir. Senin Rabbin unutkan değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. (O) göklerin, yerin ve ikisi arasındaki şeylerin Rabbidir. Şu halde O’na kulluk et; O’na kulluk etmek için sabırlı ve metânetli ol. O’nun bir adaşı (benzeri) olduğunu biliyor musun? (Asla benzeri yoktur). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. İnsan der ki: "Öldüğüm zaman sahi diri olarak (kabrimden) çıkarılacak mıyım?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. İnsan düşünmez mi ki, daha önce o hiçbir şey olmadığı halde biz kendisini yaratmışızdır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Öyle ise, Rabbine andolsun ki, muhakkak surette onları şeytanlarla birlikte mahşerde toplayacağız; sonra onları diz üstü çökmüş vaziyette cehennemin çevresinde hazır bulunduracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Sonra her milletten, rahman olan Allah’a en çok âsi olanlar hangileri ise çekip ayıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Sonra, orayı boylamaya daha çok müstahak olanları elbette biz daha iyi biliriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. İçinizden, oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu, Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Sonra biz, Allah’tan sakınanları kurtarırız; zalimleri de diz üstü çökmüş olarak orada bırakırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Kendilerine âyetlerimiz ayan beyan okunduğu zaman inkâr edenler, iman edenlere: İki topluluktan hangisinin (hangimizin) mevki ve makamı daha iyi, meclis ve topluluğu daha güzeldir? dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Onlardan önce de, eşya ve görünüş bakımından daha güzel olan nice nesiller helâk ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. De ki: Kim sapıklıkta ise, çok merhametli olan Allah ona mühlet versin! Nihayet kendilerine vâdolunan şeyi ya azabı veya kıyameti gördükleri zaman, mevki ve makamı daha kötü ve askeri daha zayıf olanın kim olduğunu öğreneceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Allah, doğru yola gidenlerin hidayetini artırır. Sürekli kalan iyi işler, Rabbinin nezdinde hem mükâfat bakımından daha hayırlı, hem de âkıbetçe daha iyidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Âyetlerimizi inkâr eden ve "Muhakkak surette bana mal ve evlât verilecek" diyen adamı gördün mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. O, gaybı mı bildi, yoksa Allah’ın katından bir söz mü aldı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Kesinlikle hayır! Biz onun söylediğini yazacağız ve azabını uzattıkça uzatacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Onun dediğine biz vâris oluruz, (malı ve evlâdı bize kalır); kendisi de bize yapayalnız gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Onlar, kendilerine bir itibar ve kuvvet (vesilesi) olsun diye Allah’tan başka tanrılar edindiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Hayır, hayır! (Taptıkları), onların ibadetlerini tanımayacaklar ve onlara hasım olacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Görmedin mi? Biz, kâfirlerin üzerine, kendilerini iyice (isyankârlığa) sevkeden şeytanları gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Öyle ise onlar hakkında acele etme. Biz onlar için (günlerini) teker teker sayıyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Takvâ sahiplerini heyet halinde çok merhametli olan Allah’ın huzurunda toplayacağımız gün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Günahkârları da susuz olarak cehenneme süreceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. O gün Rahmân (olan Allah)’ın nezdinde söz ve izin alandan başkalarının şefâata güçleri yetmeyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. "Rahmân çocuk edindi" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Hakikaten siz, pek çirkin bir şey ortaya attınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Bundan dolayı, neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp düşecektir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Rahmân’a çocuk isnadında bulunmaları yüzünden. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Halbuki çocuk edinmek Rahmân’ın şanına yakışmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Göklerde ve yerde olan herkes istisnasız, kul olarak Rahmân’a gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. O, bunların hepsini kuşatmış ve sayılarını tesbit etmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Bunların hepsi de kıyamet gününde O’nun huzuruna tek başına (yapayalnız) gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. İman edip de iyi davranışlarda bulunanlara gelince, onlar için çok merhametli olan Allah, bir sevgi yaratacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Biz Kur’an’ı, sadece, onunla Allah’tan sakınanları müjdeleyesin ve şiddetle karşı çıkan bir topluluğu uyarasın diye senin dilinle kolaylaştırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Biz, onlardan önce nice nesilleri helâk ettik. Sen, onlardan herhangi birinden hissediyor veya onlara ait cılız bir ses işitiyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster