1. Şüphe yok ki biz, onlara elemli bir azap gelmeden korkut kavmini diye göndermiştik Nûh’u, kavmine. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Demişti ki: Ey kavmim, ben, sizi apaçık bir korkutucuyum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gayrı kulluk edin Allah’a ve çekinin ondan ve itâat edin bana da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Suçlarınızı yarlıgasın ve sizi, muayyen bir vakte dek geciktirsin. Şüphe yok ki Allah’ın takdîr ettiği vakit geldi mi gecikmesine imkân yoktur eğer biliyorsanız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Rabbim demişti, ben kavmimi gece ve gündüz çağırdım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Benim çağırmam, ancak onların kaçmasını arttırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve gerçekten de ben, onları, sen yarlıgayasın, suçlarını örtesin diye ne vakit çağırdıysam parmaklarıyla kulaklarını tıkadılar ve elbiselerine büründüler ve ısrâr ettiler ve ululandıkça ululanmaya kalkıştılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra onları, gerçekten de yüksek sesle çağırdım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Sonra açığa vurup yaydım onlara ve gizlice konuştum, davet ettim onları da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dedim ki: Rabbinizden yarlıganma dileyin, şüphe yok ki o, bütün suçları, tamâmıyla örter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Size gökten faydalı ve bol yağmurlar yollar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ve size, mallar, oğullar vererek yardım eder ve size bağlar, bahçeler halk eder ve ırmaklar yaratır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ne oldu size ki Allah’ın, büyük, ulu ve şerefli bir mâbûd olduğunu ummuyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ve halbuki o, sizi halden hâle koyarak halk etmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Görmez misiniz Allah, nasıl da gökleri yedi kat yaratmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ve o göklerde, aya bir ışık vermiş ve güneşi de, her yanı aydınlatan bir çırağ olarak halk etmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ve Allah, yeryüzünden size nebatlar bitirmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Sonra da sizi gene oraya yollar ve oradan çıkarır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ve Allah, yeryüzünü size bir döşeme, bir yaygı olarak yaratmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Oradaki geniş geniş yollara dalıp gidin diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Nûh demişti ki: Rabbim, şüphe yok ki onlar, bana isyân ettiler ve malı ve evlâdı, ancak ziyanını arttırıp duran kişiye uydular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ve pek büyük düzenler kurmaya giriştiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ve sakın dediler, mâbutlarınızı bırakmayın, hele ne Vedd’i bırakın, ne Suvâ’ı, ne de Yaguus’u ve Yaûk’u ve Nesr’i. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ve andolsun ki bunlar, birçok kişileri doğru yoldan çıkardılar ve zâlimlerin, ancak sapıklığını arttır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Suçları yüzünden de bunlar, sulara boğuldular da ateşe atıldılar, derken Allah’tan başka bir yardımcı da bulamadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ve Nûh, demişti ki: Rabbim, yeryüzünde kâfirlerden bir tek kişi bile bırakma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Şüphe yok ki onları bırakacak olursan kullarını yoldan çıkarırlar ve ancak gerçekten sapan ve iyiden iyiye kâfir olan evlâtlar yetiştirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Rabbim, benim suçlarımı ört ve anamın, babamın ve inanarak evime kimler girdiyse onların ve erkek, kadın bütün inananların suçlarını ve zâlimleri de ancak mahvet, helâk vesîlelerini arttır onların. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster