1. Ey örtünüp bürünen (Resûlüm)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Birazı hariç, geceleri kalk namaz kıl. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (Gecenin) yarısını (kıl). Yahut bunu biraz azalt. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ya da bunu çoğalt ve Kur’an’ı tane tane oku. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Doğrusu biz sana (taşıması) ağır bir söz vahyedeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Şüphesiz gece kalkışı, (kalp ve uzuvlar arasında) tam bir uyuma ve sağlam bir kıraata daha elverişlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Zira gündüz vakti, sana uzun bir meşguliyet var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Rabbinin adını an. Bütün varlığınla O’na yönel. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O, doğunun da batının da Rabbidir. O’ndan başka ilâh yoktur. Öyleyse yalnız O’nun himayesine sığın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onların (müşriklerin) söylediklerine katlan ve onlardan güzellikle ayrıl. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Nimet içinde yüzen o yalancıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Hiç şüphesiz bizim nezdimizde (onlar için hazırlanmış) boyunduruklar, yakıcı bir ateş, var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Boğazdan geçmez bir yiyecek ve elem verici bir azap var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O gün (kıyamet günü) yeryüzü ve dağlar sarsılır; dağlar çöküntü ile akıp giden kum yığınına döner. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Nasıl Firavun’a bir elçi göndermiş idiysek doğrusu size de, hakkınızda şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ama Firavun o peygambere karşı gelmiş, biz de onu ağır ve çetin bir şekilde muaheze etmiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Peki inkâr ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek o günden kendinizi nasıl koruyabileceksiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Gökyüzü bile onunla (o günün dehşetiyle) yarılacaktır. Allah’ın vâdi mutlaka yerine gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İşte bu (anlatılanlar), şüphesiz bir öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine (varan) bir yol tutar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (Resûlüm!) Senin, gecenin üçte ikisine yakın kısmını, (bazen) yarısını, (bazen de) üçte birini yatmadan (ibadetle) geçirdiğini ve beraberinde bulunanlardan bir topluluğun da (böyle yaptığını) Rabbin elbette biliyor. Gece ve gündüzü (içinde olup bitenleri iyiden iyiye) ölçüp biçen ancak Allah’tır. O sizin, bunu sayamayacağınızı bildiği için, sizi bağışladı. Artık, Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun. Allah bilmektedir ki, içinizde hastalar bulunacak, bir kısmınız Allah’ın lütfundan (rızık) aramak üzere yeryüzünde yol tepecekler, diğer bir kısmınız da Allah yolunda çarpışacaklardır. O halde Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı kılın, zekâtı verin, Allah’a gönül hoşluğuyla ödünç verin. Kendiniz için önden (dünyada iken) ne iyilik hazırlarsanız Allah katında onu bulursunuz; hem de daha üstün ve mükâfatça daha büyük olmak üzere. Allah’tan mağfiret dileyin, şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster