إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ
İnne ibrahıme le halımün evvahüm münıb
Kelime
Anlamı
Kökü
إِنَّ
doğrusu
إِبْرَاهِيمَ
İbrahim
لَحَلِيمٌ
çok yumuşak huylu idi
أَوَّاهٌ
çok içli idi
مُنِيبٌ
gönülden (Allaha) yönelen biriydi

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Çünkü İbrâhim, gerçekten de pek halîmdi, fazla duâ edip ağlardı, kendisini tamamıyla Tanrıya vermişti.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Çünkü İbrahim çok yumuşak huylu, yufka, yanık yürekli ve kendini bütünüyle Rabbine yönelterek ona yakın olmak isteyen biriydi.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  İbrahim cidden yumuşak huylu, bağrı yanık, kendisini Allah’a vermiş biri idi.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Muhakkak ki İbrahim, yumuşak ve hassas kalpli, Rabbine dönük olan biriydi.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Doğrusu İbrahim çok yumuşak huylu, çok içli ve kendini Allah’a vermiş biriydi.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Doğrusu İbrahim, yumuşak huylu, duygulu ve gönülden (Allah’a) yönelen biriydi.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Çünkü İbrahîm, hakikaten yumuşak huylu, bağrı yanık ve kendisini tamamen Allah’a teslim etmiş bir kimse idi.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  İbrâhim cidden yumuşak huylu, duygusal, kendini Allah`a vermiş biri idi.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Dogrusu Ibrahim cok icli, yumusak huylu ve kendini Allah’a vermis bir kimse idi.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Şüphesiz ki İbrahim çok yumuşak huylu, yufka yürekli ve kendini bütünüyle Allah’a veren bir kimse idi.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Çünkü İbrahim, hakikaten çok yumuşak huylu, çok bağrı yanık ve kendisini tamamen Allah`a teslim etmiş bir kimse idi.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Çünkü İbrahim çok içli ve Allah’a yönelen bir kimseydi.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  İbrahim cidden yumuşak huylu, bağrı yanık, kendisini Allah’a vermiş biri idi.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Doğrusu, İbrahim çok yumuşak, çok duygulu ve sürekli yönelen biriydi.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Çünkü İbrahim, çok yumuşak huylu ve çok yufka yürekli (yanık kalbli) idi.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  İbrahim, gerçekten hoşgörülü, yumuşak kalpli ve kendini Allah’a adamış bir kimse idi.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Doğrusu İbrahim, yumuşak huylu, duygulu ve gönülden (Tanrı’ya) yönelen biriydi.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Çünkü İbrahim gerçekten yumuşak huylu, duygulu ve gönülden yönelen biriydi.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Çünkü İbrâhîm cidden yumuşak huylu, yüreği yanık, kendisini tamamen Allaha vermiş biri idi.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Çünki İbrâhîm gerçekten yumuşak huylu, çok içli (çok âh eden, inleyen), kendisini tamâmen Allah`a vermiş bir kimse idi.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Doğrusu İbrahim; yumuşak huylu, çok içli ve kendisini Allah’a vermiş bir kimseydi.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  İbrahim gerçekten çok halim (insanlara karşı yumuşak huylu) insanları düşünen (acıyan) ve Rabbine samimi bir şekilde yönelen birisiydi.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Muhakkak ki İbrâhîm (A.S), cidden çok halim (yumuşak huylu), çok acıyan (yalvaran)dır, Allah’a yönelmiş bir kimsedir.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Doğrusu İbrahim uysal, yumuşak kalpli ve gönülden (Allah’a) yönelen biriydi.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  çünkü, İbrahim ince ruhlu, yumuşak başlı, çok içli, merhametli ve dönüp dönüp Rabbine yönelmek, O’na yakın olmak isteyen biriydi.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  çünkü İbrahim, hep yanık bir yürekle ah edip Allah`a iltica eden biriydi.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Şüphe yok ki, İbrahim elbette pek hilm sahibidir, çok âh ü enîn edicidir, ve Hakk’a rücû edicidir.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Çünkü İbrahim cidden yumuşak huylu, içli ve kendisini Allah’a vermiş bir kimse idi.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Doğrusu ibrahim; yumuşak huylu, içli, gönülden yönelen biriydi.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  İbrahim, gerçekten hoşgörülü, yumuşak kalpli ve kendini Allah’a adamış bir kimse idi.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (74-75) Vaktaki İbrâhim’in kalbinden korku geçip gitti ve ona müjde geldi, hemen tuttu Lût’un halkı hakkında bizimle mücadeleye başladı. Çünkü İbrâhim çok yumuşak huylu, yufka yürekli ve kendisini Allah’a teslim eden bir kuldu.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Çünkü İbrâhim, gerçekten halimdir, içlidir, (Allah’a) yüz tutup yalvarandır.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Çünkü İbrahim, çok yumuşak ve yufka yürekliydi, kendisini Allah’a vermişti.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Doğrusu İbrahim, yumuşak huylu, duygulu ve gönülden (Allah’a) yönelen biriydi.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  İbrahim, gerçekten yufka yürekli bir insandı; herkes için ah eder, içini çekerdi, yalvarıp yakarırdı.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  For Abraham was, without doubt, forbearing (of faults), compassionate, and given to look to Allah.