1. Ey örtüsüne bürünüp örtünen (Resûl-i Zîşan)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (2-3) Geceleyin kalk, birazı müstesna. Onun yarısı (kalk) veya ondan biraz eksilt (yarısından az kalk), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (2-3) Geceleyin kalk, birazı müstesna. Onun yarısı (kalk) veya ondan biraz eksilt (yarısından az kalk), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Veya onun üzerine artır ve Kur’an’ı güzelce tertil ile açıkça oku. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Şüphe yok ki Biz sana ağır bir kelâm vahyedeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Şüphe yok ki, geceleyin kalkış, o daha muvafıktır ve kıraatca da daha sağlamdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (7-8) Muhakkak ki, senin için gündüzde uzunca bir meşguliyet vardır. Ve Rabbin ismini zikret ve O’na yönel. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (7-8) Muhakkak ki, senin için gündüzde uzunca bir meşguliyet vardır. Ve Rabbin ismini zikret ve O’na yönel. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (O) Maşrikin de, mağribin de Rabbidir, O’ndan başka ilâh yoktur. O halde O’nu vekil ittihaz et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve diyecekleri şey üzerine sabret ve onları güzelce bir ayrılışla terk eyle! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ve o nîmet sahipleri olan mükezzipleri bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Şüphe yok ki Bizim yanımızda ağır bukağılar ve bir alevli ateş vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve boğaza tıkanıp duran bir taam ve pek acıklı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (14-15) O günde ki, yer ve dağlar sarsılır ve dağlar bir dağılmış kum yığını olmuş olur. Şüphe yok ki Biz size aleyhinize şahit olarak bir peygamber gönderdik. Nasıl ki Fir’avun’a da bir resûl göndermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (14-15) O günde ki, yer ve dağlar sarsılır ve dağlar bir dağılmış kum yığını olmuş olur. Şüphe yok ki Biz size aleyhinize şahit olarak bir peygamber gönderdik. Nasıl ki Fir’avun’a da bir resûl göndermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (16-17) Fir’avun ise o Resûle isyan etti, artık o Fir’avun’u bir şiddetli yakalamakla yakaladık. Artık siz küfrederseniz kendinizi nasıl koruyabilirsiniz? Bir günden ki, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çeviriverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (16-17) Fir’avun ise o Resûle isyan etti, artık o Fir’avun’u bir şiddetli yakalamakla yakaladık. Artık siz küfrederseniz kendinizi nasıl koruyabilirsiniz? Bir günden ki, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çeviriverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (18-19) Gök bile onunla çatlamıştır. Allah’ın vaadi, fiile çıkarılmıştır. Şüphe yok ki bu bir mev’izadır, artık kim dilerse Rabbine bir yol tutar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (18-19) Gök bile onunla çatlamıştır. Allah’ın vaadi, fiile çıkarılmıştır. Şüphe yok ki bu bir mev’izadır, artık kim dilerse Rabbine bir yol tutar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Muhakkak senin Rabbin biliyor ki, şüphe yok sen gecenin üçte ikisinden biraz eksik ve yarısı ve üçte biri kadar kalkıyorsun ve seninle beraber olanlardan bir tâife de ve Allah geceyi ve gündüzü takdir eder. Bildiği, siz bunu sayıp başaramıyacaksınız. Artık size ruhsatla irca-ı nazar buyurdu, imdi Kur’an’dan kolay geleni okuyun. Bilmiştir ki sizden hasta olanlar olacaktır, başkaları da Allah’ın fazlından bir kâr aramak için yeryüzünde yol tepeceklerdir ve başkaları da Allah yolunda cihadda bulunacaklardır. Artık ondan kolay olanı okuyunuz ve namazı dosdoğru kılınız ve zekâtı veriniz ve Allah için güzelce ödünç vermekle ödünç veriniz ve nefsiniz için hayırdan ne takdim eder iseniz onu Allah indinde daha hayırlı ve mükâfaatça daha büyük olarak bulursunuz ve Allah’tan mağfiret isteyin, şüphe yok ki Allah gafûrdur, rahîmdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster