الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ
Ellezıne amenu ve tatmeinü kulubühüm bi zikrillah e la bi zikrillahi tatmeinül kulub
Kelime
Anlamı
Kökü
الَّذِينَ
onlar
امَنُوا
inananlardır
وَتَطْمَئِنُّ
ve tatmin olanlardır
قُلُوبُهُمْ
gönülleri
بِذِكْرِ
anmakla
اللَّهِ
Allah’ı
أَلَا
iyi bilin ki ancak
بِذِكْرِ
anmakla
اللَّهِ
Allah’ı
تَطْمَئِنُّ
huzur bulur
الْقُلُوبُ
gönüller

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  İnananlar, öyle kişilerdir ki Allah’ı anmakla yatışır, kuvvetlenir gönülleri. İyice bilin ki gönüller, Allah’ı anmakla yatışır, kuvvet bulur.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Onlar ki, inanmışlar ve Allah’ı anmakla kalpleri huzur ve doyum bulmuştur. Çünkü bilin ki kalpler, gerçekten de, ancak Allah’ı anarak huzura erişir.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Bunlar, iman edenler ve gönülleri Allah’ın zikriyle sükûnete erenlerdir. Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Onlar ki iman etmişlerdir ve şuurları Allâh’ı hakikatlerinde olarak hatırlayıp hissetmenin tatminini yaşar! Kesinlikle biline ki, şuurlar Bizikrillâh (Allâh’ı, Esmâ’sının işaret ettiği anlamlar doğrultusunda hakikatinde HATIRLAYIP hissetmek) ile mutmain olur!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Bunlar iman eden ve kalpleri Allah’ı anmakla huzura kavuşan kimselerdir. İyi bilin ki kalpler ancak Allah’ı anmakla huzura kavuşur.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Bunlar, iman edenler ve kalpleri Allah’ın zikriyle mutmain olanlardır. Haberiniz olsun; kalpler yalnızca Allah’ın zikriyle mutmain olur.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Bunlar, Allah’ın zikri ile kalbleri huzura kavuşarak iman edenlerdir. Evet, bilin ki, ancak Allah’ı anmakla kalbler yatışır ve huzur bulur.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Bunlar, iman edenler ve gönülleri Allah`ın zikri ile doyuma ulaşanlardır. Bilesiniz ki kalpler, ancak Allah`ı anmakla doyuma ulaşır.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Onlar inanmislar, kalbleri Allah’i anmakla huzura kavusmustur. Dikkat edin, kalbler ancak Allah’i anmakla huzura kavusur.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Bunlar, dosdoğru imân edip kalbleri Allah’ı anmakla yatışıp huzur duyanlardır. Haberiniz olsun ki, kalbler ancak Allah’ı anmakla yatışıp huzur bulur.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  O (Allah`a yönele)nler, iman eden ve Allah`ı anmakla kalpleri huzura kavuşanlardır. Biliniz ki, kalpler ancak Allah`ı anmakla huzur bulur.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Onlar, inananlar ve kalpleri Allah’ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Bunlar, iman edenler ve gönülleri Allah’ın zikriyle sükûnete erenlerdir. Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Onlar ki onaylarlar ve kalpleri ALLAH’ı anmakla huzur bulur. Bilesiniz ki, kalpler ALLAH’ı anmakla yatışır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Onlar, iman etmiş ve kalbleri Allah zikriyle yatışmış olanlardır. Evet, iyi bilin ki, kalbler Allah’ın zikri ile yatışır.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Onlar iman etmişlerdir ve kalpleri Allah’ı anmakla huzura kavuşur. Haberiniz olsun ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzura erebilirler.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Bunlar, inananlar ve kalpleri Tanrı’nın zikriyle mutmain olanlardır. Haberiniz olsun, kalpler yalnızca Tanrı’nın zikriyle mutmain olur.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Bunlar, iman edenler ve gönülleri Allah’ın zikriyle sükûnete erenlerdir. Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Bunlar; îman edenlerdir, Allahın zikriyle gönülleri (vicdanları) huzuur-u sükûne kavuşanlardır. Haberiniz olsun ki kalbler ancak zikrullah ile oturaklaşır (olgunlaşır).

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Onlar, îmân edenler ve kalbleri Allah`ın zikri ile mutmain olan kimselerdir. Bilesiniz ki, kalbler ancak Allah`ın zikri ile mutmain olur.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Onlar ki; inanmışlardır ve kalbleri Allah’ı anmakla huzura kavuşmuştur. Dikkat edin; gerçekten kalbler, ancak Allah’ı anmakla huzura kavuşur.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  İşte Allah’ın doğru yolu gösterdikleri o kimseler, iman ederler ve Allah’ın anılmasıyla kalpleri (imanla) iyice pekişir. Allah anıldığında, kalpler (deki iman) pekişmez mi?

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Onlar, âmenûdurlar ve kalpleri, Allah’ı zikretmekle mutmain olmuştur. Kalpler ancak; Allah’ı zikretmekle mutmain olur, öyle değil mi?

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Bunlar, iman edenler ve kalpleri Allah’ın zikriyle güvene erenlerdir. Biliniz ki kalpler, yalnızca Allah’ın zikriyle güvene erer.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  onlar ki, inanmışlar ve Allah’ı anmakla kalpleri huzur ve doyum bulmuştur; çünkü bilin ki, kalpler gerçekten de ancak Allah’ı anarak huzura erişir.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  işte onlar, iman eden ve kalpleri Allah`ın vahyi ile tatmin olan kimselerdir. Bakınız: (akleden) kalpler yalnızca Allah`ın vahyi ile tatmin olur!

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (Onlar) O zâtlardır ki, Allah’ın zikriyle kalpleri mutmain olduğu halde imân etmişlerdir. Haberiniz olsun ki, Allah’ın zikriyle kalpler mutmain olur.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Onlar o kimselerdir ki iman etmişlerdir ve kalpleri zikrullahla mutmain olmuş, sükûn bulmuştur. Çok iyi bilin ki kalpler ancak zikrullahla itminana kavuşur, huzur bulur.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Onlar, inananlar ve kalpleri Allah’ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Onlar iman etmişlerdir ve kalpleri Allah’ı anmakla huzura kavuşur. Haberiniz olsun ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzura erebilirler.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (27-28) Yine o inkâr edenler diyorlar ki: "Peygambere Rabbi tarafından bir mûcize verilmeli değil miydi?" De ki: "Allah dilediğini bu tür iddiaları sebebiyle saptırır. Kendisine yöneleni de hidâyete erdirir. İşte onlar iman edip gönülleri Allah’ı zikretmekle, O’nu anmakla huzur bulan kimselerdir. İyi bilin ki gönüller ancak Allah’ı anmakla huzur bulur."

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Onlar inanan ve Allâh’ı anmakla gönülleri huzur bulan kimselerdir. İyi bilin ki gönüller, ancak Allâh’ı anmakla huzur bulur.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  İman edenlerin kalpleri Allah’ın zikriyle huzura kavuşmuştur. Dikkat edin, kalpler ancak Allah’ın zikri ile huzura kavuşur.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Bunlar, iman edenler ve kalpleri Allah’ın zikriyle mutmain olanlardır. Haberiniz olsun; kalbleri yalnızca Allah’ın zikriyle mutmain olur.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Böyleleri, inanan ve gönülleri Allah’ın zikriyle/Kur’an’ıyla tatmin bulan kişilerdir. Gözünüzü açın! Gönüller yalnız Allah’ın zikriyle/Kur’an’la tatmin bulur.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  "Those who believe, and whose hearts find satisfaction in the remembrance of Allah: for without doubt in the remembrance of Allah do hearts find satisfaction.