أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ
E lem tera ilellezıne beddelu nı’metellahi küfrav ve ehallu kavmehüm daral bevar
Kelime
Anlamı
Kökü
أَلَمْ
تَرَ
görmedin mi?
إِلَى
الَّذِينَ
kimseleri
بَدَّلُوا
çeviren(leri)
نِعْمَتَ
ni’metini
اللَّهِ
Allah’ın
كُفْرًا
nankörlüğe
وَأَحَلُّوا
ve konduranları
قَوْمَهُمْ
kavimlerini
دَارَ
yurduna
الْبَوَارِ
helak

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Görmedin mi Allah’ın nîmetini küfre değişenleri ve kavimlerini de sürükleyip helâk yurduna konduranları.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Allah’ın iman ve hidayet nimetini küfre çevirip değiştirenleri ve toplumlarını da sürükleyerek helâke sokanları görmedin mi?

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Allah’ın nimetine nankörlükle karşılık veren ve sonunda kavimlerini helâk yurduna sürükleyenleri görmedin mi?

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Görmez misin, Allâh nimetini (hakikat bilgisini) küfür (inkâr) ile değiştiren ve kendi toplumunu dar’ül bevar’a (hakikatin getirisi olmayan yaşama) indiren kimseleri? (Dar’ül Bevar = hakikatin getirisi olmayan yaşam)

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Allah’ın nimetini küfre değiştirenleri ve kavimlerini helak yurduna konduranları görmedin mi?

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Allah’ın bu nimetini inkara değiştirenleri ve kavimlerini ’yıkım ve azap’ yurduna konduranları görmedin mi?

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Allah’ın nimetine şükretmeyi küfre değiştiren ve kavimlerini helâk yurduna konduran Mekke müşriklerine bakmaz mısın?

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Allah`ın nimetine nankörlükle karşılık veren ve sonunda toplumlarını helâk yurduna sürükleyenleri görmedin mi?

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (28-29) Allah’in verdigi nimeti nankorlukle karsilayanlari ve milletlerini helak olacaklari yere, yaslanacaklari cehenneme goturenleri gormuyor musun?

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  (28-29) Allah’ın nîmetini küfre, nankörlüğe değiştirenleri ve milletlerini de helak yurduna (sürükleyip) sokanları görmedin mi ? Cehennem’e yaslanırlar; orası ne kötü karargâh !

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (28-29) Allah`ın nimetine nankörlükle karşılık verenleri ve kavimlerini yıkım ve azap yurduna (cehenneme) sürükleyenleri görmedin mi? Onlar cehenneme gireceklerdir. Orası, ne kötü bir karargâhtır.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (28-29) Allah’ın nimetini küfre değişenleri ve kavimlerini helâk yurduna, yaslanacakları cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? O, ne kötü duraktır!

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Allah’ın nimetine nankörlükle karşılık veren ve sonunda kavimlerini helâk yurduna sürükleyenleri görmedin mi?

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  ALLAH’ın nimetini nankörlükle karşılayarak halklarını felaket yurduna mahkûm edenleri görmedin mi?

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Allah’ın nimetlerine nankörlükle karşılık veren ve sonunda milletlerini helak yurduna konduranları görmedin mi?

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Allah’ın nimetini teperek yerine kâfirliği seçenleri ve milletlerini helâk yurduna sürükleyenleri görmüyor musun?

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Tanrı’nın bu nimetini küfre değiştirenleri ve kavimlerini ’yıkım ve azab’ yurduna konduranları görmedin mi?

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Allah’ın nimetine nankörlükle karşılık veren ve sonunda kavimlerini helâk yurduna sürükleyenleri görmedin mi?

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (28-29) Allahın ni’metine bedel küfrü (ve nankörlüğü) ihtiyâr edenleri, (bununla beraber) kavmlerini de helak yurduna, cehenneme (sürükleyib) sokanları görmedin mi? Onlar (ın hepsi) oraya girecekler. O, ne kötü bir karar (gâh) dır!

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (28-29) Allah`ın ni`metini küfürle değiştiren ve kavimlerini helâk yurduna, Cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? (O kâfirler) oraya gireceklerdir! O ise, ne kötü karargâhtır!

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Allah’ın verdiği nimeti küfre çevirip değiştirenleri ve milletlerini helak olacakları yere götürenleri görmüyor musun?

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Allah’ın nimetlerini, inkâr etmeleri karşılığında değiştirenleri ve kavimlerinin yok olması için çalışanları görmüyor musun?

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Allah’ın ni’metini küfürle değiştirenleri ve kendi kavimlerini helâk yurduna götürenleri görmedin mi?

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Allah’ın nimetini nankörlükle değiştirenleri ve kavimlerini helak yurduna konduranları görmedin mi?

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Hakkı inkar tavrını Allah’ın nimetine yeğ tutup (bu tutumlarıyla) kavimlerinin önünde o yıkım yurdunun yolunu açan kimseleri görmüyor mu(sunuz)?

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Görmez misin Allah`ın nimetini limitsiz bir nankörlükle takas edenleri? Ve toplumlarını sürükleyenleri tükeniş diyarı olan

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Allah’ın nîmetini küfre tebdîl edenleri ve kavimlerini helâk yurduna sevkeyleyenleri görmedin mi?

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Allah’ın nimetini nankörlükle karşılayanları ve (peşlerine taktıkları) toplulukları helâk olacakları yere, yaslanacakları cehenneme götürenleri görmedin mi?

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Allah’in nimetini, nankörlükle değiştiren kimseleri görmedin mi? Onlar, kavimlerini mutsuzluk yurduna kondurdular...

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Allah’ın nimetini teperek yerine kâfirliği seçenleri ve milletlerini helâk yurduna sürükleyenleri görmüyor musun?

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (28-29) Allah’ın nimetine bedel, inkâr ve nankörlüğü tercih edenleri, ayrıca kendi halklarını da helâk yurduna, cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? Onların hepsi oraya girecekler. Cehennem ne kötü bir yerleşim yeridir!

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Baksana şunlara, Allâh’ın ni’metini nankörlüğe çevirdiler (O’nun verdiği ni’mete şükredecekleri yerde nankörlük edip inkâra saptılar), kavimlerini de helâk yurduna kondurdular.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Allah’ın verdiği nimeti nankörlük edenleri ve halklarını helak olacakları yere götürenleri görmüyor musun?

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Allah’ın nimetini küfre değiştirenleri ve kavimlerini ’yıkım ve azab’ yurduna konduranları görmedin mi?

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Bakmadın mı şunlara ki, Allah’ın nimetini inkârla/nankörlükle değiştirdiler ve toplumlarını helâk yurduna kondurdular.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Hast thou not turned thy vision to those who have changed the favour of Allah. Into blasphemy and caused their people to descend to the House of Perdition?-