1. Elif, lâm, râ. Bunlar, apaçık kitabın âyetleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Aklınızı kullanasınız diye biz onu Arapça bir Kur`ân olarak indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Biz, bu Kur`ân`ı sana vahyetmekle, geçmiş milletlerin haberlerini en güzel bir şekilde anlatıyoruz. Gerçek şu ki, sen bundan önce bu haberleri bilmeyenlerdendin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. “Babacığım! Ben rüyamda on bir yıldızla güneşi ve ayı gördüm; onları bana secde ederken gördüm.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Babası, “Yavrucuğum!” dedi, “Rüyanı sakın kardeşlerine anlatma; sonra sana bir tuzak kurarlar! Çünkü şeytan insana apaçık bir düşmandır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. “İşte böylece Rabbin seni seçecek, sana olayların ve sözlerin yorumunu öğretecek. Tıpkı bundan önce ataların İbrâhim ve İshâk üzerine o nimeti tamamladığı gibi, hem senin hem de Ya‘kûb soyunun üzerinde nimetini tamamlayacaktır. Çünkü senin Rabbin her şeyi bilendir; hikmet sahibidir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Andolsun ki, Yûsuf ve kardeşlerinde, almak isteyenler için dersler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. “Yûsuf ile kardeşi, babamıza bizden daha sevgilidir. Halbuki biz kalabalık bir cemaatiz. Şüphesiz ki babamız apaçık bir yanılgı içindedir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. “Yûsuf`u öldürün veya onu bir yere atın ki babanızın sevgi ile yönelişi yalnız size kalsın! Ondan sonra da tövbe ederek iyi kimseler olursunuz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onlardan biri, “Yûsuf`u öldürmeyiniz; eğer mutlaka yapacaksanız onu kuyunun dibine atın da, geçen kervanlardan biri onu alsın” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. “Ey babamız! Sana ne oluyor da Yûsuf hakkında bize güvenmiyorsun? Oysa biz, onun iyiliğini istemekteyiz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. “Yarın onu bizimle beraber gönder de, bol bol gezsin, oynasın. Biz onu mutlaka koruruz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. “Onu götürmeniz beni mutlaka üzer. Siz ondan habersizken, onu bir kurdun yemesinden korkarım.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. “Hakikaten biz böylesine kalabalık olduğumuz halde, eğer onu kurt yerse, o zaman biz gerçekten aciz kimseler sayılırız.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Onu götürüp de kuyunun dibine atmaya ittifakla karar verdikleri zaman, biz Yûsuf`a, “Andolsun ki sen onların bu işlerini, onlar farkına varmadan kendilerine haber vereceksin” diye vahyettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Akşamleyin, ağlayarak babalarına geldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. “Ey babamız!” dediler, “Biz yarış yapmak üzere uzaklaşmış, Yûsuf`u da eşyamızın yanına bırakmıştık. Onu kurt yemiş! Fakat biz doğru söyleyenler olsak da sen bize inanmazsın.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. “Bilakis; nefisleriniz size bir işi güzel gösterdi. Artık bana düşen, hakkıyla sabretmektir. Anlattığınız karşısında, yardım edecek olan ancak Allah`tır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. “Müjde” dedi, “İşte bir erkek çocuk!” Onu ticaret için sakladılar. Halbuki Allah onların ne yaptıklarını biliyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Nihayet onu düşük bir fiyata sattılar. Onlar ona karşı isteksiz idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Onu satın alan Mısırlı, hanımına, “Ona iyi bak, belki bize yararı dokunur ya da onu evlât ediniriz” dedi. Böylece biz Yûsuf`a o yerde güzel bir imkân verdik ki ona olayların yorumunu öğretelim. Allah, emrini yerine getirendir, fakat insanların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Yûsuf ergenlik çağına erişince, ona hüküm ve ilim verdik. İşte, güzel davrananları biz böyle ödüllendiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Evinde bulunduğu kadın, onunla ilişkiye girmek istedi. Kapıları iyice kapattı ve “haydi gel” dedi. O da, “Allah`a sığınırım! Zira kocanız benim velinimetimdir, bana güzel davrandı. Gerçek şu ki, zâlimler iflah olmaz” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Andolsun ki, kadın ona meyletmişti. Eğer Rabbinin gerçeğe dikkat çeken delilini görmeseydi, o da ona meyletmiş olacaktı. Böylece biz, kötülüğü ve fuhşu ondan uzak tutuyorduk. Çünkü o, ihlaslı kullarımızdandı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. “Senin ailene kötülük etmek isteyenin cezası, zindana atılmaktan veya elem verici bir işkenceden başka ne olabilir!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. “Eğer gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir; bu adam ise yalancılardandır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ama eğer gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir o ise doğru söyleyenlerdendir.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. “Şüphesiz bu sizin tuzaklarınızdandır. Sizin tuzaklarınız gerçekten çok yamandır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. “Ey Yûsuf! Sen bunları söylemekten vazgeç! Ey kadın! Sen de günahının affını dile! Çünkü sen günahkarlardan oldun.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. “Azizin karısı genç uşağının nefsinden gönlünü eğlendirmek istemiş. Aşktan yüreğinin zarı delinmiş. Biz onu açık bir sapıklık içinde görüyoruz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Kadın, onların dedikodu şeklindeki oyunlarını işitince, onlara haber gönderdi. Kendilerine, yaslanarak yiyebilecekleri bir sofra hazırladı ve her birine bir bıçak verdi. Yûsuf'a da, “Karşılarına çık” dedi. Nihayet Yûsuf'u görünce onu öylesine yücelttiler ki, bu yüzden bıçakla kendi ellerini kestiler ve şöyle dediler: “Aman Allah'ım! Bu bir insan değil; asil bir melek bu!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. “İşte budur o, hakkında beni kınadığınız. Vallâhi, ben onunla gönlümü eğlendirmek istedim de o mâsum bir tavırla bundan çekindi. Ama, eğer kendisine emrettiğimi yapmazsa, yemin ediyorum zindana tıkılacak ve horlananlardan olacaktır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Yûsuf, “Ey Rabbim! Bana zindan, bunların benden istediklerinden daha iyidir. Eğer onların hilelerini benden çevirmezsen, onlara meyleder ve câhillerden olurum!” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Rabbi onun duasını kabul etti ve onların hilesini ondan uzaklaştırdı. Çünkü O, çok iyi işitendir; çok iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Sonunda, kesin delilleri görmelerine rağmen halkın dedikodusunu kesmek için yine de onu bir zamana kadar zindana atmayı uygun buldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. “Ben rüyamda şarap sıktığımı gördüm.” Diğeri de, “Ben de başımın üstünde kuşların yemekte olduğu bir ekmek taşıdığımı gördüm. Bunun yorumunu bize haber ver! Çünkü biz seni güzel davrananlardan görüyoruz” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. “Size yedirilecek yemek gelmeden önce onun yorumunu mutlaka size haber vereceğim. Bu, Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Şüphesiz ben, Allah`a inanmayan bir toplumun dininden uzaklaştım. Onlar âhireti inkâr edenlerin ta kendileridir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. “Atalarım İbrâhim, İshâk ve Ya‘kûb`un dinine uydum. Allah`a herhangi bir şeyi ortak koşmak bize yaraşmaz. Bu, Allah`ın bize ve insanlara olan lütfundandır. Fakat insanların çoğu şükretmezler.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. “Ey zindan arkadaşlarım! Çeşitli tanrılar mı daha iyi, yoksa gücüne karşı durulmaz olan bir tek Allah mı?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. “Allah`ı bırakıp da taptıklarınız, sizin ve atalarınızın taktığı birtakım isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında herhangi bir delil indirmemiştir. Hüküm sadece Allah`a aittir. O size kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. “Ey zindan arkadaşlarım! Rüyalarınıza gelince, biriniz daha önce olduğu gibi efendisine şarap içirecek; diğeri ise asılacak ve kuşlar onun başından yiyecekler. Yorumunu sorduğunuz iş kesinleşmiştir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. “Beni efendinin yanında an.” Fakat şeytan ona, efendisine Yûsuf`u anmayı unutturdu. Dolayısıyla birkaç sene daha zindanda kaldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. “Ben rüyamda yedi zayıf ineğin yedi semiz ineği yediğini gördüm. Ayrıca, yedi yeşil başak ve bir o kadar da kurumuş başak görüyorum. Efendiler! Eğer rüya yorumlamasını biliyorsanız, bu rüyamı bana yorumlayınız.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. “Bunlar karmakarışık düşlerdir. Biz böyle düşlerin yorumunu bilenlerden değiliz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. “Ben size rüyanızın yorumunu öğrenip haber veririm, beni hemen zindana gönderin.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Böylece hapishanede Yûsuf`un yanına gitti ve ona, “Ey Yûsuf, ey özü sözü doğru arkadaş!” dedi. “Rüyada görülen yedi zayıf ineğin yedi semiz ineği yemesi ve yedi yeşil başakla bir o kadar kurumuş başak ne anlama gelir, bunu bana yorumla! Ümit ederim ki bu soruyu soran insanların yanına dönerim de belki onlar da doğruyu öğrenirler.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. “Yedi sene âdetiniz üzere ekin ekersiniz. Sonra da yiyeceklerinizden az bir miktar hariç, biçtiklerinizi başağında bırakınız.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. “Sonra bunun ardından, saklayacağınızdan az bir miktar tohumluk hariç, o yıllar için biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek yedi kıtlık yılı gelecektir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. “Sonra bunun ardından da bir yıl gelecek ki, o yılda insanlara Allah tarafından yardım edilir ve bol bol meyve sıkarlar.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. “Efendine dön de ona ‘Ellerini kesen o kadınların zoru neydi?` diye sor! Şüphesiz benim Rabbim onların hilesini çok iyi bilir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. “Şimdi gerçek ortaya çıktı. Ben, onun nefsinden murat almak istemiştim. Şüphesiz ki o, doğru söyleyenlerdendir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. “Bu, onun yokluğunda ona ihanet etmediğimi ve Allah`ın ihânet edenlerin hilesini başarıya ulaştırmayacağını herkesin bilmesi içindir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. “Nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis, Rabbimin merhamet ettiği durumlar hariç, olanca gücüyle kötülüğü emreder. Ama Rabbim, affedicidir; merhamet sahibidir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. “Onu bana getiriniz; onu kendime özel danışman tayin edeyim.” Onunla konuşunca, “Bugün sen, katımda yüksek makam sahibisin ve güvenilir birisin” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Yûsuf, “Beni ülkenin hazineleri üstüne bakan tayin et! Çünkü ben onları çok iyi korurum; bu işi bilirim” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Böylece Yûsuf`a, orada dilediği gibi hareket etmek üzere ülke içinde yetki verdik. Biz dilediğimiz kimseye rahmetimizi ulaştırırız. Güzel davrananların ödülünü zayi etmeyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. İman edip de yanlıştan sakınanlar için âhiret ödülü daha değerlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Yûsuf`un kardeşleri gelip onun huzuruna girdiler. Yûsuf onları tanıdı, ama onlar onu tanımıyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. “Sizin baba-bir kardeşinizi de bana getiriniz. Görmüyor musunuz, ben ölçeği tam dolduruyorum ve ben misafirperverlerin en iyisiyim.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Eğer onu bana getirmezseniz, artık benim yanımda size verecek bir ölçek erzak yoktur, bana hiç yaklaşmayınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. “Onu babasından istemeye çalışacağız, şüphesiz bunu yapacağız” dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. “Sermayelerini yüklerinin içine koyunuz. Olur ki, ailelerine döndüklerinde bunun farkına varırlar da belki geri gelirler.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Babalarına döndüklerinde, “Ey babamız! Erzak bize yasaklandı. Kardeşimizi bizimle beraber gönder de, erzak ölçüp alabilelim. Biz onu mutlaka koruyacağız” dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. “Daha önce kardeşi Yûsuf hakkında size ne kadar güvendiysem, bunun hakkında da size aynı şekilde güveneyim, öyle mi? Allah en güçlü koruyucudur. O merhamet edenlerin en merhametlisidir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. “Ey babamız! Daha ne istiyoruz. İşte sermayemiz de bize geri verilmiş. Yine onunla ailemize erzak getiririz, kardeşimizi koruruz ve bir deve yükü de fazla alırız. Çünkü bu getirdiğimiz, az bir miktardır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. “Şu söylediğimize Allah vekildir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. “Ey oğullarım! Bir tek kapıdan girmeyiniz, ayrı ayrı kapılardan giriniz. Gerçi ben Allah`ın takdir ettiği bir şeyi sizden savamam. Hüküm yalnız Allah`ındır. Ben yalnız O`na dayandım. Tevekkül sahipleri de ona güvenip dayansın!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Babalarının emrettiği yerlerden şehre girdiklerinde, bu onlardan Allah`ın herhangi bir takdirini uzak tutamazdı; sadece Ya‘kûb`un içindeki bir isteği gerçekleştirmişti. Ya‘kûb, bizim ona öğretmemizden dolayı bilgi sahibi idi. Ama halkın çoğu bunu bilmezdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Yûsuf`un yanına girdiklerinde, öz kardeşini yanına aldı ve ona, “Bilesin ben senin kardeşinim. Onların yaptıklarına üzülme!” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Yûsuf, onların yüklerini hazırlatırken değerli bir kâseyi, öz kardeşinin yüküne koydu. Sonra da arkadan biri, “Ey kafile, siz mutlaka hırsızlarsınız!” diye bağırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Yûsuf`un kardeşleri, sesin geldiği taraftakilere dönerek, “Ne kaybettiniz?” diye sordular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. “Hükümdarın kâsesini kaybettik; bulup getirene bir deve yükü bahşiş var” dediler. Çağırıcı, “Ben de buna kefilim” diye ilâve etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Kardeşleri, “Allah`a yemin ederiz ki, bizim yeryüzünde fesat çıkarmak için gelmediğimizi siz de biliyorsunuz. Bir hırsız da değiliz” dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. “Peki siz yalancı iseniz, bunun cezası nedir?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. “Cezası, kayıp eşya kimin yükünde bulunduysa, ona aittir. Biz hırsızları böyle cezalandırırız.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Bunun üzerine Yûsuf, kendi kardeşinin yükünden önce onların yüklerini aramaya başladı. Sonra da eşyayı, kardeşinin yükünden çıkarttı. İşte biz Yûsuf`a böyle bir tedbir öğrettik; yoksa kralın hukukuna göre kardeşini alıkoyamayacaktı. Ancak Allah`ın dilemesi hariç. Biz kimi dilersek onu derecelerle yükseltiriz. Zira her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen birisi vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. “Eğer o çalmışsa, daha önce onun bir kardeşi de çalmıştı” dediler. Yûsuf bunu içinde sakladı, onlara açmadı. Yûsuf içinden, “Çok kötü durumdasınız ve Allah anlattığınızı daha iyi bilir” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Kardeşleri, “Ey Aziz! Doğrusu, onun yaşlı kalmış bir babası vardır. Bizden birini onun yerine al! Doğrusu, iyi davrananlardan olduğunu görüyoruz” dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Yûsuf, “Allah korusun! Biz malımızı kimde bulmuşsak, ancak onu alıkoyarız. Yoksa haksızlık etmiş oluruz” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. “Babanızın, Allah adına sizden kesin söz aldığını ve daha önce Yûsuf`a yaptığınız işi bilmiyor musunuz? Babam gelmeme izin verinceye veya hükmedenlerin en iyisi olan Allah, benim için hüküm verinceye kadar buradan ayrılmayacağım.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Ey babamız! Doğrusu, oğlun hırsızlık yaptı. Biz bildiğimizden başka bir şey görmedik. Gaybı da bilmeyiz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. “Bulunduğumuz kasabanın halkına ve beraberinde geldiğimiz kervana da sorabilirsin. Andolsun, doğru söylüyoruz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. “Hayır, nefisleriniz sizi böyle bir işe sürükledi. Bana düşen, güzel bir sabırdır. Umulur ki, Allah onların hepsini bana getirir. Çünkü O, bilendir; hikmet sahibidir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Onlardan yüz çevirdi ve “âh Yûsuf`um ah!” diye sızlandı. Kederini içine gömmesi yüzünden gözlerine boz/perde geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Oğulları, “Allah`a andolsun ki sen hâlâ Yûsuf`u anıyorsun. Sonunda hasta olacaksın ya da büsbütün helâk olacaksın” dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Ya‘kûb, “Ben, sadece gam ve kederimi Allah`a arz ediyorum. Ben sizin bilmeyeceğiniz şeyleri Allah tarafından vahiy ile biliyorum” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Ya‘kûb, konuşmasına devamla, “‘Ey oğullarım! Gidiniz de Yûsuf`u ve kardeşini iyice araştırınız. Allah`ın rahmetinden ümit kesmeyiniz! Çünkü kâfirler topluluğundan başkası Allah`ın rahmetinden ümit kesmez” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. “Ey Aziz! Bize ve çocuklarımıza darlık dokundu, değersiz bir sermaye ile geldik; ama sen bizim için tam ölçü ver, bize bağışta bulun. Şüphesiz, Allah bağışta bulunanları ödüllendirir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. “Sizler cahil iken, Yûsuf`a ve kardeşine yaptıklarınızı hatırlıyor musunuz?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. “Â, yoksa sen Yûsuf musun?” dediler. “Ben Yûsuf`um, bu da kardeşimdir” dedi. “Allah bize lütfetti. Doğrusu, kim Allah`tan sakınır ve sabrederse, Allah iyilik edenlerin ödülünü vermemezlik etmez.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Kardeşleri, “Vallâhi, Allah seni bizden üstün kıldı. Doğrusu biz suç işlemiştik!” dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Bunun üzerine Yûsuf, “Bugün size kınamak yok, Allah sizi bağışlar. O, merhamet edenlerin en merhametlisidir” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. “Şu benim gömleğimi götürün de onu babamın yüzüne koyun, görecek duruma gelir. Bütün ailenizi bana getirin.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Kafile Mısır`dan ayrılınca, babaları yanındakilere, “Eğer bana bunamış demezseniz, inanın ben Yûsuf`un kokusunu alıyorum” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Onlar da, “Vallâhi sen hâlâ eski şaşkınlığındasın” dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Müjdeci gelince, gömleği onun yüzüne koyar koymaz, Yakub görür oldu. Bunun üzerine Ya‘kûb, “Ben size Allah tarafından vahiy ile sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim, demedim mi?” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. “Ey babamız! Allah`tan bizim günahlarımızın affını dile! Çünkü biz gerçekten günahkârlar idik.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Ya‘kûb, “Sizin için Rabbimden af dileyeceğim. Çünkü O, affedicidir; merhamet sahibidir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. “Allah`ın dileğiyle emniyet içinde Mısır`a giriniz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. “Babacığım, işte bu, benim önceden gördüğüm rüyanın yorumudur. Rabbim onu gerçekleştirdi. O, bana çok güzel lütuflarda bulundu. Çünkü şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra, O, beni zindandan çıkardı. Sizi de çölden getirdi. Şüphesiz ki Rabbim dilediğine lütfedicidir. Şüphesiz O, her şeyi bilendir; hikmet sahibidir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. “Ey Rabbim! Bana hükümranlık verdin ve bana sosyal olguların yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri yoktan yaratan! Sen dünyada da âhirette de benim sahibimsin. Beni Müslüman olarak öldür ve beni iyiler arasına kat!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. İşte bu, Yûsuf kıssası, insanlığa ders olsun diye anlatılan, bilmediğiniz tarihin, gayb âleminin ibret verici haberlerindendir. Onu sana vahyediyoruz. Onlar sinsice hile planları yaparak, birlikte planlarına karar verdikleri zaman, sen onların yanında değildin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Sen ne kadar üstüne düşsen de insanların çoğu iman edecek değillerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Halbuki sen bunun karşılığında onlardan bir ücret istemiyorsun. Kur`ân, âlemler için ancak bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki, onlardaki delillerden yüzlerini çevirip geçerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Onların çoğu, Allah`a iman etmiyorlar, sadece şirk koşuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Allah tarafından kuşatıcı bir felaket gelmesi veya farkında olmadan kıyametin ansızın kopması karşısında kendilerini güvende mi gördüler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. “İşte benim yolum budur. Ben ve beni izleyenler, Allah`a bir aydınlık üzere çağırıyorum. Allah`ı noksan sıfatlardan uzak tutarım ve ben ortak koşanlardan değilim.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Senden önce de, şehir halkından seçip kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Kâfirler yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmediler mi? Sakınanlar için âhiret yurdu elbette daha iyidir. Hâlâ aklınızı kullanmıyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Nihayet peygamberler ümitlerini yitirip de kendilerinin yalancı sanıldıklarını anladıklarında, onlara yardımımız gelir ve dilediğimiz kimse kurtuluşa erdirilir. Suçlular topluluğundan azabımız asla geri çevrilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Andolsun, onların olgularında akıl sahipleri için pek çok ders vardır. Kur`ân, uydurulabilecek bir söz değildir. Fakat Kur`ân, kendinden öncekileri tasdik eden, her şeyi açıklayan; iman eden toplum için bir rahmet ve bir rehberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster