1. Elif, lâm, mîm, râ. Bunlar, kitabın âyetleridir. Sana Rabbinden indirilen haktır. Fakat insanların çoğu anlamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Görmekte olduğunuz gökleri direksiz olarak yükselten, sonra hükümranlık tahtını/tüm kâinatı kaplayan, Güneş`i ve Ay`ı emrine boyun eğdiren Allah`tır. Bunların her biri belirli bir vakte kadar akıp gitmektedir. O, Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanmanız için her işi düzenleyip âyetleri açıklamaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yeryüzünü döşeyen, onda oturaklı dağlar ve ırmaklar yaratan ve orada bütün meyvelerden çifter çifter yaratan O`dur. Geceyi de gündüzün üzerine O örtüyor. Şüphesiz bütün bunlarda düşünen bir toplum için dersler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır. Bunların hepsi bir su ile sulanır; yemişlerinde onların bir kısmını bir kısmına üstün kılarız. İşte bunlarda akıllarını kullanan bir toplum için dersler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Şaşıyorsan, asıl şaşılacak şey onların, “Biz toprak olduğumuz zaman yeniden mi yaratılacağız?” demeleridir. İşte onlar, Rabblerine nankörlük edenlerdir. Onlar, boyunlarında tasmalar bulunanlardır. Onlar ateş ehlidir. Onlar orada uzun süreli kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Senden, iyilikten önce kötülüğü çabucak istiyorlar. Halbuki önlerinden pek çok örnek gelip geçti. Doğrusu insanlar kötülük ettikleri halde Rabbin onlar için affedicidir. Rabbinin azabı elbette çok şiddetlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. “Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya!” Sen ancak bir uyarıcısın ve her toplumun da bir rehberi vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Allah, her dişinin neyi taşımakta olduğunu, gebe kalacağını, rahimlerin neyi eksiltip neyi arttıracağını bilir. Onun katında her şey bir ölçüye bağlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O, gaybı da, görünen âlemi de bilendir, çok büyüktür; yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Sizden sözü saklayan da açıklayan da, geceye sığınıp gizlenen de gündüz yol alan da, O`nun için birdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onun önünde ve arkasında Allah`ın emriyle onu koruyan takipçiler/melekler vardır. Bir toplumu oluşturan fertler kendi iç dünyalarındakini değiştirinceye kadar, Allah onların oluşturduğu toplumu değiştirmez. Allah bir topluma kötülük diledi mi, artık onun için geri çevrilme diye bir şey yoktur. Onların Allah`tan başka yardımcıları da yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Bir korku ve ümit vesilesi olarak şimşeği size gösteren ve ağır bulutları yaratan O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Gök gürlemesi, Allah`ı överek tesbih eder ve melekler de korkularından onu yüceltirler. Onlar pek güçlü olan Allah hakkında tartışırken O, yıldırımları gönderir de dilediğini onlarla çarpar. O, tuzağı çetin olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Gerçek dua, yalnız Allah`a yöneltilen çağrıdır. Müşriklerin Allah dışında çağrı yönelttikleri putlar, onların hiçbir dileklerine cevap veremezler. Böyleleri ağzına su gelsin diye avuçlarını ona doğru açan kimseye benzerler ki, asla bu yolla ağzına su gelmez. İşte kâfirlerin çağrısı böylesine boşunadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Göklerde ve yerde bulunanlar da, onların gölgeleri de sabah akşam, ister istemez, sadece Allah`a secde ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. “Allah her şeyi yaratandır. O, birdir. Karşı durulmaz güç sahibidir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Köpük, atılır gider; insanlara yararlı olansa toprakta kalır. Allah, işte bu şekilde örnekler verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Rabblerinin çağrısına uyanlara en güzel ödül vardır. O`nun çağrısına gelmeyenler ise, yeryüzünde olan her şey ve bir katı daha onların olsa, kurtulmak için bunları feda ederlerdi. Onlara hesabın en kötüsü vardır. Varacakları yer de cehennemdir. O ne kötü yataktır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Rabbinden sana indirilenin hak olduğunu bilen kişi, kör olan biri ile aynı mıdır? Sadece akıl sahipleri düşünürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Onlar, Allah`a verdikleri söze sadık kalanlar ve antlaşmayı bozmayanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Onlar, Allah`ın bitiştirilmesini emrettiği şeyi bitiştirirler. Rabblerine saygı duyarlar ve hesabın kötüsünden korkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Onlar, Rabblerinin rızasını arzulayarak sabrederler; namazı kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık dağıtırlar ve kötülüğü güzellikle savarlar. İşte bu dünyanın iyi sonucu bu amelleri yapanlar içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. ‘Adn cennetleri bunlar içindir. Atalarından, eşlerinden ve zürriyetlerinden iyi olanlarla birlikte oraya girerler. Meleklerse her kapıdan yanlarına sokulurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. “Sabrettiğiniz için selâm size. Ahiret yurdunun ödülü ne güzeldir!” derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Allah`a verdikleri sözü, onu antlaşma haline getirdikten sonra bozanlara, Allah`ın bitiştirilmesini emrettiği şeyi bitiştirmeyenlere ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlara gelince, böyleleri için lanet vardır ve yurdun en kötüsü de onların olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Allah dilediğine rızkını bollaştırır da, daraltır da. Onlar dünya hayatıyla şımardılar. Oysa âhiretin yanında dünya hayatı, geçici bir faydadan başka bir şey değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. “Doğrusu, Allah dileyeni saptırır, bütün benliğiyle kendisine yöneleni de doğru yola iletir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Bunlar, iman edenler ve gönülleri Allah`ın zikri ile doyuma ulaşanlardır. Bilesiniz ki kalpler, ancak Allah`ı anmakla doyuma ulaşır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. İman edip iyi işler yapanlara ne mutlu! Varılacak güzel yurt da onlar içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. “O benim Rabbimdir. O`ndan başka tanrı yoktur. O`na güvenirim ve dönüşüm de O`nadır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Eğer, Kur`ân ile dağlar yürütülmüş veya yeryüzü parçalanmış yahut ölüler konuşturulmuş olsaydı, kâfirler yine inanmazlardı. Halbuki bütün işler Allah`a aittir. İnananlar hâlâ anlamadılar mı; Allah dilerse, bütün insanları yola getirebilirdi. Allah`ın sözü yerine gelene kadar, yaptıklarından ötürü, inkâr edenlerin ya başlarına yahut evlerinin yakınına düşecek bir vurucu felâketin gelmesi kaçınılmazdır. Doğrusu, Allah verdiği sözden caymaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Andolsun, senden önceki peygamberlerle de alay edildi; ancak ben inkâr edenlere mühlet verdim; sonra da onları yakaladım. Azabım nasılmış! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. “Onlara bir ad bulun. Yoksa siz Allah`a yeryüzünde bilemeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Yahut boş laf mı ediyorsunuz?” Doğrusu inkâr edenlere hileleri süslü gösterildi ve onlar doğru yoldan alıkoydular. Allah kimi saptırırsa, artık onu doğru yola iletecek yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Onlara dünya hayatında azap vardır. Ama, âhiret azabı daha şiddetlidir. Onları Allah`tan koruyacak kimse de yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Altından ırmaklar akar; yemişi de süreklidir, gölgesi de. İşte takvâ sahiplerinin sonu budur. İnkâr edenlerin sonu da ateştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. “Bana, sadece Allah`a kulluk etmem ve O`na ortak koşmamam emrolundu. Ben yalnız O`na çağırıyorum ve dönüş de yalnız O`nadır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. İşte biz o Kur`ân`ı Arapça bir hikmet kaynağı olarak indirdik. Eğer sana gelen bu ilimden sonra onların arzularına uyarsan, Allah`tan sana ne bir dost nasip olur, ne de bir koruyucu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Andolsun, biz senden önce de peygamberler gönderdik; onlara da eşler ve çocuklar verdik. Hiçbir peygamber Allah`ın izni olmadıkça herhangi bir mucize getiremez. Her ecel için bir yazı/belirlenmiş bir vakit vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Allah dilediğini siler; dilediğini sabit bırakır. Kitabın anası/anayasa O`nun katındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ya onlara vaad ettiğimiz şeylerin bir kısmını sana gösteririz; yahut da seni vefat ettiririz. O halde tebliğ etmek sana, hesap sormak da bize düşer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Bizim o yer küreye gelip nasıl onu uçlarından eksilttiğimizi görmediler mi? Hüküm veren Allah`tır; O`nun hükmünün ardına düşüp onu iptal edecek yoktur. O, hesabı çabuk görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Onlardan önce geçenler de tuzak kurmuşlardı. Oysa tuzakların tamamı Allah`a aittir. Çünkü Allah, herkesin ne elde ettiğini ve edeceğini bilir. İnkârcılar da dünyanın sonunun kimin olduğunu bileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. “Benim ile sizin aranızda tanık olarak Allah ve kitabı bilenler yeter.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster