وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا
Ve emmel ğulamü fekane ebevahü mü’mineyni fe haşına ey yürhikahüma tuğyanev ve küfra
Kelime
Anlamı
Kökü
وَأَمَّا
gelince
الْغُلَامُ
çocuğa
فَكَانَ
idi
أَبَوَاهُ
onun anası babası
مُؤْمِنَيْنِ
mü’min insanlar
فَخَشِينَا
korktuk
أَنْ
يُرْهِقَهُمَا
onlara sarmasından
طُغْيَانًا
azgınlık
وَكُفْرًا
ve küfür

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Çocuğa gelince: Anası, babası inanmış kimseler. Bu çocuğun, onları azgınlığa ve kâfirliğe sevketmesinden korktuk da öldürdük.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Öldürdüğüm çocuğa gelince, onun anası ve babası inanmış kimselerdi. Bu çocuğun onları azgınlığa ve kâfirliğe sevketmesinden korktuk da, onu öldürmüş olduk.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Erkek çocuğa gelince, onun ana babası, mümin kimselerdi. Bunun için (çocuğun) onları azgınlık ve nankörlüğe boğmasından korktuk.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  "O küçük erkek çocuğa gelince: Onun ana-babası iki iman eden idi... (Büyüyünce, bürüneceği kişilikle çocuğun) onları taşkınlık ve küfre düşürmesinden ürktük!"

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Onun anne babası mü’min kimselerdi. Biz onun onları taşkınlığa ve küfre sürükleyeceğinden korktuk.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  "Çocuğa gelince, onun anne ve babası mü’min kimselerdi. Bundan dolayı, onun kendilerine azgınlık ve inkar zorunu kullanmasından endişe edip-korktuk."

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Oğlana gelince; onun ebeveyni mümin kimselerdi. Bunun için oğlanın bunları azgınlık ve küfür ile sarmasından sakındık da,

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  “O çocuk ise, onun anne ve babası inanmış kimselerdi. Eğer çocuk yaşarsa onları azdırmasından ve inkâra sürüklemesinden korktuk.”

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  «glana gelince; onun ana babasi inanmis kimselerdi. ocugun onlari azdirmasindan ve inkara suruklemesinden korkmustuk»

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Oğlana gelince, onun ana-babası ikisi de mü’min kişilerdi, çocuğun onları azgınlığa ve küfre itmesinden endişe ettik.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (80-81) “Oğlan çocuğa gelince; onun anne ve babası mü`min kimselerdi. (Bu çocuğun) onları ileride azgınlığa ve küfre sürüklemesinden korktuk. Ve böylece, Rablerinin onlara, bu çocuğun yerine daha hayırlı ve daha merhametli bir çocuk vermesini diledik.”

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  "Çocuğa gelince, anası babası mü’min insanlardı. Onları azgınlığa ve küfre sürüklemesinden korktuk."

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  «Erkek çocuğa gelince, onun ana babası, mümin kimselerdi. Bunun için (çocuğun) onları azgınlık ve nankörlüğe boğmasından korktuk.»

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  "Çocuğa gelince, ana babası iki gerçeği onaylayan kişi idi. Taşkınlık ve nankörlük ile o ikisine yük olmasından endişelendik."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  «Oğlana gelince, onun ana babası mümin kimselerdi. Çocuğun onları azgınlık ve inkâra sürüklemesinden korktuk.»

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  O delikanlıya gelince, onun ana babası mü’min kimselerdi. Onları azgınlığa ve kâfirliğe sürüklemesinden çekindik.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  "Çocuğa gelince, onun anne ve babası inançlı kimselerdi. Bundan dolayı, onun kendilerine azgınlık ve küfür zorunu kullanmasından endişe edip korktuk."

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  "Erkek çocuğa gelince, onun anababası, mümin kimselerdi. Bunun için (çocuğun) onları azgınlık ve nankörlüğe boğmasından korktuk."

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  «Oğlana gelince: Onun anası da, babası da îman etmiş kimselerdi. Bunun için onları bir azgınlık ve kâfirlik bürümesinden endîşe etdik de»,

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  `Ve o çocuğa gelince (o büluğ çağına ulaşmış bir isyankâr idi); hâlbuki ana-babası mü`min kimselerdi; onları da azgınlığa ve küfre bürümesinden (sürüklemesinden) korktuk.`

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Oğlana gelince; onun anası babası inanmış kimselerdi. Çocuğun onları azdırıp küfre sürüklemesinden korkmuştuk.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  "Çocuğa gelince, o çocuğun anası babası inanan kimselerdi. Ana babasına isyan ve inkâr ederek zarar vermesinden endişelendik. "

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Fakat çocuğa (çocuk meselesine) gelince, onun anne ve babası mü’minlerdi. Onları azgınlık ve küfre (inkâra) sürüklemesinden korktuk.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  "Çocuğa gelince, onun anne ve babası mümin kimselerdi. Dolayısıyla çocuğun onları azgınlık ve küfre sürüklemesinden korktuk."

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  O genç adam da, -ki anası babası mümin kimselerdi- taşkınlıkları ve inkarcı eğilimleriyle onlara çok derin acılar vereceği yolunda kaygı verici belirtiler görmüştük;

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  "Gelelim delikanlıya: Onun ebeveyni imanlı kimselerdi; fakat biz onun azgınlık ve sapkınlıkla (ebeveynini) derin acılara boğacağına dair kaygı verici bir bilgiye sahiptik.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  «Oğlana gelince onun anası ile babası iki mü’min kimselerdir. İmdi onları bir azgınlığa, bir küfre bürümesinden korktuk.»

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  "Çocuğa gelince, onun ana ve babası mümin insanlardı. Çocuğun onları azdırmasından ve inkâra sürüklemesinden korkmuştuk. "

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Gence gelince onun anası ve babası Mü’min insanlardı. Bunun onlara azgınlık ve küfür nedeni olması sözkonusu idi.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  O delikanlıya gelince, onun ana babası mü’min kimselerdi. Onları azgınlığa ve kâfirliğe sürüklemesinden çekindik.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Oğlan çocuğuna gelince: Onun ebeveyni mümin insanlar idi. Bu çocuğun onları ileride azgınlığa ve küfre sürüklemesinden korktuk.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  "Oğlana gelince: Onun anası babası mü’min insanlardı. Bunun, onlara azgınlık ve küfür sarmasından korktuk."

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Gence gelince, onun, anne ve babası mümin idi. Gencin onları azdırıp, küfre sürüklemesinden korktuk.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Çocuğa gelince, onun anne ve babası mü’min kimselerdi. Bundan dolayı, onun kendilerine azgınlık ve küfür zorunu kullanmasından endişe edip korktuk.»

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  "Oğlan çocuğa gelince: Onun anası babası inanmış kişilerdi. Çocuğun onları azgınlık ve inkâra sürüklemesinden korktuk."

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  "As for the youth, his parents were people of Faith, and we feared that he would grieve them by obstinate rebellion and ingratitude (to Allah and man).