1. Ey elbisesine bürünen. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Geceleyin kalk namaza ama gecenin az bir kısmında. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gece yarısında, yahut ondan biraz da sonra. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yahut biraz önce ve oku Kur’ân’ı, harfleri sayılırcasına, tâne tâne ve yavaş yavaş. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Gerçekten de sana ağır bir şey vahyedeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Şüphe yok ki geceleyin kalkmak, pek meşakkatlidir, fakat ibâdet için de gece, pek uygun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Şüphe yok ki gündüzün, işin gücün vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ve an Rabbinin adını ve gönlünü ona tam bağla. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Rabbidir doğunun ve batının, yoktur ondan başka tapacak, artık ona dayan, onu koruyucu say. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve sabret dediklerine ve gönlünden onlara aykırı olmakla berâber kötülüklerine karşı vermeyerek bırak onları. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ve bana bırak nîmet sâhibi olan yalanlayanları ve az bir zaman mühlet ver onlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Şüphe yok ki katımızda bağlar var ve koca cehennem var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve boğazdan geçmez dikenli yemek var ve elemli bir azap var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O gün, şiddetli bir sarsıntıyla yeryüzü ve dağlar sarsılır ve hepsi de esintiyle tozan kum yığınlarına döner. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Şüphe yok ki biz, size tanık olmak üzere bir Peygamber gönderdik, nitekim Firavun’a da peygamber göndermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Derken Firavun, peygambere isyân etmişti de onu, pek şiddetli bir sûrette helâk etmiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Nasıl korursunuz kendinizi, kâfir olursanız, o günün şerrinden ki çocukları bile ihtiyarlatır da saçlarını ağartır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Gök, o gün yarılır, vaadi, yerine gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Şüphe yok ki bu, bir öğüttür; artık dileyen, Rabbine yol bulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Şüphe yok ki Rabbin daha iyi bilir, gerçekten de senin, gecenin üçte ikisinden ve yarısından daha az ve bâzı vakitlerde de üçte biri kadar bir zamânında kalktığını ve seninle berâber bulunanların bir bölüğünün de kalktıklarını ve Allah, gecenin ve gündüzün vakitlerini ölçer; bilmiştir ki siz, onu lâyıkıyla hesaplayamazsınız, bu yüzden de tövbenizi kabûl etmiştir, artık, Kur’ân’dan, kolay geleni okuyun; bilmiştir ki sizden hastalar bulunabilir ve bir başka kısmınız da Allah’ın lütfünü, ihsânını elde etmek için yeryüzünde yolculuk eder ve başka bir bölük de Allah yolunda savaşır, artık, ondan, kolay geleni okuyun ve kılın namazı ve verin zekâtı ve Allah’a, güzel bir borç verin ve kendiniz için, önceden ne hayır yaparsanız ondan daha hayırlısıyla ve mükâfat bakımından daha büyüğüyle bulursunuz onu Allah katında ve yarlıganma dileyin Allah’tan ve şüphe yok ki Allah, suçları örter, rahîmdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster