1. Andolsun bu şehre. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ki sen oturmadasın bu şehirde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve babaya ve oğula. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Gerçekten de biz insanı sıkıntı içinde yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hiçbir kimsenin, ona gücü yetmez mi sanır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ben, birçok mal helâk ettim der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Hiçbir kimse, onu görmez mi sanır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onun için halketmedik mi iki göz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve bir dille iki dudak? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve ona iki sarp yol gösterdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Derken dayanmadı o yokuşa. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ve bilir misin, yokuş nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bir kul azat etmek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yahut açlık, kıtlık gününde doyurmak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Yakınlığı olan bir yetîmi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yahut yerlere döşenmiş bir yoksulu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sonra da inananlardan ve birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve acımayı tavsiye edenlerden olmak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Onlardır işte sağ taraf ehli. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Delillerimize kâfir olanlara gelince: Onlardır sol taraf ehli. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Onlaradır kapıları, üstlerine örtülmüş ateş. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster