1. Ey örtüsüne bürünen, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Az bir kısmı hariç olmak üzere, geceleyin kalk: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (Gecenin) Yarısı kadar. Ya da ondan biraz eksilt. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Veya üzerine ilave et. Ve Kuran’ı belli bir düzen içinde (tertil üzere) oku. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Gerçek şu ki, biz senin üzerine ’oldukça ağır’ bir söz (vahy) bırakacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Doğrusu gece neşesi (gece ibadeti, insanın iç dünyasında uyandırdığı) etki bakımından daha kuvvetli, okumak bakımından daha sağlamdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Çünkü gündüz, senin için uzun uğraşılar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kendini çekerek yalnızca O’na yönel. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (Tanrı,) Doğunun ve batının rabbidir. O’ndan başka tanrı yoktur. Şu halde (yalnızca) O’nu vekil tut. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onların demelerine karşı sen sabret ve onlardan güzel bir ayrılma tarzıyla (düşünce ve eylem bakımından köklü bir tutum) ile kopup ayrıl. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Yalanlamakta olan nimet (refah ve servet) sahiplerini sen bana bırak ve onlara az bir süre tanı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Çünkü bizim yanımızda bukağılar ve cayır cayır yanan bir ateş vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Boğazı tıkayıp kalan bir yemek ve acı bir azab vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (Öyle) Bir gün ki, yeryüzü ve dağlar titremeye tutulur ve dağlar göçüveren bir kum yığını olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Şüphesiz size, üzerinize şahid olacak bir elçi gönderdik; Firavun’a bir elçi gönderdiğimiz gibi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Fakat Firavun elçiye isyan etti, biz de onu pek vahim bir tarzda (azabla) yakalayıverdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Eğer küfredecek olursanız, çocukların saçlarını ağartan bir günde kendinizi nasıl koruyacaksınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Bu nedenle gök bile yarılmıştır; (artık) O’nun vaadi gerçekleştirilip yerine getirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Şüphesiz, bu bir öğüttür. Artık dileyen rabbine bir yol bulabilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Gerçekten rabbin, senin gecenin üçte ikisinden biraz eksiğinde, yarısında ve üçte birinde (namaz için) kalktığını bilir; seninle birlikte olanlardan bir topluluğun da (böyle yaptığını bilir). Geceyi ve gündüzü Tanrı takdir eder. Sizin bunu sayamayacağınızı bildi, böylece tevbenizi (O’na dönüşünüzü) kabul etti. Şu halde Kuran’dan kolay geleni okuyun. Tanrı sizden hastalar olduğunu, başkalarının Tanrı’nın fazlından aramak için yeryüzünde gezip dolaşacaklarını ve diğerlerinin Tanrı yolunda çarpışacaklarını bilmiştir. Öyleyse ondan (Kuran’dan) kolay geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Tanrı’ya güzel bir borç verin. Hayır olarak kendi nefisleriniz için önceden takdim ettiğiniz şeyleri daha hayırlı ve daha büyük bir ecir (karşılık) olarak Tanrı katında bulursunuz. Tanrı’dan mağfiret dileyin. Şüphesiz Tanrı, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster