1. Elif, Lâm, Ra. Bu Kur’an, her işi yerinde ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından muhkem, uyumlu cümlelerle örülen, sonra ayrıntılı biçimde açıklanan ayetlerden oluşmuş bir kitaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Allah’dan başkasına kulluk sunmayınız. Ben, O’nun size gönderdiği bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Rabbinizden af dileyiniz, pişmanlık duygusu ile O’na yöneliniz ki, belirli bir sürenin sonuna kadar sizi mutlu yaşatsın ve her erdemli kişiye erdemli davranışlarının ödülünü versin. Eğer O’na sırt dönerseniz, sizin hesabınıza büyük günün azabından korkarım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Dönüş yeriniz Allah’ın huzurudur. O’nun gücü her şeye yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Haberiniz olsun ki, müşrikler kendilerine Kur’an okunurken Allah’dan gizlenmek için başlarını göğüslerine yapıştırarak iki büklüm olurlar. Haberiniz olsun ki, Allah başlarını elbiselerinin altında sakladıklarında gerek gizli tuttukları ve gerekse açığa vurdukları tüm duygularını bilir. O kalplerin özünü bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Yeryüzündeki bütün canlı türlerinin beslenmelerini ve geçinmelerini sağlamak Allah’ın garantisi altındadır. O, onların ilk barınma yerleri ile geçiş yerlerini bilir. Bütün bunlar açık bir kitapta yazılıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Sizi sınavdan geçirerek hanginizin daha iyi işler yapacağınızı belirlemek için gökleri ve yeri altı günde yaratan O’dur. Bu yaratılış süreci sırasında O’nun Arş’ı su üzerinde idi. Böyleyken eğer kâfirlere «Öldükten sonra dirileceksiniz» diyecek olsan, «Bu iddia, apaçık bir büyüden başka bir şey değildir» diyeceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Eğer onların azabını belirli bir sürenin sonuna ertelersek, ’Bu azabı bizden alıkoyan nedir?’ derler. Haberleri olsun ki, azabımızla yüzyüze geldiklerinde onu hiç kimse başlarından savamaz, böylece alay konusu ettikleri akıbetin pençesine düşerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Eğer insana önce rahmetlerimizi tattırıp sonra onu elinden alsak, o mutsuz bir nanköre dönüşür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Eğer insanın başına gelen bir sıkıntının ardından kendisine mutluluk tattıracak olursak, kesinlikle «Kötü günler artık geride kaldı» diyecektir. İnsan gerçekten kendini beğenmiş bir şımarıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Yalnız sıkıntılı günlerde sabreden ve iyi ameller işleyenler bu iki kategorinin dışındadırlar; onları bağışlanma ve büyük ödül bekliyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Müşriklerin «Muhammed’e gökten bir hazine inseydi ya, ya da kendisi ile birlikte bir melek gelseydi ya» şeklindeki sözleri canını sıkabilir ve bu yüzden sana indirdiğimiz vahyin bir bölümünü onlara duyurmaktan vazgeçebilirsin. Oysa sen sadece bir uyarıcısın. Her şeyin yönlendiricisi Allah’dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Yoksa onlar «Muhammed, bu Kur’an’ı kendi uydurdu» mu diyorlar. Onlara de ki, «Öyleyse Kur’an’ın surelerine benzeyen on sure de siz uydurun bakalım. Eğer söylediğiniz doğru ise, bu konuda Allah dışında yardıma çağırabileceklerinizi de yardıma çağırın.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Eğer bu çağrına karşılık vermezlerse anlayınız ki, bu Kur’an Allah’ın bilgisi altında indirilmiştir ve O’ndan başka ilah yoktur. Nasıl, artık müslüman oldunuz mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Sadece dünya hayatını ve bu hayatın çekici güzelliklerini isteyenlere çalışmalarının karşılığını orada tam olarak veririz, onlar orada hiçbir ödül kısıntısına uğratılmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ama ahirette onlar için sadece cehennem ateşi vardır, dünyada yaptıkları iyi işler boşa gider, işledikleri yararlı ameller geçersiz olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Bir de Rabbinden kaynaklanan açık belgelere dayanan kimseleri düşünelim. Bu belgeleri yine Allah katından gelen bir tanık izliyor. Bu kimseler onun da öncesinde Musa’nın önder ve rahmet nitelikli kitabının onayı ile desteklenmişlerdir. (Böyleleri sırf dünya hayatı peşinde koşanlarla hiç bir olur mu?) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Allah’a yalan yakıştırmalar yapanlardan daha zalim kim olabilir? Onlar Rabblerinin huzuruna çıkarıldıklarında, tanıklar «Bunlar Rabbleri hakkında yalan yakıştırmalar düzmüşlerdir» derler. Haberiniz olsun ki, Allah’ın lâneti zalimlerin üzerinedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Onlar insanları Allah yolundan alıkoyarlar. O yolu eğri göstermeye yeltenirler ve ahireti de inkâr ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bunların, Allah’ın yapacaklarına engel olmaları sözkonusu değildir. Allah dışında dayanakları, destekçileri de yoktur. Azapları katlanır. Ne işitebilirler ve ne de görebilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Bunlar kendilerini hüsrana düşürmüşler ve uydurdukları ilahlar ortalıkta görünmez olmuşlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Onlar, hiç kuşkusuz, ahirette en ağır hüsrana uğrayacak kimseler olacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. İman edip iyi ameller işleyenlere ve Allah’a gönülden saygı besleyenlere gelince, onlar cennetliklerdir ve orada ebedi olarak kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Bu iki grup kör ve sağır ile görebilen ve işitebilen kimselere benzer. Hiç bu iki grubun durumu bir olur mu? Acaba ibret dersi almaz mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Biz Nuh’u soydaşlarına peygamber olarak gönderdik. (O onlara dedi ki); «Ben sizin için açık bir uyarıcıyım.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Sırf Allah’a kulluk sununuz. Yoksa sizin hesabınıza acıklı bir günün azabından korkarım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Soydaşlarının ileri gelen kâfirleri O’na dediler ki, «Biz senin sadece bizim gibi bir insan olduğunu görüyoruz. Sana uyanların da aramızdaki ilkel düşünceli, ayak takımı olduğunu görüyoruz. Sizin bize karşı herhangi bir üstünlük taşıdığınız görüşünde değiliz. Tersine sizlerin yalan söylediğiniz kanısındayız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Nuh dedi ki; «Ey soydaşlarım, baksanıza, eğer ben Rabbimden gelen açık belgelere dayanıyorsam, eğer O bana kendi katından bir rahmet verdi ise de siz bunu görmekten yoksun bırakıldı iseniz, istemediğiniz halde sizi bu açık belgeleri ve bu rahmeti kabul etmeye mi zorlayacağız?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ey soydaşlarım, bu uyarı çabalarıma karşılık sizden maddi bir karşılık istemiyorum, benim ücretimi verecek olan Allah’dır, mü’minleri yanımdan kovacak değilim, çünkü onlar Rabblerine kavuşacaklardır. Fakat sizin gerçeklerden habersiz bir toplum olduğunuzu görüyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ey soydaşlarım, eğer o mü’minleri yanımdan kovacak olursam, Allah’a karşı beni kim savunabilir? Bunu hiç düşünmüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Size ’Allah’ın hazineleri benim elimin altında da’ demiyorum, gayp alemini de bilemem, ’Ben bir meleğim’ de demiyorum. Sizin gözlerinize hor görünen kimselere Allah’ın hiçbir hayır vermediğini de söyleyemem, kalplerinde neler olduğunu herkesten iyi bilen Allah’dır. Yoksa zalimlerden biri olurum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Soydaşları dediler ki; «Bizimle tartıştın, üstelik bu tartışmayı çok uzattın, eğer söylediklerin doğru ise, ileride karşımıza çıkacak diye bizi korkuttuğun azabı şimdi başımıza getir de görelim.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Nuh dedi ki; «O azabı eğer dilerse yalnız Allah başınıza getirebilir. Siz O’nun yapacaklarına engel olamazsınız.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Eğer Allah, sizin azmanızı istiyorsa, size nasihat etmek istesem de benim nasihatim size yararlı olmaz. O’dur sizin Rabbiniz ve O’nun huzuruna döneceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Ey Muhammed -salât ve selâm üzerine olsun- yoksa sana «Bu Kur’an’ı sen uydurdun mu?» diyorlar. Onlara de ki; «Eğer onu ben uydurdumsa, suçu bana aittir. Ben sizin suçlarınızın sorumluluğundan uzağım.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Nuh’a vahiy yolu ile bildirildi ki; «Daha önce inananlar dışında soydaşlarından başka inanan olmayacaktır. Onların yaptıklarından dolayı üzülme.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Bizim gözlerimiz önünde ve vahyimiz uyarınca gemiyi yap, zalimler konusunda bana başvurma, çünkü onlar kesinlikle boğulacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Nuh, gemiyi yapar. İleri gelen soydaşlarının yanından geçen her grubu kendisini alaya alır. Nuh da onlara dedi ki; «Siz bizimle alay ediyorsunuz, ama şimdi siz bizimle nasıl alay ediyorsanız. İlerde biz sizinle alay edeceğiz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Perişan edici azabın hangimizin başına geleceğini, hangimizin sürekli azaba uğrayacağını yakında öğreneceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Nihayet emrimiz gelip tandır kaynamaya (her taraftan sular fışkırmaya) başlayınca Nuh’a «Her canlı türünün birer çiftini, boğulacağına ilişkin hükmümüzün kesinleştiği kimse dışında kalan aile bireylerini ve mü’minleri gemiye bindir» dedik. Zaten O’na az sayıda kişi inanmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Nuh dedi ki; «Haydi gemiye bininiz. Onun sular içinde yol alması da, bir yerde durması da Allah’ın adı ile gerçekleşecektir. Hiç şüphesiz Rabbim affedicidir, merhametlidir.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. "Yavrucuğum! Gel, bizimle birlikte bin gemiye; inkara gömülüp gidenlerle birlikte olma!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Oğlu «Beni sulardan koruyacak bir dağa sığınacağım» dedi. Nuh, ona «Bugün Allah’ın emrinden kurtaracak hiçbir güç yoktur, sadece O’nun esirgedikleri kurtulabilir» dedi. Tam bu sırada aralarına bir dalga girdi de Nuh’un oğlu boğulanların arasına katıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Bir süre sonra yere «Ey yer, suyunu yut» ve göğe «Ey gök, yağmurunu tut» dendi. Bunun üzerine sular çekildi, Allah’ın emri gerçekleşti ve gemi Cudi’ye oturdu. Bu sırada «Kahrolsun zalimler güruhu» diyen bir ses duyuldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Nuh, Rabbine seslenerek dedi ki; «Ey Rabbim, oğlum ailemin bir bireyi idi, senin vaadin de gerçektir ve sen kesinlikle hüküm verenlerin en yerinde hüküm verenisin.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Allah dedi ki; «Ey Nuh, o oğlun senin ailenden değildi. Çünkü o kötü işler yaptı. İçyüzünü bilmediğin bir şeyi yapmamı benden isteme. Sana cahillerden olmamanı öğütlerim.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Nuh dedi ki; «İçyüzünü bilmediğim bir şeyi yapmanı istemekten sana sığınırım. Eğer sen beni affetmez, bana merhamet etmezsen hüsrana uğrayanlardan olurum.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Bu sırada şöyle bir ses duyuldu; «Ey Nuh, sana ve yanındakilerden meydana gelecek ümmetlere sunacağımız esenliğin ve bereketlerin eşliğinde gemiden in. Yanındakilerin soyundan başka ümmetler de gelecektir. Bunlara bir süreye kadar dünya nimetlerini tattırdıktan sonra kendilerini acıklı azabımıza çarptıracağız.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ey Muhammed, bu anlatılanlar sana vahiy yolu ile bildirdiğimiz gaybe ilişkin haberlerdir. Bundan önce ne sen ve ne de soydaşların bu olayları bilmiyordunuz. Müşriklerin olumsuz tepkilerine karşı sabret; sonuç, kötülüklerden sakınanlarındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Adoğullarına da kardeşleri Hud’u peygamber olarak gönderdik. Hud dedi ki; «Ey soydaşlarım, sadece Allah’a kulluk sununuz, O’ndan başka ilahınız yoktur. Başka ilahlara taptığınız için sizler birer iftiracısınız, uydurmaların peşinden gidiyorsunuz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Ey soydaşlarım, bu uyarı çabalarıma karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Benim ücretimi, beni yoktan vareden Allah verecektir. Acaba aklınızı başınıza toplamayacak mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Soydaşlarım, Rabbinizden af dileyiniz, arkasından O’na yöneliniz ki, size gökten bol yağmur göndersin, gücünüze güç katsın, suç işlemekte ısrar ederek çağrıma sırt çevirmeyiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Soydaşları dediler ki; «Ey Hud, bize somut bir mucize getirmiş değilsin. Sırf öyle diyorsun diye ilahlarımızı bırakmayız, sana kesinlikle inanmıyoruz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. «Seni ilahlarımızdan biri çarpmış olmalı.» Hud dedi ki; «Ben Allah’ı şahit tutuyorum, ayrıca siz de şahit olunuz ki, ben O’na koştuğunuz ortaklardan uzağım.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Siz ve Allah dışında O’na ortak koştuğunuz ilahlar hep birlikte bana istediğiniz tuzağı kurunuz, sonra da bana hiç mühlet vermeyiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Ben, benim ve sizin Rabbiniz olan Allah’a dayandım. Hiçbir canlı yoktur ki, perçemi O’nun avucu içinde olmasın. Hiç kuşkusuz benim Rabbim, doğru yoldadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Eğer benim çağrıma sırt dönecek olursanız, ben size gönderilen mesajı duyurdum. Rabbim, sizin yerinize başka bir toplum getirir. Siz O’na hiçbir zarar dokunduramazsınız. Hiç kuşkusuz, her şey Rabbimin gözetimi ve denetimi altındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Azaba ilişkin emrimiz geldiğinde Hud’u ve beraberindeki mü’minleri, rahmetimizin sonucu olarak, kurtardık; onları ağır azaptan koruduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. İşte sana o Adoğulları; onlar Rabblerinin ayetlerini yalanladılar, O’nun peygamberlerine karşı geldiler ve ne kadar küstah zorba varsa hepsinin emirlerine uydular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Gerek bu dünyada gerek kıyamet gününde Allah’ın lânetine uğradılar. Haberiniz olsun, Adoğulları Rabblerini inkâr ettiler. Hey, kahrolsun Hud’un soydaşları olan Adoğulları! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Semudoğulları’na da kardeşleri Salih’i peygamber olarak gönderdik. Salih dedi ki; ’’Soydaşlarım, sadece Allah’a kulluk sununuz, O’ndan başka bir ilahınız yoktur. Sizi topraktan yaratan ve yeryüzüne yerleştirerek burayı kalkındırmakla görevlendiren O’dur. O’ndan af dileyiniz, O’na yöneliniz. Çünkü Allah, kullarına yakındır ve dileklerin kabul edicisidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Soydaşları dediler ki; «Ya Salih, bundan önce sen kendisine umut bağladığımız bir kişi idin. Şimdi bize atalarımızın taptıkları ilahlara tapmayı mı yasaklıyorsun? Bizi benimsemeye çağırdığın ilkeler konusunda koyu bir kuşku içindeyiz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Ey soydaşlarım, baksanıza, eğer ben Rabbimden gelen açık bir belgeye dayanıyorsam, O bana kendi katından bir rahmet bağışladı ise, emrine karşı geldiğim taktirde beni O’ndan kim kurtaracak? Sizin bana zararımı arttırmaktan başka hiç bir katkınız olamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Ey soydaşlarım, bu Allah’ın devesidir, size bir mucize olarak gönderildi; bırakın onu Allah’ın toprağında dolaşıp yesin içsin; ona bir kötülük dokundurmayın, yoksa yakın vadeli bir azaba çarpılırsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. "Yurdunuzda üç gün daha kalın, bu yalanlanmayacak sözdür." ... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Azaba ilişkin emrimiz geldiğinde Salih ile beraberindeki mü’minleri helak olmaktan ve o günkü onur kırıcı perişanlıktan, rahmetimizin sonucu olarak, kurtardık. Hiç şüphesiz senin Rabbin güçlüdür, üstün iradelidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. O zalimleri müthiş bir gürültü yakaladı da evlerinde, oldukları yerde yığılıp kalıverdiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Sanki az önce o evlerde yaşayanlar onlar değildi. Haberiniz olsun ki, Semudoğulları Rabblerini inkâr ettiler. Hey, kahrolsun Semudoğulları! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Hani elçilerimiz İbrahim’e müjdeli haberi getirdiklerinde ona, «Selâm sana» dediler. O da onlara «Selâm size» dedi. Az sonra önlerine kızarmış bir buzağı getirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. İbrahim, elçilerin kızarmış buzağıya doğru el uzatmadıklarını görünce, konukları tuhafına gitti, içine onlardan kaynaklanan bir korku düştü. Bu sırada konukları «Korkma, biz Lût’un soydaşlarına gönderildik» dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. O sırada ayakta duran İbrahim’in karısı bu haberi duyunca güldü. Biz de ona o elçiler aracılığı ile oğlu İshak’ın ve İshak’ın arkasından da torunu Yakub’un müjdesini ilettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Aman Allah’ım! Doğum mu yapacağım? Oysa ben yaşlı bir kadınım, şu eşim de ihtiyar bir adamdır. Bu şaşılacak bir şey! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Konuklar, kadına «Allah’ın işine mi şaşıyorsun? Ey hane halkı, Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinizdedir. Hiç kuşkusuz O, övgüye ve yüceltilmeye lâyıktır» dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. İbrahim’in korkusu geçip de müjdeli haberi alınca, Lût’un soydaşları hakkında elçilerimiz ile tartışmaya girişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. İbrahim, gerçekten hoşgörülü, yumuşak kalpli ve kendini Allah’a adamış bir kimse idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Konuk melekler ona dediler ki; «Ey İbrahim, bu işten vazgeç; çünkü Rabbinin emri gelmiştir. Onların başlarına geri çevrilmesi mümkün olmayan bir azap gelecektir.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Elçilerimiz Lût’un yanına vardıklarında kaygıya kapıldı, canı sıkıldı ve «bugün, zor bir gündür» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Soydaşları apar topar evine koştular. Daha önce pis işler yapıyorlar, iğrenç ilişkilerde bulunuyorlardı. Lût onlara dedi ki; «Soydaşlarım, işte kızlarım, onlarla eşleşmek sizin için daha temiz bir iştir. Allah’dan korkun da beni konuklarım önünde rezil etmeyin. İçinizde aklı başında biri yok mu?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Soydaşları «Biliyorsun ki, bizim kızlarınla bir işimiz, onlara yönelik bir amacımız yok. Sen bizim ne istediğimizi iyi bilirsin» dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Lût, melek konuklarına dönerek dedi ki, «Keşki siz bana dayanak olacak güçte olsaydınız, ya da himayelerine sığınabileceğim gözüpek adamlarım olsaydı!» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Konukları dediler ki; «Ey Lût, biz Rabbinin elçileriyiz; onlar sana ilişemeyecekler. Geceleyin bir ara aileni yanına alarak yola çık, hiçbiriniz geride kalmasın. Yalnız eşini yanına alma. Çünkü soydaşlarının başına ne gelecekse onun da başına gelecektir. Vadeleri tanyeri ağarınca dolacaktır. Tanyerinin ağarması yakın değil mi?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Azaba ilişkin emrimiz geldiğinde orayı altüst ettik, oranın halkı üzerine, sağanak halinde balçıkla kaplanmış taşlar yağdırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Bunlar Rabbinin katında dökülüp damgalanmış taşlardı. Bu tür bir azap, zalimlerin uzağında değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Medyenoğulları’na da kardeşleri Şuayb’ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb dedi ki; «Ey soydaşlarım, sadece Allah’a kulluk sununuz, O’ndan başka ilahınız yoktur. Birşey ölçer ya da tartarken eksik ölçüp tartmayınız. Bolluk içinde olduğunuzu görüyorum, ama sizin hesabınıza kıyamet gününün geniş kapsamlı azabından korkuyorum.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. «Ey soydaşlarım, bir şey ölçer ya da tartarken adalete uyarak ölçüyü ve tartıyı tam tutunuz. Halkın mallarına düşük değer biçmeyiniz. Yeryüzünde kargaşa çıkarıp dirliği bozmayınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Eğer mü’min kimseler iseniz, Allah’ın size bıraktığı pay, hakkınızda daha hayırlıdır. Ben sizi gözetlemekle, korumakla görevli değilim.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Soydaşları dedi ki; «Ey Şuayb, atalarımızın taptıkları ilahlara tapmayı bırakmamızı ve mallarımız konusunda dilediğimiz tasarrufları yapmaktan kaçınmamızı emreden, empoze eden faktör, şu kıldığın namaz mıdır? Aslında sen yumuşak huylu, uslu ve aklı başında bir adamsın.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Şuayb dedi ki; «Soydaşlarım, baksanıza, ya ben Rabbimden gelen açık bir belgeye dayanıyorsam ve O bana kendi rahmetinin sonucu olarak temiz bir geçim kaynağı vermiş ise? Yasakladığım hareketleri kendim yaparak size ters düşmek istemiyorum. Tek isteğim, gücümün yettiği oranda bozuklukları düzeltmektir. Başarım Allah’ın yardımına bağlıdır. Yalnız O’na dayanıyor ve sadece O’na yöneliyorum.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Soydaşlarım, içinizdeki bana ters düşme, zıt çıkma tutkusu, Nuh’un, Hud’un ya da Salih’in soydaşlarının başına gelen felâketler gibi bir felâketin sizin de başınıza gelmesine sakın yolaçmasın. Üstelik Lût kavmi size pek uzak değil. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Soydaşlarım, Rabbinizden af dileyiniz, sonra O’na yöneliniz. Hiç şüphesiz Rabbim kullarına karşı merhametlidir, sevecendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. eğer ailen(den hatırını saydıklarımız) olmasaydı, seni mutlaka taşa tutardık; zira sen bizden hiç de güçlü ve üstün değilsin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Ey soydaşlarım, aşiretim sizin gözünüzde Allah’dan daha mı üstün, daha mı önemlidir ki, O’na sırt döndünüz, O’nu yabana attınız? Hiç kuşkusuz, yaptığınız her hareket Rabbimin bilgisinin kapsamı içindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Soydaşlarım, siz bildiğiniz gibi hareket ediniz, ben de bildiğim gibi hareket edeyim. Hangimizin perişan edici bir azaba uğrayacağını, hangimizin yalancı olduğunu yakında göreceksiniz. Bekleyiniz; ben de sizinle birlikte bekliyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Azaba ilişkin emrimiz geldiğinde Şuayb ile beraberindeki mü’minleri, rahmetimizin sonucu olarak kurtardık. O zalimler müthiş bir gürültüye tutuldular da evlerinde, oldukları yerde yığılıp kalıverdiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Sanki az önce o evlerde yaşayanlar onlar değildi. Hey, Semudoğulları nasıl kahroldularsa, Medyenoğulları da öyle kahrolsunlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Musa’yı da ayetlerimizle ve somut mucizeler ile peygamber olarak gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Onu Firavun’a ve yandaşlarına gönderdik. Yândaşları Firavun’un emrine uydular. Oysa Firavun’un emri doğruya iletici değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Kıyamet günü, Firavun soydaşlarının önüne düşerek onları cehenneme götürdü. Vardıkları yer ne fena bir yerdir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Çarpıldıkları azaba ek olarak hem dünyada hem de ahirette lânete uğramışlardır. Paylarına düşen bu armağan ne fena bir armağandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Ya Muhammed, sana anlattığımız bu olaylar, bu şehirlerin hikâyeleridir. Bu şehirlerin kimisi halâ duruyor, kimisi de biçilmiş ekin tarlasına dönüşmüştür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. O şehirlerin halklarına biz zulmetmedik, tersine onlar kendilerine zalimlik ettiler. Allah’ın azaba ilişkin emri geldiğinde Allah dışında imdada çağırdıkları düzmece ilahları, hiçbir dertlerine deva olmadılar, yıkımlarını arttırmaktan başka hiçbir işlerine yaramadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. İşte Rabbin, zalim halkların şehirlerinin yakasından tutunca böyle tutar. Hiç kuşkusuz O’nun yakaya yapışması pek sert ve acıklıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Ahiret azabından korkanlar için bu olaylardan çıkarılacak dersler vardır. O gün tüm insanların toplantı günüdür, herkes o günün canlı tanığı olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Biz o günü, sadece sayılı günlerin sonuna kadar erteliyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. O gün geldiğinde Allah’ın izni olmadıkça hiç kimse konuşamaz. O gün kimi insanlar mutlu, kimisi ise bedbahttır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Bedbahtların varacakları yer cehennem ateşidir. Onların orada ahlandıkları, vahlandıkları, hırıltılı seslerle inledikleri duyulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Gökler ile yer durdukça, Rabbinin dileği uyarınca cehennemlikler orada sürekli kalacaklardır. Hiç kuşkusuz Rabbin neyi isterse onu yapar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Mutluların varacakları yer ise cennettir. Gökler ile yer durdukça Rabbinin dileği uyarınca cennetlikler kesintisiz bir bağış olarak orada sürekli kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Ey Muhammed, şu müşriklerin taptıkları ilahların düzmece oldukları konusunda sakın kuşkun olmasın. Onlar vaktiyle atalarının yaptıkları gibi asılsız ilahlara tapıyorlar. Onlara hakettikleri karşılığı eksiksiz olarak vereceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Musa’ya kitap verdik, fakat bu kitap (Tevrat) hakkında insanlar görüş ayrılığına düştüler. Eğer Rabbinin daha önce verilmiş kesin hükmü olmasaydı, o anlaşmazlığa düşenler hakkında çoktan hüküm verilirdi. Onlar Tevrat konusunda koyu bir kuşku içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Kuşku yok ki, Rabbin onların tümüne davranışlarının karşılığını tam olarak verecektir. Hiç şüphesiz, O, onların neler yaptıklarından haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Ey Muhammed, sana emredildiği gibi dosdoğru ol; yanındaki eski sapıklıklarından tevbe edenler de öyle olsunlar. Sakın ölçüleri aşmayınız. Hiç kuşkusuz Allah bütün yaptıklarınızı görür, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Sakın zalimlere eğilim, yakınlık göstermeyiniz. Yoksa cehennem ateşi yakalar sizi; Allah’dan başka bir dostunuz, bir dayanağınız yoktur. O zaman O’nun yardımını göremezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. Gündüzün iki ucunda ve gecenin ilk saatlerinde namaz kıl ; iyi ameller kötülükleri giderirler. Bu hatırlatmalar öğüt alacak yetenekte olanlar için birer öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. Müşriklerin sana çektirdikleri sıkıntılara karşı sabret; çünkü Allah, iyi davranışları ödülsüz bırakmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Sizden önceki kuşaklardan, yeryüzünde bozgunculuktan sakındıran birtakım akıllı ve erdemli kimseler çıksaydı ya! Sadece toplu felaketlerden kurtardığımız az sayıda kimse bu görevi yerine getirdi. Zalimler ise kendilerini şımartan ihtiraslarına kapılarak ağır suçlara daldılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Sözkonusu şehirlerin halkları doğru yoldayken, Rabbin oraları haksızlıkla helak etmiş değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. Eğer Rabbin dileseydi, tüm insanları tek bir ümmet yapardı. Oysa insanlar sürekli görüş ve inanç ayrılığı içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. Yalnız Rabbinin merhametine mazhar olabilenler doğru yolda görüş ve inanç birliği sağlayabiliyorlar. Zaten Allah insanları bunun için yarattı. Rabbinin «cehennemi, mutlaka insanlarla ve cinlerle dolduracağım» şeklindeki sözü çoktan kesinleşti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. Sana anlattığımız, önceki peygamberlerin hayatına ilişkin her olay, gönlünü ferahlatmayı ve azmini pekiştirmeyi amaçlıyor. Bu hikâyeler sana gerçeği ilettikleri gibi mü’minler için de öğüt ve hatırlatma niteliğindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. İnanmayanlara de ki; ’Siz bildiğiniz gibi hareket ediniz, biz de bildiğimiz gibi hareket edelim. ’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. Bekleyiniz bakalım, biz de bekliyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. Göklere ve yere ilişkin bilinmezliklerin (gaybın) bilgisi Allah’ın tekelindedir. Her işin kesin çözüm mercii O’dur. Öyleyse sırf O’na kulluk sun, yalnız O’na dayan; Rabbın onların neler yaptıklarından habersiz değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster