1. Şüphesiz, Biz Nuh’u; "Kavmini, onlara acı bir azap gelmeden evvel uyar" diye kendi kavmine (peygamber olarak) gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O da dedi ki: "Ey Kavmim, gerçek şu ki, ben size (gönderilmiş) apaçık bir uyarıcıyım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. "Allah’a kulluk edin, O’ndan korkun ve bana itaat edin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. "Ki günahlarınızı bağışlasın ve sizi adı konulmuş bir ecele kadar ertelesin. Elbette Allah’ın eceli geldiği zaman, o ertelenmez. Bir bilmiş olsaydınız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Dedi ki: "Rabbim, gerçekten kavmimi gece ve gündüz davet edip-durdum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. "Fakat davet etmem, bir kaçıştan başkasını arttırmadı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. "Doğrusu ben, onları bağışlaman için her davet edişimde, onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar, örtülerini başlarına çektiler ve büyüklük tasladıkça büyüklük gösterip-direttiler.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. "Sonra onları açıktan açığa davet ettim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. "Daha sonra (davamı) onlara açıkça ilan ettim ve kendilerine gizli gizli yollarla yanaşmak istedim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. "Bundan böyle" dedim. "Rabbinizden mağfiret isteyin; çünkü gerçekten O, çok bağışlayandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. "(Öyle yapın ki,) Üzerinize gökten sağanak (bol miktarda yağmur) yağdırsın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "Size mallar ve çocuklarla yardımda bulunsun. Size (ürün yüklü) bağlar-bahçeler versin, ırmaklar da versin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. "Size ne oluyor ki, Allah’tan bir vakarı ummuyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. "Oysa O, sizi gerçekten tavır tavır yaratmıştır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. "Görmüyor musunuz; Allah, yedi göğü birbirleriyle bir uyum (mutabakat) içinde yaratmıştır?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. "Ve ayı bunlar içinde bir nur kılmış, güneşi de (aydınlatıcı ve yakıcı) bir kandil yapmıştır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. "Allah, sizi yerden bir bitki (gibi) bitirdi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. "Sonra sizi yine oraya geri çevirecek ve sizi (diriltici) bir çıkarışla diriltip-çıkaracaktır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. "Allah, yeri sizin için bir yaygı kıldı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. "Öyle ki, onun içinde geniş yollarında gezip-dolaşırsınız, diye." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Nuh: "Rabbim, gerçekten onlar bana isyan ettiler; mal ve çocukları kendisine ziyandan başka bir şeyi artırmayan kimselere uydular." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. "Ve büyük büyük hileli-düzenler kurdular." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. "Ve dediler ki: Kendi ilahlarınızı bırakmayın; bırakmayın ne Vedd’i, ne Suva’ı, ne Yeğus’u, ne Ye’uk’u ve ne de Nesr’i." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Böylece onlar, çoğu kimseyi şaşırtıp-saptırdılar. Sen de o zalimlere sapıklıktan başkasını arttırma." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Bunlar, hataları dolayısıyla suda boğuldular, sonra ateşe sokuldular. O zaman da Allah’ın dışında hiçbir yardımcı bulamadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Nuh "Rabbim, yeryüzünde kafirlerden yurt edinen hiç kimseyi bırakma." dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Çünkü Sen onları bırakacak olursan, Senin kullarını şaşırtıp-saptırırlar ve onlar, kötülükten sınırı aşan (facir’den) kafirden başkasını doğurmazlar." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Rabbim, beni, annemi, babamı, mü’min olarak evime gireni, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlere yıkımdan başkasını arttırma." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster