1. Ey Müzemmil (örtünen)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Azı hariç geceleyin kalk; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yarısı kadar yahut azıyla, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yahut onu arttır ve Kurân’ı üstünde tefekkür ederek oku! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Muhakkak ki biz sana ağır bir söz ilka edeceğiz (şuurunda yaşatacağız)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Muhakkak ki gece kalkışı, algılamada kapsam ve hitabı değerlendirmede daha berraklık getirir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Muhakkak ki gündüz senin yoğun işlevin vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Rabbinin ismini zikret (hatırla) ve her şeyden kesilip sırf O’na yönel! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Rabbidir doğunun (parlayıp açığa çıkanın) ve batının (sönüp yok olanın)! Tanrı yoktur; sadece "HÛ"! O hâlde O’nu vekîl edin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onların dediklerine sabret ve onlardan güzel bir ayrılış ile ayrıl! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Beni, o nimet içindeki yalanlayıcılarla (başbaşa) bırak! Onlara mühlet ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Muhakkak ki bizim yanımızda enkal (güçlü bağlar, zincirler) ve cahîm (cehennem, yakıcı ateş) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Boğazda tıkanan gıda ve feci bir azap! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O süreçte arz (beden) ve dağlar (bilinçler - benlikler) sarsılır... Dağlar heyelana uğramış bir kum yığını olur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Muhakkak ki biz, Firavun’a bir Rasûl (hakikatine yönlendirici, arındırıcı) irsâl ettiğimiz gibi size de şahit olarak bir Rasûl irsâl ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Firavun o Rasûle âsi oldu da onu kahredici tutuşla yakalayıverdik! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Eğer (hakikatin bildirimine) nankörlük ederseniz, gençleri saçı ağarmış ihtiyar kılan o süreçte nasıl korunursunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Semâ onunla yarılır! O’nun vaadi gerçekleşmiştir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Muhakkak ki bu bir tezkiredir (hatırlatıp düşündürtme)! Dileyen Rabbine (erdiren) yol edinir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Muhakkak ki Rabbin senin gecenin üçte ikisinden daha azında, yarısında veya üçte birinde kalktığını biliyor... Seninle beraber olanlardan bir grubun da! Geceyi ve gündüzü Allâh takdir ediyor! (Allâh) onu asla değerlendiremeyeceğinizi bildi de tövbenizi kabul etti... Kurân’dan kolaylaşanı okuyun (idrak edin)! (Allâh) bilir ki, sizden hastalar, arzda dolaşıp Allâh’ın lütfundan talep eden kimseler ve Allâh yolunda savaşan kimseler olacaktır. Artık Ondan kolaylaşan kadarını okuyun; salâtı ikame edin (yönelişi kaîm kılın müşahede ile), zekâtı verin ve Allâh’a güzel bir ödünç verin... Kendiniz için (önceden) hayırdan ne takdim ederseniz, Allâh indînde onun çok daha büyük ve hayırlısını bulursunuz. Allâh’tan mağfiret dileyin! Muhakkak ki Allâh Ğafûr’dur, Rahıym’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster