1. Ey (esvabına) bürünen (Habîbim), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. gece (nin) birazından gayrı (saatlerinde) kalk, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (Gecenin) yarısı mıkdârınca. Yahud ondan «birazını eksilt. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yahud (o yarının) üzerine (ilâve edib) artır. Kur’ânı da açık açık, tane tane oku. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hakıykat biz sana ağır bir söz vahyediyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Gerçek, gece (yatağından ibâdete) kalkan nefs (yok mu?) o, hem uygunluk i’tibariyle daha kuvvetlidir, hem kıraatçe daha sağlamdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Çünkü gündüz senin için uzun bir meşguuliyyet var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Rabbinin adını an. (İbâdetinde Ondan başka herşeyden kesilerek) yalnız Ona yönel. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (O), doğunun da, batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir Tanrı yok. O halde (umuurunda) güvenek ve dayanak olarak onu tut. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onlar ne derlerse katlan. Onlardan sızıltısızca ayrıl. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Yalan sayacak olan o varlık saahiblerini bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Çünkü bizim yanımızda (ağır) bukağılar var, yakıcı bir ateş var, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. boğazda tıkanıb kalan bir yiyecek var. (Bunlardan başka da) elem verici bir azâb var, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. o günde ki yer (ler), dağlar (zelzeleyle) sarsılır. Dağlar akıb dağılan bir kum yığınına döner. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hakıykat, bir Fir’avne bir’ peygamber yolladığımız gibi size de (kıyamet günü) üzerinize şâhid olarak bir peygamber gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Fir’avn, o peygambere ısyânetdi de biz de onu ağır ve çetin bir tutuşla yakalayıverdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Eğer siz (dünyâda) küfrederseniz çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günde kendinizi nasıl koruyabileceksiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Gök bile o sebeble (o günün şiddetinden) yarılmış, Onun va’di? fiile çıkarılmış (yerine getirilmiş olacak) dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İşte bu (korkutucu âyetler) hakıykî birer öğüddür. Artık kim dilerse Rabbine bir yol edinir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Şübhe yok ki Rabbin, senin, gecenin üçde ikisinden biraz eksik, yarısı, üçde biri kadar ayakda durmakda olduğunu ve senin maiyyetinde bulunanlardan bir zümrenin de (böyle yapdığını) biliyor. Geceyi, gündüzü Allah saymakdadır. O, bunu sizin sayamayacağınızı bildiği için size karşı (ruhsat canibine) döndü. Artık Kur’andan kolay geleni (ne ise onu) okuyun. Allah muhakkak bilmişdir ki içinizden hasta (lanan) lar olacak, diğer bir kısmı Allahın fazlından (nasıyb) aramak üzere yer (yüzün) de yol tepecekler, başka bir takımı da Allah yolunda çarpışaçaklardır. O halde ondan (Kur’andan size) kolay geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın. Zekâtı verin. Allaha gönül hoşluğuyle ödüne verin. Önden nefisleriniz için ne hayır gönderirseniz onu Allahın nezdinde bulursunuz, (hem) bu daha hayırlı, sevabca daha büyük olmak üzere. Allahdan mağfiret isteyin. Şübhesiz ki Allah (mü’minleri) çok yarlığayıcı, çok esirgeyicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster