1. Kaf, He, Ye, Ayn, Sad. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (Bu,) Rabbinin, kulu Zekeriya’ya rahmetinin zikridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Hani o, Rabbine gizlice seslendiği zaman; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Demişti ki: "Rabbim, şüphesiz benim kemiklerim gevşedi ve baş, yaşlılık aleviyle tutuştu; ben Sana dua etmekle mutsuz olmadım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. "Doğrusu ben, arkamdan gelecek yakınlarım adına korkuya kapıldım, benim karım da bir kısır (kadın)dır. Artık bana Kendi Katından bir yardımcı armağan et." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. "Bana mirasçı olsun. Yakup oğullarına da mirasçı olsun. Rabbim, onu (kendisinden) razı olunan(lardan) kıl." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (Allah buyurdu:) "Ey Zekeriya, şüphesiz Biz seni, adı Yahya olan bir çocukla müjdelemekteyiz; Biz bundan önce ona hiçbir adaş kılmamışız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Dedi ki: "Rabbim, karım kısır (bir kadın) iken, benim nasıl oğlum olabilir? Ben de yaşlılığın son basamağındayım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (Ona gelen melek:) "İşte böyle" dedi. "Rabbin dedi ki: Bu Benim için kolaydır, daha önce sen hiçbir şey değil iken, seni yaratmıştım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dedi ki: "Rabbim, bana bir alamet (ayet) ver." Dedi ki: "Senin alametin, sapasağlam iken, üç tam gece insanlarla konuşmamandır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Böylelikle (Zekeriya) mescidten kavminin karşısına çıkıp onlara (şu anlamları) işaret etti: "Sabah akşam tesbih edin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (Çocuğun doğup büyümesinden sonra ona dedik ki:) "Ey Yahya, Kitabı kuvvetle tut." Daha çocuk iken ona hikmet verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Katımız’dan ona bir sevgi duyarlılığı ve temizlik (de verdik). O, çok takva sahibi biriydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ana ve babasına itaatkardı ve isyan eden bir zorba değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ona selam olsun; doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak yeniden-kaldırılacağı gün de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Kitap’ta Meryem’i de zikret. Hani o, ailesinden kopup doğu tarafında bir yere çekilmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sonra onlardan yana (kendini gizleyen) bir perde çekmişti. Böylece ona ruhumuz (Cibril’i) göndermiştik, o da, düzgün bir beşer kılığında görünmüştü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Demişti ki: "Gerçekten ben, senden Rahman (olan Allah)a sığınırım. Eğer takva sahibiysen (bana yaklaşma)." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Demişti ki: "Ben, yalnızca Rabbinden (gelen) bir elçiyim; sana tertemiz bir erkek çocuk armağan etmek için (buradayım)." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. O: "Benim nasıl bir erkek çocuğum olabilir? Bana hiçbir beşer dokunmamışken ve ben azgın utanmaz (bir kadın) değilken" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. "İşte böyle" dedi. "Rabbin, dedi ki: -Bu Benim için kolaydır. Onu insanlara bir ayet ve Bizden bir rahmet kılmak için (bu çocuk olacaktır)." Ve iş de olup bitmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Böylelikle ona gebe kaldı, sonra onunla ıssız bir yere çekildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Derken doğum sancısı onu bir hurma dalına sürükledi. Dedi ki: "Keşke bundan önce ölseydim de, hafızalardan silinip unutuluverseydim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Altından (bir ses) ona seslendi: "Hüzne kapılma, Rabbin senin alt (yan)ında bir ark kılmıştır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Hurma dalını kendine doğru salla, üzerine henüz oluşmuş-taze hurma dökülüversin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Artık, ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer herhangi bir beşer görecek olursan, de ki: "Ben Rahman (olan Allah)’ a oruç adadım, bugün hiç kimseyle konuşmayacağım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Böylece onu taşıyarak kavmine geldi. Dediler ki: "Ey Meryem, sen gerçekten şaşırtıcı bir şey yaptın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Ey Harun’un kız kardeşi, senin baban kötü bir kişi değildi ve annen de azgın, utanmaz (bir kadın) değildi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bunun üzerine ona (çocuğa) işaret etti. Dediler ki: "Henüz beşikte olan bir çocukla biz nasıl konuşabiliriz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (İsa) Dedi ki: "Şüphesiz ben Allah’ın kuluyum. (Allah) Bana kitabı verdi ve beni peygamber kıldı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. "Nerede olursam (olayım,) beni kutlu kıldı ve hayat sürdüğüm müddetçe, bana namazı ve zekatı vasiyet (emr) etti." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. "Anneme itati de. Ve beni mutsuz bir zorba kılmadı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. "Selam üzerimedir; doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak yeniden-kaldırılacağım gün de." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. İşte Meryem oğlu İsa; hakkında kuşkuya düştükleri "Hak Söz". Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Allah’ın çocuk edinmesi olacak şey değil. O Yücedir. Bir işin olmasına karar verirse, ancak ona: "Ol" der, o da hemen oluverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Gerçek şu ki, Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse O’na kulluk edin. Dosdoğru yol budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. İçlerinden (birtakım) gruplar ayrılığa düştüler. Artık büyük bir günü görmekten dolayı, vay inkar edenlere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Bize gelecekleri gün, neler işitecekler, neler görecekler. Ama bugün o zalimler apaçık bir sapıklık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İş(in) hükme bağlanıp biteceği, hasret gününe karşı onları uyar; onlar bir gaflet içindedirler ve onlar inanmıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Elbette, yeryüzünde ve onun üzerindekilere Biz varis olacağız ve onlar Bize döndürülecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Kitap’ta İbrahim’i de zikret. Gerçekten o, doğruyu-söyleyen bir peygamberdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Hani babasına demişti: "Babacığım, işitmeyen, görmeyen ve seni herhangi bir şeyden bağımsızlaştırmayan şeylere niye tapıyorsun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. "Babacığım, gerçek şu ki, bana, sana gelmeyen bir ilim geldi. Artık bana tabi ol, seni düzgün bir yola ulaştırayım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. "Babacığım, şeytana kulluk etme, kuşkusuz şeytan, Rahman (olan Allah)a başkaldırandır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. "Babacığım, gerçekten ben, sana Rahman tarafından bir azabın dokunacağından korkuyorum, o zaman şeytanın velisi olursun." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. (Babası) Demişti ki: "İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer (bu tutumuna) bir son vermeyecek olursan, andolsun, seni taşa tutarım; uzun bir süre benden uzaklaş, (bir yerlere) git." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. (İbrahim:) "Selam üzerine olsun, senin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim, çünkü, O, bana pek lütufkardır" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. "Sizden ve Allah’tan başka taptıklarınızdan kopup-ayrılıyorum ve Rabbime dua ediyorum. Umulur ki, Rabbime dua etmekle mutsuz olmayacağım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Böylelikle, onlardan ve Allah’tan başka taptıklarından kopup-ayrılınca ona İshak’ı ve (oğlu) Yakup’u armağan ettik ve her birini peygamber kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Onlara rahmetimizden armağan(lar) bağışladık ve onlar için yüce bir doğruluk dili verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Kitap’ta Musa’yı da zikret. Çünkü o, ihlasa erdirilmiş ve gönderilmiş (Resul) bir peygamberdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Ona, Tur’un sağ yanından seslendik ve onu (kendisiyle) gizlice söyleşmek için yakınlaştırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Ona Rahmetimiz’den kardeşi Harun’u da bir peygamber olarak armağan ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Kitap’ta İsmail’i de zikret. Çünkü o, va’dinde doğruydu ve gönderilmiş (Resul) bir peygamberdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Halkına, namazı ve zekatı emrediyordu ve o, Rabbi Katında kendisinden razı olunan (bir insan)dı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Kitap’ta İdris’i de zikret. Çünkü o, doğru olan bir peygamberdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Biz onu yüce bir mekan (makam)a yükseltmiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. İşte bunlar; kendilerine Allah’ın nimet verdiği peygamberlerdendir; Adem’in soyundan, Nuh ile birlikte taşıdıklarımız (insan nesillerin)den, İbrahim ve İsrail (Yakup)in soyundan, doğru yola eriştirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendirler. Onlara Rahman (olan Allah’)ın ayetleri okunduğunda, ağlayarak secdeye kapanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Sonra onların arkasından öyle nesiller türedi ki, namaz (kılma duyarlılığın)ı kaybettiler ve şehvetlerine kapılıp-uydular. Böylece bunlar azgınlıklarının cezasıyla karşılaşacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Ancak tevbe eden, iman eden ve salih amellerde bulunanlar (onların dışındadır); işte bunlar, cennete girecekler ve hiçbir şeyle zulme uğratılmayacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Adn cennetleri (onlarındır) ki, Rahman (olan Allah, onu) Kendi kullarına gaybtan vadetmiştir. Şüphesiz O’nun va’di yerine gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Onda ‘boş bir söz’ işitmezler; sadece selam (ı işitirler). Sabah akşam, onların rızıkları orda (bulunmakta)dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. O cennet; Biz, kullarımızdan takva sahibi olanları (ona) varisçi kılacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Biz (elçiler) ancak Rabbiniz emriyle ineriz. Önümüzde, ardımızda ve bunlar arasında olan herşey O’nundur. Senin Rabbin kesinlikle unutkan değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin Rabbidir; şu halde O’na ibadet et ve O’na ibadette kararlı ol. Hiç O’nun adaşı olan birini biliyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. İnsan demektedir ki: "Ben öldükten sonra mı, gerçekten diri olarak çıkarılacağım?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. İnsan önceden, hiçbir şey değilken, gerçekten Bizim onu yaratmış bulunduğumuzu (hiç) düşünmüyor mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Andolsun Rabbine, Biz onları da, şeytanları da mutlaka haşredeceğiz, sonra onları cehennemin çevresinde diz üstü çökmüş olarak hazır bulunduracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Sonra, her bir gruptan Rahman (olan Allah)a karşı azgınlık göstermek bakımından en şiddetli olanını ayıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Sonra Biz ona (cehenneme) girmeye kimlerin en çok uygun olduğunu daha iyi biliriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Sizden ona girmeyecek hiç kimse yoktur. Bu, Rabbinin kesin olarak üzerine aldığı bir karardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Sonra, takva sahiplerini kurtarırız ve zulmedenleri diz üstü çökmüş olarak bırakıveririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğunda, o inkar edenler, iman edenlere derler ki: "İki gruptan hangisi, makam bakımından daha iyi, topluluk bakımından daha güzeldir?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Onlardan önce nice insan- nesillerini yıkıma uğrattık, onlar mal (giyim, kuşam ve tefriş) bakımından da, gösteriş bakımından da daha güzeldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. De ki: "Kim sapıklık içindeyse, Rahman (olan Allah), ona süre tanıdıkça tanır; kendilerine va’dedileni -ya azabı veya kıyamet saatini- gördükleri zaman artık kimin yeri (makam, mevki) daha kötü, kimin askeri- gücü daha zayıfmış, öğreneceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Allah, hidayet bulanlara hidayeti arttırır. Sürekli olan salih davranışlar, Rabbinin Katında sevap bakımından daha hayırlı, varılacak sonuç bakımından da daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Ayetlerimizi inkar edip, bana: "Elbette mal ve çocuklar verilecektir" diyeni gördün mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. O, gayba mı tanık oldu, yoksa Rahman (olan Allah)ın Katında(n) bir ahid mi aldı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Asla; demekte olduğunu yazacağız ve onun için azapta(n) da süre tanıdıkça tanıyacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Onun söylemekte olduğuna Biz mirasçı olacağız; o Bize, ’yapayalnız tek başına’ gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Kendilerine güç (izzet) sağlasınlar diye, Allah’tan başka ilahlar edindiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Hayır; (o yalancı ilahlar) onların tapınışlarını inkar edecekler ve onlara karşı çelişkiye düşecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Görmedin mi, Biz gerçekten şeytanları, kafirlerin üzerine gönderdik, onları tahrik edip kışkırtıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Onlara karşı acele davranma; Biz onlar için ancak saydıkça sayıyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Takva sahiplerini bir heyet halinde Rahman (olan Allah’ın huzurun)a toplayacağımız gün, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Suçlu-günahkarları susamışlar olarak cehenneme süreceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Rahmanın Katında ahid almışların dışında (onlar) şefaate malik olmayacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. "Rahman çocuk edinmiştir" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Andolsun, siz oldukça çirkin bir cesarette bulunup-geldiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Neredeyse bundan dolayı, gökler paramparça olacak, yer çatlayacak ve dağlar yıkılıp göçüverecekti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Rahman adına çocuk öne sürdüklerinden (ötürü bunlar olacaktı.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Rahman (olan Allah)a çocuk edinmek yaraşmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Göklerde ve yerde olan (herkesin ve herşeyin) tümü Rahman (olan Allah)a, yalnızca kul olarak gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Andolsun, onların tümünü kuşatmış ve onları sayı olarak saymış bulunmaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Ve onların hepsi, kıyamet günü O’na, ’yapayalnız, tek başlarına’ geleceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. İman edenler ve salih amellerde bulunanlar ise, Rahman (olan Allah), onlar için bir sevgi kılacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Biz bunu (Kur’an’ı) senin dilinle kolaylaştırdık, takva sahiplerine müjde vermen ve direnen bir kavmi uyarıp-korkutman için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Biz, onlardan önce nice insan nesillerini yıkıma uğrattık; (şimdiyse) onlardan hiçbirini hissediyor veya onların fısıltılarını duyuyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster