1. Çoğaltma tutkusu sizi oyalayıp durdu, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. ta ki siz mezarlıklara varıncaya dek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ama hayır! Vakti gelince, gerçeği (burada) öğreneceksiniz; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. o da olmadı, o zaman vakti gelince gerçeği (orada) öğreneceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Yoo, eğer bu (tutkunun neye mal olduğunu) tam kavramış olsaydınız, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. elbet (dünyayı) cehenneme (çevirdiğinizi) de görürdünüz; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (Tutun ki burada göremediniz), ama daha sonra (ahirette) onu zaten gözlerinizle göreceksiniz; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. nihayet o gün, ebedi nimetlerden vaz geçip (geçici nimetlere yönelmenizden) dolayı hesaba çekileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster