أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ۘ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ۚ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ
Ülaike lem yekunu mu’cizıne fil erdı ve ma kane lehüm min dunillahi min evliya’ yüdaafü lehümül azabv ma kanu yestetıy’unes sem’a ve ma kanu yübsırun
Kelime
Anlamı
Kökü
أُولَٰئِكَ
onlar
لَمْ
يَكُونُوا
değillerdir
مُعْجِزِينَ
aciz bırakacak
فِي
الْأَرْضِ
yeryüzünde
وَمَا
yoktur
كَانَ
لَهُمْ
onların
مِنْ
دُونِ
başka
اللَّهِ
Allah’tan
مِنْ
أَوْلِيَاءَ
dostları
يُضَاعَفُ
kat kat artırılır
لَهُمُ
onlar için
الْعَذَابُ
azab
مَا
كَانُوا
onlar
يَسْتَطِيعُونَ
güç yetiremezlerdi
السَّمْعَ
işitmeye
وَمَا
ve
كَانُوا
onlar
يُبْصِرُونَ
göremezlerdi

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Onlar, ne yeryüzünde azaptan kaçıp kurtulabilirler, ne de Allah’tan başka bir yardımcıları vardır. Azapları da kat kat arttırılır. Çünkü onların işitmeye tahammülleri yoktu, görmezlerdi de.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Böyleleri, yeryüzünde yaptıkları yanlarına kalsa bile, Allah’ın ahiret hesabından yakalarını asla kurtaramayacaklar, kendilerini Allah’a karşı koruyacak bir dost da bulamayacaklar. Aslında onlar, ne hakkın sesini işitmeye güç yetirebilmişlerdi, ne de gerçekleri görebilmişlerdi. Bu yüzden onlara azap kat kat artırılacaktır.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Onlar yeryüzünde (Allah’ı) âciz bırakacak değillerdir; onların Allah’tan başka (yardım isteyecekleri) dostları da yoktur. Onların azabı kat kat olacaktır. Çünkü onlar (gerçekleri) ne görebiliyorlar ne de kulak veriyorlardı.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Onlar arzda âciz bırakıcılar olmadılar (Sünnetulah’ı geçersiz kılamazlar; herkes yaptığının sonucunu kesinlikle yaşayacaktır)... Onların Allâh dûnunda velîleri de yoktur... Onlara azap kat kat olur... (Zira onlar) algılayamadılar ve basîretleriyle değerlendiremediler.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Onlar yeryüzünde (Allah’ı) aciz bırakacak değillerdir. Onların Allah’tan başka dostları da yoktur. Azab onlar için kat kat artırılır. Çünkü onlar (hakkı) işitmeye güç yetiremezlerdi ve göremezlerdi de.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Bunlar, yeryüzünde (Allah’ı) aciz bırakacak değildir ve bunların Allah’tan başka velileri yoktur. Azap onlar için kat kat artırılır. Bunlar (hakkı) işitmeye güç yetirmezlerdi ve görmezlerdi de.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Bunlar, Allah dünyada kendilerine azab etmek istediği zaman, onu âciz bırakacak değillerdir. Kendilerini azabdan kurtaracak, Allah’dan başka hiç bir yardımcıları da yoktur. Onlara kat kat azab edilir. Çünkü dünyada, hakkı işitmeğe tahammül etmezler ve gerçeği göremezlerdi.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  İşte bunlar, Allah`ı yeryüzünde âciz bırakamazlar. Onların Allah`tan başka yakın dostları da yoktur. Onlara azap kat kat olacaktır. Çünkü, onlar gerçekleri duymaya dayanamaz ve göremezlerdi.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Bunlar yeryuzunde Allah’i aciz birakamazlar. Allah’dan baska kendilerini kurtaracak dostlari da yoktur. Azap onlara kat kat verilir; isitemezler ve goremezlerdi.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Bunlar yeryüzünde (Allah’ı) âciz bırakıcı da değillerdir ve Allah’ tan başka kendilerine dostluk elini uzatacak (kendilerine sahip çıkacak) kimseleri de yoktur. Onlara azâb kat kat olup katmerleşecek. Aslında onlar ne (hakk’ın sesini) işitmeye güc getirebilmişlerdi, ne de (gerçeği) görebilmişlerdi.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Bunlar yeryüzünde (Allah`ı) aciz bırakacak değillerdir (Allah`ın yapacaklarına engel olamayacaklardır) ve Allah` tan başka (kendilerini kurtarabilecek) dostları da yoktur. Onların azabı katlanacaktır. Çünkü onlar (İlahi hakikatleri) işitmeye tahammül edemez ve gerçeği görmezlerdi.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Onlar yeryüzünde (Allah’ı) âciz bırakabilecek değillerdir. Onların Allah’tan başka sığınabilecekleri bir yardımcıları da yoktur. Azap onlar için kat kat artırılacaktır. Çünkü onlar (gerçekleri) işitmeğe tahammül edemiyorlar, hem de görmüyorlardı.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Onlar yeryüzünde (Allah’ı) âciz bırakacak değillerdir; onların Allah’tan başka (yardım isteyecekleri) dostları da yoktur. Onların azabı kat kat olacaktır. Çünkü onlar (gerçekleri) ne görebiliyorlar ne de kulak veriyorlardı.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Onlar, yeryüzünde kaçamazlar ve ALLAH’tan aşağı dost ve sahipleri yoktur. Onlar için azap katlanır. Çünkü onlar işitemediler, göremediler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Onlar yeryüzünde (herkesi) yıldıracak değillerdir. Kendilerini koruyacak Allah’dan başka kimseleri de yoktur. Onların azabı kat kat olacaktır. Üstelik onlar hakkı işitmeye tahammül edemiyorlardı ve de görmüyorlardı.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Bunların, Allah’ın yapacaklarına engel olmaları sözkonusu değildir. Allah dışında dayanakları, destekçileri de yoktur. Azapları katlanır. Ne işitebilirler ve ne de görebilirler.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Bunlar, yeryüzünde (Tanrı’yı) aciz bırakacak değildir ve bunların Tanrı’dan başka velileri yoktur. Azab onlar için kat kat arttırılır. Bunlar (hakkı) işitmeye güç yetirmezlerdi ve görmezlerdi de.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Bunlar, yeryüzünde aciz bırakacak değildir ve bunların Allah’tan başka velileri yoktur. Onların azabları kat kat verilecektir. Bunlar işitmeye güç yetiremezlerdi ve görmezlerdi de.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Onlar yer yüzünde (Allâhı) âciz bırakabilecek değillerdir. Kendilerini Allahdan (kurtaracak) hiç bir haamîleri de yokdur. Onların azabı kat kat olacakdır. (Çünkü) onlar (hakkı) işitmiye tehammül edemezlerdi, (onu) görmezlerdi de.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Onlar yeryüzünde (Allah`ı) âciz bırakıcı kimseler değillerdir ve onların Allah`dan başka, (kendilerini kurtarabilecek) hiçbir dostları yoktur. (Âhirette) onlara azab kat kat artırılır. Çünki (kendilerine anlatılan hakikatleri) ne (tahammül ederek) dinleyebiliyorlardı, ne de görebiliyorlardı.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Bunlar, yeryüzünde aciz bırakacak olanlar değillerdir. Allah’a karşı duracak yardımcıları da yoktur. Onların azabı kat kat olacaktır. Onlar, işitmeye tahammül edemez ve göremezlerdi de.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  İşte böyleleri yeryüzünde (Allah’ın dinine karşı) başarılı olamadılar ve Allah’ın mesajlarını dinlemek için hiçbir çaba harcamayıp ve gerçekleri de görmediklerinden dolayı, (hesap gününde) onlar için azap kat kat artırıldığında, Allah dan başka onları koruyup gözeten hiçbir kimse bulunmaz.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  İşte onlar, yeryüzünde (Allah’ı) aciz bırakacak değiller. Ve onların Allah’tan başka dostları olmadı. Onlara azap kat kat arttırılır. Onlar işitmeye güç yetiremediler (sem’î hassaları çalışmadı). Ve onlar göremediler (basar hassaları çalışmadı).

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Onlar yeryüzünde (Allah’ı) aciz bırakacak olanlar değillerdir. Allah’tan başka velileri de yoktur. Azap onlara kat kat verilir. Onlar (önceden de hakkı) işitmeye güç yetirmezlerdi ve görmezlerdi.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Böyleleri, yeryüzünde (yaptıkları yanlarına kalsa bile, nihai hesaptan) yakalarını kurtaramayacak, kendilerini Allaha karşı koruyacak bir dost da bulamayacaklar. (Hakkı) işitme yetilerini kullanmadıklarından ve görmek, fark etmek istemediklerinden ötürü (öte dünyada) azap kat kat artırılacaktır onlar için.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Bu tipler yeryüzünden (cezayı atlatsalar da, ahirette) yakalarını asla sıyıramayacaklar; Allah dışında onlara yardım edecek bir evliya da olmayacak; onların azabı katlandıkça katlanacak: (değil mi ki) onlar hakikati işitmeye tahammül edemiyorlardı ve gerçeği görmemekte direniyorlardı?

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Onlar yerde aciz bırakır kimseler olmamışlardır. Ve onlar için Allah Teâlâ’nın gayrı yardımcılarından da yoktur. Onlar için azap, kat kat olacaktır. Onlar işitmeğe tahammül eder olmamışlardı ve görür kimseler de olmamışlardı.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Onlar yeryüzünde Allah’ı âciz bırakacak değillerdir. Onların Allah’tan başka dostları da yoktur. Onların azabı kat kat olacaktır. Çünkü onlar (gerçekleri) ne görebiliyorlar ne kulak veriyorlardı.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Onlar yeryüzünde (Allah’ı) güçsüz bırakıcı değillerdir. Onların Allah’tan başka sığınacakları da yoktur. Azap, onlar için kat kat artırılır. Bunlar, gerçeği işitmeye tahammül edemezlerdi, görmek bile istemezlerdi!

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Bunların, Allah’ın yapacaklarına engel olmaları sözkonusu değildir. Allah dışında dayanakları, destekçileri de yoktur. Azapları katlanır. Ne işitebilirler ve ne de görebilirler.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Allah onları azaba uğratmak isterse, onlar dünyadan kaçıp Allah’ın hükmünden kurtulamazlar. Allah’tan başka kendilerini koruyacak hâmiler de bulamazlar. Onların azabı kat kat olur.Çünkü hakkı işitmeye tahammül edemiyorlardı. Hem de gerçeği görmüyorlardı.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Onlar dünyâda Allâh’ı âciz bırakacak değillerdir. Ve onların Allah’tan başka dostları da yoktur. Onlar için azâb kat kat yapılır. Çünkü (gerçeği) işitmeğe tahammül edemezlerdi ve (onu) görmezlerdi.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Bunlar, yeryüzünde aciz bırakacak değillerdir. Onların Allah’tan başka bir velisi de yoktur. Onlara kat kat azap vardır. Çünkü onlar, işitemezler, göremezlerdi.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Bunlar, yeryüzünde (Allah’ı) aciz bırakacak değildir ve bunların Allah’tan başka velileri de yoktur. Azab onlar için kat kat arttırılır. Bunlar (hakkı) işitmeye güç yetirmezlerdi ve görmezlerdi de.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Bunlar yeryüzünde kimseyi âciz bırakamazlar. Allah’tan başka hiçbir dostları da yoktur. Onlara azap kat kat verilecektir. Hem işitmeye güçleri yetmiyordu hem de göremiyorlardı.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  They will in no wise frustrate (His design) on earth, nor have they protectors besides Allah! Their penalty will be doubled! They lost the power to hear, and they did not see!